Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ARAŞTIRMA PROBLEMİ
TANIMLAMA
Problem
Teoremler veya kurallar yardımıyla
çözülmesi soru veya mesele olarak
tanımlanabilir.
Problem
Hayatımızda birçok problemle karşı
karşıya gelmekte ve bunlara çözüm
önerileri getirmekteyiz.
Problem
Aşağıda görülen 9 noktalı düzeneği
4 düz çizgiyle birleştirin.
Farklı ve eleştirel düşünme gücü
çözüme götüren noktayı oluşturur.
Araştırma Problemi
Bilimsel bir araştırma bir problem
tespiti ile başlar.
Araştırma ile çözüm bulunması
planlanan soruna d...
Araştırma Problemi
Araştırma konusu araştırma yapılan
alandaki bir konudur ve oldukça
kapsamlıdır.
Araştırma konusunun pro...
Problem olması için konunun kapsamı
niye ve nasıl daraltılır?
Çözüm bulunması için üzerinde
çalışılan, planlama yapılan soruna
araştırma problemi denir.
Araştırma soruları ise araştırm...
Problemi belirlemek için öncelikle
araştırma fikri bulunmalıdır.
Araştırmanın Fikir Kaynakları
Günlük yaşam (karşılaşılan ya da
gözlemlenen sorunlar)
Uygulamalar (öğrenme süreçlerinde
kar...
Araştırma Konusu
Araştırma konusu:
Karma öğrenme öğrencilerinin durumu
Alt konuları
Başarı
Doyum
Öz-yeterlik
aidiyet açısı...
Araştırmada problem durumu bir soru
cümlesi olarak yazılır.
Araştırma sorularının toplamı
araştırma problemini ifade eder....
İyi bir problem
Akla yatkın,
Anlamlı,
Açık ve anlaşılır,
Sınanabilir, test edilebilir ve
ölçülebilir,
İyi bir problem
Çok geniş ya da dar kapsamlı olmayan,
Orijinal ve özgün,
İfadeleri olasılık veya emir kipi
içermeyen,
Etik...
3G cep telefonları, toplumsal yaşamı
kolaylaştırmakta mıdır?
Öğrencilerin üniversiteye giriş
sınavındaki Türkçe başarı pua...
Eğitim fakültesi 2. sınıftaki kız
öğrencilerin erkek öğrencilere göre
bilgisayar kullanma süreleri daha fazla
mıdır?
Ünive...
LİTERATÜR TARAMASI
Araştırma konu ve problemine ilişkin
kuramsal temeller, benzer
çalışmaların sonuçlarını incelemek için
...
3 KAYNAK TÜRÜ
Genel Kaynaklar
Birincil Kaynaklar
İkincil Kaynaklar
GENEL KAYNAKLAR
İndeksler ve dizinler örnektir.
İndeksler makale ve materyallerin
bilgilerini listelemektedir.
Dizinler is...
BİRİNCİL KAYNAKLAR
Kitap ve dergiler örnektir.
El kitapları alanla ilgili kuramsal
bilgileri ve araştırma sonuçlarını vere...
Dergilere kütüphaneler yada
ULAKBİM’den ulaşılabilir.
Yüksek lisans ve doktora tezlerine
YÖK’ün tez arama sayfasından
ulaş...
İKİNCİL KAYNAKLAR
Başka araştırmacıların araştırma
sonuçlarını veren yayınlar örnek
verilebilir.
Ansiklopediler yada kitap...
LİTERATÜR TARAMASINDA
4N1K MODELİ
Araştırmayı Kim yapmış?
Ne zaman yapılmış?
Niçin yapılmış?
Nasıl yapılmış?
Sonucunda Ne ...
İnternet üzerinden tarama yapılırken
anahtar kelimeler üzerinde çeşitli
süzgeçler kullanılarak tarama
daraltılmalıdır.
And...
ARAŞTIRMA RAPORUNDA
LİTERATÜR
1. Giriş
2. Gelişme
3. Özet
4. Problem durumu
GİRİŞ
Problemin doğasını ve temellerini
ortaya koyan genel bilgiler sunulur.
Araştırmanın niye yapılacağı,
Problemin neden...
GELİŞME
Diğer araştırmacıların probleme ilişkin
bulguları sunulur.
Problemin değişkenlerine göre
sınıflama vardır.
Benzer ...
ÖZET/PROBLEM DURUMU
Özette hangi eksiklerin giderileceği
ifade edilir.
Problem durumunda problemin
temelleri, nedeni ve ön...
DEĞİŞKENLER
Değişken bir durumdan diğerine
farklılık gösteren özelliktir.
Yapı ve özelliklerine göre,
Değerine göre,
Neden...
YAPI VE ÖZELLİKLERİNE
GÖRE
Değişkenin özelliği sayı ve miktar
olarak açıklanabiliyorsa nicel,
Değişkenin özelliği sınıflan...
DEĞERLERİNE GÖRE
İki ölçüm arasında sadece sınırlı
sayıda değer alanlara süreksiz,
Sonsuz sayıda değer alabilenlere
sürekl...
NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ
Araştırmacının bağımlı değişken
üzerinde etkisini test etmek istediği
değişkene bağımsız değişken,
Ba...
Özellik / Yapı
Değişken
Sınıfı
Tanımı Örnek
Nicel Özelliğe ilişkin
sayı veya miktar
Test veya ölçek
puanı
Ücret
Çocuk sayı...
Değer
Değişken
Sınıfı
Tanımı Örnek
Sürekli Sonsuz sayıda
değer
Test puanı
Boy
Ağırlık
Süreksiz Sınırlı sayıda
değer
Cinsiy...
Nedensellik
Değişken
Sınıfı
Tanımı Örnek
Bağımlı Araştırmanın
olası sonucudur.
Başarı puanı
Tutum
Kariyer seçimi
Bağımsız ...
Sayfa 53’teki tabloyu dolduralım.
HİPOTEZ
Bir araştırmanın olası sonucuna dair
yapılan tahminlerin ifade edildiği
önermelerdir.
İki farklı şekilde kurulabil...
Sıfır (Null=H0) hipotezi değişkenler
arasında farkın veya ilişkinin
olmadığını belirtir.
Alternatif (H1) hipotez değişkenl...
Alternatif hipotez yönlü ya da yönsüz
olabilir.
Alternatif hipotezde yön
belirtilmemiş ise yönsüz, ilişkinin yönü
belli is...
AMAÇ
Çalışmanın hedeflerini ortaya koyan
genel bir ifadedir.
Araştırmada genel ve alt amaçlar olur.
Amaçlar düz cümle, sor...
ÖNEM
Araştırmanın yapılacağı alan ve bilim
dalına yapacağı katkı ön plandadır.
Özgünlüğü
Güncelliği
Gerekliliği
İşlevselli...
SAYILTI
Araştırma sürecinde doğruluğunun
ispatlanması gerekmeyen önermedir.
Hipotezle karıştırılmamalıdır.
Veri toplama ar...
Sınırlılıklar
Araştırmada yapmak istenip de
yapılamayan bazı nedenlerden dolayı
vazgeçilen durumların ifadesidir.
Araştırm...
Tanımlar
Araştırmada geçen anahtar
kelimelerin tanımlanmasını içerir.
Kavramsal ve işlevsel olarak yapılır.
Araştırma başl...
Giriş Bölümü
Problem
Amaç
Önem
Sayıltılar
Sınırlılıklar
Tanımlar
Kaynaklar
Kaynak: erkekgozuyle.com
3 araştırma problemi tanımlama
3 araştırma problemi tanımlama
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

3 araştırma problemi tanımlama

37,701 views

Published on

 • Be the first to comment

3 araştırma problemi tanımlama

 1. 1. ARAŞTIRMA PROBLEMİ TANIMLAMA
 2. 2. Problem Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi soru veya mesele olarak tanımlanabilir.
 3. 3. Problem Hayatımızda birçok problemle karşı karşıya gelmekte ve bunlara çözüm önerileri getirmekteyiz.
 4. 4. Problem
 5. 5. Aşağıda görülen 9 noktalı düzeneği 4 düz çizgiyle birleştirin.
 6. 6. Farklı ve eleştirel düşünme gücü çözüme götüren noktayı oluşturur.
 7. 7. Araştırma Problemi Bilimsel bir araştırma bir problem tespiti ile başlar. Araştırma ile çözüm bulunması planlanan soruna denir. Araştırma konusu ve problem karıştırılır.
 8. 8. Araştırma Problemi Araştırma konusu araştırma yapılan alandaki bir konudur ve oldukça kapsamlıdır. Araştırma konusunun probleme dönüştürülebilmesi için kapsamı daraltılmalıdır.
 9. 9. Problem olması için konunun kapsamı niye ve nasıl daraltılır?
 10. 10. Çözüm bulunması için üzerinde çalışılan, planlama yapılan soruna araştırma problemi denir. Araştırma soruları ise araştırma probleminin alt problemleri olarak düşünülür.
 11. 11. Problemi belirlemek için öncelikle araştırma fikri bulunmalıdır.
 12. 12. Araştırmanın Fikir Kaynakları Günlük yaşam (karşılaşılan ya da gözlemlenen sorunlar) Uygulamalar (öğrenme süreçlerinde karşılaşılan) Geçmiş araştırmalar Kuramlar
 13. 13. Araştırma Konusu Araştırma konusu: Karma öğrenme öğrencilerinin durumu Alt konuları Başarı Doyum Öz-yeterlik aidiyet açısından yüz yüze öğrencilerden farkı Seçtiğiniz konu ?
 14. 14. Araştırmada problem durumu bir soru cümlesi olarak yazılır. Araştırma sorularının toplamı araştırma problemini ifade eder. Problem durumu araştırma sorularıyla netleştirilir ve çözüm üretilir.
 15. 15. İyi bir problem Akla yatkın, Anlamlı, Açık ve anlaşılır, Sınanabilir, test edilebilir ve ölçülebilir,
 16. 16. İyi bir problem Çok geniş ya da dar kapsamlı olmayan, Orijinal ve özgün, İfadeleri olasılık veya emir kipi içermeyen, Etik olmalıdır.
 17. 17. 3G cep telefonları, toplumsal yaşamı kolaylaştırmakta mıdır? Öğrencilerin üniversiteye giriş sınavındaki Türkçe başarı puanlarıyla 1. sınıftaki Türkçe başarıları arasında bir ilişki var mıdır?
 18. 18. Eğitim fakültesi 2. sınıftaki kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre bilgisayar kullanma süreleri daha fazla mıdır? Üniversite öğrencileri interneti hangi amaçlar için kullanmaktadırlar? 6 yaşındaki çocuklar ana sınıfına gitmeli midir?
 19. 19. LİTERATÜR TARAMASI Araştırma konu ve problemine ilişkin kuramsal temeller, benzer çalışmaların sonuçlarını incelemek için tüm araştırma sürecinde devamlı bir şekilde yapılır. Literatür taraması için öncelikle anahtar kelimeler belirlenir.
 20. 20. 3 KAYNAK TÜRÜ Genel Kaynaklar Birincil Kaynaklar İkincil Kaynaklar
 21. 21. GENEL KAYNAKLAR İndeksler ve dizinler örnektir. İndeksler makale ve materyallerin bilgilerini listelemektedir. Dizinler ise bunlara ek olarak özetlere de yer verir. İndeks ve dizinler konu alanına ilişkin dergileri listeler.
 22. 22. BİRİNCİL KAYNAKLAR Kitap ve dergiler örnektir. El kitapları alanla ilgili kuramsal bilgileri ve araştırma sonuçlarını veren temel başvuru kaynaklarıdır. Dergiler periyodik olarak yayınlanan, kuramsal ve araştırma makaleleri içeren yayınlardır.
 23. 23. Dergilere kütüphaneler yada ULAKBİM’den ulaşılabilir. Yüksek lisans ve doktora tezlerine YÖK’ün tez arama sayfasından ulaşılabilir.
 24. 24. İKİNCİL KAYNAKLAR Başka araştırmacıların araştırma sonuçlarını veren yayınlar örnek verilebilir. Ansiklopediler yada kitaplar örnektir.
 25. 25. LİTERATÜR TARAMASINDA 4N1K MODELİ Araştırmayı Kim yapmış? Ne zaman yapılmış? Niçin yapılmış? Nasıl yapılmış? Sonucunda Ne bulunmuş?
 26. 26. İnternet üzerinden tarama yapılırken anahtar kelimeler üzerinde çeşitli süzgeçler kullanılarak tarama daraltılmalıdır. And, or, “ ” gibi.
 27. 27. ARAŞTIRMA RAPORUNDA LİTERATÜR 1. Giriş 2. Gelişme 3. Özet 4. Problem durumu
 28. 28. GİRİŞ Problemin doğasını ve temellerini ortaya koyan genel bilgiler sunulur. Araştırmanın niye yapılacağı, Problemin neden önemli olduğu ifade edilir.
 29. 29. GELİŞME Diğer araştırmacıların probleme ilişkin bulguları sunulur. Problemin değişkenlerine göre sınıflama vardır. Benzer ve farklı bulgular sınıflanabilir.
 30. 30. ÖZET/PROBLEM DURUMU Özette hangi eksiklerin giderileceği ifade edilir. Problem durumunda problemin temelleri, nedeni ve önemi soru cümlesi olarak yazılır.
 31. 31. DEĞİŞKENLER Değişken bir durumdan diğerine farklılık gösteren özelliktir. Yapı ve özelliklerine göre, Değerine göre, Neden-sonuca göre sınıflandırılabilir.
 32. 32. YAPI VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE Değişkenin özelliği sayı ve miktar olarak açıklanabiliyorsa nicel, Değişkenin özelliği sınıflandırılıyorsa niteldir.
 33. 33. DEĞERLERİNE GÖRE İki ölçüm arasında sadece sınırlı sayıda değer alanlara süreksiz, Sonsuz sayıda değer alabilenlere sürekli adı verilir.
 34. 34. NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ Araştırmacının bağımlı değişken üzerinde etkisini test etmek istediği değişkene bağımsız değişken, Bağımsız değişkenin etkisinin incelendiği değişkene bağımlı değişken denir.
 35. 35. Özellik / Yapı Değişken Sınıfı Tanımı Örnek Nicel Özelliğe ilişkin sayı veya miktar Test veya ölçek puanı Ücret Çocuk sayısı Nitel Sınıflandırma ve kategorileme Medeni durum Cinsiyet Öğretim yöntemi
 36. 36. Değer Değişken Sınıfı Tanımı Örnek Sürekli Sonsuz sayıda değer Test puanı Boy Ağırlık Süreksiz Sınırlı sayıda değer Cinsiyet Medeni durum Öğretim yöntemi
 37. 37. Nedensellik Değişken Sınıfı Tanımı Örnek Bağımlı Araştırmanın olası sonucudur. Başarı puanı Tutum Kariyer seçimi Bağımsız Araştırmanın olası nedenidir. Meslek Cinsiyet Öğretim yöntemi
 38. 38. Sayfa 53’teki tabloyu dolduralım.
 39. 39. HİPOTEZ Bir araştırmanın olası sonucuna dair yapılan tahminlerin ifade edildiği önermelerdir. İki farklı şekilde kurulabilir. H0 ve H1
 40. 40. Sıfır (Null=H0) hipotezi değişkenler arasında farkın veya ilişkinin olmadığını belirtir. Alternatif (H1) hipotez değişkenler arası farkın veya ilişkinin var olduğudur.
 41. 41. Alternatif hipotez yönlü ya da yönsüz olabilir. Alternatif hipotezde yön belirtilmemiş ise yönsüz, ilişkinin yönü belli ise yönlü hipotezdir. Sayfa 57’deki tabloyu dolduralım.
 42. 42. AMAÇ Çalışmanın hedeflerini ortaya koyan genel bir ifadedir. Araştırmada genel ve alt amaçlar olur. Amaçlar düz cümle, soru veya hipotez şeklinde yazılabilir.
 43. 43. ÖNEM Araştırmanın yapılacağı alan ve bilim dalına yapacağı katkı ön plandadır. Özgünlüğü Güncelliği Gerekliliği İşlevselliği hakkında bilgi verilmelidir.
 44. 44. SAYILTI Araştırma sürecinde doğruluğunun ispatlanması gerekmeyen önermedir. Hipotezle karıştırılmamalıdır. Veri toplama araçlarına verilen cevapların samimiyeti.
 45. 45. Sınırlılıklar Araştırmada yapmak istenip de yapılamayan bazı nedenlerden dolayı vazgeçilen durumların ifadesidir. Araştırmanın temeli Uygulaması Sonuçları hakkında yazılır.
 46. 46. Tanımlar Araştırmada geçen anahtar kelimelerin tanımlanmasını içerir. Kavramsal ve işlevsel olarak yapılır. Araştırma başlığında yer alan kelimeler tanımlanır.
 47. 47. Giriş Bölümü Problem Amaç Önem Sayıltılar Sınırlılıklar Tanımlar
 48. 48. Kaynaklar Kaynak: erkekgozuyle.com

×