KALENDĀRS BIBLIOTĒKĀM


        2010


  Janvāris, februāris, marts
  Klods Monē. Ūdensrožu dīėis (1897)


...
2

                                SATURS


Priekšvārds ......................................
3

                    PRIEKŠVĀRDS


   Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības instit...
4

                           JANVĀRIS


   1.I    Jaungada diena
   1.I    izdevē...
5

   16.I    rakstniecei Annai Saksei — 105 (1905–1981)
   16.I    aktierim Rūdolfam Kreicumam — 110 (1900–19...
6

                          FEBRUĀRIS


   6.II    jamaikiešu mūziėim, dziedātājam Bobam M...
7

                            MARTS


   1.III   rakstniekam, tulkotājam Jānim Žīguram ...
8

   17.III   rakstniecei, tulkotājai Ijai Melderei-Dzērvei — 95 (1915–1982)
   18.III   dzejniecei, rakstniece...
9

             7.janvārī — angĜu zoologam, rakstniekam
                 Džeraldam Darelam —...
10

   Darels Džeralds. Zvēru sabiedrībā / Džeralds Darels ; no angĜu val. tulk. Linda Vītola ;
māksl. Solvita Ozola. — ...
11

                 9.janvārī — čehu rakstniekam
                  Karelam Čapekam — 12...
12

              16.janvārī — rakstniekam, tulkotājam
                 Arturam Lielajam — 9...
13

              19.janvārī — komponistam, diriăentam
                 Ernestam Vīgeram — 16...
14

          29.janvārī — krievu rakstniekam, dramaturgam
                Antonam Čehovam — 150
...
15


   Druva Antons. Antona Čehova daiĜrade Vecaucē : [par krievu rakstnieka (1860–1904)
daiĜrades festivālu Vecaucē (...
16

           10.februārī — Pasaules drošāka interneta diena

                 Literatūra par ...
17

  Mākulēna Evija. Internets — nekaitīgs? : [par globālā tīmekĜa lietošanas drošību] / Evija
Mākulēna // Puff. — ISSN...
18


   Ancītis Toms. Pret bērnu vardarbību internetā — izglītojot : [par Eiropas Komisijas uzsākto
programmu “Drošāks i...
19

    Zvirbulis Ăirts. “Turbotempā” cauri audzināšanas un interneta tēmai : [sakarā ar LR Saeimas
Izglītības, kultūra...
20

loceklis Sandris Kolomenskis, psiholoăe Aelita Vagale // Marta. — ISSN 1691-1679. — Nr.42
(2007, 17.okt.), 12.–13.lpp....
21

jaut. direktors Žans Kristofs Le Tokins ... [u.c.] // Izglītība un Kultūra. — ISSN 1407-4036. —
Nr.12 (2008, 27.marts)...
22

               10.februārī — krievu rakstniekam
                Borisam Pasternakam — 1...
23

   Publikācijas periodiskajos izdevumos

   Losevs ěevs. Piedzēries ěeĦins, pliks StaĜins, pārbijies Hruščovs : [k...
24

                  16.februārī — rakstniekam
                  Jēkabam Janševskim — 1...
25

   Publikācijas periodiskajos izdevumos

    Driėe Nora. Apkopēja EĦăele kaĜ pieminekli rakstniekam Janševskim :...
26

            22.februārī — poĜu komponistam, pianistam
                Frederikam Šopēnam —...
27

             27.februārī — lietišėās mākslas meistaram
                 Jūlijam Maderniek...
28

   Publikācijas periodiskajos izdevumos

   Briede Ērika. Ėeriet! Vecpuisis! : [par sabiedrības un politiėu vērša...
29

                    6.martā — aktrisei
                   Lidijai Freimanei — 9...
30

                    6.martā — dzejniecei
                     Aspazijai — 145...
31


  Piparkūkas : receptes, Ziemassvētku stāsti un dzejoĜi / sast. Ilze Jākobsone ; il. Ligita
Linmeiere ; māksl. Solv...
32

   Jaunākā latviešu literatūra, 2003 un 2004 : rakstu krāj. / dizains: Dainis Banders ; Gunāra
Krauzes vāka foto. — ...
33

   Kultūras krustpunkti : Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krāj. / Latvijas Kultūras
akadēmija ; sast...
34


   Zālītis Jānis. Cik reižu dzimusi Aspazija? : [par dzejnieces (1865–1943) dzimšanas gada
precizējumu] / Jānis Zā...
35

   Jablovska Gaida. Marts Aspazijas un RaiĦa mājā : [par dzejnieces (1865–1943) daiĜradei velt.
zin. konf. Baznīcas...
36

   Grīnuma Gundega. Kurp vien eju, priekšā mīti. Par Raini : [par grām. “PiemiĦas paradoksi:
RaiĦa un Aspazijas atce...
2010 i
2010 i
2010 i
2010 i
2010 i
2010 i
2010 i
2010 i
2010 i
2010 i
2010 i
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2010 i

2,509 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,509
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2010 i

 1. 1. KALENDĀRS BIBLIOTĒKĀM 2010 Janvāris, februāris, marts Klods Monē. Ūdensrožu dīėis (1897) Rīga Latvijas Nacionālā bibliotēka Bibliotēku attīstības institūts 2009 © Latvijas Nacionālā bibliotēka ISSN 1407-3807 Sastādījusi: Māra Jēkabsone E-pasts: mara.jekabsone@lnb.lv
 2. 2. 2 SATURS Priekšvārds ........................................................................................................... 3 Janvāris ................................................................................................................ 4 Februāris ............................................................................................................... 6 Marts .................................................................................................................... 7 7.I angĜu zoologam, rakstniekam Džeraldam Darelam — 85 ................................... 9 9.I čehu rakstniekam Karelam Čapekam — 120 ..................................................... 11 16.I rakstniekam, tulkotājam Arturam Lielajam — 90 ............................................ 12 19.I komponistam, diriăentam Ernestam Vīgneram — 160 ..................................... 13 29.I krievu rakstniekam, dramaturgam Antonam Čehovam — 150 .......................... 14 10.II Pasaules drošāka interneta diena .................................................................... 16 10.II krievu rakstniekam Borisam Pasternakam — 120 ........................................... 22 16.II rakstniekam Jēkabam Janševskim — 145 ....................................................... 24 22.II poĜu komponistam, pianistam Frederikam Šopēnam — 200 ............................ 26 27.II lietišėās mākslas meistaram Jūlijam Maderniekam — 140 .............................. 27 6.III aktrisei Lidijai Freimanei — 90 ..................................................................... 29 16.III dzejniecei Aspazijai — 145 .......................................................................... 30 18.III dzejniecei, rakstniecei, tulkotājai Elzai Stērstei — 125 ................................. 38 19.III Austrālijas pētniekam, krokodilu medniekam Arvīdam Blūmentālam — 85 ... 44 23.III amerikāĦu psihologam, filozofam Ēriham Frommam — 110 ......................... 46
 3. 3. 3 PRIEKŠVĀRDS Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta izdevumā “Kalendārs bibliotēkām” apkopota informācija par atsevišėām personām un notikumiem 2010.gada I ceturksnī. Dažām izdevumā iekĜautajām personām un ievērojamiem notikumiem veidoti bibliogrāfiskie saraksti. “Kalendārs bibliotēkām” iznāk četras reizes gadā, reizi ceturksnī. Izdevums palīdz bibliotekāriem uzziĦu un informācijas sniegšanā, kā arī citos bibliotekārā darba procesos. Bibliogrāfisko sarakstu sastādīšanā izmantots valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogs, monogrāfiju un turpinājumizdevumu datubāze un nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāze. Literatūras atlasē par kādu personu vai notikumu uzrādītas pēdējos desmit gados izdotās grāmatas, kā arī laikrakstu un žurnālu raksti, kas publicēti, sākot ar 2007.gadu. Atsevišėos gadījumos bibliogrāfiskajos sarakstos iekĜauta arī pirms 2007.gada iznākusī literatūra. Izdevumā “Kalendārs bibliotēkām” bibliogrāfiskais apraksts veidots atbilstoši ISBD standartiem un “Bibliogrāfiska apraksta standartu (BA : ISBD) piemērošanas noteikumiem analītiskajā aprakstā” (Rīga, 2000). Informācijai pievienotas norādes uz pēdējos desmit gados izdotajiem “Kalendārs bibliotēkām” (agrāk — “Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas”) numuriem.
 4. 4. 4 JANVĀRIS 1.I Jaungada diena 1.I izdevējai Ievai Jansonei — 70 (1940) 1.I rakstniekam, māksliniekam Rihardam Rīdziniekam — 85 (1925–1979) 1.I vācbaltu arhitektam Kristofam Hāberlandam — 260 (1750–1803)1 3.I vācbaltu arhitektam Meinhardam fon Gerkānam — 75 (1935) 3.I rakstniekam, literatūrzinātniekam Dzintaram Freimanim — 85 (1925–1978) 3.I gleznotājam, grafiėim Tenim Grasim — 85 (1925–2001) 4.I plakātistam, dizaineram, grafiėim Gustavam Klucim — 115 (1895–1944) 5.I dramaturgam Hugo KrūmiĦam — 105 (1905–1990) 6.I literatūrzinātniekam, tulkotājam Hugo Rukšānam — 90 (1920–1995) 7.I aktierim Gundaram ĀboliĦam — 50 (1960)2 7.I angĜu zoologam, rakstniekam Džeraldam Darelam — 85 (1925–1995) 7.I franču rakstniekam Pjēram Gripari — 85 (1925–1990) 8.I amerikāĦu mūziėim, dziedātājam Elvisam Preslijam — 75 (1935–1977) 9.I čehu rakstniekam Karelam Čapekam — 120 (1890–1938) 13.I rakstniecei, mākslas zinātniecei Gundegai Repšei — 50 (1960)3 13.I dzejniecei, tulkotājai, pedagoăei Selgai Silkalnei — 75 (1935) 14.I tulkotājai, literatūras kritiėei Valentīnai Eisulei — 80 (1930–2002) 14.I japāĦu rakstniekam, dramaturgam Jukio Mišimam — 85 (1925–1970)4 14.I ėīmiėim Solomonam Hilleram — 95 (1915–1975) 14.I vācu-franču domātājam Albertam Šveiceram — 135 (1875–1965) 14.I publicistam Andrejam Spāăim — 190 (1820–1871) 15.I arheoloăei, vēsturniecei Elvīrai Šnorei — 105 (1905–1996)5 15.I literatūrkritiėim Antonam Kraujam — 130 (1880–1942) 16.I rakstniekam, tulkotājam Arturam Lielajam — 90 (1920–1981) 16.I rakstniekam, arhitektam Arnim SkujiĦam — 90 (1920) 16.I valodniekam, bibliogrāfam BenjamiĦam Jēgeram — 95 (1915–2005)6 1 “Kalendārs bibliotēkām” 2000.gada I ceturksnī. 2 “Kalendārs bibliotēkām” 2000.gada I ceturksnī. 3 “Kalendārs bibliotēkām” 2000.gada I ceturksnī. 4 “Kalendārs bibliotēkām” 2000.gada I ceturksnī. 5 “Kalendārs bibliotēkām” 2005.gada I ceturksnī. Pieejams: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/kalendars-bibliotekam/2005_I.pdf. 6 “Kalendārs bibliotēkām” 2005.gada I ceturksnī. Pieejams: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/kalendars-bibliotekam/2005_I.pdf.
 5. 5. 5 16.I rakstniecei Annai Saksei — 105 (1905–1981) 16.I aktierim Rūdolfam Kreicumam — 110 (1900–1971) 17.I arhitektam Gunāram Birkertam — 85 (1925)7 17.I spāĦu dramaturgam Pedro Kalderonam de la Barkam — 410 (1600–1681) 19.I mūziėim, režisoram Aigaram Graubam — 45 (1965) 19.I krievu gleznotājam Valentīnam Serovam — 145 (1865–1911) 19.I komponistam, diriăentam Ernestam Vīgneram — 160 (1850–1933) 19.I baltvācu literātam, bibliogrāfam Augustam Dēbneram — 210 (1800–1873) 20.I Barikāžu aizstāvju atceres diena8 20.I itāĜu režisoram Federiko Fellīni — 90 (1920–1993) 20.I ārstam, sabiedriskam darbiniekam Jānim Jurjānam — 180 (1830–1879) 21.I tulkotājai, dzejniecei Laimai Akuraterei — 100 (1910–1969) 21.I franču modes māksliniekam Kristianam Dioram — 105 (1905–1957) 22.I dzejniecei Annai Dagdai — 95 (1915–1996) 22.I franču fiziėim Andrē Marī Ampēram — 235 (1775–1836) 23.I dzejniecei Dzidrai Šmitei — 80 (1930) 24.I dzejniekam, grāmatizdevējam, teologam Valdim Mežezeram — 100 (1910–1982) 24.I mācītājam, literātam Jānim Neilandam — 170 (1840–1915) 25.I dzejniekam Fricim Bārdam — 130 (1880–1919)9 26.I Latvijas Republikas starptautiskās (de iure) atzīšanas diena 26.I amerikāĦu režisoram, aktierim Polam ĥūmenam — 85 (1925–2008) 26.I dramaturgam Uldim SiliĦam — 80 (1930) 27.I rakstniekam, žurnālistam Kārlim LapiĦam — 115 (1895–1942) 27.I aktrisei Lilijai Ērikai — 120 (1890–1981) 27.I vācu filozofam Frīdriham Vilhelmam Jozefam Šellingam — 235 (1775–1854) 28.I rakstniekam Ērikam Lansam — 70 (1940) 28.I rakstniekam Alfrēdam ZiediĦam — 125 (1885–1944) 29.I režisorei, skatuves mākslas pedagoăei Annai EižvertiĦai — 65 (1945) 29.I dzejniekam, pedagogam Arturam Kaugaram — 100 (1910–1971) 29.I krievu rakstniekam, dramaturgam Antonam Čehovam — 150 (1860–1904) 30.I folkloristam, etnogrāfam, literātam Kārlim Pētersonam — 155 (1855–1917) 7 “Kalendārs bibliotēkām” 2000.gada I ceturksnī. 8 “Kalendārs bibliotēkām” 2008.gada I ceturksnī. Pieejams: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/kalendars-bibliotekam/2008-I. 9 “Kalendārs bibliotēkām” 2005.gada I ceturksnī. Pieejams: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/kalendars-bibliotekam/2005_I.pdf.
 6. 6. 6 FEBRUĀRIS 6.II jamaikiešu mūziėim, dziedātājam Bobam Mārlijam — 65 (1945–1981) 6.II mācītājam, literātam Jēkabam OzoliĦam — 150 (1860–1915) 7.II amerikāĦu rakstniekam Sinkleram Lūisam — 125 (1885–1951) 7.II austriešu psihologam Alfrēdam Adleram — 140 (1870–1937) 8.II literatūrkritiėei Norai Valterei — 100 (1910–1990)10 8.II gleznotājam Ādolfam ZārdiĦam — 120 (1890–1967) 9.II bibliogrāfei, redaktorei Elmīrai Eglei — 115 (1895–1979) 10.II Pasaules drošāka interneta diena 10.II literātam Uldim Strupulim — 80 (1930) 10.II valodniekam, kultūrvēsturniekam Konstantīnam Karulim — 95 (1915–1997) 10.II krievu rakstniekam Borisam Pasternakam — 120 (1890–1960) 12.II ārstam, dzejniekam Valentīnam Lakstīgalam — 90 (1920–1998) 14.II franču gleznotājam Klodam Monē — 170 (1840–1926) 16.II Lietuvas Republikas Neatkarības diena 16.II rakstniekam Jēkabam Janševskim — 145 (1865–1931) 17.II sabiedriskai darbiniecei Elzai KlaustiĦai — 125 (1885–1971) 18.II gleznotājam, grafiėim Jēkabam Kazakam — 115 (1895–1920) 18.II žurnālistam Ansim Bandrevičam — 160 (1850–1935) 21.II Starptautiskā dzimtās valodas diena 22.II juristam, literatūrteorētiėim, kritiėim Edgaram Sūnam — 110 (1900–1981) 22.II poĜu komponistam, pianistam Frederikam Šopēnam — 200 (1810–1849) 23.II dzejniecei Liānai Langai — 50 (1960)11 23.II vācu komponistam Georgam Frīdriham Hendelim — 325 (1685–1759) 24.II Igaunijas Republikas Neatkarības diena 25.II literatūrzinātniekam Benediktam Kalnačam — 45 (1965) 25.II literātam, žurnālistam Haraldam Vecvagaram — 100 (1910–1966) 27.II rakstniekam Andrejam KrūmiĦam — 85 (1925) 27.II rakstniekam, literatūrvēsturniekam Arturam Baumanim — 105 (1905–1989)12 27.II lietišėās mākslas meistaram Jūlijam Maderniekam — 140 (1870–1955) 10 “Kalendārs bibliotēkām” 2005.gada I ceturksnī. Pieejams: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/kalendars-bibliotekam/2005_I.pdf. 11 “Kalendārs bibliotēkām” 2000.gada I ceturksnī. 12 “Kalendārs bibliotēkām” 2005.gada I ceturksnī. Pieejams: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/kalendars-bibliotekam/2005_I.pdf.
 7. 7. 7 MARTS 1.III rakstniekam, tulkotājam Jānim Žīguram — 95 (1915–1988) 3.III gleznotājam Edgaram Iltneram — 85 (1925–1983) 3.III literatūrvēsturniekam, kritiėim Robertam KlaustiĦam — 135 (1875–1962) 4.III dzejniekam Kārlim Veidenbaumam — 145 (1865–1901) 5.III aktierim Jurim Hiršam — 45 (1965) 6.III mākslas zinātniecei Ausmai Belmanei — 75 (1935–1989) 6.III aktrisei Lidijai Freimanei — 90 (1920–1992) 6.III itāliešu tēlniekam, gleznotājam Mikelandželo Buanaroti — 535 (1475–1564) 7.III franču komponistam Morisam Ravēlam — 135 (1875–1937) 8.III Starptautiskā sieviešu diena13 8.III aktrisei Sigitai JevgĜevskai — 40 (1970) 8.III dzejniecei Mairai Asarei — 50 (1960) 10.III literatūras un teātra kritiėim Mārim GrēviĦam — 80 (1930–1994) 10.III literatūrzinātniecei Birutai Kalnačai — 80 (1930) 10.III rakstniecei Ingrīdai Vīksnai — 90 (1920) 11.III aktierim Jurim Lejaskalnam — 75 (1935) 11.III mākslas zinātniecei Tatjanai Kačalovai — 95 (1915)14 11.III aktrisei Mildai Klētniecei — 95 (1915–2008) 11.III rakstniekam, žurnālistam Jurim Māteram — 165 (1845–1885) 12.III aktrisei Zanei Burnickai — 40 (1970) 12.III literatūrkritiėei, publicistei Valijai RuĦăei — 90 (1920–1999)15 12.III rakstniekam, publicistam Jānim GrīziĦam — 110 (1900–1941) 12.III angĜu filozofam Džordžam Bērklijam — 325 (1685–1753) 15.III rakstniecei, tulkotājai Astrīdai Stānkei — 75 (1935)16 15.III rakstniekam Jezupam Laganovskim — 90 (1920–1987) 15.III komponistam, diriăentam Burhardam Sosāram — 120 (1890–1953) 16.III rakstniekam Albertam Jansonam — 95 (1915–1989) 16.III dzejniecei Aspazijai — 145 (1865–1943)17 13 “Kalendārs bibliotēkām” 2000.gada I ceturksnī. 14 “Kalendārs bibliotēkām” 2000.gada I ceturksnī. 15 “Kalendārs bibliotēkām” 2000.gada I ceturksnī. 16 “Kalendārs bibliotēkām” 2005.gada I ceturksnī. Pieejams: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/kalendars-bibliotekam/2005_I.pdf. 17 “Kalendārs bibliotēkām” 2005.gada I ceturksnī. Pieejams: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/kalendars-bibliotekam/2005_I.pdf.
 8. 8. 8 17.III rakstniecei, tulkotājai Ijai Melderei-Dzērvei — 95 (1915–1982) 18.III dzejniecei, rakstniecei, tulkotājai Elzai Stērstei — 125 (1885–1976) 19.III amerikāĦu aktierim Brūsam Villisam — 55 (1955) 19.III dzejniecei Vilhelmīnei Urtānei — 70 (1940–1992) 19.III dramaturăei Astrīdai Jansonei — 80 (1930) 19.III Austrālijas pētniekam, krokodilu medniekam Arvīdam Blūmentālam — 85 (1925– 2006) 19.III publicistam Fricim RoziĦam — 140 (1870–1919) 20.III pianistei Mirdzai Stūrei — 105 (1905–1997)18 21.III brazīliešu autosportistam Airtonam Sennam — 50 (1960–1994) 21.III mācītājam, sabiedriskam darbiniekam Teodoram Grīnbergam — 140 (1870–1962) 21.III vācu komponistam, ērăelniekam Johanam Sebastianam Baham — 325 (1685– 1750) 22.III komponistam, diriăentam, pedagogam Jēkabam MediĦam — 125 (1885–1971) 23.III folkloristei Almai Ancelānei — 100 (1910–1991) 23.III amerikāĦu psihologam, filozofam Ēriham Frommam — 110 (1900–1980) 23.III rakstniekam, žurnālistam Jānim Grīnam — 120 (1890–1966) 25.III Komunistiskā genocīda upuru piemiĦas diena 25.III mūziėim, dzejniekam Guntaram Račam — 45 (1965) 25.III rakstniekam Jānim Vēverim — 50 (1960) 25.III rakstniekam Andrim PuriĦam — 60 (1950)19 27.III Starptautiskā teātra diena20 28.III gleznotājai Dzidrai Baumai — 80 (1930) 30.III angĜu mūziėim Ērikam Kleptonam — 65 (1945) 18 “Kalendārs bibliotēkām” 2005.gada I ceturksnī. Pieejams: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/kalendars-bibliotekam/2005_I.pdf. 19 “Kalendārs bibliotēkām” 2000.gada I ceturksnī. 20 “Kalendārs bibliotēkām” 2000.gada I ceturksnī.
 9. 9. 9 7.janvārī — angĜu zoologam, rakstniekam Džeraldam Darelam — 85 (1925–1995) Džeralda Darela darbi Grāmatas Darels Džeralds. Ai-ai un es : glābšanas misija Madagaskarā / Džeralds Darels ; no angĜu val. tulk. Linda Vītola ; māksl. Solvita Ozola. — Rīga : Nordik, 2002. — 212, [12] lpp. : zīm. Darels Džeralds. Dievu dārzs / Džeralds Darels ; no angĜu val. tulk. Māra Rūmniece ; māksl. Solvita Ozola. — Rīga : Nordik, 2009. — 211, [2] lpp. : il. Darels Džeralds. Džeralda Darela labākais mantojums / Džeralds Darels ; sast. Lī Darela ; no angĜu val. tulk. Linda Vītola ; māksl. Armands Dišers. — Rīga : Nordik, 2005. — 349, [3] lpp. Darels Džeralds. Jaunais Noass / Džeralds Darels ; no angĜu val. tulk. Linda Vītola ; māksl. Solvita Ozola. — Rīga : Nordik, 2002. — 157, [3] lpp. : zīm. Darels Džeralds. Mana ăimene un citi zvēri / Džeralds Darels ; no angĜu val. tulk. Linda Vītola ; māksl. Solvita Ozola. — Rīga : Nordik, 2002. — 325, [3] lpp. : il. Darels Džeralds. Mātes izprecināšana un citi stāsti / Džeralds Darels ; no angĜu val. tulk. Linda Vītola ; māksl. Solvita Ozola. — Rīga : Nordik, 2001. — 203, [4] lpp. Darels Džeralds. ĥirgu putns : romāns-fantāzija / Džeralds Darels ; no angĜu val. tulk. Linda Vītola ; māksl. Solvita Ozola. — Rīga : Nordik, 2004. — 252, [2] lpp. Darels Džeralds. Plekstes filejas / Džeralds Darels ; no angĜu val. tulk. Linda Vītola ; māksl. Solvita Ozola. — Rīga : Nordik, 2000. — 197, [2] lpp. : il. Darels Džeralds. Putni, zvēri un radinieki / Džeralds Darels ; no angĜu val. tulk. Linda Vītola ; māksl. Solvita Ozola. — Rīga : Nordik, 2001. — 265, [3] lpp. Darels Džeralds. Rozija ir mana radiniece ; Pikniks ; Pirmais jūrasbrauciens ; Mišelina cilvēks ; Hevloka haoss / Džeralds Darels ; no angĜu val. tulk. Linda Vītola ; māksl. Andris KalniĦš. — Rīga : Alberts XII, 1995. — 319, [1] lpp. Darels Džeralds. Saskarsme ar dzīvniekiem : veltījums Elīnai Molonijai / Džeralds Darels ; no angĜu val. tulk. Linda Vītola ; māksl. Solvita Ozola. — Rīga : Nordik, 2001. — 168, [5] lpp. Darels Džeralds. Šėirsta jubileja : [stāsti,] veltīti Tomasam Lavdžojam / Džeralds Darels ; no angĜu val. tulk. Linda Vītola ; māksl. Solvita Ozola ; foto Maikls Nikolss. — Rīga : Nordik, 2003. — 201, [2] lpp. Darels Džeralds. Tiešā trāpījumā / Džeralds Darels ; no angĜu val. tulk. Linda Vītola ; māksl. Solvita Ozola. — Rīga : Nordik, 2003. — 212, [1] lpp. : il.
 10. 10. 10 Darels Džeralds. Zvēru sabiedrībā / Džeralds Darels ; no angĜu val. tulk. Linda Vītola ; māksl. Solvita Ozola. — Rīga : Nordik, 2002. — 197, [2] lpp. : zīm. Darels Džeralds. ZaĜā paradīze / Džeralds Darels ; [no angĜu val. tulk. Ilze Gintere]. — Rīga : Liesma, 1987. — 191 lpp. Literatūra par Džeraldu Darelu Publikācijas periodiskajos izdevumos Dunce Ilze. Noasa šėirstā : [par angĜu zoologu, rakstnieku Džeraldu Darelu (1925–1995) un viĦa izveidoto zvēru dārzu Džērsijā (Lielbritānija) : stāsta Rīgas Nacionālā zooloăiskā dārza Abinieku nod. vad.] / Ilze Dunce ; pierakst. Anija Pelūde // Ievas Stāsti. — ISSN 1691-1857. — Nr.7 (2008, 28.marts), 34.–[41.]lpp. : ăīm. Jundze Arno. Darelu ăimenīte un spiegu trilleris — lieliska izklaide, pavasari gaidot : [par angĜu rakstnieka Džeralda Darela romānu “Dievu dārzs” (Rīga : Nordik, 2009) un amerikāĦu rakstnieka Džeimsa Rollinsa romānu “Melnais ordenis” (Rīga : Kontinents, 2009)] / Arno Jundze // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.74 (2009, 28.marts), 15.lpp. Voičenko Natālija. Mazo neglīteĦu aizstāvis Džeralds Darels : [par angĜu zoologu, rakstnieku (1925–1995)] / Natālija Voičenko // Lilit. — ISSN 1691-2012. — Nr.4 (2009, apr.), 46.–[53.]lpp. : ăīm.
 11. 11. 11 9.janvārī — čehu rakstniekam Karelam Čapekam — 120 (1890–1938) Karela Čapeka darbi Grāmatas Brīnišėīgie kaėu stāsti / sast. un tulk. no angĜu val. Ilga Melnbārde ; māksl. Māra Muskare. — Rīga : Alberts XII, 2001. — 268, [2] lpp. — Saturā: Nemirstīgais kaėis / Karels Čapeks. Čapeks Karels. Dārzkopja gads : miniatūru krāj. / Karels Čapeks ; tulk. latviešu val. Anna Bauga ; Jozefa Čapeka zīm. ; māksl. Aivars Plotka. — Rīga : JāĦa Rozes apg., 1999. — 174, [1] lpp. : zīm. Čapeks Karels. DeviĦas pasakas / no čehu val. tulk. A.Bauga ; il. J.Čapeks. — Rīga : Liesma, 1966. — 172 lpp. : il. Čapeks Karels. Dīvainā Anglija : [ceĜojuma piez.] / Karels Čapeks ; [aut. zīm.]. — Rīga : Avots, 1994. — 91 lpp. : zīm. Čapeks Karels. Kā tas notiek. Par cilvēkiem : [humors un satīra] / Karels Čapeks ; [no čehu val. tulk. A.Bauga ; il. J.Čapeks]. — Rīga : Liesma, 1969. — 328 lpp. : il. Čapeks Karels. Stāsti nо abām kabatām / Karels Čapeks ; [no čehu val. tulk. A.Bauga ; māksl. U.Mežavilks]. — Rīga : Liesma, 1967. — 366 lpp. : il. Čapeks Karels. Triloăija ; Komponista Foltīna dzīve un daiĜrade / Karels Čapeks ; [no čehu val. tulk. A.Bauga ; māksl. V.Grants]. — Rīga : Liesma, 1979. — 437 lpp. : il. Literatūra par Karelu Čapeku Grāmatas 100 mūsu laikmeta rakstnieki / no vācu val. tulk. Lora ViĜėina. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2003. — 222, [2] lpp. : ăīm. — Saturā par: Karels Čapeks. Publikācijas periodiskajos izdevumos Fučiks Jūliuss. Paradokss : [sakarā ar čehu rakstnieka Karela Čapeka (1890–1938) 100.dz.d.] / Jūliuss Fučiks // Horizonts. — ISSN 0132-6260. — Nr.1 (1990), 12.lpp. Roboti — mehāniski cilvēki : [par robotiem un to izgudrotājiem : čehu rakstnieku Karelu Čapeku (1890–1938), grieėu matemātiėi Arhontu (450.g.p.m.ē.)] / Vilnis // Spicā. — ISSN 1407- 3978. — Nr.18 (2006, 5./11.maijs), 14.–15.lpp.
 12. 12. 12 16.janvārī — rakstniekam, tulkotājam Arturam Lielajam — 90 (1920–1981) Artura Lielā darbi Grāmatas Lielais Arturs. Arktikas ledos : [polārpētījumu vēst.] / Arturs Lielais. — Rīga : LVI, 1964. — 421 lpp. Lielais Arturs. Inku zelts / Arturs Lielais. — Rīga : Liesma, 1970. — 298 lpp. — (Piedzīvojumi. Fantastika. CeĜojumi). Lielais Arturs. Karavelas iziet okeānā : [par Kristofora Kolumba (1451–1506) ceĜojumiem] / Arturs Lielais. — Rīga : Liesma, 1967. — 254 lpp. Lielais Arturs. Karību jūras smaragds : [par Kubu] / Arturs Lielais. — Rīga : Liesma, 1966. — 253 lpp. Lielais Arturs. Konkistadori / Arturs Lielais ; [māksl. A.Stankevičs]. — 2., papild. izd. — Rīga : Liesma, 1979. — 399 lpp., 24 lp. il. : il. — (Piedzīvojumi. Fantastika. CeĜojumi). Lielais Arturs. Lejup pa AmazoĦu upi / Arturs Lielais. — Rīga : Liesma, 1976. — 256 lpp. — (Piedzīvojumi. Fantastika. CeĜojumi). Lielais Arturs. Nīlas izteku meklējot : D[eivida] Livingstona pēdējie ceĜojumi, 1865.– 1873.g. / Arturs Lielais ; [māksl. G.KĜava]. — Rīga : Liesma, 1981. — 301 lpp., 16 lpp. il. : il. Lielais Arturs. Pāri Melnajam kontinentam : D[eivida] Livingstona pirmie ceĜojumi / Arturs Lielais ; māksl. J.Antimonova. — Rīga : Liesma, 1978. — 271 lpp. : il. — (Piedzīvojumi. Fantastika. CeĜojumi). Lielais Arturs. Pie Zambezi un Njasa ezera : D[eivida] Livingstona ceĜojumi, 1858.–1864.g. / Arturs Lielais ; [māksl. G.KĜava]. — Rīga : Liesma, 1979. — 255 lpp., 8 lp. il. : il. — (Piedzīvojumi. Fantastika. CeĜojumi). Lielais Arturs. Uz musonu krastiem / Arturs Lielais. — Rīga : Liesma, 1972. — 340 lpp., 16 lpp. il. : il. — (Piedzīvojumi. Fantastika. CeĜojumi).
 13. 13. 13 19.janvārī — komponistam, diriăentam Ernestam Vīgeram — 160 (1850–1933) Literatūra par Ernestu Vīgneru Grāmatas Goluba Guna. Vīgneru Ernests / Guna Goluba. — Rīga : Liesma, 1981. — 150 lpp. : il., ăīm., faks., not. GrauzdiĦa Ilma. Izredzētie : Latvijas Lielā kora virsdiriăenti / Ilma GrauzdiĦa ; māksl. Uldis Sosnovskis ; foto: Leons Balodis, Juris KrūmiĦš, Imants Prēdelis. — Rīga : Tautas mākslas centrs, 2008. — 355 lpp. : il., ăīm., tab. — Saturā par: Vīgneru Ernests. Grāvītis OĜăerts. Izcilāko latviešu komponistu īsas biogrāfijas / OĜăerts Grāvītis. — Rīga : LVI, 1953. — 68 lpp. : ăīm. — Saturā par: Vīgneru Ernests. Lindenbergs Jānis. Latviešu kora literatūra : 1 : māc. palīglīdz. mūzikas vidusskolu, koledžu un augstskolu studentiem / Jānis Lindenbergs ; māksl. Vitauts Drande. — Rīga : Musica Baltica, 1998. — 121 lpp. : not. — Saturā par: Vīgneru Ernests. Publikācijas periodiskajos izdevumos Daugaviete R. Novadniekam — Vīgneru Ernestam — 145 : [sakarā ar kordiriăenta (1850– 1933) 145.dz.d.] / R.Daugaviete // ZiĦas (Kuldīga). — Nr.3 (1995, 25.janv.), 3.lpp. Goluba Guna. Mūzikas skolotājs : [par mūzikas pedagogu Ernestu Vīgneru (1850–1933)] / Guna Goluba // Zeme. — Nr.20 (1998, 22./28.maijs), 14.lpp. ; Nr.21 (1998, 29.maijs/4.jūn.), 14.lpp. Ăeibaks Mintauts. Kurzemes skolmeistara tālā gaita : [sakarā ar komponista, diriăenta, mūzikas pedagoga Vīgneru Ernesta (1850–1933) 140.dz.d.] / Mintauts Ăeibaks // Skola un Ăimene. — ISSN 0132-6309. — Nr.1 (1990), 6.–7.lpp. KārkliĦa Mērija. Dzimtas ozols sakuplojis : [par komponistu Vīgneru Ernestu (1850–1933)] / Mērija KārkliĦa // Kurzemnieks. — Nr.61 (1993, 25.maijs), 3.lpp. Spuleniece Inguna. Muzejs un grāmatu krātuve zem viena jumta : [par Rendas (Kuldīgas raj.) bibliotēku un komponista Ernesta Vīgnera (1850–1933) muzeju] / Inguna Spuleniece, Ints Ėergalvis ; tekstā stāsta bibliotekāre Inese Šarkovska // Kurzemnieks. — ISSN 1407-9755. — Nr.92 (2005, 11.aug.), 4.lpp. — (Piel. “Renda”). Stramkale Ligita. Vīgneru Ernesta absolūtas dzirdes attīstības metode : [par mūzikas pedagoga (1850–1933) metodi skolēnu muzikālās dzirdes pilnveidošanai] / Ligita Stramkale, Kristīne Ozola // Skolotājs. — ISSN 1407-1045. — Nr.1 (2006), 87.–90.lpp. “Vajag precēt jaunu sievu!” : [par mūzikas pedagogu Vīgneru Ernestu (1850–1933)] // Bandava. — Nr.8 (1992, febr.), [3.]lpp.
 14. 14. 14 29.janvārī — krievu rakstniekam, dramaturgam Antonam Čehovam — 150 (1860–1904) Antona Čehova darbi Grāmatas Čehovs Antons. Dāma ar sunīti : stāsti / Antons Čehovs ; sast. Agnese Rūtena ; māksl. Iveta Zāăere. — Rīga : Valters un Rapa, 2007. — 395, [2] lpp. Čehovs Antons. Humoristiski stāsti / Antons Čehovs ; [il. U.Mežavilks]. — Rīga : Liesma, 1965. — 149 lpp. : il. Čehovs Antons. Kopoti raksti 10 sējumos / Antons Čehovs. — Rīga : Liesma, 1966–1970. — 10 sēj. Čehovs Antons. Lugas / Antons Čehovs. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. — 149, [2] lpp. — (Vajadzīga grāmata). Čehovs Antons. Puikas / Antons Čehovs ; [no krievu val. tulk.: A.Plaude, V.GrēviĦš, J.Ozols ; māksl. V.Šelkovs]. — Rīga : Liesma, 1983. — 32 lpp. : il. — (Mana pirmā grāmatiĦa). Čehovs Antons. Stāsti : [izlase] / Antons Čehovs ; sakārt. un priekšv. aut. Mārīte Maurmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2005]. — 129, [2] lpp. : ăīm. — (Vajadzīga grāmata). Čehovs Antons. Stāsti / Antons Čehovs ; [sast. V.Rugāja ; māksl. V.Šelkovs]. — Rīga : Liesma, 1985. — 431 lpp. : ăīm. — (Klasikas bibliotēka). Literatūra par Antonu Čehovu Grāmatas Gadsimtu noslēpumi : 7 / no krievu val. tulk. Harijs Veidemanis ; māksl. Vilnis LapiĦš. — Rīga : Juventa, 1998. — 509, [1] lpp. — Saturā: Antons Čehovs: dižā rakstnieka astroloăiskais portrets. 100 ievērojamākie rakstnieki / sast. Edvīns SpriĦăis ; māksl. Tomass Folks. — Rīga : Aplis, [2007]. — 275, [1] lpp. : ăīm. — Saturā par: Antons Čehovs. Publikācijas periodiskajos izdevumos Arone Ieva. Čehova ceĜš uz sirdi : [krievu rakstnieka Antona Čehova (1860–1904) luga “Trīs māsas” (rež. Arvīds Matisons) Jelgavas Ādolfa Alunāna teātrī] / Ieva Arone // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.14 (2008, 11./18.apr.), 12.lpp. : ăīm.
 15. 15. 15 Druva Antons. Antona Čehova daiĜrade Vecaucē : [par krievu rakstnieka (1860–1904) daiĜrades festivālu Vecaucē (Dobeles raj.) : stāsta festivāla organizētājs] / Antons Druva ; pierakst. Baiba Pole // Zemgale. — ISSN 1407-947X. — Nr.61 (2009, 23.maijs), 5.lpp. DūmiĦa Līvija. Čehovs. Freibergs. Tēvocis VaĦa : [par krievu rakstnieka Antona Čehova (1860–1904) lugas “Tēvocis VaĦa” (rež. Edmunds Freibergs) iestud. Latvijas Nacionālajā teātrī] / Līvija DūmiĦa ; tekstā stāsta E.Freibergs // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.66 (2008, 18.marts), 14.lpp. : ăīm. Gruzdovs Mihails. Talants kā mīlestība : [par krievu rakstnieka Antona Čehova (1860–1904) lugu “Kaija” Dailes teātrī : saruna ar izrādes rež.] / Mihails Gruzdovs ; pierakst. Evita Mamaja // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.45 (2008, 22.febr.), 14.–15.lpp. : ăīm. Kaukule Aija. Čehovs — tas ir par mums : [krievu rakstnieka Antona Čehova (1860–1904) lugas “Ėiršu dārzs” iestudējums ar aktrisi Ievu Puėi galvenajā lomā Valmieras Drāmas teātrī (rež. OĜăerts Kroders)] / Aija Kaukule ; tekstā stāsta O.Kroders // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.42 (2009, 13.febr.), [1.]lpp. : ăīm. — (Piel. “NedēĜa kabatā”). Komarova Oksana. Antons Čehovs uzrunā latviešus : [par krievu rakstnieka (1860–1904) daiĜrades aktualizāciju Latvijā 19.gs. b. un 20.gs. sāk.] / Oksana Komarova // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.48 (2008, 12./19.dec.), 8.lpp. : ăīm. — (Iel. “Daugavpils” ; Nr.3). LiepiĦa Zigrīda. Čehova “Kaija” Dailes teātrī : [krievu rakstnieka Antona Čehova (1860– 1904) luga “Kaija” Dailes teātrī (rež. Mihails Gruzdovs)] / Zigrīda LiepiĦa // Zemgales ZiĦas. — ISSN 1407-3889. — Nr.35 (2009, 20.febr.), 7.lpp. ŠapošĦikovs OĜegs. Čehovs Jaunajā Krievu teātrī : neierasti dinamisks un smieklīgs : [par krievu rakstnieka Antona Čehova (1860–1904) stāstu iestud. “Homo Čehovus” : saruna ar teātra māksl. vad.] / OĜegs ŠapošĦikovs ; pierakst. Deniss Hanovs // Kultūras Forums. — ISSN 1691- 1946. — Nr.45 (2008, 21./28.nov.), 3.lpp. : ăīm. Zole Ieva. Čehova gads : [par krievu rakstnieka Antona Čehova (1860–1904) lugas “Kaija” (rež. Mihails Gruzdovs) gaidāmo pirmizrādi Dailes teātrī] / Ieva Zole // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.8 (2008, 22./29.febr.), [1.]lpp. : ăīm. Veltījumi Ėempe Mirdza. MirkĜu mūžība : dzejoĜu izlase / Mirdza Ėempe ; [māksl. Viesturs Grants]. — Rīga : Liesma, 1987. — 122, [4] lpp., 1 lpp. ăīm. : il. — Saturā: veltījums Antonam Čehovam.
 16. 16. 16 10.februārī — Pasaules drošāka interneta diena Literatūra par drošību internetā Grāmatas Drošība internetā : praktiski ieteikumi un noderīgi padomi / red. Linda Zemīte ; māksl. Sandra Jaundāldere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. — 67, [1] lpp. : il. LatSTE 2002 Latvijas sabiedrības tehnoloăiju ekspozīcija : pasākuma materiāli 24.10.2002.– 26.10.2002. Smiltene, Latvija = LatSTE 2002 Latvian society technology exposition : materials of conference 24.10.2002.–26.10.2002. Smiltene, Latvia / ed.: Alda Miėe, Aija Cunska. — Riga ; Smiltene : The University of Latvia : Computercentre of Smiltene Gymnasium, 2002. — 133 lpp. : il., tab. — Saturā: Bērnu tiesību aizsardzība internetā / Uldis Ėinis. Publikācijas periodiskajos izdevumos Bisniece Madara. Rūpējies par savu drošību internetā! : [par noziedzīgiem nodarījumiem elektroniskajā vidē] / Madara Bisniece // Sīrups. — ISSN 1407-7167. — Nr.15 (2007, 13./19.apr.), 34.–35.lpp. Danne Kristīne. Flirts ar internetu : [par drošības pasākumiem internetā] / Kristīne Danne // Sīrups. — ISSN 1407-7167. — Nr.38 (2008, 19./29.sept.), 38.–39.lpp. Kapenieks Kaspars. Informatīvo tehnoloăiju drošība ir cilvēku jautājums : [par informācijas drošības pārraudzību organizācijās : saruna ar Rīgas domes Inform. tehnoloăiju centra Datu centra priekšnieku] / Kaspars Kapenieks ; pierakst. Līga Šaplaka // Biznesa Psiholoăija. — ISSN 1691-3183. — Nr.17 (2009, apr./maijs), 14.–21.lpp. : ăīm. KārkliĦš Kristaps. Ieviesīs uzticības zīmes : [par drošu iepirkšanos internetveikalos] / Kristaps KārkliĦš ; tekstā stāsta Latvijas Interneta asociācijas izpilddirektors Viesturs ŠeĜmanovs- Plešs, Patērētāju tiesību aizsardzības centra Patērētāju informēšanas un komunikāciju daĜas vadītāja Sanita Gertmane // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.225 (2009, 29.sept.), 6.lpp. Kluts Andreass. Dalīšanās radītās briesmas : [par privātuma aizskaršanu interneta laikmetā] / Andreass Kluts // NedēĜa. — ISSN 1691-0524. — Nr.5 (2009, 26.janv.), 46.lpp. — (Speciālizl. “Pasaule 2009.gadā”, ISSN 1691-1938). Krusts Agris. Internetā neviens nav anonīms : [par drošību internetā : saruna ar SIA “IT centrs” Valdes priekšsēd.] / Agris Krusts ; pierakst. Kristīne Langenfelde // Jelgavas Vēstnesis. — ISSN 1691-4201. — Nr.11 (2008, 13.marts), 2.lpp. : ăīm. Leinerte Ieva. Uzmanību! Mans profils briesmās! : [par drošību internetā] / Ieva Leinerte ; tekstā stāsta inform. sistēmu ieviešanas un uzturēšanas tehniskais konsult. Edgars TikiĦš, advokāts Rinalds Bušs, interneta lietotāja Dace // Cosmopolitan. — ISSN 1407-9194. — Nr.8 (2008, aug.), 62.–63.lpp.
 17. 17. 17 Mākulēna Evija. Internets — nekaitīgs? : [par globālā tīmekĜa lietošanas drošību] / Evija Mākulēna // Puff. — ISSN 1691-1962. — Nr.13 (2008, 31.marts/6.apr.), 32.–[33.]lpp. Orupe Aisma. Vai Latvijas “e-lauki” hakerim ir apgūstami? : [par informatīvās bāzes drošību Latvijā] / Aisma Orupe ; tekstā stāsta inform. tehnoloăiju uzĦēmuma “DEAC” Valdes priekšsēd. Andris Gailītis, LR Īpašu uzd. ministre elektroniskās pārvaldes lietās Ina Gudele // NedēĜa. — ISSN 1691-0524. — Nr.22 (2007, 28.maijs), 24.–25.lpp. Pirkumiem internetā galvenais — drošība : [sakarā ar a/s “SEB Latvijas Unibanka” pētījumu par Latvijas iedzīvotāju pieredzi un viedokĜiem par iepirkšanos internetā] // Komersanta Vēstnesis. — ISSN 1691-2659. — Nr.35 (2007, 29.aug.), 17.lpp. RiĦėis Jānis. Interneta “sērga” — “hakeri” : [par hakeriem un viĦu nodarīto kaitējumu spektru] / Jānis RiĦėis ; tekstā stāsta Drošības incidentu risināšanas komandas vad. Baiba Kaškina, komandas loceklis Ints Mālkalnietis // Ogres Vēstis. — ISSN 1691-2454. — Nr.100 (2008, 28.aug.), 4.lpp. Rubenkings Neils Dž. Drošības kompleksi : [par personālo datoru un personas datu aizsardzības paĦēmieniem] / Neils Dž. Rubenkings // Next. — ISSN 1407-8937. — Nr.4 (2008, apr.), 92.–98.lpp. : ăīm., tab. Rutule Elizabete. Sargi savu paroli pats! : [par drošību internetā] / Elizabete Rutule ; tekstā stāsta Inform. sistēmu audita un kontroles asoc. Latvijas nod. prezidents Ēriks Dobelis, SIA “Inbokss” Valdes priekšsēd. Sibilla Griėe ; ar Valsts inform. tīkla aăentūras Datoru drošības incidentu reaăēšanas vienības vad. Egila StūrmaĦa, uzĦēmuma “Kaspersky LAB” ofic. pārstāvja Latvijā SIA “Datoru drošības tehnoloăijas” mārketinga direktora Valda Šėestera koment. // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.294 (2007, 17.dec.), 4.lpp. : ăīm. Sedlenieks Andis. Bezmaksas aizsardzība datoram : [par datora drošības internetā nodrošināšanas bezmaksas programmām] / Andis Sedlenieks // Rītdiena. — ISSN 1691-3574. — Nr.42 (2007, 5.jūn.), 9.lpp. Sērfo droši : [par drošību internetā] / mater. sagat. Petra Berga // Sīrups. — ISSN 1407- 7167. — Nr.19 (2007, 5./17.maijs), [42.]–43.lpp. Šėesters Valdis. Inficēto vietĦu ēra : [par kaitīgo programu izplatīšanos internetā] / Valdis Šėesters // Sakaru Pasaule. — ISSN 1407-1207. — Nr.3 (2008), 51.lpp. Vēveris Jānis. Sargies no zvejotājiem! : [par drošības sistēmu kompāniju veidoto neuzticamo tīmekĜa vietĦu sarakstu] / Jānis Vēveris ; tekstā stāsta progr. “Officer Blue” aut. Endijs Mars, drošības progr. eksperts Tobiass Veidemanis ; Ernesta KĜaviĦa zīm. // Lietišėā Diena. — ISSN 1691-3493. — Nr.21 (2007, 19.marts), 30.–31.lpp. : zīm. Zauers Alvils. Jādomā par internetbanku drošību : [par internetbanku drošību Latvijā] / Alvils Zauers // Kapitāls. — ISSN 1407-2505. — Nr.4 (2008, apr.), 63.lpp. Politika un likumdošana Ancītis Toms. Lai bērni uzmanītos internetā : [par Eiropas Savienības Drošāka interneta programmu 2009.–2013.g. izstrādi] / Toms Ancītis // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.47 (2008, 16.febr.), 11.lpp. — (Iel. “Tepat, Eiropā”).
 18. 18. 18 Ancītis Toms. Pret bērnu vardarbību internetā — izglītojot : [par Eiropas Komisijas uzsākto programmu “Drošāks internets”] / Toms Ancītis // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.61 (2008, 1.marts), 11.lpp. — (Iel. “Tepat, Eiropā”). Dzērve Laura. Aicina būt piesardzīgiem internetā : [sakarā ar LR Īpašu uzd. ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta kampaĦu par bērnu drošību internetā] / Laura Dzērve, Guntis Bojārs ; tekstā stāsta projekta “Net-Safe” vad. Maija Katkovska, LR Bērnu un ăimenes lietu min. Sabiedrisko attiecību depart. pārstāve Inguna KaĦepe ; ar centra pret vardarbību “Dardedze” psiholoăes Lauras ěebedevas koment. // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.90 (2007, 18.apr.), [1.]lpp. Eiropas Komisija: par atklātu, neatkarīgu un atbildīgu interneta pārvaldību : [par Eiropas Komisijas rosinājumiem] / tekstā stāsta Eiropas Savienības Informācijas sabiedrības un plašsaziĦas līdzekĜu komisāre Viviena Redinga ; pēc Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Preses un inform. nod. inform. // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.100 (2009, 30.jūn.), 54.lpp. Eiropas Komisija: par drošāku internetu bērniem : [par Eiropas Komisijas progr. bērnu drošības tiešsaistes vidē uzlabošanai “Drošāks internets” (2009.–2013.g.)] / tekstā stāsta Eiropas Komisijas priekšsēd. Žozē Manuels Barrozu un Eiropas Savienības Informācijas sabiedrības un plašsaziĦas līdzekĜu komisāre Viviena Redinga ; pēc Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Preses un inform. nod. inform. // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.38 (2008, 7.marts), 23.lpp. Eiropas Komisija: par lielāku drošību internetā : [par Eiropas Savienības Ministru padomes pieĦemto progr. “Drošāks internets” 2009.–2013.g.] / tekstā stāsta Eiropas Savienības Informācijas sabiedrības un plašsaziĦas līdzekĜu komisāre Viviena Redinga ; pēc Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Preses un inform. nod. inform. // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.4 (2009, 9.janv.), 40.lpp. Eiropas Parlaments: par atbalsta programmu bērniem drošākam internetam : [par Eiropas Parlamenta apstipr. Eiropas Savienības 2009.–2013.g. finansējumu bērniem drošāka interneta progr. ”Safer Internet Plus” pilnveidošanai] / pēc Eiropas Parlamenta Preses dienesta inform. // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.172 (2008, 5.nov.), 20.lpp. ES sargās bērnus no kaitīgās interneta ietekmes : [par Eiropas Savienības programmu “Drošāks internets”] // EiroziĦas. — Nr.359 (2008, 22.maijs), 2.lpp. Ministru kabineta sēdē 2008.gada 20.maijā : ĪUMEPLS [Īpašu uzd. ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts] par priekšlikumiem bērnu aizsardzībai, kuri izmanto internetu un citas komunikācijas tehnoloăijas : [par Latvijas pozīciju Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 21.maija sanāksmē izskatāmajā Īpašu uzd. ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta kompetencē esošajā jaut. par Eiropas Kopienas programmu bērnu aizsardzībai, kuri izmanto internetu un citas komunikācijas tehnoloăijas (2009.–2013.g.)] / pēc Īpašu uzd. ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta inform. // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.79 (2008, 22.maijs), 66.lpp. Zvirbulis Ăirts. Deputāti un ierēdĦi pret virtuālajiem rupekĜiem : [sakarā ar LR Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas diskusiju par drošību internetā] / Ăirts Zvirbulis ; tekstā stāsta LR Īpašu uzd. ministre elektroniskās pārvaldes lietās Signe BāliĦa // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.177 (2008, 2.jūl.), 4.lpp.
 19. 19. 19 Zvirbulis Ăirts. “Turbotempā” cauri audzināšanas un interneta tēmai : [sakarā ar LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas rīkoto sanāksmi par bērnu apdraudējumu internetā] / Ăirts Zvirbulis ; tekstā stāsta komisijas priekšsēd. Jānis StrazdiĦš, Izglītības satura un eksaminācijas centra vad. vietn. Imants Vesmanis // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.97 (2008, 9.apr.), 4.lpp. Bērni un jaunieši internetā Baumane Līvija. Draudzēsimies droši? : [par bērnu aizsardzību no nelabvēlīgām situācijām internetā] / Līvija Baumane // Rītdiena. — ISSN 1691-3574. — Nr.6 (2007, 23.janv.), 7.lpp. Bičevska Ilze. Konferencē runā par bērnu un jauniešu drošību internetā : [par Bērnu un jauniešu centra rīkoto 10. Jēkabpils raj. jauniešu konf.] / Ilze Bičevska ; tekstā stāsta projekta “Hotline” vad. Agnese Kriėe // Brīvā Daugava. — ISSN 1407-9828. — Nr.35 (2008, 27.marts), 5.lpp. Bičevska Ilze. Vai bērniem draud emocionālā un fiziskā vardarbība internetā? : [par drošu interneta lietošanu un draudiem tajā : sakarā ar LR Īpašu uzd. ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta pētījumu par bērnu drošību internetā] / Ilze Bičevska ; tekstā stāsta Jēkabpils policijas pārvaldes Kārtības policijas biroja 2.nod. inspektors Pēteris KrastiĦš, Jēkabpils pils. bibliotēkas bibliotekāre Ilze Korsaka // Brīvā Daugava. — ISSN 1407-9828. — Nr.7 (2007, 18.janv.), 3.lpp. DalbiĦš Juris. Uz interneta pulvera mucas : [saruna ar LR Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas apkarošanas komisijas vad. : sakarā ar skolēnu konflikta gadījumu Rīgas ZiemeĜvalstu ăimnāzijā] / Juris DalbiĦš ; pierakst. Egils Līcītis ; mater. sagat. Voldemārs KrustiĦš // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.59 (2008, 29.febr.), 5.lpp. : ăīm. Daniela Lana. Tās pašas konfektes, tikai internetā : [par bērnu drošību internetā] / Lana Daniela ; tekstā stāsta Eiropas Kopienas “Safer Internet plus” progr. “Net-Safe” projekta Latvijā vad. Maija Katkovska, psihoterapeits Ansis Jurăis Stabingis // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.119 (2007, 24.maijs), 23.lpp. Gudele Ina. Kādas briesmas bērniem draud internetā? : [par LR Īpašu uzd. ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta rīkoto semināru skolotājiem “Droša interneta lietošana un skolēnu drošība internetā” : stāsta LR Īpašu uzd. ministre elektroniskās pārvaldes lietās, SIA “Microsoft Latvia” Izglītības un kultūras sektora klientu attiecību vad., psiholoăe] / Ina Gudele, Līna Ābola, Dace BērziĦa ; tekstā saruna ar LR Īpašu uzd. ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta Komunikācijas nod. vad. Elitu Cepurīti ; pierakst. Agnese Tomsone // Izglītība un Kultūra. — ISSN 1407-4036. — Nr.6 (2008, 14.febr.), 12.–13.lpp. — Pielikumā: Eiropas Kopienas programmas “Safer Internet plus” projekts “Net-Safe”. Kanepone Aiva. Bērni Briesmuzemē. Internetā! : [par apdraudējumu un drošības pasākumiem virtuālajā vidē] / Aiva Kanepone ; tekstā stāsta SIA “Microsoft Latvia” akadēmisko progr. vadītāja Ilze Doškina, Valsts bērnu tiesību aizsardzības centra psiholoăe Iluta Vilnīte // Ieva. — ISSN 1407-2033. — Nr.8 (2009, 25.febr.), 12.–[13.]lpp. Konstante Ieva. Riskantā, iluzorā pasaule : [par bērnu drošību internetā] / Ieva Konstante ; tekstā stāsta portāla “Draugiem.lv” direktors Ăirts SlaviĦš, kompānijas “Microsoft Latvia” Valdes
 20. 20. 20 loceklis Sandris Kolomenskis, psiholoăe Aelita Vagale // Marta. — ISSN 1691-1679. — Nr.42 (2007, 17.okt.), 12.–13.lpp. Krauze Marciana. Komikss māca pareizi uzvesties tīmeklī : [par jauno interaktīvo māc. līdz. interneta lietotājiem par drošību virtuālajā vidē] / Marciana Krauze ; tekstā stāsta skolniece Agnese Kalēja // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.280 (2007, 13.okt.), [13.]lpp. : ăīm. — (Iel. “Ăimene. Veselība”). Krauze Marciana. Labāk uzticēties tiem, kas ir tev līdzās : [par virtuālās vides draudiem bērniem : sakarā ar skolēnu radošo darbu konkursu “Jaunieši–internets–drošība”] / Marciana Krauze ; tekstā stāsta konkursa dalībnieks MārtiĦš DoniĦš // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.155 (2007, 9.jūn.), 19.lpp. ăīm. — (Iel. “Ăimene. Veselība”). Krauze Marciana. Piesardzīgi virtuālajā vidē : [par interneta lietošanas drošumu : sakarā ar bērniem un jauniešiem adresēto informatīvo sociālo kampaĦu “Dari To arī internetā”] / Marciana Krauze ; tekstā stāsta LR Īpašu uzd. ministre elektroniskās parvaldes lietās Ina Gudele // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.109 (2007, 21.apr.), 20.lpp. : ăīm. — (Iel. “Ăimene. Veselība”). Libeka Māra. Jāierobežo ėengas internetā : [par aizvainojošu tekstu izplatīšanas izskaušanu internetā : sakarā ar gadījumu par skolēnu psiholoăisko vardarbību pret klasesbiedreni Rīgas ZiemeĜvalstu ăimnāzijā] / Māra Libeka ; tekstā stāsta LR Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koėe, LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēd. Jānis StrazdiĦš, LR Īpašu uzd. ministre elektroniskās pārvaldes lietās Ina Gudele // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.57 (2008, 27.febr.), 5.lpp. : ăīm. Mazjānis Andrejs. “Par iespējām konsultē...” : [par tīmekĜa vietĦu filtrēšanu bērnu drošībai internetā : stāsta “Panda Security” pārstāvis Latvijā] / Andrejs Mazjānis // Ăimenei. — ISSN 1691-3590. — Nr.3/4 (2008), 16.lpp. Olšteina Ilze. Drošība internetā : [par pētījumu “Drošāks internets bērnu un jauniešu vidū”] / Ilze Olšteina ; tekstā stāsta Rīgas 100.vidusskolas informātikas skolotājs Andris Stukāns // Mans Mazais. — ISSN 1407-1614. — Nr.10 (2007, okt.), 34.lpp. — (Piel. “Mans mazais skolā”). Strūberga Zane. Internetā droši : kā iemācīt bērnam lietot internetu ar galvu? / Zane Strūberga ; pēc LR Īpašu uzd. ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta Komunikācijas nod. vad. Elitas Cepurītes, sekretariāta Progr. vadības nod. projektu vad. Agneses Kriėes inform. ; ar psihoterapeites Guntas Jakovelas koment. // Mans Mazais. — ISSN 1407-1614. — Nr.9 (2008, sept.), 14.–15.lpp. : ăīm. — (Piel. “Mans mazais skolā”, ISSN 1691-158X). Tīkla viltības : [par bērnu un jauniešu drošību internetā] / Santa ; tekstā stāsta policists Aleksandrs, psiholoăe Dace // Spicā. — ISSN 1407-3978. — Nr.20/21 (2008, 16./29.maijs), 52.– [53.]lpp. Upīte Ilze. Bērnu drošība internetā ir arī vecāku rokās : [sakarā ar nepieciešamo inform. par iespējamām briesmām internetā] / Ilze Upīte ; tekstā stāsta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšsēd. Laila Rieksta-RiekstiĦa // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407- 3463. — Nr.11 (2007, 13.janv.), [1.], 3.lpp. Uzsver ăimenē ieaudzināto vērtību lomu droša interneta lietošanā : [par forumu “Bērnu drošība internetā”] / tekstā stāsta LR Bērnu un ăimenes lietu ministrs Ainars Baštiks, SIA “Microsoft Latvia” vad. Sandis Kolomenskis, kompānijas “Microsoft Europe” interneta drošības
 21. 21. 21 jaut. direktors Žans Kristofs Le Tokins ... [u.c.] // Izglītība un Kultūra. — ISSN 1407-4036. — Nr.12 (2008, 27.marts), 5.lpp. Viduleja Aiga. Internets bez riska : [par bērnu drošības kontroli internetā] / Aiga Viduleja // Izglītība un Kultūra. — ISSN 1407-4036. — Nr.9 (2007, 8.marts), 12.–13.lpp. Projekts “Net-Safe Latvia” Arī šogad turpinās izglītot par drošu interneta lietošanu : [par LR Īpašu uzd. ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta izveidotajām tīmekĜa vietnēm “www.netsafe.lv” un “www.drossinternets.lv” par drošu interneta lietošanu] // Izglītība un Kultūra. — ISSN 1407-4036. — Nr.4 (2008, 31.janv.), 4.lpp. Grimze Daina. Aktualizē drošību internetā : [par semināru “Droša interneta lietošana un bērnu drošība internetā” : sakarā ar Valsts jaunatnes iniciatīvu centra un LR Īpašu uzd. ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta projektu “Net-Safe Latvia”] / Daina Grimze ; pēc projekta koordinatoru Ievas ŠĦickovskas, Agneses Kriėes, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Uzticības tālruĦa darbības nodrošināšanas departamenta psiholoăes Ineses Mucenieces inform. // Izglītība un Kultūra. — ISSN 1407-4036. — Nr.4 (2009, 29.janv.), 13.lpp. Katkovska Maija. Cik (ne)drošs ir internets? : [saruna ar projekta “Net-Safe” Latvijā vad.] / Maija Katkovska // Psiholoăijas Pasaule. — ISSN 1691-0435. — Nr.2 (2007), 42.–[47.]lpp. : ăīm. KĜaviĦa Gunta. Kā mainījušies priekšstati par drošu internetu : [par Eiropas Kopienas progr. “Safer Internet Plus” projektu “Net-Safe” un “Hotline Latvia” ietvaros veiktā pētījuma rezultātiem] / Gunta KĜaviĦa // Sakaru Pasaule. — ISSN 1407-1207. — Nr.3 (2008), 40.–41.lpp. KĜaviĦa Gunta. Sargāsim bērnus arī internetā! : [par projektu “Net-Safe” bērnu drošībai internetā] / Gunta KĜaviĦa ; tekstā stāsta projekta vad. Maija Katkovska // Sakaru Pasaule. — ISSN 1407-1207. — Nr.2 (2007), 54.–55.lpp. Kuzmina Ilze. Internets nav bērnaukle : [par bērnu drošībai internetā veltīta projekta “Net- Safe” īstenošanu Latvijā] / Ilze Kuzmina // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.46 (2009, 17.febr.), 4.lpp. Rancāne Anna. Jūs nevarat paslēpties : [par drošu interneta lietošanu : sakarā ar LR Īpašu uzd. ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta un Latvijas Interneta asoc. īstenotās Eiropas Kopienas progr. “Safer Internet Plus” projekta “Net-Safe” ietvaros rīkotajiem izglītojošajiem semināriem skolēniem] / Anna Rancāne ; tekstā stāsta LR Īpašu uzd. ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta projektu vad. Liene Kalna, Zilupes vidusskolas (Ludzas raj.) skolēni Artūrs, Santa, Karīna, portāla “Draugiem.lv” direktors Ăirts SlaviĦš // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.115 (2008, 19.maijs), 8.lpp. Stālberga Līga. Cik droši ir tīmeklī? : [par Eiropas Kopienas progr. “Safer Internet Plus” projekta “Net-Safe” īstenošanu Latvijā] / Līga Stālberga ; ar LR Īpašu uzd. ministres elektroniskās pārvaldes lietās Inas Gudeles, Latvijas Interneta asoc. izpilddirektora Viestura Pleša, LR Bērnu un ăimenes lietu min. Sabiedrisko attiecību depart. direktora Taivo Trama inform. // Rītdiena. — ISSN 1691-3574. — Nr.29 (2007, 17.apr.), 5.lpp.
 22. 22. 22 10.februārī — krievu rakstniekam Borisam Pasternakam — 120 (1890–1960) Borisa Pasternaka darbi Grāmatas Aizpuriete Amanda. Nākamais autobuss : dzejoĜi (1985–1988) ; Atdzejojumi / Amanda Aizpuriete ; MārtiĦa ZelmeĦa fotokolāžas. — Rīga : Liesma, 1990. — 173 lpp. : il. — Saturā atdz.: Boriss Pasternaks. Ivaska Astrīde. Dzeja un atdzeja / Astrīde Ivaska ; Ivara Ivaska il. ; māksl. Normunds Pucis. — Rīga : Pētergailis, [2007]. — 447, [1] lpp. : il. — Saturā: Atdzejojumi no krievu valodas: Boriss Pasternaks, Osips Mandelštams, Anna Ahmatova. Pasternaks Boriss. Doktors Živago / Boriss Pasternaks ; no krievu val. tulk. Eižens Rauhvargers ; atdz. Jānis Sirmbārdis ; ArĦa ZariĦa vāka grafiskais noform. — Rīga : Jumava, 2007. — 557, [2] lpp. — (Zelta klasika). Pasternaks Boriss. Doktors Živago / Boriss Pasternaks ; no krievu val. tulk. Eižens Rauhvargers ; vārsmas atdz. Jānis Sirmbārdis ; [māksl. Agata Muze]. — [Rīga] : Jumava, [2002]. — 575, [1] lpp. Pasternaks Boriss. Doktors Živago / Boriss Pasternaks ; no krievu val. tulk. Eižens Rauhvargers ; atdz. Jānis Sirmbārdis ; māksl. Uldis Sosnovskis. — Rīga : Jumava, 1995. — 492, [3] lpp. Literatūra par Borisu Pasternaku Grāmatas 100 ievērojamākie rakstnieki / sast. Edvīns SpriĦăis ; māksl. Tomass Folks. — Rīga : Aplis, [2007]. — 275, [1] lpp. : ăīm. — Saturā: Boriss Pasternaks. 100 mūsu laikmeta rakstnieki / no vācu val. tulk. Lora ViĜėina. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2003. — 222, [2] lpp. : ăīm. — Saturā: Boriss Pasternaks. Laiki un domas : Nobela prēmijas laureāti literatūrā par pasauli un sevi, 1901–2002 / sast. Andris Rijnieks ; māksl. Aivars Sprūdžs. — Rīga : Rasa, 2003. — 223, [1] lpp. — Saturā: Boriss Pasternaks. Rainis un Gēte : “Fausta” tulkojuma simtgade = Rainis und Goethe : zum hundertjährigen Jubiläum der “Faust” — Übersetzung / sast. Gundega Grīnuma ; tulk.: Heide Lidija Šmite, Aleksandrs Šmits, Velta Vikmane ; māksl. Dina Dzelme. — [Rīga] : Nordik, 1999. — 298, [1] lpp. — Saturā: Gētes “Fausts” RaiĦa, Brjusova un Pasternaka tulkojumā / Aleksandrs Šmits (Alexander Schmidt).
 23. 23. 23 Publikācijas periodiskajos izdevumos Losevs ěevs. Piedzēries ěeĦins, pliks StaĜins, pārbijies Hruščovs : [krievu rakstnieka atmiĦas par rakstnieku Mihailu Zoščenko (1895–1958), literatūrzinātnieku Borisu Eihenbaumu (1886– 1959), rakstnieku un literatūrzinātnieku Viktoru Šklovski (1893–1984), rakstnieku Borisu Pasternaku (1890–1960), rakstnieku Aleksandru Punčonoku, dziedātāju Polu Robsonu (1898– 1976), dzejnieku Robertu Frostu (1874–1963), politiėi ĥikitu Hruščovu (1894–1971), dzejnieci Annu Ahmatovu (1889–1966), politiėi Josifu StaĜinu (1879–1953) : no grām. “Meandrs”] / ěevs Losevs ; tulk. I.Z. // Rīgas Laiks. — ISSN 1407-1622. — Nr.1 (2003, janv.), 66.–71.lpp. Meiers Jānis. Boriss Pasternaks : [par krievu rakstnieka (1890–1960) attiecībām ar gleznotāju JevgeĦiju Lurjē, pianista Henrika Neihauza dzīvesbiedri Zinaidu un žurn. “Jaunā pasaule” Jauno literātu nod. red. Olgu Ivinsku] / Jānis Meiers // Vakara ZiĦas. — ISSN 1691-2284. — Nr.6 (2006, 10.febr.), 34.–35.lpp. Pasternaks JevgēĦijs. Kā, vai tad viĦš arī ir skaists? : [saruna ar krievu rakstnieka Borisa Pasternaka (1890–1960) dēlu J.Pasternaku] / Jevăēnijs Pasternaks ; pierakst. Uldis Tīrons // Rīgas Laiks. — ISSN 1407-1622. — Nr.11 (2001), 26.–32., 34.–35.lpp. PeipiĦa Anna. Piecas leăendas, lasāmas vakarā pirms Valentīndienas : [par leăendāru personību mīlasstāstiem] / Anna PeipiĦa // Santa. — ISSN 1407-1584. — Nr.2 (2003, febr.), 68.– 71.lpp. — Saturā: Boriss Pasternaks un Marina Cvetajeva : [par krievu rakstnieku (1890–1960) un dzejnieci (1892–1941)]. Skulte Ilva. Valoda : pārdomas doktora Živago garā : [par krievu rakstnieka Borisa Pasternaka (1890–1960) romānu “Doktors Živago” (Rīga : Jumava, 2002)] / Ilva Skulte // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.53 (2002, 4.marts), 10.lpp. Tīrons Uldis. Patiesības banalitāte : [par krievu rakstnieka Borisa Pasternaka (1890–1960) romānu “Doktors Živago” (Rīga : Jumava, 2002)] / Uldis Tīrons // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.48 (2002, 26.febr.), 21.lpp. Veltījumi TauriĦš Edvīns. Rindas ar Borisa Pasternaka motīvu / Edvīns TauriĦš // Kurzemnieks. — ISSN 1407-9755. — Nr.105 (2006, 9.sept.), [2.]lpp. — (Piel. “8. Kurzemes dzejas diena”). Zavjalovs Sergejs. DzejoĜi / Sergejs Zavjalovs ; no krievu val. atdz. Pēters Brūveris // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.2 (2008, febr.), 35.–41.lpp. : ăīm. — Saturā: veltījums Borisam Pasternakam.
 24. 24. 24 16.februārī — rakstniekam Jēkabam Janševskim — 145 (1865–1931) Jēkaba Janševska darbi Grāmatas Janševskis Jēkabs. Bandavā : romāns / Jēkabs Janševskis ; māksl. Maija Tabaka. — Rīga : Daugava, 2001. — 599, [1] lpp. : ăīm. — (Vēsturisks romāns). Janševskis Jēkabs. Bandavā : romāns dzīves ainās : 2 sēj. / Jēkabs Janševskis. — Rīga : Liesma, 1983. — 2 sēj. Janševskis Jēkabs. Dzimtene : romāns dzīves ainās : 4 sēj. / Jēkabs Janševskis. — Rīga : Zinātne, 1986–1987. — 4 sēj. — (Romāns — pagātnes liecinieks). Janševskis Jēkabs. Kā bagātā ČāpiĦa dēls precējās : stāsti / Jēkabs Janševskis. — Rīga : Liesma, 1979. — 271 lpp. : il. Janševskis Jēkabs. Laimes bērns / Jēkabs Janševskis. — Rīga : Liesma, [1994]. — 281, [3] lpp. Janševskis Jēkabs. Līgava : mīlestības romāns 4 grām. / Jēkabs Janševskis. — Rīga : Liesma, [1994]. — 4 grām. Janševskis Jēkabs. Mežvidus Ĝaudis : romāns / Jēkabs Janševskis ; Maijas Tabakas vāka zīm. ; Kaspara RekmaĦa vāka dizains. — Rīga : Daugava, 2000. — 655 lpp. : ăīm. — (Vēsturisks romāns). Janševskis Jēkabs. Mežvidus Ĝaudis : kultūrvēst. romāns 2 d. / Jēkabs Janševskis. — Rīga : Liesma, 1981. — 2 grām. Jūrasputu pīpe : latv. rakstnieku stāsti par jūru / sakārt. Egons Līvs ; māksl. Inārs Helmūts. — Rīga : Liesma, 1989. — 245, [2] lpp. : il. — Saturā: Robs / Jēkabs Janševskis. Literatūra par Jēkabu Janševski Grāmatas Gudriėe Biruta. Jēkabs Janševskis / Biruta Gudriėe ; LU Literatūras, folkloras un mākslas inst. ; māksl. Ināra Jēgere. — Rīga : Zinātne, 2003. — 208 lpp., [8] lp. il., ăīm. Mana novada valoda : Lejaskurzeme / Liepājas Pedagoăijas akadēmija ; zin. red. un priekšv. aut. Benita Laumane. — Liepāja : Liepājas Pedagoăijas akadēmija, 2004. — 313 lpp. — Saturā: Lejaskurzemes izlokšĦu bagātības Jēkaba Janševska romānā “Dzimtene” / Brigita Bušmane.
 25. 25. 25 Publikācijas periodiskajos izdevumos Driėe Nora. Apkopēja EĦăele kaĜ pieminekli rakstniekam Janševskim : [par tēln. Maijas EĦăeles veidoto pieminekli rakstniekam Jēkabam Janševskim (1865–1931) Nīgrandē (Saldus raj.)] / Nora Driėe // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.133 (2001, 8.jūn.), 6.lpp. Lancmanis Imants. Nīgrandē, Janševska pavadībā... : [par Nīgrandes muižas kungu mājas (arhitekts Heinrihs Šternbergs) un muižas ansambĜa būvvēsturi un muižas īpašnieku Eduarda un Antonijas fon Firksu attēlojumu rakstnieka Jēkaba Janševska (1865–1931) romānā “Dzimtene”] / Imants Lancmanis // Māksla Plus. — ISSN 1407-1886. — Nr.6 (2005/[2006], dec./janv.), 42.– 47.lpp. Lipša Ineta. EĦăeles sapnis par akmeni : [par tēln. Maiju EĦăeli : sakarā pieminekĜa veidošanu rakstniekam Jēkabam Janševskim (1865–1931)] / Ineta Lipša ; tekstā stāsta M.EĦăele // Slavenību Dzīve (Vakara Avīzes Vakara ZiĦas piel.). — ISSN 1407-8104. — Nr.4 (2002, 26.janv.), 18.–19.lpp. Ratniece Sandra. Kursas novada un darba tikuma dziesminieks : [par rakstnieku Jēkabu Janševski (1865–1931) : sakarā ar 140.dz.d.] / Sandra Ratniece // Latvijas Avīze. — ISSN 1691- 1229. — Nr.49 (2005, 19.febr.), 27.lpp. Sprūde Viesturs. 1865.gada 16.februārī : [par rakstnieku Jēkabu Janševski (1865–1931)] / Viesturs Sprūde // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.45 (2005, 16.febr.), 2.lpp. Tabūns BroĦislavs. Pamatīgums : [par Birutas Gudriėes grām. “Jēkabs Janševskis” (Rīga : Zinātne, 2003)] / BroĦislavs Tabūns // Letonica. — ISSN 1407-3110. — [Nr.]10 (2004), 156.– 158.lpp. Vāvere Vera. Grāmata par “Dzimtenes” autoru : [par Birutas Gudriėes grām. “Jēkabs Janševskis” (Rīga : Zinātne, 2003)] / Vera Vāvere // Brīvā Latvija (Londona). — ISSN 0934-6759. — Nr.3 (2004, 24./30.janv.), 7.lpp. — T.p. laikr. “Laiks” (ĥujorka). — Nr.3 (2004, 24./30.janv.), 13.lpp. Vecrīdzniece Ilze. Dāvana Jēkabam Janševskim par viĦa mūža ieguldījumu : [par Birutas Gudriėes rakstnieka biogrāfiju (Rīga : Zinātne, 2003)] / Ilze Vecrīdzniece // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.187 (2003, 13.aug.), 10.lpp. ViĜėina Ausma. Piemineklis Janševskim : [par pieminekli rakstniekam Jēkabam Janševskim (1865–1931) Nīgrandē (Saldus raj.)] / Ausma ViĜėina // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.331 (2004, 4.dec.), 14.lpp. Veltījumi Treicis Tālivaldis. Vēl pēc vasaras laika : dzeja / Tālivaldis Treicis ; māksl. Juris Petraškevičs ; fotogr. Edmunds Burkevics. — Rīga : Liesma, 1989. — 245, [8] lpp., 1 lp. ăīm. : zīm. — Saturā: veltījums Jēkabam Janševskim.
 26. 26. 26 22.februārī — poĜu komponistam, pianistam Frederikam Šopēnam — 200 (1810–1849) Literatūra par Frederiku Šopēnu Grāmatas Brinels Pjērs. Pretpolu kaislība : Žorža Sanda — Frederiks Šopēns / Pjērs Brinels ; no franču val. tulk. Skaidrīte Jaunarāja ; māksl. Aldis Aleks. — Rīga : Daugava, 2004. — 166, [2] lpp. Galacka V. Ārzemju mūzikas literatūra : māc. līdz. mūzikas vidusskolām / V.Galacka ; [no krievu val. tulk. Vizbulīte BērziĦa]. — 3.sēj. — Rīga : Zvaigzne, 1985. — [4], 444 lpp. : ăīm., not. — Saturā: Frederiks Šopēns. Grūns Bernards. Anekdotiski stāsti par dižajiem mūziėiem / Bernards Grūns ; no vācu val. tulk. Vinifreds Kraučis ; māksl. Reinis Druvietis ; Gerarda Hofnunga zīm. — Rīga : Norden AB, 2001. — 246, [1] lpp. : zīm. — Saturā par: Frederiks Šopēns. KremĜovs J. Šopēns : dzīve un daiĜrade / J.KremĜovs. — Rīga : Liesma, 1966. — 515 lpp. : il. Maizners T. Šopēns : [dažas komponista dzīves ainas] / T.Maizners ; [no poĜu val. tulk. J.Laganovskis. — Rīga : LVI, 1964. — 57 lpp. Oržehovska F. Tikšanās iztēlē : stāsti par Šūmani, Šopēnu, Listu un Vāgneru / F.Oržehovska ; [tulk. I.Kalnciema ; il. G.FiĜipovskis]. — Rīga : Liesma, 1967. — 351 lpp. : il. — (Ievērojamu cilvēku dzīve). Rihters-Halle H. Trīs sievietes Šopēna dzīvē : romāns / H.Rihters-Halle ; [tulk. V.Spāre]. — Rīga : Rota, [1994]. — 167, [1] lpp. 100 ievērojamākie mīlasstāsti / sast. Edvīns SpriĦăis ; māksl. Tomass Folks. — Rīga : Aplis, [2006]. — 308 lpp. : ăīm. — Saturā: Žorža Sanda — Frederiks Šopēns. Veltījumi Luginska Rita. Vēl ziedēs : dzeja, esejas / Rita Luginska ; māksl. Māra Ozola. — Rīga : SolVita, 2004. — 191 lpp. — Saturā: veltījums Frederikam Šopēnam. Krile Velga. Bērzi : dzejoĜi, 1967–1975 / Velga Krile ; [il. A.Grīnbergs]. — Rīga : Liesma, 1976. — 77 lpp. — Saturā: veltījums Frederikam Šopēnam.
 27. 27. 27 27.februārī — lietišėās mākslas meistaram Jūlijam Maderniekam — 140 (1870–1955) Jūlija Madernieka darbi Grāmatas Jūlija Madernieka 100 gadu dzimšanas dienas atceres izstādes katalogs / LPSR Mākslas muzejs ; sakārt. V.Cekule. — Rīga, 1970. — 20 lpp., 6 lp. il. Latvijas grafika : 100 autori, attēli, gadi : [albums] / sast. un teksta aut. Anita Vanaga ; māksl. Guntars SietiĦš. — Rīga : Nacionālais apg., 2003. — 119 lpp. : il., ăīm. — Aut. lokā: Jūlijs Madernieks. Otīlija Kaža 1891–1959, Arturs Bērnieks 1886–1964, Jūlijs Madernieks 1870–1955, Andrejs Paulāns 1896–1973 : piemiĦas izstāde : katalogs / [sast. un teksta aut. D.Lamberga] ; LPSR Mākslas muzejs. — Rīga : LPSR MMIAD, 1981. — [11] lpp. : il. Tava labākā grāmata par Latviju : 109 jautājumi un atbildes / Diāna Albina ... [u.c.] ; sast. un red. Dzintra Dāvidsone ; māksl. Vilnis Didrihsons ; izmantotas Pītera Gleizdāna, Jūlija Madernieka, JāĦa Roberta Tilberga, MārtiĦa Zaura darbu reprod. — Rīga : Aplis, 2000. — 304, [1] lpp. : il., ăīm., kartosh. — (Enciklopēdija katrai ăimenei ; 6.grām.). Voldemārs Irbe : atmiĦas, atziĦas, vērojumi, nostāsti, fakti / sast. Guntars Pupa ; māksl. Aldis Aleks. — Rīga : Preses nams, 1995. — 118, [1] lpp. : il., ăīm. — Aut. lokā: Jūlijs Madernieks. Literatūra par Jūliju Madernieku Grāmatas LiepiĦš Jānis. Mirgojoši apĜi : vērojumi un apspulgi / Jānis LiepiĦš ; [māksl. I.Helmūts]. — Rīga : Liesma, 1985. — 158 lpp. : il. — Saturā: Malienas raksti: [par Jūliju Madernieku]. Novadniece I. Jūlijs Madernieks / I.Novadniece. — Rīga : Zinātne, 1982. — 173 lpp. : il., ăīm. Oberte-Beklešova Lidija. Latvju raksti runā : Latvian ornaments alive / Lidija Oberte- Beklešova, Sergejs Beklešovs, Arvīds Sodums. — [Melburna] : Latviešu daiĜamatnieku apvienība Austrālijā = Latvian arts and crafts association : Latviešu tautas mākslas fonds = Latvian folk art fund, 1999. — 368 lpp. : il. — Saturā par: Jūlijs Madernieks. I Rīgas valsts ăimnāzija, 1920–1944 : atmiĦu krāj. / sast.: Skaidrīte Sirsone, Eižens Rauhvargers ; redkol.: Skaidrīte Sirsone ... [u.c.] ; māksl. Viesturs Grants. — Rīga : Zinātne, 1994. — 191 lpp., 28 lpp. il., ăīm. — Saturā par: Jūlijs Madernieks.
 28. 28. 28 Publikācijas periodiskajos izdevumos Briede Ērika. Ėeriet! Vecpuisis! : [par sabiedrības un politiėu vēršanos pret neprecētajiem vīriešiem 20.gs. 30.g. Latvijā : raksti] / Ērika Briede ; tekstā fragm. no kritiėes Paulas Jēgeres- Freimanes kritikas par Pāvila Gruznas (1878–1950) lugas “Vecpuišu nodoklis” iestud. (1927.g.) Latvijas Nacionālajā teātrī // Leăendas. — ISSN 1691-421X. — Nr.11 (2007, nov.), 34.–[41.]lpp. : ăīm. — Saturā par: Jūlijs Madernieks, J.Madernieka izteikumi. Borgs Jānis. Dizaina gadsimts Latvijā : [par dizaina attīstību Latvijā un dizaineru Jūliju Madernieku (1870–1955)] / Jānis Borgs // Deko. — ISSN 1407-7027. — Nr.1 (2002, janv.), 53.– 55.lpp. Karlsone Anete. Inteliăences pārstāvju veidotie priekšstati par latviešu tautisko apăērbu 19.gs. b.–20.gs. s. (1888–1910) / Anete Karlsone ; tekstā publicistes Hermīnes Zālītes (1858–1932), māksl. Jūlija Madernieka (1870–1955) un etnogrāfisko lietišėās mākslas priekšmetu kolekcionāra Riharda ZariĦa (1869–1939) izteikumi // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. — ISSN 1025-8906. — Nr.1 (2007), [60.]–86.lpp. : zīm. Kušėis Gunārs. Atjaunotajam latam aprit desmit gadi : [raksti] / Gunārs Kušėis // Jaunā Avīze. — ISSN 1407-2378. — Nr.9 (2003, 7./13.marts), 26.–27.lpp. un Nr.11 (2003, 21./28.marts), 26.–27.lpp. — Saturā: Naudaszīmju metu autori: [Vilis KrūmiĦš (1891–1959), Hermanis Grīnbergs (1888–1928), Jūlijs Madernieks (1870–1955), Rihards ZariĦš (1869–1939), Burkards Dzenis (1879–1966)]. Lipša Ineta. Latviešu dizaina pionieris : [par māksl. Jūliju Madernieku (1870–1955)] / Ineta Lipša // Dienas Bizness. — ISSN 1407-2041. — Nr.193 (2007, 5.okt.), 18., 20.lpp. : ăīm. — (Piel. “Impulss” ; Nr.9). Muktupāvela Laima. Lokot latviskumu jeb Jauna Madernieka gaidās : [par lietišėās mākslas meistara Jūlija Madernieka (1870–1955) tradīciju turp. mūsdienās un amatnieku darināto prod. gadatirgos, salonos] / Laima Muktupāvela // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.7 (2002), 4.–8.lpp. OdumiĦa Diāna. Nodeg mākslinieka Jūlija Madernieka dzimtās mājas : [par māksl. (1870– 1955) dzimtajām mājām “Vecmadernieki” Stradu pagastā (Gulbenes raj.)] / Diāna OdumiĦa ; tekstā stāsta mājas īpašnieks Imants Pušpurs // Dzirkstele. — ISSN 1407-9682. — Nr.19 (2006, 14.febr.), 3.lpp. Veltījumi KalniĦš V. Komunikācijas : dzejoĜi / Viktors KalniĦš ; [māksl. A.Kreituse]. — Rīga : Liesma, 1978. — 62 lpp. : il. — Saturā: veltījums Jūlijam Maderniekam.
 29. 29. 29 6.martā — aktrisei Lidijai Freimanei — 90 (1920–1992) Literatūra par Lidiju Freimani Grāmatas Dzene Lilija. Lidija Freimane / Lilija Dzene. — Rīga : Liesma, 1971. — 181 lpp. : il., ăīm. Freimane Lidija. Es stāstu saviem bērniem : pēc mākslinieces atmiĦām un pārdomām grām. uzrakst. Silvija Līce / Lidija Freimane ; Silvija Līce. — Rīga : Teātra anekdotes, 1992. — 125, [2] lpp. — (LikteĦstāstu bibliotēka ; 1.grām.). Līce Silvija. Lidija Freimane : “Es stāstu saviem bērniem” / Silvija Līce. — Rīga : LikteĦstāsti, 2001. — 340, [2] lpp. : il. — (Latvijas teātra zvaigznes). LikteĦstāsti : [latv. aktieri par sevi] / atb. red. Anita Mellupe ; Ulda Zemzara portr. — 1.grām. — Rīga : Teātra anekdotes, 1991. — 206, [2] lpp. : ăīm. — Saturā: Katrīne Pasternaka par Lidiju Freimani. Publikācijas periodiskajos izdevumos Ezera Dace. Lidija Freimane. SapĦos un īstenībā : [par aktrisi (1920–1992)] / Dace Ezera ; tekstā stāsta meita, aktrise Katrīne Pasternaka // Sieviete. — ISSN 0868-4715. — Nr.5 (2006, maijs), 24.–27.lpp. : ăīm. LiepiĦš Jānis. Saruna ar aktrisēm ceĜā no Krustpils līdz Rīgai : [atmiĦu skices par Lidiju Freimani (1920–1992), Elzu RadziĦu (1917–2005), Almu Ābeli (1907–1984), Māru Zemdegu] / Jānis LiepiĦš // Teātra Vēstnesis. — ISSN 0235-7909. — Nr.4/1 (2005/2006), [211.]–219.lpp. Tone Arta. Liduš, kā es ar tevi lepojos! : [par aktrisi Lidiju Freimani (1920–1992)] / Arta Tone ; tekstā stāsta L.Freimanes meita, aktrise Katrīne Pasternaka, teātra zinātniece Lilija Dzene // Santa. — ISSN 1407-1584. — Nr.4 (2008, apr.), 62.–68.lpp. : ăīm.
 30. 30. 30 6.martā — dzejniecei Aspazijai — 145 (1865–1943) Aspazijas darbi Grāmatas Aspazija. Aspazija : lirika / Aspazija ; māksl. Edgars Švanks. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2003]. — 94, [1] lpp. — (Lirika). Aspazija. Dzejas izlase / Aspazija ; sakārt. Lolija Vēze ; māksl. Uldis Gulbis. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. — 159, [1] lpp. — (Vajadzīga grāmata). Aspazija. Kad meklē dvēseli... : Aspazijas atziĦas / sakārt. Saulcerīte Viese ; māksl. Inārs Helmuts. — Rīga : Zvaigzne ABC, 1997. — 109, [1] lpp. : il., ăīm. — Tas pats izd. 1992. un 1991.g. Aspazija. Nebēda : dzejolīši [bērniem] / Aspazija ; sakārt. Kristīne Skrīvele ; il. Inga Briede ; māksl. Eduards Groševs. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2001]. — 47, [1] lpp. : il. — (Skolas bibliotēka. Sprīdi pa sprīdim). Aspazija. Vaidelote ; Sidraba šėidrauts : [lugas] / Aspazija. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2003]. — 194, [2] lpp. — (Vajadzīga grāmata). Aspazija. Vientulības krāsa : dzeja / Aspazija ; sast. Agita ZariĦa. — Rīga : Jumava, 2004. — 186, [1] lpp. — (Saules zīmē). Aspazija. Zila debess zelta mākoĦos : izlase : māc. līdz., 7–12 gadi / Aspazija ; veid. Kristīne Skrīvele ; māksl.: Aiva ŽūriĦa, Eduards Groševs. — Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. — 110, [2] lpp. : krās. il. — (Skolas bibliotēka. Sprīdi pa sprīdim). Dzeja kopkrājumos Draiski dzejolīši : [krāj. bērniem] / sakārt. Gundega Sēja ; māksl. Ieva Maurīte. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. — 192 lpp. : krās. il. — Aut. lokā: Aspazija. Latvijai : [patriotiskās lirikas krāj.] / sakārt. un red.: Lolija Soma, Zaiga Lasenberga ; māksl. Māra Alševska. — 2.izd. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. — 79, [1] lpp. — Aut. lokā: Aspazija. Lielā Ziemassvētku skaitāmgrāmata : eglītes vakaru repertuārs / sast. Jāzeps Osmanis ; māksl. Gunārs Krollis. — Rīga : Annele, [2000]. — 366, [1] lpp. : il. — Aut. lokā: Aspazija. Mana Latvija : patriotiskā dzeja / sast. Ieva Trezūne ; māksl. Agate Apkalne. — Rīga : Jumava, 2004. — 78, [1] lpp. — Aut. lokā: Aspazija. Pazīstamāko latviešu dzejoĜu simts : [krāj.] / sast. Raimonds Briedis ; māksl. Aldis Aleks. — Rīga : Zinātne, 2004. — 159 lpp. — Aut. lokā: Aspazija.
 31. 31. 31 Piparkūkas : receptes, Ziemassvētku stāsti un dzejoĜi / sast. Ilze Jākobsone ; il. Ligita Linmeiere ; māksl. Solvita Ozola. — Rīga : Nordik, 2003. — 127 lpp. : il. — Aut. lokā: Aspazija. Rainis Jānis. Трикольоровое сонце / [Райніс та Аспазія] ; ідея й концепція видання, упорядкування, передмова і переклад українською та грузинською мовами Рауля Чілачави = Trejkrāsainā saule / Rainis un Aspazija ; izdevuma idejas, koncepcijas un priekšv. aut., tulk. ukraiĦu un gruzīnu val. Rauls Čilačava. — Rīga : Hekate, 2007. — 203, [4] lpp., [16] lpp. iel. : il., portr. RaiĦa traăēdija “Jāzeps un viĦa brāĜi” laikmetu un viedokĜu krustpunktos : rakstu krāj. / sast. Astrīda Cīrule. — Rīga : Pils, 2004. — 181, [1] lpp., [4] lp. il., ăīm., faks. — Saturā: Jāzepa sapĦi: [dzejolis] / Aspazija. Rīga ūdenī : latviešu dzejas izlase = Riga im Wasser : Auswahl Lettischer Lyrik / sast. Gundega Zēhauza ; māksl. Rihards Delvers. — Rīga : Tapals, 2004. — 375 lpp. — Aut. lokā: Aspazija. Rūėīša dziesmas : [dzejoĜi bērniem] / sast. Līga LoĜa ; Lindas Annas Raisteres zīm. ; Vitas Lēnertes māksl. noform. — Rīga : Jumava, 2007. — 58, [6] lpp. : krās. il. — Aut. lokā: Aspazija. Ziemassvētki sabraukuši... : dzejoĜi / sast. Inta KalniĦa ; IlgoĦa RiĦėa vāka noform. — Rīga : Avots, 2008. — 95 lpp. — Aut. lokā: Aspazija. Ziemassvētku apsveikumi un vēlējumi / sast.: Indra Andersone, Inta KalniĦa ; māksl. Ilgonis RiĦėis. — Rīga : Avots, 2005. — 301 lpp. — Aut. lokā: Aspazija. Ziemassvētku noskaĦai : [dzejoĜu krāj.] / sast. Asja ZiediĦa. — Rīga : Rasa, 2005. — 159, [1] lpp. — Aut. lokā: Aspazija. Literatūra par Aspaziju Grāmatas AmoliĦa B. Aspazija — spēks un daiĜums un mūžam nerimstošs gars / B.AmoliĦa ; [Gunāra Krauzes fotoreprod. un fotogr.]. — Rīga : Avots, 1990. — 206 lpp. : il. Aspazija. Rainis. Māja : raksti, apceres, dzeja / sakārt. Gaida Jablovska. — Rīga : Garā pupa, 2004. — 158, [1] lpp., [4] lp. il., ăīm. Butevica Mudīte. Aspazija : māc. līdz. / Mudīte Butevica ; Spīdolas sk. ; Daigas Brinkmanes il. — [Rīga] : Izglītība, 1993. — 43 lpp. : il. — (CeĜvedis latviešu klasiskajā literatūrā). Es skrēju pār dzīvi un kĜuvu par dzeju... : Aspazija un Rainis šodienas skatījumā : rakstu krāj. / sast.: Astrīda Cīrule, Gundega Grīnuma ; māksl. Kaspars Perskis. — Rīga : Pils, 2007. — 189, [1] lpp., [8] lpp. il., ăīm., faks. Grīnuma Gundega. PiemiĦas paradoksi : RaiĦa un Aspazijas atcere Kastanjolā / Gundega Grīnuma. — Rīga : Karogs, 2009. — 767 lpp. : il., ăīm., faks.
 32. 32. 32 Jaunākā latviešu literatūra, 2003 un 2004 : rakstu krāj. / dizains: Dainis Banders ; Gunāra Krauzes vāka foto. — Rīga : Garā pupa, 2005. — 106 lpp. — (Rakstnieku sērija). — Saturā: Dzīve pārvērtās dzejā: [par Raini un Aspaziju] / Saulcerīte Viese. Makoni Kjāra. Sarkanā komēta : kādas tikšanās hronika : [par Aspaziju] / Kjāra Makoni ; no itāĜu val. tulk. Dace Meiere. — Rīga : Karogs, 2004. — 157, [1] lpp. Rainis un Aspazija : da Castagnola per la libertà = no KastaĦolas uz brīvību = from Castagnola towards liberty / a cura di Margherita Albisetti, Antonio Gili. — Lugano : Edizioni Città di Lugano : Archivo storico, 2006. — 304 lpp. : il. Robežas : Rainis un Aspazija starp Latviju un Šveici = Borders : Rainis and Aspazija between Latvia and Switzerland / Pauls Bankovskis, Vita Matīsa, BaĦuta Rubesa, Nora Ikstena. — Rīga : Neputns, 2006. — 223 lpp. : il., ăīm. Sieviete Latvijas vēsturē : rakstu krāj. / sast. Kaspars Zellis ; vāka dizains Arnis ČakstiĦš. — Rīga : LU Akadēmiskais apg., 2007. — 175 lpp. : il., ăīm., tab. — Saturā: Rainis un Aspazija: izskaĦa / Aivars Stranga. 100 ievērojamākās sievietes / sast. Edvīns SpriĦăis ; māksl. Tomass Folks. — Rīga : Aplis, [2005]. — 326, [1] lpp. : ăīm. — Saturā: Aspazija. 100 Latvijas personību / tekstu aut. un sast. Pēteris Apinis ; māksl. Guntars SietiĦš. — Rīga : Nacionālais apg., 2006. — 227 lpp. : il., ăīm., faks. — Saturā: Aspazija. 100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā : encikl. / sast. un iev. sarakst. Ausma CimdiĦa. — Rīga : LU Akadēmiskais apg., 2008. — 501 lpp. : il., ăīm., faks. — Saturā: Aspazija (1865–1943) / R.Dobrovenskis. Viese Saulcerīte. Mūžīgie spārni : stāstījums par Aspazijas dzīvi / Saulcerīte Viese ; māksl. Aldis Aleks. — Rīga : Jaunā Daugava, 2004. — 455, [1] lpp. : ăīm., faks. — (Slavenu cilvēku likteĦi). Zenta MauriĦa Eiropas tautu kultūru dialogā : Letonikas 2. kongresa sekcijā “Zentai MauriĦai 110. Latviešu rakstniecība Eiropas tautu kultūru dialogā” (2007.g. 30.–31.okt.) nolasītie ziĦojumi : studentu un skolu jauniešu ziĦojumi un radošie darbi konferencē “Zenta MauriĦa un mūsdienas” (2007.g. 24.okt.) = Zenta MauriĦa in the European dialogue of cultures = Zenta MauriĦa im kulturdialog mit den volkern Europas / sast.: Ausma CimdiĦa, Laura Kalinka ; māksl. Inese Rutkovska. — Rīga : Drukātava, 2007. — 345 lpp. : ăīm. — Saturā: Divu rakstnieču saskarsmes reminiscences jeb Aspazija Zentas MauriĦas redzējumā / Edgars Mucenieks. DaiĜrades vērtējums Aspazija un Rainis šodienas skatījumā : literatūrzinātnisku rakstu krāj. / LU Literatūras, folkloras un mākslas inst. ; sast. Gundega Grīnuma ; māksl. Dina Dzelme. — Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas inst. : Zinātne, 2004. — 206, [1] lpp. : il. Ideju vēsture Latvijā : Jaunā strāva–20.gs. sākums : antoloăija / sast., zin. red. Ella Buceniece. — 1.d. — Rīga : RaKa, 2005. — viii, 532 lpp., [4] lpp. ăīm. : ăīm., tab. — Saturā: Modernitātes un universālisma idejas: Aspazija / E.Buceniece.
 33. 33. 33 Kultūras krustpunkti : Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krāj. / Latvijas Kultūras akadēmija ; sast., atb. red. Juris Urtāns. — 2.laid. — Rīga : Latvijas Kultūras akadēmija : Mantojums, 2006. — 383 lpp. : il., diagr., tab. — Saturā: Ragana Aspazijas dramaturăijā / Zane ŠiliĦa. Liepājas Pedagoăijas akadēmija. Studentu zinātniskie raksti / sast.: Ieva Ozola, Edgars Lāms ; Liepājas Pedagoăijas akadēmija. Latviešu valodas katedra, Literatūras katedra. — 5. Filoloăija. — Liepāja : LPA, 2001. — 134 lpp. : tab. — Saturā: Vēsturiskā Aspazija un varones interpretācija Aspazijas drāmā “Aspazija” / Zanda Fonarčuka. Literatūra un kultūra : process, mijiedarbība, problēmas : zinātnisko rakstu krāj. / galv. red. Maija Burima ; Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Latviešu literatūras un kultūras katedra. — 7. — Daugavpils : Saule, 2006. — 359 lpp. : il., tab. — Saturā: Simbolisma un jūgendstila iezīmes Aspazijas dzejā / Ilze Knoka. Literatūra un kultūra : process, mijiedarbība, problēmas : zinātnisko rakstu krāj. / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Latviešu literatūras un kultūras katedra. — 5. — Daugavpils : Saule, 2004. — 405 lpp. : tab. — Saturā: Trimda Aspazijas dzejā / Ilze Knoka. Platforma : Latvijas Universitātes filoloăijas, mākslas (teātra un mūzikas) zinātnes un bibliotēkzinātnes doktorantu rakstu krāj. / sast. Jolanta Upeniece ; māksl. Ināra Jēgere. — Rīga : Zinātne, 2003. — 166, [1] lpp. : diagr. — Saturā: Romantiskā ironija kā Aspazijas dzejas laiktelpas izteicēja / Ilze Knoka. Rīgas starptautiskā hellēnistikas konference. HellēĦu mantojums : Rīgas 2. starptautiskās hellēnistikas konferences materiāli / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloăijas nodaĜa. Hellēnistikas centrs ; sast. un iev. sarakst.: Ojārs Lāms, Ilze Rūmniece. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. — 207 lpp. : diagr., tab., karte. — Saturā: Grieėu mitoloăijas motīvi Aspazijas dzejā / Ilona Miezīte. Publikācijas periodiskajos izdevumos Dzenīte Rūta. Aspazijas mirdzēšanas laiks : [par dzejnieci (1865–1943)] / Rūta Dzenīte // Jaunā Gaita (Toronto). — ISSN 0448-9179. — 54.gadagāj., Nr.3 (2009, sept.), 22.lpp. Jablovska Gaida. Aspazijas dzimšanas diena : [par dzejnieces (1865–1943) dzimšanas dienas svinēšanu 1928.g. martā un zin. konf. RaiĦa un Aspazijas mājā Rīgā 2008.g. 15.martā] / Gaida Jablovska // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.4 (2008, apr.), 182.–183.lpp. Kleins Ivars. Mīlas rūgtā pēcgarša : [par dzejnieci Aspaziju (1865–1943)] / Ivars Kleins ; tekstā stāsta rež. Viktors Jansons, psihoterapeits Viesturs Rudzītis, literatūrzinātniece Gundega Grīnuma // Leăendas. — ISSN 1691-421X. — Nr.10 (2009, okt.), 72.–[83.]lpp. : ăīm. Sprūde Viesturs. 1943.gada 5.novembris : [sakarā ar dzejnieces Aspazijas (1865–1943) nāves 65.gadadienu] / Viesturs Sprūde ; tekstā dzejnieces Veronikas Strēlertes (1912–1995) izteikumi // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.303 (2008, 5.nov.), 2.lpp. : ăīm. Vāvere Vija. “Manu mīĜo rožsmaržiĦ...” : [par dzejnieka RaiĦa (1865–1929) vēstulēm no izsūtījuma Slobodskā (Krievija) dzīvesbiedrei Aspazijai (1865–1943) Rīgā] / Vija Vāvere ; tekstā fragm. no RaiĦa vēstulēm ; pēc RaiĦa un Aspazijas vasarnīcas muzeja vad. Astrīdas Cīrules inform. // Ievas Stāsti. — ISSN 1691-1857. — Nr.19 (2008, 12./25.sept.), [12.]–13.lpp. : ăīm.
 34. 34. 34 Zālītis Jānis. Cik reižu dzimusi Aspazija? : [par dzejnieces (1865–1943) dzimšanas gada precizējumu] / Jānis Zālītis // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.5 (2008, maijs), 125.–128.lpp. PiemiĦas vietu izveide un saglabāšana Austruma Ilze. Aspazijas māja — Jūrmalas visšaurākajā vietā : [par dzejnieces (1865–1943) māju — valsts nozīmes arhitektūras un vēstures pieminekli] / Ilze Austruma // Jūrmalas NedēĜa. — ISSN 1691-4015. — Nr.2 (2008, 14./20.janv.), 9.lpp. Dzenīte Rūta. “Sapnis pavasara naktī” : [par dzejnieces Aspazijas (1865–1943) piemiĦas saglabāšanu Jūrmalā] / Rūta Dzenīte, Ārija Vanaga // Jūrmalas ZiĦas. — Nr.10 (2009, 18.marts), 3.lpp. : ăīm. Grīnuma Gundega. Dumpis uz RAPK kuăa un kāda sapĦa sabrukums : [par domstarpību saasināšanos prof. KārĜa Dzelzīša (1892–1982) vadītās dzejnieku RaiĦa un Aspazijas pieminekĜa komitejas darbībā 1969.g.] / Gundega Grīnuma // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.8 (2007, aug.), 136.–148.lpp. : ăīm. Grīnuma Gundega. Jūs mums — pieminekli, mēs jums — muzeju KastaĦolā : [par RaiĦa un Aspazijas pieminekĜa komitejas priekšsēd. KārĜa Dzelzīša (1892–1982) un RaiĦa un Aspazijas fonda domstarpībām dzejnieku piemiĦas iemūžināšanā] / Gundega Grīnuma // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.3 (2007, marts), 163.–176.lpp. Grīnuma Gundega. KastaĦolas cinītis gāž lielu vezumu : [par dzejnieku RaiĦa (1865–1929) un Aspazijas (1865–1943) pieminekĜa Šveicē lietas vēsturi] / Gundega Grīnuma ; vēstuĜu tekstus no itāliešu val. tulk. Dace Meiere // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.11 (2007, nov.), 159.– 175.lpp. Grīnuma Gundega. “Mēs ar visu mūsu pagātni” un pieminekĜa augšāmcelšanās KastaĦolā : [par dzejnieku RaiĦa (1865–1929) un Aspazijas (1965–1943) pieminekĜa tapšanas vēsturi trimdas vietā Šveicē] / Gundega Grīnuma // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.12 (2007, dec.), 125.– 139.lpp. Grīnuma Gundega. Par mata tiesu no izraidīšanas : [par dzejnieku RaiĦa (1865–1929) un Aspazijas (1865–1943) piemiĦai iecerētā monumenta (tēln. Jānis Plāte) trimdas vietā KastaĦolā (Šveice) neatbilstību vietējās pašvaldības priekšstatiem un interesēm un RaiĦa un Aspazijas pieminekĜa fonda priekšsēd. KārĜa Dzelzīša (1892–1982) nesekmīgo cīĦu par ieceres īstenošanu] / Gundega Grīnuma // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.7 (2007, jūl.), 156.–164.lpp. Grīnuma Gundega. Par mazu latviešiem, par lielu KastaĦolai : [par RaiĦa un Aspazijas pieminekĜa komitejas trimdā rīkoto pieminekĜa metu konkursu 1967.g. dzejnieku piemiĦas saglabāšanai trimdas vietā Šveicē] / Gundega Grīnuma // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.6 (2007, jūn.), 142.–160.lpp. Grīnuma Gundega. “Vai panāca ko manas cīĦas?” : [par RaiĦa un Aspazijas fonda un RaiĦa un Aspazijas pieminekĜa komitejas centieniem iemūžināt dzejnieku piemiĦu KastaĦolā (Šveice)] / Gundega Grīnuma // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.2 (2007, febr.), 139.–155.lpp.
 35. 35. 35 Jablovska Gaida. Marts Aspazijas un RaiĦa mājā : [par dzejnieces (1865–1943) daiĜradei velt. zin. konf. Baznīcas ielā 30] / Gaida Jablovska // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.4 (2007, apr.), 182.–184.lpp. Jablovska Gaida. Viesi RaiĦa un Aspazijas mājā : [par Kirovas apgabala (Krievija) delegācijas vizīti dzejnieku mājā Rīgā un vasarnīcā Jūrmalā] / Gaida Jablovska // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.3 (2007, marts), 190.–191.lpp. Kapers Kārlis. Skulptūru izvēle... Jūrmalas gaumē : [par tēlnieces Artas Dumpes dzejniecei Aspazijai (1865–1943) veltītās piemiĦas zīmes uzstādīšanas problēmām pie dzejnieces mājas Dubultos (Jūrmala)] / Kārlis Kapers // Jūrmalas NedēĜa. — ISSN 1691-4015. — Nr.2 (2009, 16./22.janv.), 6.–7.lpp. Leimane Agija. Vieta, kur “Apvārsnim no gredzena pati visuskaistākā, lielā pērle izkritusi” (Aspazija) : [par Vinetas Saulītes ăimenes māju Rīgā, Dīėu ielā 11, kur kādreiz dzīvojuši dzejnieki Rainis (1865–1929) un Aspazija (1865–1943)] / Agija Leimane ; tekstā stāsta V.Saulīte // Mans Nams ir Mana Pils. — ISSN 1691-4104. — Nr.6 (2007, okt.), [18.]–21.lpp. : ăīm. Piemineklis Aspazijai vēl gaida savu kārtu : [par tēlnieces Artas Dumpes veidoto pieminekli dzejniecei (1865–1943)] / tekstā stāsta biedrības “Aspazijas mantojums” priekšsēd. Rūta Dzenīte ; mater. sagat. Ilona Noriete // Jūrmalas NedēĜa. — ISSN 1691-4015. — Nr.45 (2008, 24./30.nov.), 8.lpp. : ăīm. Radovics Viesturs. Aspazijai domātie kaėi nonāk pie Vaikules : [par tēlnieka JāĦa Bārdas veidoto kaėu skulptūrām dzejnieces muzejam Dubultos (Jūrmala) : sakarā ar skulptūru atrašanos dziedātājas Laimas Vaikules vasarnīcā] / Viesturs Radovics // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.192 (2007, 18.aug.), 4.lpp. Radovics Viesturs. Aspaziju Jūrmalā beidzot pagodinās ar pieminekli : [par tēlnieces Artas Dumpes topošo pieminekli “Aspazija ar mīĜo runci”] / Viesturs Radovics ; tekstā stāsta biedrības “Aspazijas mantojums” priekšsēd. Rūta Dzenīte // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407- 3463. — Nr.96 (2008, 24.apr.), 7.lpp. : ăīm. Tēlniece Arta Dumpe veido pieminekli Aspazijai : [par dzejnieces (1865–1943) mājai Dubultos (Jūrmala) paredzētā pieminekĜa tapšanu un tēlnieci Artu Dumpi] / tekstā stāsta biedrības “Aspazijas mantojums” priekšsēd. Rūta Dzenīte, A.Dumpe, literatūrzinātnieks Viktors Ivbulis ; mater. sagat. Ilona Noriete // Jūrmalas NedēĜa. — ISSN 1691-4015. — Nr.22 (2008, 2./8.jūn.), 8.lpp. : ăīm. Recenzijas Cīrule Astrīda. PiemiĦas paradoksi : [par Gundegas Grīnumas grām. “PiemiĦas paradoksi: RaiĦa un Aspazijas atcere Kastanjolā” (Rīga : Karogs, 2009)] / Astrīda Cīrule // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.32 (2009, 21./28.aug.), 9.lpp. Forstmanis Krišs. Rainis un Aspazija — Ukrainā un Gruzijā : [par Ukrainas vēstnieka LR Raula Čilačavas veidotās dzejnieku trilingvas (ukraiĦu, gruzīnu un latviešu val.) grām. “Trejkrāsaina saule” (Rīga : Hekate, 2007) prezentāciju Ukrainas vēstniecības LR rīkotajā preses konf.] / Krišs Forstmanis // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.7 (2007, jūl.), 183.–184.lpp.
 36. 36. 36 Grīnuma Gundega. Kurp vien eju, priekšā mīti. Par Raini : [par grām. “PiemiĦas paradoksi: RaiĦa un Aspazijas atcere Kastanjolā” (Rīga : Karogs, 2009) : saruna ar literatūrzinātnieci] / Gundega Grīnuma ; pierakst. Guntis Berelis // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.12 (2008, dec.), 111.–117.lpp. : ăīm. Grīnuma Gundega. Piėa zābakiem stikla kalnā : [saruna ar literatūrzinātnieci : sakarā ar grām. “PiemiĦas paradoksi: RaiĦa un Aspazijas atcere Kastanjolā” (Rīga : Karogs, 2009) klajā nākšanu] / Gundega Grīnuma ; pierakst. Zane Radzobe // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.123 (2009, 29.maijs), 12.–13.lpp. : ăīm. Grūtups Gaitis. RaiĦa un Aspazijas garā : [par Ukrainas vēstnieka LR Raula Čilačavas veidotās dzejnieku trilingvas (ukraiĦu, gruzīnu un latviešu val.) grām. “Trejkrāsaina saule” (Rīga : Hekate, 2007) prezentāciju Ă.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā] / Gaitis Grūtups // Zemgales ZiĦas. — ISSN 1407-3889. — Nr.201 (2007, 18.okt.), 3.lpp. : ăīm. Hausmanis Viktors. Klāt maijs... : [par literatūrzinātnieces Gundegas Grīnumas grām. “PiemiĦas paradoksi: RaiĦa un Aspazijas atcere Kastanjolā” (Rīga : Karogs, 2009) un Dailes teātra aktrisi Irmu Laivu (1909–2003)] / Viktors Hausmanis // Brīvā Latvija (Londona). — Nr.21 (2009, 23./29.maijs), 7.lpp. — T.p. laikr. “Laiks” (ĥujorka). — ISSN 0934-6759. — Nr.21 (2009, 23./29.maijs), 13.lpp. Jundze Arno. Trejkrāsainā saule : [par Ukrainas vēstnieka LR Raula Čilačavas veidoto dzejnieku RaiĦa (1865–1929) un Aspazijas (1965–1943) trilingvas (ukraiĦu, gruzīnu un latviešu val.) grām. “Trejkrāsaina saule” (Rīga : Hekate, 2007)] / Arno Jundze // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.139 (2007, 16.jūn.), 11.lpp. KalniĦa Guna. Ko Ħemt, ja dod visu : par Paula Bankovska, Vitas Matīsas, BaĦutas Rubesas un Noras Ikstenas dzejniekiem Rainim (1865–1929) un Aspazijai (1965–1943) veltīto grām. “Robežas: Rainis un Aspazija starp Latviju un Šveici” (Rīga : Neputns, 2006)] / Guna KalniĦa // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.4 (2007, 5.janv.), 11.lpp. — (Piel. “Kultūras Diena” ; Nr.1). KalniĦa Ieva J. Rainis un Aspazija šveiciešu un latviešu skatījumā : [par dzejniekiem veltīto grām. “Rainis un Aspazija: no KastaĦolas uz brīvību” (Lugano : Edizioni Città di Lugano : Archivo storico, 2006)] / Ieva J. KalniĦa // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.9 (2007, 2./9.marts), 8.lpp. : ăīm. KrauliĦš Andrejs. Rainis un Aspazija trejkrāsainā saulē : [par Ukrainas vēstnieka LR Raula Čilačavas autorvakaru un viĦa veidotās dzejnieku RaiĦa (1865–1929) un Aspazijas (1965–1943) trilingvas (ukraiĦu, gruzīnu un latviešu val.) grām. “Trejkrāsaina saule” (Rīga : Hekate, 2007) atvēršanas svētkiem Aspazijas mājā Jūrmalā] / Andrejs KrauliĦš ; tekstā stāsta R.Čilačava // Jūrmalas ZiĦas. — Nr.30 (2007, 8.aug.), 6.lpp. KusiĦa Linda. Ukrainas skūpsts Rainim un Aspazijai : [par Ukrainas vēstnieka LR Raula Čilačavas veidotās dzejnieku RaiĦa (1865–1929) un Aspazijas (1965–1943) trilingvas (ukraiĦu, gruzīnu un latviešu val.) grām. “Trejkrāsaina saule” (Rīga : Hekate, 2007)] klajā nākšanu] / Linda KusiĦa // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.163 (2007, 18.jūn.), 18.lpp. Lūse Dace. Jauns Aspazijas un RaiĦa daiĜradei veltīts rakstu krājums : [par dzejniekiem velt. grām. “Es skrēju pār dzīvi un kĜuvu par dzeju...” (Rīga : Pils, 2007)] / Dace Lūse // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.10 (2008, 7./14.marts), 11.lpp.

×