Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Organizar lo aprendido o universo e o sistema solar

399 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Organizar lo aprendido o universo e o sistema solar

  1. 1. UNIDADE 6 OA O universo e o sistema solar Nome e apelidos: ......................................................................................................................................... Curso: ..................................................................... Data: ........................................................................1 Completa os recadros baleiros no esquema que resume a unidade. Despois, agranda o esquema engadindo na rama A os nomes dos oito planetas do sistema solar e os dos satélites que coñezas. O UNIVERSO está formado por nel atópase A nosa galaxia, ............................... ............................... que son na que está Enormes conxuntos formados por astros, O sistema solar gases, po e materiais que está formado por © GRUPO ANAYA, S.A., Coñecemento do Medio 5.º Educación Primaria. Material fotocopiable autorizado. Oito planetas .......................... .......................... .......................... que son .......................... .......................... A

×