Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DIGITUTVALGET NOU 2013:02  NOU     Norges offentlige utredninger    2013: 2  Hindre for digital  verdiskapin...
UTVALGETPersonlig utnevnte medlemmer - ikke parts sammensatt•  Torgeir Waterhouse (leder) (direktør, IKT-Norge)  •  Per...
NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING   KONTEKST FOR ARBEIDETArbeidet er gjort samtidig som, og ...
NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING   TOLKNING AV MANDAT“Digitutvalget er bedt om å kartlegge...
NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING   DIGITAL INFRASTRUKTUR“Definisjonen og etableringen av hva...
NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING   DIGITAL INFRASTRUKTUR“Digital infrastruktur må fungere p...
NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPINGBREDBÅNDSUTBYGGING
FORUTSETTNINGER...Bredbånd er en del av samfunnets grunnleggende infrastrukturog er en forutsetning for vellykket digitali...
FORUTSETTNINGER...Tilstrekkelig bredbåndskapasitet er avgjørende for verdiskaping.
FORUTSETTNINGER...Sammenlignet med andre land er de norske målene forbredbåndsdekning og båndbredde lite ambisiøse og legg...
NOU 2013: 2                              27                         ...
FORUTSETTNINGER...Et uklart og differensiert regelverk er etter Digitutvalgetsmening en viktig barriere for bred- båndsutb...
FORUTSETTNINGER...På tross av klar oppfordring fra regjeringen rapporteres det omproblemer med å sette opp nye basestasjon...
FORUTSETTNINGER...Erfaringene fra noen år tilbake viste at bredbåndsutbyggingenstoppet opp i kommuner med de strengestefra...
NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING   BREDBÅNDSUTBYGGING“Å samordne regelverk og redusere grav...
NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING   BREDBÅNDSUTBYGGING“For å stimulere digital verdiskaping ...
NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING   BREDBÅNDSUTBYGGING“Utfra et digitalt verdiskapingsperspe...
NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING   BREDBÅNDSUTBYGGING“Mens de fleste husstandene i Oslo og R...
NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING   BREDBÅNDSUTBYGGINGDigitutvalget abefaler: “Konkurransere...
NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING  BREDBÅNDSUTBYGGINGDigitutvalget abefaler: “Frekvenstildel...
NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING   BREDBÅNDSUTBYGGINGDigitutvalget abefaler: “Sikre felles ...
NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING   BREDBÅNDSUTBYGGINGDigitutvalget abefaler: “Sikre synergi...
NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING   BREDBÅNDSUTBYGGINGDigitutvalget abefaler: “Støtte offent...
NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING   BREDBÅNDSUTBYGGINGDigitutvalget abefaler: “Fremmehøyhast...
NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING   BREDBÅNDSUTBYGGINGDigitutvalget abefaler: “Samkjøre utby...
NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING   BREDBÅNDSUTBYGGINGDigitutvalget abefaler: “Sikre en helh...
NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING   BREDBÅNDSUTBYGGINGDigitutvalget abefaler: “Sikre tilgang...
NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING   BREDBÅNDSUTBYGGINGDigitutvalget abefaler: “Sikre fremtid...
NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING   BREDBÅNDSUTBYGGINGDigitutvalget abefaler: “Stille krav t...
“DERSOM MYNDIGHETENE VIL UNNGÅ A- OG B-LAGMED HENSYN TIL TILGANG TIL MORGENDAGENSINFRASTRUKTUR FOR DIGITALE TJENESTER, HAS...
NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPINGNOU     Norges offentlige utredninger    2013: 2Hindr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Waterhouse bredbånd

226 views

Published on

Torgeir Waterhouse, IKT‐Norge, utvagets leder: Digitutvalgets rapport ”Hindre for digital verdiskapning ”

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Waterhouse bredbånd

 1. 1. DIGITUTVALGET NOU 2013:02 NOU Norges offentlige utredninger 2013: 2 Hindre for digital verdiskaping lovdata.no Regulering Teknologi Politikk Digital kompetanse Økonomi
 2. 2. UTVALGETPersonlig utnevnte medlemmer - ikke parts sammensatt• Torgeir Waterhouse (leder) (direktør, IKT-Norge) • Per Martinsen (musikkprodusent, Love OD Communications)• Beathe Due (media research director, Telenor) • Per Egil Pedersen (professor, Norges Handelshøyskole)• Håkon Wium Lie (teknologidirektør, Opera Software) • Thomas Nortvedt (fagdirektør, Forbrukerrådet)• Jill Walker Rettberg (professor, Universitetet i Bergen) • Tone Hoddø Bakås (seniorrådgiver, Norsk senter for informasjonssikring)• Jørund Leknes (gruppeleder, Kantega) • Toril Nag (konserndirektør, Lyse)• Kristine Madsen (advokat og partner, Bull & Co) • Utvalget har hatt et eget, eksternt sekretariat bestående av Svenn Richard Andersen
 3. 3. NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING KONTEKST FOR ARBEIDETArbeidet er gjort samtidig som, og resultatet må sees isammenheng med, annet betydelig arbeid som bla. “På nett medinnbyggerne”, digital agenda og annen utvikling i både markedetog offentlig sektor.Eksempelvis har relevante innholdsnæringer og -markeder værtpreget av utvikling, FAD har lansert guide for deling av offentligedata og BankID er godkjent som eID omtrent samtidig somdigitutvalget avsluttet arbeidet. Sintef skriver rapport om graving.
 4. 4. NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING TOLKNING AV MANDAT“Digitutvalget er bedt om å kartlegge og identifisere hindre fordigital verdiskaping. For å favne om bredden i problemstillingenhar utvalget valgt å se på hele spekteret fra infrastruktur ogorganisering av offentlig digitalisering til forvaltning avopphavsrett og vilkårene for å utvikle digitalt innhold ellerdigitale tjenester.”
 5. 5. NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING DIGITAL INFRASTRUKTUR“Definisjonen og etableringen av hva som utgjør den digitaleinfrastrukturen er fortsatt relativt umoden. De fleste er enigeom at bredbåndsinfrastruktur er viktig, men det er flere andreelementer av digital infrastruktur som er nødvendig forsamfunnet.”
 6. 6. NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING DIGITAL INFRASTRUKTUR“Digital infrastruktur må fungere på tvers av myndighetsnivå,sektor- og samfunnsområder.”
 7. 7. NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPINGBREDBÅNDSUTBYGGING
 8. 8. FORUTSETTNINGER...Bredbånd er en del av samfunnets grunnleggende infrastrukturog er en forutsetning for vellykket digitalisering av samfunnet.
 9. 9. FORUTSETTNINGER...Tilstrekkelig bredbåndskapasitet er avgjørende for verdiskaping.
 10. 10. FORUTSETTNINGER...Sammenlignet med andre land er de norske målene forbredbåndsdekning og båndbredde lite ambisiøse og legger fordårlig til rette for utbygging.
 11. 11. NOU 2013: 2 27 Hindre for digital verdiskaping Kapittel 2Tabell 2.1 Mål for bredbåndsdekning i utvalgte områder: Nedhastighet Opphastighet Dekningsgrad Frist ForbeholdEUs digital agenda 30 Mbit/sek 30 Mbit/sek 100 % 2020 50 Mbit/sek 50 Mbit/sek 50 % 2020Sverige 100 Mbit/sek - 90 % 2020 100 Mbit/sek - 40 % 2015 Tilgang maks 2 km fra alleFinland 100 Mbit/sek - >99 % 2015 husstanderAustralia 100 Mbit/sek - 90 % 2017 100 millionerUSA 100 Mbit/sek 50 Mbit/sek husstander 2020Sør-Korea 1 Gbit/sek - I alle storbyer 2012 50 Mbit/sek - 100 % 2012 99,7 % av hus- standene kan få 4 Mbit ned-Norge 0,64 Mbit/sek - 100 % strøm i dagTallene er primært hentet fra to kilder: EUs digital agenda1 og rapporten «Nasjonale bredbåndsplaner – international best practice1 Se http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/our-targets/pillar-iv-fast-and-ultra-fast-internet-accessgjennomført i land med de mest ambisiøse vurdere å se hen til det svenske målet om at minstmålene for bredbåndpolitikken, og hvilken effekt 40 prosent av alle husstander og bedrifter skal ha
 12. 12. FORUTSETTNINGER...Et uklart og differensiert regelverk er etter Digitutvalgetsmening en viktig barriere for bred- båndsutbyggingen.
 13. 13. FORUTSETTNINGER...På tross av klar oppfordring fra regjeringen rapporteres det omproblemer med å sette opp nye basestasjoner eller beholdeeksisterende. Begge deler utgjør betydelige utfordringer foroppetid og tilgjengelighet.
 14. 14. FORUTSETTNINGER...Erfaringene fra noen år tilbake viste at bredbåndsutbyggingenstoppet opp i kommuner med de strengesteframføringsregimene, og at investeringsmidler sombredbåndsutbyggerne har til- gjengelige kanaliseres til områderhvor utbyggingen er rimeligere.
 15. 15. NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING BREDBÅNDSUTBYGGING“Å samordne regelverk og redusere gravekostna- den forkommersielle aktører i hele landet vil bidra til at området somkrever of fentlig finansier t utbygging blir mindre.”
 16. 16. NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING BREDBÅNDSUTBYGGING“For å stimulere digital verdiskaping mener utvalget kommunerog fylkeskommuner må forplikte seg til å legge til rette forenklest mulig bredbåndsutbygging.”
 17. 17. NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING BREDBÅNDSUTBYGGING“Utfra et digitalt verdiskapingsperspektiv er det ti år gamlemålet, om 0,64 Mbit/s kapasitet, utdatert. Det norskehastighetsmålet tar ikke hensyn til behovet for symmetriskeforbindelser, men setter kun mål for nedstrømshastighet.”
 18. 18. NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING BREDBÅNDSUTBYGGING“Mens de fleste husstandene i Oslo og Rogaland har tilbud ombredbånd med 50 Mbit/s nedlastingskapasitet, er det seks fylkerhvor færre enn halvparten av husstandene har et slikt tilbud”
 19. 19. NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING BREDBÅNDSUTBYGGINGDigitutvalget abefaler: “Konkurranseregler,tilgangsregulering og fremføringspolitikk (graveforskrifter) målegge til rette for kostnadseffektiv utbygging av høykapasitetsnettog insentivere markedsstyrt utbygging.”
 20. 20. NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING BREDBÅNDSUTBYGGINGDigitutvalget abefaler: “Frekvenstildeling bør gjøres medutgangspunkt i fremtidens behov for mobil toveiskommunikasjon. ”
 21. 21. NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING BREDBÅNDSUTBYGGINGDigitutvalget abefaler: “Sikre felles graveregimer ikommuner og fylker for å forhindre unødvendige og sprikendekrav.”
 22. 22. NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING BREDBÅNDSUTBYGGINGDigitutvalget abefaler: “Sikre synergier ved utbygging avinfrastruktur generelt, eksempelvis gjennom at det bør leggetrekkrør for fiber når det graves av andre hensyn. ”
 23. 23. NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING BREDBÅNDSUTBYGGINGDigitutvalget abefaler: “Støtte offentlig sektors rolle sometterspørrer av høykapasitetsnett og -tjenester. ”
 24. 24. NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING BREDBÅNDSUTBYGGINGDigitutvalget abefaler: “Fremmehøyhastighetsinfrastrukturens rolle i et miljøperspektiv; gjennombruk av videokommunikasjon og samarbeidsverktøy. ”
 25. 25. NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING BREDBÅNDSUTBYGGINGDigitutvalget abefaler: “Samkjøre utbyggings- ogreguleringstiltak slik at disse ikke kommer i konflikt medhverandre.”
 26. 26. NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING BREDBÅNDSUTBYGGINGDigitutvalget abefaler: “Sikre en helhetlig strategi fortildeling av digital dividende som sikrer høy dekningsgrad forneste generasjon mobilt bredbånd, samtidig somkonkurransehensynet ivaretas.”
 27. 27. NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING BREDBÅNDSUTBYGGINGDigitutvalget abefaler: “Sikre tilgang til å sette oppmaster og basestasjoner på of fentlige gr unn, installasjoner ogbygninger i alle kommuner og fylker etter like vilkår, medselvkost som maksimal avgift.”
 28. 28. NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING BREDBÅNDSUTBYGGINGDigitutvalget abefaler: “Sikre fremtidige behov forfrekvenser til trådløst bredbånd ved at fremtidige utlysninger gårtil bredbånd fremfor tradisjonelle en-veis tjenester.”
 29. 29. NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING BREDBÅNDSUTBYGGINGDigitutvalget abefaler: “Stille krav til byggherre ogentreprenør i for- bindelse med planlegging og utbygging av nybygningsmasse for å sikre dekning innendørs i nye og modernebygninger. Moderne bygninger blokkerer radiosignaler i myestørre grad enn eldre bygningsmasse.”
 30. 30. “DERSOM MYNDIGHETENE VIL UNNGÅ A- OG B-LAGMED HENSYN TIL TILGANG TIL MORGENDAGENSINFRASTRUKTUR FOR DIGITALE TJENESTER, HASTER DETMED Å ETABLERE STØTTEORDNINGER FOR UTBYGGINGAV HØYKAPASITETSNETT I DISSE OMRÅDENE.”
 31. 31. NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPINGNOU Norges offentlige utredninger 2013: 2Hindre for digitalverdiskaping lovdata.no ReguleringTeknologi Politikk NOU 2013:2 ER Digital kompetanse Økonomi TILGJENGELIG DIGITALT PÅ REGJERINGEN.NO.

×