Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IT-forum Velferdsteknologi program Skei_10desember

2,854 views

Published on

IT-forum Velferdsteknologi arrangerer seminar for kommunar i Sogn og Fjordane på Skei 10.desember

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

IT-forum Velferdsteknologi program Skei_10desember

  1. 1. 10.00 – 10.15 Velkommen til seminar Per Stensland, fylkeslege Sogn og Fjordane Introduksjon til prosjektet Velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane Ivar Petter Grøtte, IT- forum/Vestlandsforsking Terje Heggheim, rådmann Flora kommune/styret IT-forum 10.15 – 11.00 Kva er velferdsteknologi og kva er status i Sogn og Fjordane? Informasjon om Norsk velferdsteknologi- program og status i Sogn og Fjordane Døme på arbeid med velferdsteknologi i fylket Planlegging av velferdsteknologi i Eid kommune Hilde G. Corneliussen, Vestlandsforsking Torfinn Myklebust, prosjektleiar Eid kommune 11.00 – 11.15 Kaffepause med summing: "Kvar er vi?" 11.10 – 12.10 Behov, brukarar og kompetanse: Kvifor skal vi engasjere oss i velferdsteknologi? Kva behov finst i kommunane og korleis kan vi kartlegge behova? Marta Strandos, leiar for Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester i Sogn og Fjordane Kompetanseutvikling i fylket Ved Eid og Stryn vidaregåande skular Ved Høgskulen i Sogn og Fjordane Ved Helse Førde: Telemedisin Ove Anfinn Bjørlo, rektor ved Eid vidaregåande skule Eva Marie Halvorsen, Dekan ved Avdeling for helsefag Høgskulen i Sogn og Fjordane Anne Margrethe Øvsthus, Seniorrådgiver Helse Førde 12.10 – 13.10 Lunsj med summing: "Korleis tenkjer din kommune om 'behov'?"
  2. 2. 13.10 – 13.40 Teknologi, bygg og standardisering Velferdsteknologi i nybygg av institusjonsplassar og omsorgsbustadar Helsedirektoratets tilrådingar om standard Leverandørnettverket i IT-forum Sogn og Fjordane Kari Støfringsdal, IT-leiar Flora kommune Ivar Petter Grøtte, IT-forum / Vestlandsforsking 13.40 – 14.00 Alarmsentralen Sogn og Fjordane Roy Humlestøl, Alarmsentralen 14.00 – 14.10 NAV Hjelpemiddelsentral Sogn og Fjordane Liv Husabø, NAV Hjelpemiddelsentral S&Fj 14.10 – 14.25 Kaffepause med summing: "Velferd + teknologi: Korleis jobbar din kommune med tverrfaglege samarbeidsprosjekt?" 14.25 – 15.30 Korleis komme i gang? Strategisk planlegging og forankring i kommunane Veikart for velferdsteknologi Døme på velferdsteknologi i bruk i fylket Opplæring av seniorar i bruk av nettbrett i Flora Sykkelprosjektet i Gaular Marta Strandos, USHT Anita Lothe, helse- og omsorgssjef Gloppen kommune Robert Kalsvik, tenesteleiar for omsorg Flora kommune Venke Kårstad, avdelings- sjukepleiar Gaular kommune 15.30 – 16.00 Open diskusjon om strategisk samarbeid Oppfølging av prosjektet med regionale, nasjonale og internasjonale midlar og miljø Ivar Petter Grøtte, IT- forum/Vestlandsforsking 16.00 – 16.10 Fylkeslege Per Stensland oppsummerer 16.10 Slutt og vel heim med summing på vegen: "Kvar skal vi?"

×