Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20200117 presentatie teammeeting_publiek_domein_dag

307 views

Published on

Interne presenatie over wat publiek domeindag is en waarom VIAA/PACKED/LUKAS zich als organisatie engageert.

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20200117 presentatie teammeeting_publiek_domein_dag

 1. 1. Publiek Domein Dag Presentatie Sam Donvil
 2. 2. Publiek Domein de benaming voor de status van werken, zoals programmatuur, teksten, beelden en geluidsopnamen, waarbij de auteursrechten en naburige rechten verlopen zijn of niet van toepassing zijn. Het auteursrecht bepaalt dat een werk niet door anderen mag worden veranderd of opnieuw worden gepubliceerd zonder expliciete toestemming van de rechtverkrijgende. De meeste werken vallen door het maken automatisch onder het auteursrecht, ook als de auteur dit niet expliciet opeist: ● 19de eeuw: copyright na registratie ● sinds Berne conventie 1886 genereert creatie automatisch auteursrechtelijke bescherming België: auteursrechtelijke bescherming tot 70 jaar na overlijden
 3. 3. Waarom Publiek Domein Dag? ● auteursrecht is complex en verschilt van land tot land (in een digitale wereld) ● toegang tot Publiek Domein werk niet gegarandeerd: ○ lobbying om auteursrechtelijke bescherming uit te breiden (Sonny Bono Copyright Extension Act/Mickey Mouse Protection Act) ○ PD status ≠ effectief toegankelijk
 4. 4. Publiek Domein: artistiek perspectief
 5. 5. Performo Toys Micky Mouse from 1926, auteur: Rene D. Grove, United States Patent Office
 6. 6. Publiek Domein: Perspectief erfgoedsector Auteursrecht in haar huidige vorm bemoeilijkt ontsluiting erfgoedcollecties → “20th century black hole” toegankelijkheid ↔ zichtbaarheid ↔ gebruik ↔ duurzaamheid Chronological distribution creation date objects in Europeana collections (1800-today), CC BY-SA Europeana
 7. 7. Auteursrecht is geen vaststaand iets ● 19de eeuw: copyright na registratie ● sinds Berne conventie 1886 automatische bescherming ● uitbreiding auteursrechtelijke bescherming: ○ lobbying om beschermingstermijn uit te breiden (Sonny Bono Copyright Extension Act/Mickey Mouse Protection Act) ● uitzonderingen die ontsluiting moeten bevorderen: ○ 2012 Orphan Works Directive ○ 2016 Freedom of panorama uitzondering ○ 2019 EU Copyright Directive: ■ uitzondering out-of-commerce werken ■ 2D reproducties genereren geen nieuw auteursrecht
 8. 8. Waarom co-organiseren wij Publiek Domein Dag? Terugkerend en laagdrempelig initiatief: ● instellingen stimuleren om te experimenteren met data- en beelddonaties (zonder meteen hun beleid te veranderen) ● dialoog ● vorming: ○ auteursrecht, impact ontsluiting, etc. ○ vaardigheden opdoen: upload, analyse impact ● hergebruik alvast stimuleren: ○ acties Constant vzw netwerk ○ Wikimedia schrijfsessies KBR
 9. 9. Publiek Domein Dag in België ● 2015-2016: Constant vzw, KBR, Cinema Nova, CRIDS (focus activisme en creatief hergebruik) ● 2018- heden: PACKED vzw ook effectieve ontsluiting erfgoedcollecties Cinema Nova: concert met muziek van Reynaldo Hahn & filmscreening Ernst LubitschThe Death of the Authors, 1946: Xavan & Jaluka door Peter Westenberg / Constant vzw
 10. 10. Publiek Domein Dag BE 2020 Focus: James Ensor (1860-1949) ● 21/02: Publiek Domein Dag ○ ontsluiting Ensor-beelden VKC musea ○ ontsluiting Ensor-beelden KBR ○ evt. Navigoo etc. ● na PDD: ○ openGLAM community inschakelen om internationaal instellingen te contacteren SkeletonLookingatChinoiseries,JamesEnsor,1885,MuseumforFineArtsGhent(1995-A),King BaudouinFoundation(KBS0008),CC0
 11. 11. Oeuvre Ensor digitaal samenbrengen
 12. 12. Impact Evolutie? ● doneren data ● doneren beelden ● beleid Waar in de toekomst op inzetten? ● oplossingen werklast ○ vormingen workflow ○ BIS-baners ○ betere en gebruiksvriendelijkere tooling Wikimedia platformen ○ onderzoeken en promoten van oplossingen zoals rechtsverklaringen VictorHorta,Municipal Developments,1932:Coupeset élévationsdesfaçadesdesécoles 1et11,Doorsnedenen gevelopstandenvandescholen1 en11,Coll.AAM/CIVA–Fonds Blaton,CC0 Bolspelers, Ramah, 1921, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, CC0 Christus in de woestijn, Gustave Van de Woestyne, 1939, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Gent, 1985-F
 13. 13. Publiek Domein Dag Cyclus jan/feb: Publiek Domein Dag lente: Open Data Bootcamp / vorming auteursrecht najaar: Wikimedia platformen upload workflow
 14. 14. Bedankt! Sam Donvil sam@packed.be @PACKEDvzw

×