Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peter Hidas,Gartner og Computerworld:Ehandelens mørke sider - IT-forumkonferansen 2013

519 views

Published on

Ehandelens mørke sider
Ved Peter Hidas frå analyseselskapet Gartner og Computerworld. - IT-forumkonferansen 2013, Balestrand

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Peter Hidas,Gartner og Computerworld:Ehandelens mørke sider - IT-forumkonferansen 2013

  1. 1. 1 Hva omfatter eHandel? B2C Business to Consumer B2B Business to Business C2C Consumer to Consumer FINN* eBay* Amazon* Norwegian Nettaviser* Markedsplasser* Endeløse digitale kataloger* ”EDI” og eftf. som XML* Avrope på avtalte kontrakter Bruke Internettet og spesielt www til å utføre kommersielle transaksjoner, dvs kjøpe og selge for penger *Born digital
  2. 2. 2 eCommerce heat map
  3. 3. 3 En revolusjon innen detaljhandel
  4. 4. 4 eHandelens tre lag Teknologisk fundament Innovative og ofte disruptive (forstyrrende)* forretningsmodeller Utilsiktede, samfunnsmessige bivirkninger innovasjon *En disruptiv innovasjon er en nyskapning som forstyrrer et eksisterende marked. Begrepet brukes for å beskrive innovasjon som forbedrer et produkt eller en tjeneste på en måte som markedet ikke forventer, Den disruptive innovasjonen vil som regel være enklere, billigere og mer praktisk enn de etablerte produktene i de tradisjonelle markedene” Wikipedia
  5. 5. 5 Det teknologiske fundamentet er ikke bare et nettsted – langtifra! Front-end (intelligent teknologi for å betjene kunder, forutse, anbefale og hindre juks) Back-end (levere, holde orden på data, synkronisere kanaler) dyp integrasjon
  6. 6. 6 eCommerce Hype Cycle
  7. 7. 7 Innovative, men ofte disruptive forretningsmodeller Fluktuerende, kundetilpassede priser Bedre kundeforståelse, fokus på individer: relasjonsbygging og personalisering Trekke/drive kundene til seg i en verden stappfull av nettsteder ”The long tail” – alt som er produsert er tilgjengelig fysiskebutikkerfortsattviktig Bedre beslutningsgrunnlag
  8. 8. 8 Utilsiktede, samfunnsmessige bivirkninger Transparente og derfor pressede priser Muligheter for prisdiskriminering Overopphetet tilgang på varer og tjenester – alt kan skaffes, fører til overforbruk Privatlivets fred? Ansikt-til-ansikt kundekontakt blir erstattet med rutinejobber i store lagre og IT-avdelinger, butikkdød Legitimt nettsted? Blir jeg lurt?

×