Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
VRI Forskarprosjektet 16. oktober 2013 – Torbjørn Årethun, HiSF
Kompetanse og flytting
 Kva utdanningsnivå har dei som
høvesvis flyttar inn til og ut av Sogn
og Fjordane?

www.vestforsk...
Kompetanse og flytting
 I perioden 2004 – 2011 flytta 11 069
personar i alderen 19 – 64 år inn til Sogn og
Fjordane
 Har...
Talet på tilflyttarar 2004 – 2011. Etter
utdanningsnivå

www.vestforsk.no
Tilflyttarane aukar utdanningsnivået i
Sogn og Fjordane

www.vestforsk.no
Fylket vert tappa for høgt utdanna
arbeidskraft

www.vestforsk.no
Stor nettoutflytting av personar med fagbrev

www.vestforsk.no
Stor eksport av lærarar og sjukepleiarar

www.vestforsk.no
Sivingar, sivøkar, juristar reiser, legar kjem

www.vestforsk.no
Kompetanse og bedriftsoverleving
 Kva er utdanningsnivået blant tilsette
i dei verksemdene som vart skipa i
Sogn og Fjord...
Talet på nyetablerte føretak. Gjennomsnittleg utdanningslengde på tilsette

www.vestforsk.no
Lågare utdanningsnivå blant tilsette i nye
føretak i Sfj enn i landet elles

www.vestforsk.no
½ års lågare utdanning enn landsgjennomsnittet
blant arbeidstakarar i Sogn og Fjordane

www.vestforsk.no
Lågt utdanningsnivå i viktige og framtidsretta næringar
som tenesteyting, industri og bygg/anlegg

www.vestforsk.no
Hovudresultat - Flytting
 Stor nettoutflytting av personar med fagbrev i
handverksfag og tekniske fag
 Nettoutflyttinga ...
Hovudresultat - Flytting
 Nettoutflyttinga blant personar med meir enn 4
års høgskule-/univ. utdanning er størst blant:
...
Hovudresultat - Etablering
 Tilsette ved nyetablerte føretak i Sogn og
Fjordane har ½-års lågare utdanning enn i
landet e...
Resymé – 2 tidlegare undersøkingar
Avgangselevar i VGS i Sogn og Fjordane
Traineear og registrerte på heimesida til
Fram...
Ynskjer ungdommane å bu og arbeide i
Sogn og Fjordane?
Avgangselevar i VGS i Sogn og Fjordane:

 56 % svarte at det enten...
Kvifor bu og arbeide i S&F?
Viktigaste faktorar:

 Jobb til ektefelle/sambuar (FF-respondentar)
 God bustad
 Karrieremu...
1 av 5 har høg eldsjelfaktor
Høg

Låg

Entreprenør- FF
lyst
VGS

9%

31 %

13 %

20 %

Eldsjelfaktor

FF

18 %

14 %

VGS
...
Moglege tiltak
 Fleire masterstudium i fylket, spesielt innan
økonomiske og tekniske fag.
 Gjera det meir attraktivt for...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Torbjørn Årethun om etterspurnad og tilgong på kompetanse- Seminar om innovasjon og innovasjonssystem i SFj, næringsnettverka

520 views

Published on

Torbjørn Årethun, HiSF, om etterspurnad og tilgong på kompetanse- Seminar om innovasjon og innovasjonssystem i SFj, næringsnettverka. Skei 16.oktober

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Torbjørn Årethun om etterspurnad og tilgong på kompetanse- Seminar om innovasjon og innovasjonssystem i SFj, næringsnettverka

 1. 1. VRI Forskarprosjektet 16. oktober 2013 – Torbjørn Årethun, HiSF
 2. 2. Kompetanse og flytting  Kva utdanningsnivå har dei som høvesvis flyttar inn til og ut av Sogn og Fjordane? www.vestforsk.no
 3. 3. Kompetanse og flytting  I perioden 2004 – 2011 flytta 11 069 personar i alderen 19 – 64 år inn til Sogn og Fjordane  Har informasjon om utdanningsnivået til 8572 av desse  Det er manglande utdanningsinformasjon om innvandrarar og nordmenn med utdanning frå utlandet www.vestforsk.no
 4. 4. Talet på tilflyttarar 2004 – 2011. Etter utdanningsnivå www.vestforsk.no
 5. 5. Tilflyttarane aukar utdanningsnivået i Sogn og Fjordane www.vestforsk.no
 6. 6. Fylket vert tappa for høgt utdanna arbeidskraft www.vestforsk.no
 7. 7. Stor nettoutflytting av personar med fagbrev www.vestforsk.no
 8. 8. Stor eksport av lærarar og sjukepleiarar www.vestforsk.no
 9. 9. Sivingar, sivøkar, juristar reiser, legar kjem www.vestforsk.no
 10. 10. Kompetanse og bedriftsoverleving  Kva er utdanningsnivået blant tilsette i dei verksemdene som vart skipa i Sogn og Fjordane i åra 2004 – 2010? www.vestforsk.no
 11. 11. Talet på nyetablerte føretak. Gjennomsnittleg utdanningslengde på tilsette www.vestforsk.no
 12. 12. Lågare utdanningsnivå blant tilsette i nye føretak i Sfj enn i landet elles www.vestforsk.no
 13. 13. ½ års lågare utdanning enn landsgjennomsnittet blant arbeidstakarar i Sogn og Fjordane www.vestforsk.no
 14. 14. Lågt utdanningsnivå i viktige og framtidsretta næringar som tenesteyting, industri og bygg/anlegg www.vestforsk.no
 15. 15. Hovudresultat - Flytting  Stor nettoutflytting av personar med fagbrev i handverksfag og tekniske fag  Nettoutflyttinga er størst blant dei med 4 år eller mindre på høgskule/universitet  Særskilt stor blant lærarar, sjukepleiarar, ingeniørar og økonomar www.vestforsk.no
 16. 16. Hovudresultat - Flytting  Nettoutflyttinga blant personar med meir enn 4 års høgskule-/univ. utdanning er størst blant:  Sivilingeniørar, Siviløkonomar, samfunnsvitarar og juristar  Nettoinnflytting av legar www.vestforsk.no
 17. 17. Hovudresultat - Etablering  Tilsette ved nyetablerte føretak i Sogn og Fjordane har ½-års lågare utdanning enn i landet elles  Størst skilnad er det innan:  Teknisk og forretningsmessig tenesteyting  Industri  Bygg og anlegg www.vestforsk.no
 18. 18. Resymé – 2 tidlegare undersøkingar Avgangselevar i VGS i Sogn og Fjordane Traineear og registrerte på heimesida til Framtidsfylket som var busette utanfor Sogn og Fjordane www.vestforsk.no
 19. 19. Ynskjer ungdommane å bu og arbeide i Sogn og Fjordane? Avgangselevar i VGS i Sogn og Fjordane:  56 % svarte at det enten var svært aktuelt eller litt aktuelt for dei å bu og arbeida i Sogn og Fjordane Traineear og registrerte på heimesida til Framtidsfylket som var busette utanfor Sogn og Fjordane:  76% svarte at det enten var svært aktuelt eller litt aktuelt for dei å bu og arbeida i Sogn og Fjordane  Dette tilsvarar ein potensiell arbeidskraftreserve på ca. 2.000 høgt utdanna ungdomar registrert på FF. www.vestforsk.no
 20. 20. Kvifor bu og arbeide i S&F? Viktigaste faktorar:  Jobb til ektefelle/sambuar (FF-respondentar)  God bustad  Karrieremulegheiter  Oppvekstmiljø  Tryggleik (VGS-utvalet) www.vestforsk.no
 21. 21. 1 av 5 har høg eldsjelfaktor Høg Låg Entreprenør- FF lyst VGS 9% 31 % 13 % 20 % Eldsjelfaktor FF 18 % 14 % VGS 14 % 18 % Eldsjelene finst www.vestforsk.no
 22. 22. Moglege tiltak  Fleire masterstudium i fylket, spesielt innan økonomiske og tekniske fag.  Gjera det meir attraktivt for høgt utdanna å flytta til Sogn og Fjordane. Potensiale på nesten 2.000 personar med utdanning frå høgskule- eller universitet.  Betra karrieremulegheitene, leggja til rette for gode bustader og jobb til ektefelle.  Utvikla større, og meir integrerte, bu- og arbeidsmarknader www.vestforsk.no

×