Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projducció i consum d'energia AitoooR

747 views

Published on

He fet una presentació amb open office sobrela producció i el consum d'energia, centrals nuclears, tèrmiques convencionals, etc.

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Projducció i consum d'energia AitoooR

 1. 1. TECNOLOGIA Producció I consum d'energia Nom: Aitor Padilla Mulero Curs: 2EA Professor: David Vicente
 2. 2. INTRODUCCIÓ <ul><li>1. Fonts I recursos energètics
 3. 3. 2. Centrals productores convencionals
 4. 4. 3. Energies renovables
 5. 5. 4. Estalvi energètic </li></ul>
 6. 6. 1. Fonts I recursos energètics Les fonts I recursos energètics són els recursos dels quals pot obtenir-se energia per produir calor, llum, moviment, etc. Les formes d'energia més important són: mecànica, tèrmica, elèctrica, nuclear, química, sonora I radiant. Les fonts d'energia es poden classificar en: Primàries: Les fonts d'energia primàries són les que es troben a la natura: vent, aigua, Sol, llenya, carbó, petroli, etc. Secundàries: Les fonts d'energia secundàries són les que s'obtenen a partir de les fonts primàries: l'electricitat, gasolina, etc. Les energies es classifiquen en: Renovables: Les energies renovables són les que provenen de fonts energètiques que es renoven en un període prou curt I de les quals hi ha reserves il·limitades, són fonts d'energia renovables: solar, hidràulica, eòlica, biomassa, geotèrmica I mareomotriu. No renovables: Les energies no renovables són les que provenen de fonts d'energia que trobem a la Terra en quantitat limitada i, per tant, són exhauribles, són fonts d'energia no renovable: el petroli, el gas natural, carbó I urani.
 7. 7. 2. Centrals pruductores convencionals Una central elèctrica és essencialment una instal·lació capaç de produir energia elèctrica en grans quantitats a partir d'una font d'energia primària. Centrals hidroelèctriques: L'aigua, a més de ser l'element essencial I característic del nostre planeta, és també una font d'energia renovable amb un enorme potencial d'aprofitament. A les centrals hidroelèctriques es genera electricitat a partir de l'energia de l'aigua assosiada al seu moviment en els rius o en circular, forçadament, a través de canonades.
 8. 8. 2.1 Centrals productores convencionals Centrals tèrmiques/nuclears: La major part de l'energia elèctrica és produïda a les centrals tèrmiques. Les centrals tèrmiques o centrals termoelèctriques convencionals generen electricitat a partir de l'energia tèrmica produïda per una combustió. Normalment s'hi usen combustibles fòssils derivats del petroli, gas natural, del carbó, etc.
 9. 9. 3. Energies renovables Les energies renovables són les que provenen de fonts energètiques que es renoven de manera continuada, és a dir, que no s'esgoten, al contrari del que succeeix amb els combustibles fóssils, no són contaminants. Les energies renovables més utilitzades són: solar tèrmica, solar fotovoltaica, higràulica, eòlica, biomassa I residus, geotèrmica I mareomotriu.
 10. 10. 4. Estalvi energètic La generació, la transformació I l'ús de qualsevol tipus d'energia suposa, en major o menor grau, un impacte negatiu sobre el medi ambient. El més preocupant és, sense dubte, l'efecte d'hinvernacle. Consells pràctics per estalviar energia Calefacció I climatització Reforçar els aïllaments tèrmics o colocar-se de nous per disminuir les pèrdues de calor. Aixecar les persianes durant les hores assolejades, a la nit abaixar-les. Il·luminació Sempre que sigui possible, aprofitar la llum natural, és millor per la vista I s'estalvia. Utilitzar làmpades electròniques de baix consum, consumeixen menys I s'estalvia més. Electrodomèstics Escollir electrodomèstics de baix consum I d'alta eficència energètica. A la cuina, adaptar els recipients a la dimensió del cremador de gas o la placa elèctrica. Aigua Fer un ús racional de l'aigua, si pot ser, dutxar-se, gasta menys que banyar-se. No deixar l'aixeta oberta sense emprar-la, quan ens rentem les dents, ens dutxem.

×