Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ic-Cittadella

3,872 views

Published on

Social Studies Year 5 Primary

Published in: News & Politics, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ic-Cittadella

 1. 1. I ċ - Ċ ittadella Ms. M. Farrugia Yr. 5.1 Mosta Primary B Maria Regina College
 2. 2. <ul><li>I ċ - Ċ ittadella tinsab fuq g ħ olja fi ċ - ċ entru tar-Rabat, G ħ awdex. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Hija msej ħ a wkoll il- </li></ul><ul><li>“ Gran C astello” jew “Is-Sur”. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Inbniet minn Normanni fis-seklu 12. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Din tixba] ]afna lill-Imdina. </li></ul>Hija mdawra bi swar g]oljin.
 6. 6. <ul><li>Dawn is-swar kienu dg ħ ajfin. </li></ul>G ħ alhekk, meta fl-1551 it-Torok attakkaw, irnexxielhom jid ħ lu.
 7. 7. <ul><li>Ħ adu xi 5,000 ru ħ ilsiera, ji ġ ifieri kwa ż i lill-G ħ awdxin kollha. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Ftit snin wara, is-swar re[g]u inbnew fuq il-pjanta ta’ Fran`esco Laparelli, l-arkitett tal-Papa. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>G ħ al ħ afna ż mien, skon t il-li ġ i l-G ħ awdxin kollha kellhom imorru jorqdu fi ċ - Ċ ittadella min ħ abba l-bi ż a’ ta’ xi attakk tal-pirati. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Id-da ħ la g ħ a ċ - Ċ ittadella kienet minn telg ħ a wieqfa ħ afna. </li></ul><ul><li>Din it-triq kienet twassal g ħ al pont twil tal- ġ ebel. </li></ul><ul><li>Il-pont kien jitla’ u jin ż el. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Fi Ż mien l-Ingli ż i nbnew it-toroq, li g ħ ad hemm sal-lum. </li></ul>Dawn huma a ħ jar u jistg ħ u jg ħ addu karozzi minnhom.
 12. 12. <ul><li>Fi`-~ittadella nsibu l-Katidral li [ie ddisinjat minn Lorenzo Gafa’. </li></ul>
 13. 13. Meta nbena il-Katidral ta ċ - Ċ ittadella, ma kienx hemm flus bi żż ejjed biex tinbena l-koppla i ż da din tpin ġ iet b’mod li dan kollu jin ħ eba.
 14. 14. <ul><li>Dan hu iddedikat lil Marija Mtell għ a s-Sema. </li></ul><ul><li>Il-festa ssir fil-15 t’Awissu. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Illum il-[urnata il-Qorti t’G]awdex hija l-istess bini tal-Qorti l-Antika u l-Palazz tal-Gvern, li kollha kienu jinsabu fi`-~ittadella. </li></ul>Il-Qorti
 16. 16. <ul><li>Insibu wkoll: </li></ul><ul><li>il-Mu ż ew tal-Folklor </li></ul><ul><li>il-Mu ż ew ta’ l-Istorja Naturali </li></ul><ul><li>il-Mu ż ew tal-Katidral </li></ul><ul><li>l-Armerija </li></ul><ul><li>Il-Mu ż ew ta’ l-Arkeolo ġ ija </li></ul>
 17. 17. Sala fil-Mu ż ew tal-Katidral
 18. 18. Il-Mu ż ew tal-Folklor Fdalijiet agrikoli ta’ Influwenza S i ċ iljana
 19. 19. Il-Muew ta’ l-Arkeolo[ija Il- ġ ebla ta’ Majmuna
 20. 20. <ul><li>Mas-swar ta ċ - Ċ ittadella jikbru xi pjanti selva ġġ i fosthom il-Kamumilla tal-Kastell. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Fost l-g]asafar nsibu l-Merill </li></ul><ul><li>(l-g]asfur Nazzjonali) </li></ul>
 22. 22. Din hija Belt mill-Isba], wirt storiku li ji[bed lejh bosta turisti.

×