Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bora Özkent İnovasyon ve Yaratıcılık Dersi

2,250 views

Published on

İnovasyon eğitimlerimizde kullandığım temel slaytlar.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Bora Özkent İnovasyon ve Yaratıcılık Dersi

 1. 1. İnovasyonBora Özkentwww.ozkentvetaysever.com
 2. 2. 1. Modül – Neden İnovasyon
 3. 3. Mükemmel Kasırga
 4. 4. 20 47.0003.000Foto61.141100.000TweetġebekeyeBağlıCihazlarınSayısıġebekeyeBağlıCihazlarınSayısıtoplamnüfustoplamnüfusVe Gelecek Daha da ġaĢırtıcıEmailSaat MüzikGörüntülemeYeni mobilkullanıcıYeni wikipediamakalesiSatıĢYeni hesapYeni hesapGörüntüleme695.000GüncellemeAramaGörüntüleme30SaatHırsızlık ĠndirilenAPP
 5. 5. 2. Modül – İnovasyon 101
 6. 6. İnovasyon çözülmemişproblemlere yaratıcı (karlı)çözümler getirmektir.9İnovasyonun Tanımı
 7. 7. Vaka Analizi• Zipcar hangi inovasyonları yapmış - listeleyiniz.• Sizce Türkiye’de Zipcar benzeri bir çözüme ihtiyaç duyanmüşteri segmentleri var mıdır? Varsa tanımlayınız.• Sizce Zipcar Türkiye’de başarılı olur mu? Neden olur?Neden olamaz?• Zipcar size başka inovatif uygulamaları ya da şirketlerihatırlattı mı? Hatırlattıysa hangileri ve neden?• Zipcar’ın inovasyon başarısından kendimize hangi dersleriçıkarabiliriz? Nasıl inovatif olunur?
 8. 8. İnovasyon TürleriSektörünüzde ve kurumunuzda aşağıdaki inovasyonçeşitlerinden örnekler var mı?AmaçSektörünüzden vekurumunuzdan inovasyonörneklerini düşünmek sizeyeni inovasyonlar için ilhamverecektir.SüreçHer bir inovasyon çeşidininüzerinden gidereksektörünüzden vekurumunuzdan örneklerhatırlamaya çalışın.Daha sonra bu örnekleri ilgilikutucuklara yazın.Bazı İpuçlarıÖzellikle beğendiğinizrakiplerinizin uygulamalarınıdüşünmek size ilhamverebilir.Kendi kurumunuzdaninovasyon örneklerinigözönüne getirmek içinarkadaşlarınızdan destekalabilirsiniz.ÇALIŞMAMüşteri İlişkileriİnovasyonmüşterilerimizin vepotansiyel müşterilerinçözülmemişproblemlerine karlıçözümler getirmektir.Ürün İnovasyonuSüreç veOrganizasyonİnovasyonuPazarlamaİnovasyonuMüşteri Deneyimiİnovasyonuİş ModeliİnovasyonuŞirketimizden/SektörümüzdenÖrnekler
 9. 9. İnovasyon Süreci• Genişletilmiş Problem• Antropolojik Gözlem• Mavi Okyanus Stratejisi• Ekosistem Analizi• TesadüfBoşluğu Bul• Yaratıcı DüşünmeTeknikleri• İnovatif KişilikYaratıcıÇözümü Geliştir • Fizibilite Çalışması• Projelendirme• Beta Versiyon• Nihayi Ürün?Uygulamaya veİterasyon
 10. 10. PROBLEMLERİGÖRMEYİ veÇÖZMEYİ İSTEMEK
 11. 11. “Şans hazırlanmışakıllara güler.”Louis Pasteur
 12. 12. Kendi Problemini Kendin Yarat KİŞİSEL• Neye sahip olmak veya neyibaşarmak istiyorsunuz?• Hangi iş fikrinin üzerinde çalışmakistiyorsunuz?• Hangi ilişkinizi iyileştirmek istersiniz?• Neyi daha iyi yapmak istersiniz?• Nelerden şikayet ediyorsunuz?• Başkalarına ne yaptırmakistiyorsunuz?• Ne çok uzun sürüyor?• Nerde israf var?• Neyi yapmak çok zor ve karmaşık?• Nasıl daha fazla parakazanabilirsiniz?İŞ YERİ• Yeni ürünler için ne gibi fikirlerinizvar?• Maliyetleri nasıl azaltabilirsiniz?• Verimliliği nasıl yükseltebilirsiniz?• Satışları nasıl yükseltirsiniz?• Müşteri şikayetlerini nasıl daha iyiçözebilirsiniz?• Gereksiz bürokrasiyi nasıldüşürebilirsiniz?• Çalışanlarımızı nasıl daha iyi motiveederiz?• Rakiplerimizi yenmek için neleryapmalıyız?• Diğer departmanlarla işbirliğini nasılgüçlendirebiliriz?
 13. 13. ANTROPOLOG OLMAKĠnsanların günlük davranıĢlarını incelemek ve onlarıfiziksel olarak gözlemlemek büyük inovasyon fırsatlarıyaratabilir.Fiziksel gözlemler müĢterilerle mülakatlardan ya da“focus group” gibi yaklaĢımlardan daha gerçekçi veilham veren sonuçlar üretirler.Fiziksel gözlemde baĢarılı olabilmek için “antropolog”gibi düĢünmek ve davranmak gerekir.
 14. 14. Antropolog, yargılamadan bakar ve yanıt bulmayaçalışmaktan ziyade yeni sorular sorarak nedenleri tanımlar,ihtiyaçları tespit eder.
 15. 15. Müşterinizle temas kuraninsanlar, o sırada nelerkonuşuyor, neler yapıyorlar?Sizin ürün ya da hizmetinizikullanırken başka hangi ürünve hizmetleri kullanıyorlar?Söylenmeler, beden dili veyayüz ifadelerindenürün/hizmetinizi kullanırkenneler yaşadıklarını tahminetmek.Ürün/hizmeti kullandıklarıfiziksel ortam ve ambiyans.Olan bitenlere karşı kenditepkileriniz ve duygularınız.Yenilik: Ürün ya dahizmetinizi farklı, yenilikçi,sizin öngörmediğiniz birşekilde kullanıyorlar mı?Performans Boşluğu:Müşterinin arzuladığı sonuçile aldığı sonuçlar arasındabir boşluk var mı? Büyükboşluk, büyük fırsatanlamına gelir.Uydurulmuş Çözümler:Müşteri problemleriniçözmek için bazı uydurukçözümler geliştirmiş mi?Yeni Fırsatlar: Müşterinin şuanda çözülmemiş, sizin ürünve hizmetinizin doğalkapsamında olmayan amafırsat arz eden problemler.ANTROPOLOĞUN NOT DEFTERĠNDEN
 16. 16. SUN (GÜNEŞ METODU)
 17. 17. SUN (GÜNEŞ METODU)Suspend (Yargılamayı askıya al)Understand (Fikri Anla)Nurture (Fikri Geliştir)
 18. 18. İnovatör Olmanın FormülüHarekete Geçme UygulamaGirişimcilikÖzgüvenDünyayıDeğiştirmeArzusuİçgörüİlhamAlmaYaratıcılıkİşbirliğiPaylaşımDenemeFikir
 19. 19. Mark BeemanveJohn Kounios
 20. 20. 30
 21. 21. A – Sol Üst Çeyrek• Analiz• Gerçekler• Veri• Elle dokunulabilir• Odaklı• Fizibilite• Eleştirel değerlendirme• Doğrusal• Darbe• SonuçlarD – Sağ Üst Çeyrek• Stratejik düşünme• Yanal düşünme• Geniş bakış• Soyut konseptler• Yaklaşık değerler• Keşfeden• Deneyen• Macera• İnovasyon• SezgiselŞöyleGözükebilir:• Katı• Soğuk• Hesaplı• Acımasız• Hep kanıtisteyen• Kısa vadeodaklıŞöyleGözükebilir:• Odaksız• Dağınık• İtici• Sabırsız• Son teslimtarihlerineilgisiz• Tahmin• İçine doğma
 22. 22. B – Sol Alt Çeyrek• Operasyonel planlama• Uygulama• Prosedürler ve detaylar• Bakım ve koruma• İdari işler• Düzenli• Metodolojik ve sistematik• Rutin• Zaman kontrolü• DüzenliC –Sağ Alt Çeyrek• Kişilerarası beceriler• Duygular• Duyarlı• Duygusal• İnsancıl• İletişime açık• Empatik• Yardımsever• İnsanlarla ilgili• Duygusal seziŞöyleGözükebilir:• Kusur arayan• Otoriter• Söz geçiren• Bir düşünceyetakılıp kalmış• SıkıcıŞöyleGözükebilir• Aşırı duyarlı• Profesyonelolmayan• Disiplinsiz• Duygusal
 23. 23. • Risk almak• Çözümler icat etmek• Çeşitlilik sahibi olmak• Değişimi meydana getirmek• Yeni şeyleri denemek• Fikirler satmak• Yeni şeyler geliştirmek• Tasarlamak• Konuların etrafında dolanmak• Sonu baştan görmek• Heyecan• Bütünü görmek• Takımların birada rahat çalışmasınısağlamak• Fikirleri açıklamak• İlişkiler kurmak• Öğretmek ve Eğitmek• İnsanlarla birlikte çalışmak• İnsanları ikna etmek• Takımın bir parçası olmak• İletişim kurmak• İnsanlara yardımcı olmak• Duygularını açıklamak• Danışmanlık• Koçluk• Yalnız çalışmak• Formülleri uygulamak• Başarıyla sonuçlandırmak• Verileri incelemek• Konuları bir araya getirmek• Olayları işler hale getirmek• Meydan okumak• Rakamsal sonuçları elde etmek• Analiz etmek ve tanı koymak• Mantıksal işlemler• Konuları açıklamak• Problemleri netleştirmek• Bir şeyler inşa etmek• Kontrolü elinde tutmak• Çevresini düzenlemek• Statükoyu korumak• Evrak ve kayıt işleri• Düzeni kurmak• Olayları planlamak• İdari görevler• Her şeyi zamanında yapmak• Detaylara odaklılık• Görevleri yapılandırmak• Stabilize etmekA DB C
 24. 24. • Risk almak• Çözümler icat etmek• Çeşitlilik sahibi olmak• Değişimi meydana getirmek• Yeni şeyleri denemek• Fikirler satmak• Yeni şeyler geliştirmek• Tasarlamak• Konuların etrafında dolanmak• Sonu baştan görmek• Heyecan• Bütünü görmek• Takımların birada rahat çalışmasınısağlamak• Fikirleri açıklamak• İlişkiler kurmak• Öğretmek ve Eğitmek• İnsanlarla birlikte çalışmak• İnsanları ikna etmek• Takımın bir parçası olmak• İletişim kurmak• İnsanlara yardımcı olmak• Duygularını açıklamak• Danışmanlık• Koçluk• Yalnız çalışmak• Formülleri uygulamak• Başarıyla sonuçlandırmak• Verileri incelemek• Konuları bir araya getirmek• Olayları işler hale getirmek• Meydan okumak• Rakamsal sonuçları elde etmek• Analiz etmek ve tanı koymak• Mantıksal işlemler• Konuları açıklamak• Problemleri netleştirmek• Bir şeyler inşa etmek• Kontrolü elinde tutmak• Çevresini düzenlemek• Statükoyu korumak• Evrak ve kayıt işleri• Düzeni kurmak• Olayları planlamak• İdari görevler• Her şeyi zamanında yapmak• Detaylara odaklılık• Görevleri yapılandırmak• Stabilize etmekA DB CFikirFizibiliteİletişimUygulama
 25. 25. Baskın Beyin Çeyreği AnaliziÇalışma arkadaşlarınız hangi beyin çeyreklerinidaha çok kullanmaya eğilimliler?AmaçÇalışma arkadaşlarınızınbaskın beyin çeyreklerinibelirleyerek, idealinovasyon takımınızıtasarlamak ve inovasyontartışmaları sırasında farklıbakış açılarının nedeniniortaya koymak.SüreçÇalışma arkadaşlarınızıngözünüzde canlandırın veen çok hangi çeyreğintanımlamalarına uygundavranışlar sergilediklerinibelirleyin.Daha sonra çalışmaarkadaşınızın ismini ilgilikutucuğa yazın.Tabloda ortaya çıkandengesizlikler varsa bunanasıl çözümlergeliştirebileceğinizidüşünün.Bazı İpuçlarıÇalışma arkadaşlarınızıngünlük davranışlarını, masadüzenlerini, iletişimtarzlarını düşünmeniz sizeonların hangi çeyreğe yakınolduğunu gösterecektir.ÇALIŞMABaskın Beyin ÇeyreğiAnaliziACBD
 26. 26. gez, ilgi alanınıgenişletsanatla ilgilenyap, dene, yanılaraştırteknolojiyle barış
 27. 27. www.ozkentvetaysever.comwww.boraozkent.comTwitter: boraozkentTwitter: ozkenttaysever

×