Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L Akwakultura

4,332 views

Published on

Social Studies Year 5 Primary

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

L Akwakultura

 1. 1. L-Akwakultura
 2. 2. <ul><li>Malta hija g ż ira mdawra bil-ba ħ ar Mediterran u g ħ alhekk il- ħ ut minn dejjem kien mezz ta’ g ħ ixien. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Il-Fishfarms li hawn Malta jinsabu: </li></ul><ul><li>Kemmuna </li></ul><ul><li>Il-Bajja tal-Mellie ħ a </li></ul><ul><li>Is-Sikka l-Bajda </li></ul><ul><li>Il-G ż ejjer ta’San Pawl </li></ul><ul><li>Il-Mistra u s Salini </li></ul><ul><li>L-Iskoll tal-Munxar </li></ul><ul><li>Xrobb l-G ħ a ġ in </li></ul><ul><li>Marsaxlokk </li></ul>
 4. 4. L-Akwakultura: hija x-xjenza tat-trobbija ta’ ċ erti spe ċ i tal-ba ħ ar. Din issir ġ o vaski u tankijiet fuq l-art jew f’ga ġ e ġ tax-xbieki fil-ba ħ ar.
 5. 5. It-Torri ta’ San Lu ċ jan i nbena mill-Granmastru Wignacourt fil-bidu tas- Seklu 17. Fit-Torri ta’ San Lu ċ jan, ġ ewwa Marsaxlokk, infeta ħ ċ entru tal-Akwakultura fis-sena 1988.
 6. 6. Hawn tmien fishfarms li jinsabu lejn it-Tramuntana. Jitkabbru diversi tipi bhal: spnott, awrat, a ċċ jol, sallur, den ċ i u ħ ut tal-qoxra b ħ al gajdri (oysters) u gambli.
 7. 7. F’dan i ċ - ċ entru jsiru esperimenti fl-ikel, fit-trobbija u fil-kura tal-mard tal- ħ ut.
 8. 8. Overfishing huwa meta jinqabad ħ afna ħ ut ż g ħ ir li jintrema mejjet. Dan i ġ ib nuqqas ta’ ħ ut. Xi spe ċ i bhal fekruna qed jinqerdu.
 9. 9. <ul><li>Il- ħ ut ż g ħ ir jitrabba fit-tankijiet biex wara jitqieg ħ ed fil-ga ġ e ġ tax-xbieki li nsibu fil-ba ħ ar. </li></ul><ul><li> </li></ul>
 10. 10. L-Awrata tie ħ u sena u nofs biex tikber sa 350 gramma. La ħ amha abjad u ming ħ ajr xa ħ am. G ħ andha snien fil-quddiem tal- ħ alq biex tkisser bebbux u ko ċċ li ż g ħ ar. Spiss tgerrem ix-xbieki tal- fishfarms u ta ħ rab.
 11. 11. Spnotta
 12. 12. <ul><li>L-industrija tal-Akwakultura f’Malta llum tesporta tonn, awrat u spnott lejn pajji ż i o ħ ra, b ħ all-Italja. </li></ul>
 13. 13. Tankijiet fejn jitkabbar il- ħ ut
 14. 14. <ul><li>Mrs Diane Camilleri </li></ul><ul><li>Year5 Kulle ġġ Maria Regina Naxxar Primary </li></ul>Tmiem

×