Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
Kva har vi arbeidd med? <ul><li>Samla Fronterinstallasjonane og sett på om det er mogeleg å integrere fleire typar LMS  (k...
Kva har vi arbeidd med? <ul><li>Økonomisk støtte til infrastrukturutbygging i SYS-området, økonomisk støtte til Sophusport...
Kva har vi arbeidd med? <ul><li>Samarbeid med Lærande Nettverk  (delteke på seminar og hatt ”hands-on” kurs med deltakaran...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sesjon6 Eva Bratvold Ikt Skule

473 views

Published on

Prosjektleiar Eva Bratvold fortel kva Digitalt Skulesamarbeid i Sogn og Fjordane har fått til

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sesjon6 Eva Bratvold Ikt Skule

  1. 2. Kva har vi arbeidd med? <ul><li>Samla Fronterinstallasjonane og sett på om det er mogeleg å integrere fleire typar LMS (kontakt og med It’s Learning) – lagt til rette for samarbeid horisontalt og vertikalt </li></ul><ul><li>Opplæring og bruk av LMS. Teknisk igangsetting med LMS (strukturering av skulebygg, import av brukarar), praktisk bruk av LMS (introduksjon, kurs, svare på spørsmål, gje tips). </li></ul><ul><li>Vi har fått gode tilbod til skulane med omsyn både til drift, lagringskapasitet, utprøving av ulike tilleggstenester, kursing mm. i LMS </li></ul><ul><li>Samarbeid med regionane, td. BLLS, SYS-IKT, Nordfjordregion, Flora. Kontakt med KS, Utdanningsforbundet og ”Sats på skulen – snu Sogn” </li></ul><ul><li>Samarbeid med Høgskule, fylkeskommune og kommune i samband med ulike prosjekt </li></ul>
  2. 3. Kva har vi arbeidd med? <ul><li>Økonomisk støtte til infrastrukturutbygging i SYS-området, økonomisk støtte til Sophusportalen </li></ul><ul><li>Samarbeid med HSF og Luster barneskule i samband med prosjektet ”praksissamarbeid” </li></ul><ul><li>Streaming (introduksjonskurs, streaming av fleire dagskonferansar) </li></ul><ul><li>Samarbeid med Dale vgs, Våge skule og Dale skule i samband med prosjektet ”spanskundervisning” (samlingsbasert undervisning i kombinasjon med nettundervisning og eigenstudier) </li></ul><ul><li>Samarbeid/økonomisk støtte HSF i samband med prosjektet ”kartlegging av nynorske læringsressursar” (resultat rapport til departementet og igangsetting av etterutdanningstilbodet ”produksjon av nynorske læringsressursar” – delvis nettbasert) </li></ul>
  3. 4. Kva har vi arbeidd med? <ul><li>Samarbeid med Lærande Nettverk (delteke på seminar og hatt ”hands-on” kurs med deltakarane, medarrangør av konferanse om pedagogisk bruk av web2.0) </li></ul><ul><li>Samarbeid/økonomisk støtte HSF i samband med wiki-prosjekt (igangsetting av wiki på Øyrane vgs/byggfag) </li></ul><ul><li>Vitja skulane; ”Spør oss om alt” (tekniske/praktiske problem, foreldreinnsyn/innsynsrett, digital kompetanse, opphavsrett, Kunnskapsløftet, digital kompetanse, pedagogisk bruk av web2.0 osb). Vi har og vore tilgjengeleg for skulane på telefon, epost og i sosiale media. </li></ul><ul><li>Delteke på konferansar (Fronter brukerkonferanse, Utdanningskonferansen, NKUL, ”Er du klar for det digitale løftet”, ”Impulskonferansen”, ”Pedagogisk bruk av web2.0”, regional IKT-konferanse ) samt formelle og uformelle møter med skular, kommunar og andre </li></ul>

×