Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

84

Share

Download to read offline

Hubungan Etnik Bab-4

Download to read offline

Nota Hubungan Etnik Bab 4

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Hubungan Etnik Bab-4

 1. 1. BAB 4 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN: TIANG SERI HUBUNGAN ETNIK 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 2. 2. 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 3. 3. OBJEKTIF PENGAJARAN  Menjelaskan sikap akomodasi yang wujud dalam kalangan pelbagai etnik semasa penggubalan Perlembagaan Persekutuan.  Membahasakan peranan dan kepentingan unsurunsur tradisi dan permuafakatan sosial dalam konteks hubungan etnik di Malaysia.  Menganalisis rasional unsur-unsur tradisi dalam Perlembagaan Persekutuan. 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 4. 4. Pengenalan Definisi dan Konsep Perlembagaan Perlembagaan Persekutuan: Tiang Seri Hubungan Etnik Sejarah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan Unsur-unsur Tradisi Dalam Perlembagaan Persekutuan Isu-isu dan Orang Melayu dalam Perlembagaan Kesimpulan 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 5. 5. Pengenalan    Setiap negara mempunyai perlembagaan. Perlembagaan Malaysia terhasil daripada perjuangan nasionalisme Melayu serta penglibatan etnik-etnik lain yang berunding sesama mereka termasuk sultan negeri-negeri dan pihak British. Kepentingan setiap rakyat, negeri dan kumpulan minoriti diambil kira dan dilindungi oleh Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang tubuh setiap negeri. 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 6. 6. Konsep Perlembagaan  Definisi Undang-undang dasar yang menjadi teras panduan pemerintahan negara.  Kerangka asas yang membentuk dan memandu sistem pemerintahan sesebuah negara.  Undang-undang tertinggi dan asas kepada semua undang-undang lain di dalam negara.  Rujukan tentang aspirasi dan pelan induk pemerintahan negara.  Mengawal pemerintah dan yang diperintah dalam mempertahankan kewujudan dan Dr. Amini Amir Abdullah kesinambungan negara. 01/13/14 (UPM) 
 7. 7.  Perlembagaan Persekutuan sepintas lalu Bertulis  Mengandungi 15 Bab, 183 Perkara dan 13 Jadual  Menyentuh bidang kuasa perundangan, kehakiman dan eksekutif  Menyentuh juga aspek bahasa, agama, kewarganegaraan, hak istimewa dan sebagainya  01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 8. 8.  Tujuan Perlembagaan Sumber undang-undang tertinggi sesebuah negara dan setiap individu perlu mematuhi keluhurannya.  Panduan mengatur dan menyelaras pemerintahan sesebuah negara.  Panduan bagi pembentukan undangundang sama ada di pihak kerajaan atau rakyat atau sesiapa sahaja  01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 9. 9. Pindaan Perlembagaan (3)  Perkara 159 (4)memerlukan sokongan lebih 2/3 setiap dewan.  Contoh: sumpah dan ikrar taat setia, pemilihan dan persaraan ahli-ahli Dewan Negara dan meliputi perkaraperkara yang tidak disebut dalam perkara lain.  01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 10. 10. Pindaan Perlembagaan  Perkara 161 (E)   perlu mendapat sokongan 2/3 setiap dewan dan dipersetujui oleh Yang dipertua Negeri Sabah dan Sarawak bagi melibatkan kepentingan Sabah dan Sarawak CONTOH; bidang kuasa kerajaan negeri, kedudukan istimewa bumiputera, imegresen. 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 11. 11. Pindaan Perlembagaan  Perkara 159 (5) Perlu mendapat sokongan 2/3 setiap dewan dan perkenan Majlis Raja-Raja.  Contoh: Kedaulatan raja-raja, kedudukan istimewa orang Melayu, Bumiputera Sabah dan Sarawak, bahasa kebangsaan dan agama persekutuan.  01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 12. 12.  Konsep Ketertinggian Perlembagaan  Ketiga-tiga badan kerajaan iaitu perundangan, kehakiman dan eksekutif mahupun Yang Di Pertuan Agong adalah tertakluk kepada Perlembagaan  Contoh: • Kuasa kehakiman iaitu mahkamah hendaklah juga dijalankan tertakluk kepada sekatan-sekatan yang dikenakan oleh perlembagaan  Perkara 4(1) bahawa perlembagaan Malaysia adalah undang-undang utama persekutuan dan apa-apa undang-undang yang diluluskan yang berlawanan dengan perlembagaan adalah setakat mana yang berlawanan itu terbatal. 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 13. 13. Sejarah Penggubalan  Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Batu Bersurat Terengganu membuktikan telah wujud sistem perlembagaan di Tanah Melayu  Diikuti Perlembagaan Johor dan Terengganu yang memperuntukkan seorang Menteri mestilah Melayu, rakyat sultan dan beragama Islam  Menjelaskan sistem perlembagaan itu telah wujud sebelum kedatangan penjajah British 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 14. 14. 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 15. 15.  MALAYAN UNION. 10 OKT 1945.  Sebab-sebab Malayan Union diperkenalkan: 1.Menyatukan negeri-negeri dan meningkatkan kecekapan pengurusan pentadbiran. Negeri-negeri seperti Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, NegeriNegeri Selat dan Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu. 2.British menyimpan perasaan anti-Melayu kerana orang Melayu bekerjasama dengan Jepun dan pengenalan Malayan Union dapat melemahkan kuasa Raja-Raja Melayu. 3.Menjadi asas kepada British untuk masyarakat tempatan bagi memerintah negara sendiri. 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 16. 16. 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 17. 17.  Ciri-ciri Malayan Union. 1. Semua negeri Melayu kecuali Singapura disatukan di bawah pemerintahan Gabenor British yang dibantu oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Undangan. 2. Singapura dijadikan tanah jajahan berasingan. 3. Kedaulatan raja-raja Melayu dihapuskan kecuali dalam hal agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. 4. Hak kerakyatan yang sama bagi semua orang tanpa mengambil kira bangsa dan keturunan. Pengenalan Malayan Union telah memberikan hak warganegara kepada sesiapa sahaja yang lahir di Tanah Melayu. 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 18. 18.  Penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 19. 19.  Tentangan orang Melayu kerana: 1. Kuasa Raja-Raja Melayu dilenyapkan. 2. Singapura dipisahkan dari Malayan Union dan ia kekal sebagai tanah jajahan Inggeris. 3. Hak kerakyatan diberikan berdasarkan prinsip jus soli iaitu penduduk asing yang telah bermastautin lebih sepuluh tahun dan lahir selepas Malayan Union, secara terus menjadi warganegara. 4. Hak sama rata kepada semua warganegara tanpa mengira bangsa iaitu penduduk peribumi tidak memiliki apa-apa keistimewaan. 5. Cara Harold MacMichael mendapatkan tandatangan raja-raja Melayu yang menggunakan cara paksaan dan ugutan seperti Sultan Kedah telah diberi kata dua iaitu menandatangani persetujuan Malayan Union atau dilucutkan dari tahta pemerintahan. 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 20. 20. 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 21. 21. 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 22. 22. 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 23. 23. Persekutuan Tanah Melayu 1948 British telah membatalkan perlaksanaan Malaya Union setelah mendapat tentangan hebat daripada orang Melayu.  Ditubuhkan Jawatankuasa Kerja pada Julai 1946 yang terdiri daripada empat wakil raja-raja Melayu, dua wakil UMNO dan enam pegawai British  Jawatankuasa ini bertanggungjawab merangka sebuah perlembagaan baru yang boleh diterima oleh orang Melayu.  British menubuhkan Jawatankuasa Perundingan pada Disember 1947 yang terdiri daripada orang Eropah, Cina dan India dengan tujuan untuk mendapatkan pandangan orang bukan Melayu mengenai perlembagaan Persekutuan Tanah Dr. Amini Amir Abdullah Melayu. 01/13/14 (UPM) 
 24. 24. Ciri-ciri penting dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1 Feb 1948:       Sembilan negeri Melayu terlibat di dalam persekutuan termasuk Pulau Pinang dan Melaka. Singapura kekal menjadi tanah jajahan yang berasingan. Kerajaan Persekutuan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British dan dibantu oleh Majlis Undangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Persekutuan. Majlis Mesyuarat Persekutuan akan dianggotai oleh 17 ahli iaitu tujuh ahli rasmi, tujuh ahli tidak rasmi dan tiga ahli exofficio. Sultan-sultan diberi hak dan kuasa memerintah dengan nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Majlis Undangan Negeri. Syarat kewarganegaraan diketatkan, pemohon mesti lahir di Tanah Melayu dan telah bermastautin selama 8 hingga 12 tahun. Pemohon asing mestilah pemastautin selama 15 tahun. Umur minimum bagi kedua-dua situasi tersebut adalah 18 tahun dan mempunyai pengetahuan Bahasa Melayu yang baik. Orang Melayu diberi hak istimewa sebagai kaum bumiputera dan mempunyai perwakilan terbesar dalam Kerajaan Persekutuan dan Negeri. 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 25. 25.  Kerjasama antara etnik ke arah kemerdekaan. Penubuhan Jawatankuasa Perhubungan Masyarakat 1949 (CLC) yang terdiri daripada pelbagai etnik telah berusaha menyelesaikan sesetengah masalah perlembagaan, politik dan ekonomi.  Jawatankuasa ini ditubuhkan bagi membincangkan berbagai isu seperti kewarganegaraan dan kedudukan istimewa orang Melayu serta dasar pendidikan.  Tokoh-tokoh yang menganggotai jawatankuasa ini: Dato’ Onn Jaafar, Dato’ Abdul Wahab Abdul Aziz, Tan Cheng Lock, Dr. Amini Amir Abdullah C.C. Tan, E.E.C Thuraisingham. 01/13/14 (UPM) 
 26. 26. 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 27. 27. 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 28. 28. Pilihanraya 1955 (pilihanraya umum pertama) memberi implikasi yang cukup besar kepada hubungan etnik di Malaysia.  Ini disebabkan telah berlaku kerjasama dan toleransi yang cukup tinggi antara Melayu dan bukan Melayu khususnya yang melibatkan pembahagian kursi pilihanraya seperti dalam Jadual  01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 29. 29.  Pembahagian kerusi dan calon, UMNO telah membuat pengorbanan dan kompromi kerana meletakkan calon bukan Melayu di kawasan majoriti pengundi Melayu dan walaupun majoriti pengundi adalah Melayu (84.2%).  Tetapi demi perpaduan dan mengamalkan konsep perkongsian kuasa, UMNO diperuntukkan 35 kerusi sahaja, MCA 15 kerusi dan MCA sebanyak dua kerusi 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 30. 30. Parti Peruntukan Peratusan Kerusi Kerusi Peratusan Pengundi UMNO 35 69 84.2 (Melayu) MCA 15 28 11.2 (Cina) MIC 2 3 3.9 (India) 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 31. 31.  Perkara ini mengetepikan pandangan sempit perkauman dan bekerja ke arah menuntut kemerdekaan daripada penjajah.  Tunku membentuk kabinet yang terdiri daripada komposisi berbilang kaum iaitu enam orang Melayu, tiga orang Cina, dan seorang India.  Pemilihan Kabinet ini menunjukkan satu kerjasama yang baik dengan perlantikan tiga orang Cina dan seorang India untuk memberikan keseimbangan etnik yang lebih diterima dalam Majlis Legislatif. 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 32. 32. 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 33. 33. Perjanjian London Sebagai Langkah Ke arah Kemerdekaan  Ketetapan yang dipersetujui:  Pembentukan sebuah persekutuan dengan kerajaan pusat yang kuat.  Pemeliharaan kedudukan, keistimewaan, kehormatan dan hak Raja-raja Melayu.  Pengwujudan jawatan ketua negara yang bergelar Yang di Pertuan Agong.  Pemeliharaan hak-hak istimewa orang Melayu serta hak-hak yang sah milik kaum-kaum lain.  Pembentukan sebuah sistem kewarganegaraan yang seragam untuk seluruh Persekutuan Tanah Melayu. 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 34. 34.  Suruhanjaya Reid Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu digubal oleh Suruhanjaya Reid yang ditubuhkan pada 1956.  Keahlian: Lord Reid (British), Sir Ivor Jennings (British), Sir William Mckell (Australia), B. Malik (India) dan Hakim Abdul Hamid (Pakistan).  Suruhanjaya menerima 131 memorandum bertulis dan telah bersidang banyak kali dari bulan Jun hingga Oktober 1956.  01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 35. 35. 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 36. 36.  Suruhanjaya meminta cadangan dan pandangan daripada parti-parti politik, orang ramai, individu-individu dan Raja-raja Melayu.  Ini menjelaskan Perlembagaan merupakan kontrak sosial dan perjanjian perdamaian.  Melalui permuafakatan sosial ini, orang bukan Melayu diberikan hak kewarganegaraan yang longgar berasaskan prinsip jus soli. Kedudukan orang Melayu dikekalkan dalam Perlembagaan dan begitu juga tentang kedudukan agama Islam, Bahasa Melayu dan kedudukan istimewa orang Melayu serta kedudukan Raja-raja Melayu. 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 37. 37. Melalui kontrak sosial ini, orang bukan Melayu telah diberikan hak kewarganegaraan yang longgar berasaskan prinsip jus soli.  Manakala orang Melayu diperuntukkan dalam perlembagaan mengenai agama Islam, Bahasa Melayu dan kedudukan istimewa orang Melayu serta kedudukan Rajaraja Melayu  01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 38. 38. Jawatankuasa Kerja dan Perisytiharan Perlembagaan     mengumpulkan hasil semakan dan penelitian yang dibuat berkenaan dengan laporan yang disediakan oleh Suruhanjaya Reid yang diserahkan kepada Baginda Ratu dan Raja-raja Melayu Jawatankuasa Kerja dipengerusikan oleh MacGillivar dan Tunku Abdul Rahman (UMNO), Datuk Abdul Razak (UMNO), Ong Yoke Lin (MCA) and V.T Sambathan (MIC), Mustapha Albakri (Penyimpan Mohor Besar Raja-raja), Shamsudin Nain, Tunku Ismail Tunku Yahya dan Neil Lawson. Ahli lain terdiri dari Ketua Setiausaha Kerajaan, Sir David Watherston, Peguam Negara, T.V.A Brodie dan E.O Laird bertindak sebagai Setiausaha. Perlembagaan Persekutuan telah diterima dan diisytiharkan sebagai Perlembagaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 39. 39. 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 40. 40. 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 41. 41. Unsur-Unsur Tradisi  Merujuk kepada sistem yang wujud sebelum kedatangan zaman moden iaitu sebuah sistem yang kesahannya bergantung kepada agama dan nilai-nilai asal lainnya  Kontrak sosial meliputi:  bahasa,  agama,  kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera (Sabah dan Sarawak) dan  pemerintahan beraja 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 42. 42.  Unsur-unsur tradisi ini perlu kerana  Telah wujud ratusan tahun sebelum perlembagaan diwujudkan pada tahun 1957.   Berperanan menstabilkan sistem politik negara dan laporan yang dibuat oleh Suruhanjaya Reid menekankan betapa pentingnya perlembagaan mengambil kira faktor-faktor sejarah, tradisi, ekonomi dan sosial yang wujud sebelum tahun 1957  Dilindungi di bawah Akta Hasutan dan dianggap sebagai isu-isu sensitif yang dilarang daripada dijadikan isu perbincangan awam. 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 43. 43.  Ia juga merupakan satu pra-syarat dan permuafakatan yang telah dipersetujui dan diterima oleh orang Melayu dan bukan Melayu. Ini bermakna: • Orang Melayu diberikan hak istimewa, • Islam menjadi agama persekutuan dan • Bahasa Melayu diterima sebagai bahasa kebangsaan sebagai pra-syarat penerimaan hak kewarganegaraan oleh etnik bukan Melayu.  Pra-syarat ini menunjukkan bahawa pemimpin terdahulu telah menerima satu formula bagi menyelesaikan masalah yang wujud tanpa melibatkan konflik antara etnik di Tanah Melayu pada ketika itu. 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 44. 44. Unsur-Unsur Tradisi: Kesultanan     Telah wujud dalam sistem sosial dan raja berkuasa mutlak Selepas merdeka, berkonsepkan Raja Berperlembagaan – bertindak atas nasihat Kabinet Dilindungi di bawah Perkara 38(4) Yang di Pertuan Agong berperanan seperti:         Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan Mengampun dan menangguhkan sabitan kesalahan di mahkamah tentera Berkuasa membuat perlantikan menurut perlembagaan Lambang perpaduan Pemelihara kepentingan dan harapan setiap etnik Ketua agama bagi negeri tidak beraja Lambang keadilan Institusi perlembagaan bersifat Melayu dan Islam 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 45. 45. Unsur-Unsur Tradisi: Agama Islam  Perkara 160 memberi definisi Melayu sebagai seorang beragama Islam, lazim bercakap bahasa Melayu dan menurut adat istiadat Melayu. Dalam hal ini, Melayu dan Islam adalah unsur yang saling berkaitan dan tidak boleh dipisahkan untuk tujuan undang-undang dan Perlembagaan.  Yang di-Pertuan Agong dilantik daripada kalangan raja-raja di negeri-negeri Melayu dan di dalam setiap perlembagaan negeri mensyaratkan seorang raja mestilah berbangsa Melayu, beragama Islam dan keturunan diraja.  Di dalam sumpah memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong, baginda mengangkat sumpah dengan didahului oleh lafaz Wallahi, Wabillahi, Watallahi yang merupakan lafaz sumpah yang dikehendaki dalam agama Islam. Sumpah ini dikaitkan dengan janji baginda untuk memelihara tentang kesucian dan kemuliaan agama Islam 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 46. 46. Unsur-Unsur Tradisi: Agama Islam  Yang di-Pertuan Agong mengikut peruntukan Perkara 3 (3) adalah ketua agama Islam di negeri-negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan juga Wilayah Persekutuan yang tidak mempunyai raja.  Raja dan Sultan di negeri-negeri yang beraja ialah ketua agama Islam bagi negeri masing-masing. Dalam menjalankan tugas sebagai ketua agama Islam mereka mempunyai budi bicara dan tidak terikat dengan nasihat Majlis Mesyuarat Negeri (EXCO).  Adalah menjadi tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi hak istimewa orang-orang Melayu seperti yang termaktub di dalam Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Oleh kerana Melayu dan Islam ialah dua entiti yang tidak boleh dipisahkan maka tugas menjaga hak-hak istimewa orang-orang Melayu juga termasuk menjaga dan melindungi agama Is1am. 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 47. 47. Unsur-Unsur Tradisi: Agama Islam  Walaupun dalam keadaan darurat, kedudukan agama Islam tidak boleh dipinda dan ini kekal terjamin (Perkara 150 (6a)).  Adalah sah bagi kerajaan, sama ada kerajaan pusat atau negeri memperuntukkan sejumlah wang bagi pembangunan Islam di Malaysia (Perkara 2 (2).  Peruntukan Islam ini terjamin dalam keadaan mana sekalipun kerana untuk memindanya, ia perlu kepada sokongan majoriti lebih dua pertiga parlimen dan perkenan Yang di-Pertuan Agong (Perkara 159 (5). 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 48. 48. Unsur-Unsur Tradisi: Agama Islam  Walaupun tidak dibenarkan perbezaan dalam apa juga keadaan dalam mana-mana undang-undang dan perlantikan pihak berkuasa awam, namun terdapat pengecualian terhadap perlantikan bagi sesuatu institusi agama Islam (Perkara 8).  Undang-undang negeri boleh menyekat apa-apa penyebaran dalam kalangan orang Islam mengenai agama selain dari Islam (Perkara 11 (4).  Bidang kuasa Mahkamah Syariah terpisah dari Mahkamah Sivil yang menunjukkan pengiktirafan kepada Mahkamah Syariah (Perkara 121 (1A). 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 49. 49. Unsur-Unsur Tradisi: Bahasa Melayu       Perkara 152 iaitu kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan tanpa menafikan hak-hak bangsa lain menggunakan bahasa mereka. Namun, perkara ini juga melindungi bahasa-bahasa lain dan seterusnya memperuntukkan bahawa tiada sesiapa pun boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan (selain daripada maksud rasmi) atau mengajar atau belajar apa-apa bahasa lain. Begitu juga kerajaan berhak mengekalkan penggunaan dan pembelajaran bahasa lain dalam persekutuan. Dilindungi di bawah Perkara 150 (6A) dalam keadaan darurat Perkara 10(4) perkara sensitif Perkara 160B, teks dalam bahasa kebangsaan mengatasi teks dalam bahasa Inggeris 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 50. 50. Unsur-Unsur Tradisi: Bahasa Melayu  Bahasa kebangsaan sebagai alat perpaduan tanpa menggugat bahasa ibunda lain  Menjadi bahasa lingua franca  Zaman penjajah telah dijadikan bahasa rasmi  Pegawai Eropah perlu belajar dan lulus bahasa Melayu 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 51. 51. Unsur-Unsur Tradisi: Kedudukan Istimewa orang Melayu  Peruntukan istimewa orang Melayu disentuh dalam Perkara 153, Perkara 89 dan 90, Perkara 8(5)(f) dan Jadual Ketigabelas - persempadanan kawasan pilihanraya  orang Melayu ditakrifkan dalam Perkara 160(2) sebagai seseorang yang menganuti agama Islam, lazimnya bercakap dalam Bahasa Melayu, menurut adat istiadat Melayu dan   Lahir sebelum Hari Merdeka di Persekutuan atau di Singapura atau ibu atau bapanya telah lahir di Persekutuan atau di Singapura atau pada hari Merdeka itu ia adalah berdomisil di Persekutuan atau di Singapura atau Ia adalah keturunan seseorang yang tersebut. 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 52. 52. Takrifan Bumiputera • Sarawak • terdiri dari mana-mana satu kaum asli iaitu Bukitan, Bisayuh, Dusun, Dayak Laut, Dayak Darat, Kadayan, Kalabit, Kayan, Kenyah, Kajang, Lugat, Lisum, Melayu, Melanau, Murut, Penan, Sian, Tagal, Tabun dan Ukit atau dia berketurunan campuran dari kaum tersebut. • Sabah • anak atau cucu kepada seorang dari suatu kaum asli Sabah dan dia telah dilahirkan di Sabah. 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 53. 53. Isu-Isu Islam dan Orang Melayu Dalam Perlembagaan i. Kebebasan Beragama    Merujuk kepada Perkara 11, Perkara 3, Perkara 10, Perkara 8 dan Perkara 12 Kebebasan beragama diberikan kepada penganut agama Islam dan bukan Islam. Bagaimanapun, kebebasan dalam penyebaran bergama adalah tidak mutlak. Cth: Perkara 11(4) memberi kuasa kepada Parlimen atau Dewan Undangan Negeri meluluskan undang-undang pengawalan agama bukan Islam dalam kalangan orang Islam. 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 54. 54.    Dengan kata lain, sebarang agama boleh diamalkan tetapi tidak menggangu ketenteraman awam dan tidak menyakitkan hati penganut agama lain. Kebebasan beragama tertakluk kepada undang-undang awam seperti Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960, Akta Pertubuhan 1966 dan Akta Polis 1967. Kebebasan beragama juga bermakna seseorang itu tidak bebas mendirikan rumah ibadat di mana sahaja yang disukai. 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 55. 55. ii. Kesamarataan Semua orang adalah sama di sisi undang-undang  Tidak dibenarkan sebarang bentuk diskriminasi menurut agama, ras dan lain-lain kecuali dibenarkan oleh perlembagaan  Namun, perubahan politik dan ekonomi menyebabkan sesetengah etnik ketinggalan dan ini perlu dibantu Dr. Amini Amir Abdullah  01/13/14 (UPM)
 56. 56. iii. Diskriminasi Perlindungan  Melalui diskriminasi perlindungan ini, undang-undang memberi perlindungan dan hak yang istimewa kepada golongan atau etnik di dalam sesebuah negara dan dalam masa yang sama tidak menafikan peluang terhadap kumpulan atau etnik lain.  Etnik yang ketinggalan dalam arus pembangunan negara dapat dibantu dan ditingkatkan taraf hidup mereka agar dapat menyaingi etnik lain yang lebih terkehadapan.  Perkara 46 Perlembagaan India menghendaki kerajaan memberikan perlindungan yang istimewa untuk kepentingan pelajaran dan ekonomi sesuatu kumpulan yang mundur Contohnya, keutamaan dalam lantikan dalam perkhidmatan-perkhidmatan tertentu seperti keretapi, pos, kastam dan perkhidmatan telegraf 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 57. 57.  Diskriminasi perlindungan itu dibuat dengan tujuan:  Ia dibuat bagi membetulkan semula ketidakseimbangan politik di sesebuah negara yang rakyatnya bersifat majmuk dan baru merdeka.  Diskriminasi perlindungan diberi kepada golongan minoriti supaya kepentingan mereka dapat dipertahankan daripada ditenggelami majoriti. Perlembagaan memberi keutamaan kepada kumpulan yang telah merasai dan mengecapi keistimewaan itu sebelumnya. disebabkan oleh kompromi di antara kaum atau kumpulan tertentu semasa perlembagaan digubal.   01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 58. 58. iv. Persoalan Perkara 153  Mengeluarkan orang Melayu dari arus kemiskinan (Ekonomi) • Kemiskinan orang Melayu 64.8% (1970) • Jurang Pendapatan melebar antara etnik • Negeri majoriti Melayu miskin khususnya di pantai timur • Pemilikan kekayaan negara bagi Melayu hanya 2.4% tahun 1970 • Pembahagian kekayaan dan agihan pendapatan merupakan faktor terkuat mempengaruhi hubungan etnik (13 Mei) 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 59. 59. Peratusan Hak Milik Modal Saham (Pada Nilai Tara) Syarikat Berhad, 1995 dan 1999 1995 1999 20.6 19.1 Cina 40.9 37.9 India 1.5 1.5 Rakyat Asing 27.7 32.7 Syarikat Nomini 8.3 7.9 Jumlah 100 100 Kumpulan Hak Milik Bumiputera (Individu, Institusi dan Agengsi Amanah) Dr. Amini Amir Sumber: Rancangan Malaysia KelapanAbdullah 01/13/14 (UPM)
 60. 60. Pemilikan ekuiti Bumiputera sektor korporat meningkat tetapi masih belum mencapai sasaran 30% Matlamat Pencapaian 1970 1990 1990 2002 • Bumiputera 2.4 30.0 19.3 18.7 • Bukan Bumi. 32.3 40.0 46.8 43.2 – Cina 45.5 40.9 – India 1.0 1.5 – Lain-lain 0.3 0.8 25.4 28.9 8.5 9.2 100.0 100.0 • Asing • Nomine JUMLAH 01/13/14 63.3 30.0 2.0 100.0 100.0 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 61. 61. % Isi 60 rumah Malaysia Kemiskinan 50 40 30 20 10 0 1970 1990 2002 Jumlah 49.3 16.5 5.1 Luar Bandar 58.6 21.1 11.4 Bandar 24.6 7.1 2.0 3.9 1.0 Ketermiskinan Nota : Pendapatan Garis Kemiskinan (PLI) untuk 2002 adalah RM529 sebulan di Semenanjung Malaysia (saiz isi rumah 4.6) ; RM690 di Sabah (saiz isi rumah 4.9) ; dan Dr. Amini Amir Abdullah RM600 di Sarawak (saiz isi rumah 4.8). Ketermiskinan dianggarkan mengguna separuh (UPM) dari PLI. 01/13/14
 62. 62. Jurang pendapatan antara kaum Nisbah ketaksamaan pendapatan isirumah Luar Bandar : Bandar Bumiputera : Cina Bumiputera : India 01/13/14 1970 1980 1: 2.1 1: 1.8 1: 2.3 1: 1.9 1: 1.8 1: 13 1990 1999 2002 1: 1.7 1: 1.8 1: 2.1 1: 1.7 1: 1.7 1: 1.8 1: 13 1: 1.4 1: 1.3 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 63. 63. Kerasionalan Perkara 153  Pendidikan  Kewujudan MRSM, Sekolah berasrama penuh dan matrikulasi yang khusus orang Melayu turut dibuka kepada bukan Melayu  Kuota IPTA juga telah ditukar kepada meritokrasi 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 64. 64. v. Perkara 18 Sarawak dan Perkara 20 Sabah     Perjanjian Malaysia yang dibuat pada tahun 1963, merupakan satu persetujuan yang telah disepakati antara pemimpin Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak yang dikenali sebagai Perkara 20 bagi Sabah dan Perkara 18 bagi Sarawak. Antara tuntutan adalah tentang imigresen, bahasa, kewangan dan hak istimewa bumiputera Sabah dan Sarawak seperti yang terkandung dalam Senarai II dan Senarai III. Kedudukan Sabah dan Sarawak dalam perlembagaan dilindungi oleh kuasa Yang di-Pertua Negeri berkenaan dan pindaan hanya boleh dibuat sekiranya kedua-duanya memberikan persetujuan. Parlimen tidak boleh meminda kedudukan istimewa bumiputera Sabah dan Sarawak iaitu menyamai peranan dan kuasa Majlis Raja-Raja berhubung dengan kedudukan orang Melayu di Semenanjung. 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 65. 65.        Antara perkara tersebut adalah: Agama - Sabah menuntut supaya negeri itu tidak memperakukan suatu agama sebagai agama rasmi negeri. Bahasa - Sabah bersetuju bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi/kebangsaan tetapi memohon supaya bahasa Inggeris boleh terus digunakan tanpa had masa. Perlembagaan - Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu menjadi asas Perlembagaan Malaysia, tetapi penggubalannya patut melibatkan semua negeri. Imigresen - Bersetuju bahawa kuasa imigresen ialah kuasa pusat, tetapi soalan tentang keluar atau masuk ke Sabah harus dikawal oleh Sabah sendiri. Kewangan - Sabah wajar mengawal kewangannya sendiri. Bumiputera Sabah - Mendapat hak istimewa seperti orang Melayu (Persekutuan Tanah Melayu) tetapi formula berkenaan harus disesuaikan dengan keadaan (sifat demografi) Sabah. 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 66. 66. Kesimpulan    Kita perlu mengambil iktibar dari pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh generasi terdahulu dalam menghayati erti sedia berkorban, toleransi dan rela berkongsi kuasa. Permuafakatan sosial atau social contract ini perlu diterima oleh semua rakyat Malaysia tanpa perlu mempersoalkannya lagi. Melalui pembudayaan sikap ini, secara langsung ia dapat menghindarkan negara Malaysia daripada berada dalam keadaan tidak stabil yang boleh merosakkan perpaduan yang sudah sedia terjalin 01/13/14 Dr. Amini Amir Abdullah (UPM)
 • gankaiwen

  Jul. 5, 2021
 • NurulAthirah76

  Feb. 24, 2020
 • ImanFikri

  Feb. 24, 2020
 • AnieAmiruddin

  Nov. 16, 2019
 • lennyjassie1

  Oct. 17, 2019
 • NurFarahanaNorAzman

  Oct. 10, 2019
 • QianII

  Aug. 22, 2019
 • AsdiyaneeHiefnee

  Jul. 20, 2019
 • SyafiqaIbrahim

  May. 21, 2019
 • BelleCheng4

  Apr. 2, 2019
 • Arieesy

  Mar. 31, 2019
 • ffatinnisa

  Dec. 28, 2018
 • NurhidayahAman1

  Dec. 22, 2018
 • colbieody

  Nov. 19, 2018
 • farhaanasrin

  Nov. 16, 2018
 • afiqahfarhana3

  Oct. 10, 2018
 • quekleeyong

  Oct. 10, 2018
 • QiHan18

  Aug. 22, 2018
 • AhmadAfiqFirdausMohd

  Jul. 29, 2018
 • AmaliaIzzati3

  Jun. 24, 2018

Nota Hubungan Etnik Bab 4

Views

Total views

100,453

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

300

Actions

Downloads

2,677

Shares

0

Comments

0

Likes

84

×