Emin Bülent SERDAROĞLU

3,713 views

Published on

Emin Bülent SERDAROĞLU Galatasaray kurucularından Fecr-i Ati edebiyatı önemli sanatçılarından

Emin Bülent SERDAROĞLU

  1. 1. Emin Bülent Serdaroğlu (1886 - 28 Kasım 1942), Doğum, Halep, 1886, Ölüm: 28 Kasım 1942, İstanbul, Galatasarayın İlk Kaptanı, Futbolcu, şair Galatasaray Futbol Takımının ilk Türk kaptanı, Galatasaray Spor Kulübü’nün 2 numaralı kurucu üyesi ve aynı zamanda Fecri Ati topluluğu üyesi ve şairidir. Galatasaray Spor Kulübünün birinci kurucu üyesi ise İlk roman yazarımız olan Şemsettin Sami Bey’in oğlu Ali Sami Yen’dir. Şair, babasının görevi esnasında 1886 yılında Halepte dünyaya gelir. Baba ve anne tarafından da devletin yüksek kademelerinden gelen bir ailenin çocuğudur. Baba tarafından Dedesi Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa, babası ise Ömer Muzaffer Beydir. Annesi ise, Müşir Cemil Paşanın kızıdır. (1) İlköğrenimini Beşiktaş’taki Şemsül’l- Mekatip adlı özel ilkokulda yaptıktan sonra Mekteb-i Sultanide- Galatasaray Lisesi- okumuş ve futbola da orada başlamıştır. 1905 yılında liseden mezun olmuş, Galatasaray Futbol Takımının kuruluşuna da ön ayak olarak Galatasarayın ilk kaptanı olarak da tarihe geçmiştir. Galatasaray Spor Kulübünün 2 numaralı kurucu üyesidir. Fenerbahçeyle 17 Ocak 1909da yapılan ilk maçta iki golü atarak ilk derbide Fenerbahçeye gol atan Galatasaraylı futbolcu olarak tarihte yer almaktadır.
  2. 2.  Aynı zamanda şair olan Emin Bülent Fecri Ati Topluluğunun da kurucularından birisi olarakedebiyat tarihine adını yazdırmış birisidir. Fecr-i Ati Topluluğu’nun üyesi olarak ,Servet-i Fünun Dergisinde 24 Şubat 1909da yayımlanan Fecr-i Ati Beyanamesine imza atan Fecri Ati şairleri arasındadır. Şair bu beyannameye imza atan Fecri Ati TopluluğuYazar ve Şairleri: Ahmed Samim, Ahmet Haşim, Emin Lami, Tahsin Nahid, Celal Sahir (Reis), Cemil Süleyman, Hamdullah Suphi , Refik Halit Karay, Şabaheddin Süleyman, Abdülhak Hayri, İzzet Melik, Ali Canib, Ali Süha, Faik Ali, Fazıl Ahmed, Mehmet Behçed, Mehmed Rüşdü, Mehmed Fuad, Müfit Ratib ve Yakup Kadri gibi Fecri Ati Dönemi şairleri ve Şiiri arasında (3) olmuştur. Yunanlıların Girit’te çıkarma yapmasından sonra yazdığı Kin adlı şiiri ile o dönemde çok geniş yankılar uyandırmış, milli edebiyat şiirine öncülük eden bu temasıyla adeta Milli Edebiyat Hareketi öncüsü olmuştur. Kin şiirinin dışında Hisarlara Karşı adlı şiiri de Milli Edebiyat şairleri ve şiirini haber veren bir içerik taşımaktadır.
  3. 3.  A. Haşim onun şiiri için "Türk şiirinin üstünden bir kuyruklu yıldız gibi geçti. Ondan ağzımızda tamamlanmamış bir lezzet kaldı" demiştir. 17 Ocak 1909`da oynanan derbide Fenerbahçe’ye gol atan Galatasaraylı ilk futbolcu olarak derbi tarihindeki ilk gole imzasını atarak tarihe geçen bir Galatasaraylı olmuştur. O maçta Emin Bülent Galatasaray`ın kaptanlığını yapıyor ve solaçığı olarak görev yapıyordu. (4) (5) 1910da yazdığı Kin adlı şiirini Mustafa Kemal Atatürk çok sevmiş hatta . Çanakkalede düşmana karşı savaşırken dahi bu şiiri okurmuş ( 1) Kaynaklara göre de Emin Bülent Serdaroğlu 1932 yılında Kin adlı şiirini davetli olduğuDolmabahçe Sarayında bir akşam yemeğinde Atatürkün huzurunda kendi ağzından seslendirmiştir. (1) Şair Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşında Çanakkale cephesinde gönüllü olarak savaşan bir vatanseverdir. Futbolu bıraktıktan sonra bir ara İETTte memur olarak da görev yapmıştır. ( 1) Son zamanlarını hastalıkla geçiren şair 1942nin aralık ayında hastalığına daha fazla dayanamayıp vefat etmiştir. (1)
  4. 4.  Fecr-i Ati Topluluğunun bir üyesi, olarak ilk şiirlerinde ferdi konularda yazan şair , sanat sanat içindir anlayışına sahiptir. Fakat daha Milli Edebiyat Hareketi bile olmadan milli konularda şiirler yazamaya başlayan şair, dedelerinin de asker olması sebebiyle olsa gerek ülkemizde milli konularda şiir yazan ilk şairlerden birisi olarak dikkati çeker. Fecri ati dağıldıktan sonra toplumsal ve Milli konularda şiirler yazmış Fecri ati topluluğu dağıldıktan sonra Milli Edebiyat Dönemi: etkisinde şiirler yazmayı sürdürmüştür. İlk şiirlerinde duyuş ve ifade tarzı ile Fecri ati çizgisinde bir şair görüntüsü vermektedir. Şiirleri bu topluluğun genel özelliklerini taşır. Fakat daha sonraları ferdi konuların yanı başında sosyal ve millî konulara yer vermesi bakımından onlardan ayrılmış bir şair olacaktır. “Kir, Hisarlara Karşı, Hatif Diyor ki” gibi şiirlerinde Fecri Atinin şahsi konularının dışına çıkan temalar işlemiştir. Zaten şair asıl şöhretini de işte bu şiirleri ile sağlamıştır. “Çöller” adlı şiirinde Ahmet Haşim’in Şi’r-i Kamer” adlı şiirinin etkisi görülür. Şiirlerindeki titizliği şiirlerinin sayıca az olmasına sebep olmuş kendisi hayattayken şiirlerini bir kitapta toplamamıştır.
  5. 5.  Tevfik Fikretin tesiri altında olan şair, Ahmet Haşim’den sonra FECR-İ ATİCİLERin en dikkat çeken şairi olmuştur. Fecri ati etkisinde yazdığı şiirleri TEVFİK FİKRET’in şiirleri gibi uzun, süslü sanatlı ve şahsi konularda yazılmış şiirlerdir. Şiirlerinde söz sanatlarına anlam oyunlarına ve önem verirken daha sonraki şiirlerinde sosyal siyasi ve milli konulara yönelmiş sade bir dille yazmaya özen göstermiştir. Kin ve Hisarlara Karşı adlı şiirleri daha Milli Edebiyat topluluğu ortaya çıkmamışken yazılmış ve adeta Milli Edebiyat`ın habercisi olmuştur. (6) Bir eseri olmayan şairin şiirleri ölümünden sonra Tüm Şiirleri başlığı altında bir eserde toplanarak yayımlanmıştır.
  6. 6.  KİN Göster sema-yı mağribe yüksel de alnını, Dök kalb-i saf-ı millete feyz-i beyanını! Al bayrağınla çık, yürü sağken zafer nüma, Bir gün şehit olunca sen, olsun kefen sana! Ey makber-i muazzam-ı ecdadı titreten, Düşman sadası, sus, yine yükselme gölgeden! Kafir! Hilal-i rayet-i İslama hürmet et, Toplar boğar hitabını dağlarda akıbet! Dağlar lisana gelse de anlatsa hepsini, Binlerce can dirilse de nakletse geçmişini! Garbın cebin-i zalimi affetmedim seni, Türküm ve düşmanım sana kalsam da bir kişi!.. Ben şurezar-ı kalbimi kinimle süslerim, Kalbimde bir silah ile ferdayı beklerim. Kabrinde müsterih uyu ey namdar atam! Evladının bugünkü adı sade intikam!
  7. 7.  DEV ŞARKISI Türküm ben ! Oğuz nesli benim nesli vakûrum, Altaylara bağlar beni alnımdaki nûrum. Parlak güneşin doğduğu yerlerde doğan ben, İlk âteşi içtimdi bir arslan memesinden. Şâhin gibi cenk atları kişnerken uyandım, Ejder gibi kaplanları boğdum oyalandım. Yalçın döşeğim vardı küheylân yelesinden, Aldımdı bu sert ismimi gök gürlemesinden. Türküm ben ! Oğuz nesli benim nesli vakûrum, Altaylara bağlar beni alnımdaki nûrum.
  8. 8.  GURBET GECELERİ Uzak denizlere tenhâca gözlerim dalıyor, Derin çöl akşamı üstüme sessiz alçalıyor. Uzakta Akdeniz’in vecd-i lâl ü tenhâsı Ufukta çöllerin esrâr-ı hüzn ü ru’yâsı Bu çöllerin ılık akşamlarında güller erir; Mesâ… bu ufk-ı sükûtun sükûn-ı iffetidir… Yavaş yavaş yine evlerde lâmbalar yanıyor Gönül, ipekli karanlıkta bir hayâl anıyor Odam, felaket-i zulmetle pür-memât-ı gubâr; Ne bir kadın eli, heyhât ne bir tebessüm var. Odamda lambamı hep böyle kimseler yakmaz… Teselli et beni ey zulmet… ey leyâl-i niyâz! İçimde şimdi benim eski şerhâlar kanıyor, Yavaş yavaş uzak evlerde lambalar yanıyor… Uzakta, tâ Nil’in üstünde zirveler nâ-gâh Beyazlaşıp şeb-i hücrâya doğru kasvet-i mâh… Ziyâda hurmalar olmuştu bir hayâl-i serâb Ayın ziyâsını içmişti mahremiyet-i âb Uzakta kafilere, kârbânlar, develer Gunûde bir çayı ta’kîb edip cenûba gider. Dikenli bir yolun üstünde tozlu bir merkeb. Semâda yolcuya yol gösteren hayâl-i zeheb…

×