Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Malaltiescardiovasculars<br />Lara SanchisMontoro<br />Paco Alonso Cano<br />
Índex<br />1: Mortsobtada……………………… 3-4<br />2: Arítmia……………………………….. 5-6<br />3: Insuficiència cardíaca………….. 7-9<br />4: ...
MORT SOBTADA<br />Ésl'apariciósobtada i inesperada d'una parada cardíaca en una persona que aparentment es troba sana i en...
Malaltiacoronària
Aturada cardíaca en activitat física
Jocdecisiu
Pronòstic</li></ul>   La immensamajoriadelspacients que pateixen una mortsobtada i no rebenatenciómèdica moren en pocs...
· Diagnòstic<br /> - Electrocardiograma<br />  - Holter de 24 hores<br /> - Provad'esforç<br />  - Estudielectrofisiol...
ARÍTMIA<br />Ésuna alteració del ritme cardíac. <br />· Causes<br />   1. Un delsmecanismeselèctrics falla per manca de...
INSUFICIÈNCIA CARDÍACA<br />Es produeixquan hi ha un desequilibri entre la capacitat del cor per bombarsang i les necessit...
Respiració fatigosa per estancamentdelslíquids en elsalvèolsdelspulmons
Tos seca i persistent motivada per la retenció de líquid en elspulmons o peltractamentambinhibidors de l'enzim de conversió.
La insuficiènciapot provocar que el flux de sangalsronyons no siguisuficient, i es produeixiretenció de líquids.</li></ul>...
Diagnòstic<br />-Factors de risc cardiovascular en el pacient. - Antecedents de cardiopatiaisquèmica. - Hipertensió o diab...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Malalties cardiovasculars sanchis_montorolara_alonsocanopaco

1,169 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Malalties cardiovasculars sanchis_montorolara_alonsocanopaco

 1. 1. Malaltiescardiovasculars<br />Lara SanchisMontoro<br />Paco Alonso Cano<br />
 2. 2. Índex<br />1: Mortsobtada……………………… 3-4<br />2: Arítmia……………………………….. 5-6<br />3: Insuficiència cardíaca………….. 7-9<br />4: Infart de miocardi……………….. 10-12<br />5: Angina de pit………………………. 13-16<br />6: Taquicàrdia………………………….. 17<br />
 3. 3. MORT SOBTADA<br />Ésl'apariciósobtada i inesperada d'una parada cardíaca en una persona que aparentment es troba sana i en bon estat. <br /><ul><li>Tipus
 4. 4. Malaltiacoronària
 5. 5. Aturada cardíaca en activitat física
 6. 6. Jocdecisiu
 7. 7. Pronòstic</li></ul> La immensamajoriadelspacients que pateixen una mortsobtada i no rebenatenciómèdica moren en pocsminuts<br /><ul><li>· Tractament ▪ Causes</li></ul> -Fibrilació ventricular<br /> -Arteriosclerosicoronària<br /> -Infart de miocardi<br /> -La miocardiopatiahipertròfica<br /> -La displàsiaaritmogènica de ventricledret<br />Desfibrilació<br />
 8. 8. · Diagnòstic<br /> - Electrocardiograma<br /> - Holter de 24 hores<br /> - Provad'esforç<br /> - Estudielectrofisiològic de la conduccióintracardíaca<br />· Tractament<br /> - Tractar la cardiopatiacausant de l'arítmia - Elsfàrmacsantiarítmicsnoméss'utilitzen per tractarelssímptomes, ja que no tenenefectebeneficiós sobre el pronòstic. - L'ablaciópercutània.<br />
 9. 9. ARÍTMIA<br />Ésuna alteració del ritme cardíac. <br />· Causes<br /> 1. Un delsmecanismeselèctrics falla per manca de generació de l'impulselèctric. 2. L'impulselèctrics'origina en un llocerroni. 3. Elscamins per a la conduccióelèctricaestanalterats. <br />· Símptomes<br />Símptomesmoltimportants (palpitacions, mareig, síncope, dolor toràcic, pèrduade coneixement ...) o bépassarinadvertides i només<br />objectivarquan es realitzenprovesdiagnòstiques.<br />
 10. 10. INSUFICIÈNCIA CARDÍACA<br />Es produeixquan hi ha un desequilibri entre la capacitat del cor per bombarsang i les necessitats de l'organisme.<br />Causes<br /> -Insuficiència cardíaca per malalties del cor<br /> - Malaltiaisquèmicacoronària<br /> - Malaltia del múscul del cor<br /> - Valvulopaties<br /> - Arítmies<br /> - Insuficiència cardíaca per augment de demanda <br />· Símptomes<br /><ul><li>Cansament anormal per esforços que abans no hocausaven.
 11. 11. Respiració fatigosa per estancamentdelslíquids en elsalvèolsdelspulmons
 12. 12. Tos seca i persistent motivada per la retenció de líquid en elspulmons o peltractamentambinhibidors de l'enzim de conversió.
 13. 13. La insuficiènciapot provocar que el flux de sangalsronyons no siguisuficient, i es produeixiretenció de líquids.</li></ul>- Dispnead'esforç i mala tolerància a l'exercici per fatiga. <br />
 14. 14. Diagnòstic<br />-Factors de risc cardiovascular en el pacient. - Antecedents de cardiopatiaisquèmica. - Hipertensió o diabetis. - Antecedentsfamiliars de miocardiopaties o malaltiesvalvulars. - Infeccionsrecents. - Símptomesrelacionatsamb la tolerància a l'esforç. - Inflor. - Alteracionsdel ritme cardíac. - Exploraciófísica per a comprovar la tensió arterial i la freqüència cardíaca. - Auscultació cardíaca i pulmonar. - Exploració abdominal. <br />
 15. 15. INFART DE MIOCARDI<br />Ésquanpart del músculcardíac es fa malbé o mor perquè no repprouoxigen.<br />Factorsde risc- Fumar - Diabetis- Edat- Nivell de colesterol alt- Pressió arterial elevada - Antecedentsfamiliars- Raça- Arterioesclerosi- Manca d'exercici- Estrès- Obesitat- Sexe (Gènere)<br />
 16. 16. Compuc evitar tenir un atac de cor?-Deixantde fumar- Dieta saludable- Controlant el nivell de sucre en la sang si tincdiabetis- Fentexercici- Perdentpes si estàpassat de pes- Controlantla sevapressió arterial si patiscd'hipertensió.<br />Com sé si estictenint un atac de cor?<br /> - Tinc una sensació de pressió en el pit. <br /> - Senc dolor que s'estén des del pit al braçesquerre o espatllaesquerre. - Tinc una sensació de "falta d'aire" - Emsenc feble, lleugeramentatordit o emdesmaie. - Tinc una fatiga sobtada que ésaclaparadora. <br />
 17. 17. ANGINADE PIT<br />Consisteix en l'obstrucció parcial de les artèriescoronàries. Potproduirquan el cor es veuobligat a realitzar un majoresforç i l'organismeésincapaçd'augmentar el regsanguinid'aquestòrgan. <br />Causes<br />Normalmentva precedida d'unaexcitació física o emocional.<br />Quanles artèries del corestanafectades i no es poden ajustar a l'augment de la demanda de sang, elsnervis del cortransmetenmissatges dolorosos d'avísurgent al cervell. Aquest dolor, que no sol sobrepassarels 5 minuts, ésperquè el cervell, per confusió, sentels impulsos des de localitzacionsproperescomelsbraços, el coll o la mandíbula.<br />
 18. 18. Símptomes<br /><ul><li>Dolor toràcic i sensaciód'opressió aguda i sufocant, generalmentdarrere de l'estèrnum, i de vegadesestesa a un o altrebraç- Sentimentd'ansietat o de mortimminent- Sudoració profusa- Pal · lidesa</li></ul>Prevenció- Deixar de fumar- Perdreels quilos de més- Ferexercici<br />Diagnòstic<br />No hi ha proves de laboratori per al diagnòstic de l'angina de pit. No obstantaixò, es realitzenalgunesanàlisis per detectar o descartar danys al cor.<br />Tractaments- Nitroglicerina- Calcioantagonistes o bloquejantsdelscanals del calci- Betabloquejants- Cirurgia<br />
 19. 19. TIPUS<br /><ul><li>Angina de pit
 20. 20. Angina de repòs
 21. 21. Angina mixta</li></li></ul><li>TAQUICÀRDIA<br />Ésl'increment de la freqüència cardíaca. És la contracciómassaràpidadelsventricles. Es considera taquicàrdiaquan la freqüència cardíaca és superior a cent batecs per minut en repòs.<br />Causes · Símptomes<br /> - Ansietat - Palpitacions<br />- Anèmia - Dificultatrespiratòria<br />- Hemorràgia - Marejos<br />- Tabac - Desmais<br />- Alcohol - Dolor agut al pit<br />- Relacionssexuals - Ofecs, debilitat, desmais<br />
 22. 22. FI<br />

×