Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Effetti tat-temp estrem fuq il-paesa ġġ .
<ul><li>It-temp estrem jag ħ mel ħ sara kbira. </li></ul>
Nixfa kbira sse ħħ f’postijiet fejn tkun ilha ħ afna ma tag ħ mel xita.  <ul><li>Jinxfu widien </li></ul>
Il- ħ axix u si ġ ar imutu. <ul><li>L-art issir infertili ji ġ ifieri mhix tajba biex jitkabbru frott u ħ xejjex. </li></ul>
<ul><li>F’Malta il-bdiewa jridu jsaqqu biex ikabbru il- ħ xejjex. </li></ul>
<ul><li>F’perijodi ta’ nixfa id-de ż ert jikber dejjem. </li></ul>
<ul><li>F’pajji ż i foqra in-nies ibatu min ħ abba n-nuqqas tal-ilma tax-xorb. </li></ul>
<ul><li>L-annimali jmutu min ħ abba nuqqas ta’ ikel u xorb. </li></ul>
<ul><li>Nuqqas ta’ ikel g ħ an-nies tal-post. </li></ul>
G ħ arg ħ ar ji ġ ri meta jin ż el ammont kbir ta’ xita g ħ al ħ in twil <ul><li>Jfuru widien u xmajjar. </li></ul>
<ul><li>Ħ sarat fil-bini u toroq li jo ħ olqu problemi g ħ al mezzi ta’ trasport. </li></ul>
<ul><li>Jg ħ erqu n-nies u l-annimali jekk ma ji ġ ux salvati. </li></ul>
<ul><li>L-ilma tant ikun miexi b’sa ħħ a li djar u karozzi jispi ċċ aw jin ġ arru mill-ilma. </li></ul><ul><li>L-g ħ elieq...
<ul><li>Ħ afna ħ amrija tispi ċċ a fil-ba ħ ar g ħ ax l-ilma jmexxi kull ma jsib. </li></ul>
<ul><li>Nies imwe ġġ g ħ in u sa ħ ansitra mejta. </li></ul>
<ul><li>Nuqqas fil-provvista tal-elettriku u ħ sarat fil-linji tat-telefon. </li></ul>
<ul><li>L-ilma tax-xorb ji ġ i i kkontaminat g ħ ax jit ħ allat mad-drena ġġ , b’hekk ikun hemm aktar riskju ta’ epidemij...
<ul><li>It-temp estrem jag ħ mel ħ sara lill-ambjent naturali u lil dak uman. </li></ul>
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Effetti tat-Temp Estrem fuq il-Paesagg

2,756 views

Published on

Social Studies Year 5

 • Be the first to comment

Effetti tat-Temp Estrem fuq il-Paesagg

 1. 1. Effetti tat-temp estrem fuq il-paesa ġġ .
 2. 2. <ul><li>It-temp estrem jag ħ mel ħ sara kbira. </li></ul>
 3. 3. Nixfa kbira sse ħħ f’postijiet fejn tkun ilha ħ afna ma tag ħ mel xita. <ul><li>Jinxfu widien </li></ul>
 4. 4. Il- ħ axix u si ġ ar imutu. <ul><li>L-art issir infertili ji ġ ifieri mhix tajba biex jitkabbru frott u ħ xejjex. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>F’Malta il-bdiewa jridu jsaqqu biex ikabbru il- ħ xejjex. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>F’perijodi ta’ nixfa id-de ż ert jikber dejjem. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>F’pajji ż i foqra in-nies ibatu min ħ abba n-nuqqas tal-ilma tax-xorb. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>L-annimali jmutu min ħ abba nuqqas ta’ ikel u xorb. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Nuqqas ta’ ikel g ħ an-nies tal-post. </li></ul>
 10. 10. G ħ arg ħ ar ji ġ ri meta jin ż el ammont kbir ta’ xita g ħ al ħ in twil <ul><li>Jfuru widien u xmajjar. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Ħ sarat fil-bini u toroq li jo ħ olqu problemi g ħ al mezzi ta’ trasport. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Jg ħ erqu n-nies u l-annimali jekk ma ji ġ ux salvati. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>L-ilma tant ikun miexi b’sa ħħ a li djar u karozzi jispi ċċ aw jin ġ arru mill-ilma. </li></ul><ul><li>L-g ħ elieqi jinfaqg ħ u bl-ilma. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Ħ afna ħ amrija tispi ċċ a fil-ba ħ ar g ħ ax l-ilma jmexxi kull ma jsib. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Nies imwe ġġ g ħ in u sa ħ ansitra mejta. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Nuqqas fil-provvista tal-elettriku u ħ sarat fil-linji tat-telefon. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>L-ilma tax-xorb ji ġ i i kkontaminat g ħ ax jit ħ allat mad-drena ġġ , b’hekk ikun hemm aktar riskju ta’ epidemiji. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>It-temp estrem jag ħ mel ħ sara lill-ambjent naturali u lil dak uman. </li></ul>

×