TIC CONFIDENTIAL

350 views

Published on

Signatura Digital

Published in: Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
350
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TIC CONFIDENTIAL

 1. 1. LA SIGNATURA ELECTRÒNICA <ul><li>ÚS I APLICACIÓ DE LES TIC </li></ul><ul><li>GRUP TIC CONFIDENTIAL: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>ADELAIDA SÁNCHEZ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>AMOR MARTOS </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>JORDI GARCÍA </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>JUAN ARCE </li></ul></ul></ul></ul>
 2. 2. INTRODUCCIÓ <ul><li>CONTEXTUALITZACIÓ </li></ul><ul><ul><li>Necessitat de Seguretat Jurídica pel desenvolupament del comerç electrònic. </li></ul></ul><ul><ul><li>El certificat digital com a document d’identitat en suport informàtic </li></ul></ul><ul><ul><li>Els avantatges: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Impossibilitat de falsificació. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>No presenta els problemes de recopilació i emmagatzematge (a diferència de l’arxiu físic) </li></ul></ul></ul><ul><li>OBJECTE D’ESTUDI </li></ul><ul><ul><li>Objectiu: analitzar el panorama general de la signatura electrònica al nostre país. </li></ul></ul><ul><ul><li>Anàlisi de les AAPP en matèria de signatura electrònica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Anàlisi de la normativa de referència. </li></ul></ul><ul><ul><li>El DNI electrònic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusions finals. </li></ul></ul>
 3. 3. CONCEPTES BÀSICS <ul><li>Què és una Signatura Electrònica? </li></ul><ul><li>Comunicació Segura. </li></ul><ul><li>Què és i com funciona la criptologia asimètrica? </li></ul><ul><li>Què és un Certificat Digital? </li></ul><ul><li>Com es genera una signatura electrònica? </li></ul><ul><li>Com gestionar el teu certificat digital? </li></ul><ul><li>Com i per què revocar el teu certificat? </li></ul><ul><li>Com renovar el vostre certificat? </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Què és una signatura electrònica? </li></ul><ul><ul><li>“ Conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante” art. 3.1 de la Llei 59/2003 </li></ul></ul><ul><li>Comunicació Segura. Aspectes bàsics: </li></ul><ul><ul><li>AUTENTICITAT: les persones que intervenen són les reals. </li></ul></ul><ul><ul><li>CONFIDENCIALITAT: capacitat de mantenir el document inaccessible. </li></ul></ul><ul><ul><li>INTEGRITAT: documet rebut = documet emès </li></ul></ul><ul><ul><li>NO REPUDI: No negació de l’autor de l’enviament. </li></ul></ul>
 5. 5. 3. Què és i com funciona la criptologia asimètrica? SIGNATURA DIGITAL SISTEMES DE CRIPTOLOGIA DE CLAU ASIMÈTRICA CLAU PÚBLICA CLAU PRIVADA Signatura Electrònica Xifratge electrònic
 6. 7. 4. Què és un certificat digital? <ul><li>UN DOCUMENT ELECTRÒNIC QUE IDENTIFICA A UNA PERSONA. Contingut: </li></ul><ul><li>Identificació del titular del certificat. </li></ul><ul><li>Distintius del certificat: núm. Sèrie, ent. Emissora, etc. </li></ul><ul><li>2 claus: pública i privada. </li></ul><ul><li>La signatura electrònica. </li></ul><ul><li>Data d’inici i termini de la validació. </li></ul>
 7. 8. 5. Com es genera una signatura electrònica? <ul><li>Obtenció de l’empremta digital del document a signar. </li></ul><ul><li>Xifratge per garantir l’autenticitat. </li></ul><ul><li>Encapsulament de la documentació en un doc. que inclou: </li></ul><ul><ul><li>Document original. </li></ul></ul><ul><ul><li>Empremta digital xifrada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Part pública del certificat. </li></ul></ul>
 8. 9. 6. Com i per què revocar el teu certificat? <ul><li>Diversos motius. Exemples </li></ul><ul><ul><li>Clau privada hagi estat compromesa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Alguna dada del contingut deixi de ser vàlida </li></ul></ul><ul><li>Que cal fer per revocar? </li></ul><ul><ul><li>Comunicar-ho a l’autoritat de certificació a través d’algún dels mitjans que s’hi faciliten (Internet, telèfon, etc.) </li></ul></ul>7. Com renovar el vostre certificat? <ul><li>Un cop s’acosta la data expiració, ens posarem en contacte amb l’autoritat emissora. </li></ul>
 9. 10. NORMATIVA DE REFERÈNCIA <ul><li>NIVELL COMUNITARI: </li></ul><ul><ul><li>Directiva 1999/93/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 1999: Estableix un marc comunitari per a la signatura electrònica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Directiva 2000/31/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2000: aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació. </li></ul></ul><ul><li>NIVELL ESTATAL: </li></ul><ul><ul><li>Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Llei 59/2003 , del 19 de desembre, de signatura electrònica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Llei 11/2007 , de 22 de juny, d’accès electrònic dels ciutadans. </li></ul></ul><ul><li>NIVELL AUTONÒMIC: </li></ul><ul><ul><li>Ordre HAC/1181/2003 , de 12 de maig, sobre normes específiques sobre l’ús de la signatura electrònica. </li></ul></ul>
 10. 11. CONCLUSIONS <ul><li>Cal implantar la signatura electrònica i substituir els sistemes basats en contrasenya. </li></ul><ul><li>Increment d’aplicacions pràctiques de la signatura electrònica. </li></ul><ul><li>Grau de maduresa superior en l’ús de la signatura electrònica. </li></ul><ul><li>Multiplicitat de models de negoci. </li></ul>
 11. 12. PREGUNTES PER A DEBATRE <ul><li>Quins són els avantatges de la implantació de la Signatura Electrònica? </li></ul><ul><li>Creieu que pot potenciar l’exclusió social en aspectes relacionals, professionals, etc. de colectius desafavorits el fet de la seva generalització i la manca de mitjans d’alguns col.lectius? </li></ul><ul><li>És la signatura electrònica un mitjà eficient per acabar amb els problemes de confidencialitat a la xarxa Internet? </li></ul>

×