Sesjon3 Susanne Daae Qvale Los Statusogframdrift

680 views

Published on

Difi: Status for Los og planane framover

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
680
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Slik fungerer Los
 • Eksempel følger
 • Konklusjon Spørsmål?? Vise til godt samarbeid med VF om utvikling av Los gjennom mange år .... Svein kan også svare på spørsmål!!
 • Forankring Regjeringen har besluttet at IKT-løsninger for statlige virksomheter, skal bruke felles arkitekturprinsipper .  Dette skal bidra til bedre brukerorientering og mer samordning på tvers av offentlige virksomheter. I forvaltningsmeldingen St.meld. nr. 19 (2008-2009) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap presenteres de sju arkitekturprinsippene som skal følges. Det er obligatorisk for statlige virksomheter å bruke prinsippene ved utvikling av nye IKT-løsninger eller ved vesentlige endringer av eksisterende løsninger. Dersom det etter en helhetlig vurdering er klare ulemper eller utilsiktede konsekvenser ved å følge enkelte av prinsippene i det konkrete prosjektet, kan de prinsippene det gjelder fravikes. Fraviket må begrunnes. Det legges dermed til grunn et krav om «Bruk eller forklar».   For kommunal sektor er prinsippene anbefalte.   Difi har fått i oppgave å forvalte arkitekturprinsippene, og vil utover våren arbeide med å forankre og operasjonalisere prinsippene i samarbeid med offentlige virksomheter.
 • Framlegg på høyring bygger på tilbakemeldinger fra kommuner som har brukt Los siden 2007. Både Bergen (pilot som første Los-kommune) og Bærum har deltatt i arbeidsgruppen som har laget det nye forslaget. I tillegg har vi vurdert kommentarer fra Trondheim og flere andre kommuner i dette arbeidet .
 • Eksempel på kommunal framside med Los
 • Eksempel på framside
 • Et eksempel på informasjon fra flere forvaltningsnivåer, Kongsvinger kommunes nettsider: Tjeneste: Skjenkebevilling, ambulerende Emneord: Alkoholsalg Hjelpeord: Ambulerende skjenkebevilling, Bevillingsgebyr, Kunnskapsprøven, Salgsbevilling, Skjenkebevilling, Skjenkerett, Skjenketid, Skjenketillatelse, Uteservering, Ølsalg Innhold: Søknadskjema for søknad om ambulerende skjenkebevilling Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune Eier: Kommunen Alkoholloven, forskrifter, regelverk Eier: Helsedirektoratet Tjenestebeskrivelser Eier: Nasjonal tjenestekatalog, Kommuneforlaget NB: Informasjon fra flere forvaltningsnivåer blir vedlikeholdt av Difi / Norge.no
 • Indeksering og gjenfinning Søk på f.eks Skjenkerett fører deg til emneordet Alkoholsalg dette gjelder både for de som skal indeksere informasjon, dvs de som publiserer og de som søker informasjon dvs brukere av kommunens tjenester
 • Søk på søppel ( HJELPEORD) viser til emneordet renovasjon, svært oversiktlig.
 • Samme søk på en kommunenettside som ikke bruker Los gir et mer uryddig treff!!
 • Tjeneste
 • Sesjon3 Susanne Daae Qvale Los Statusogframdrift

  1. 1. Los - ein informasjonsstruktur for offentlige tenester Susanne Daae-Qvale IT-forum 23. september, Skei
  2. 2. Status for Los <ul><li>Første versjon lansert i 2007 </li></ul><ul><li>Felles terminologi for offentlege tenester </li></ul><ul><li>Omlag 400 faste emneord </li></ul><ul><li>Meir enn 1500 søkeord (hjelpeord) </li></ul><ul><li>Navigasjonsstruktur </li></ul><ul><li>Standard for utveksling av informasjon </li></ul>
  3. 3. Los <ul><li>Los er eit metadata-system </li></ul><ul><li>Difi er navet i systemet </li></ul><ul><li>Eksterne lenker frå Noreg.no </li></ul><ul><li>60 kommunar har tatt i bruk Los </li></ul><ul><li>Om Los: www.los.difi.no </li></ul>
  4. 4. Los <ul><li>Los-emneord og kommunal teneste-informasjon </li></ul><ul><li>Los som standardisert meny for tenester </li></ul><ul><li>Statlege lenker kan importerast i portalen </li></ul><ul><li>Brukar orientering - i kkje avsendarvokabular </li></ul>
  5. 5. Los gjer det enklare <ul><li>Brukaren finn fram til offentlege tenester frå ulike forvaltningsnivå </li></ul><ul><ul><li>Uavhengig av kjennskap til sektor- og forvaltningsgrenser </li></ul></ul><ul><li>Brukarvennleg grensesnitt </li></ul><ul><ul><li>Felles og gjenkjenneleg presentasjon på ulike portalar </li></ul></ul><ul><ul><li>Standardisert vokabular ( få kontrollerte emneord) </li></ul></ul><ul><ul><li>Breidde i søkevokabular (mange hjelpeord) </li></ul></ul>
  6. 6. Los støttar IT-arkiteturprinsippa <ul><li>Tjenesteorientering </li></ul><ul><li>Interoperabilitet </li></ul><ul><li>Tilgjengelighet </li></ul><ul><li>Sikkerhet </li></ul><ul><li>Åpenhet </li></ul><ul><li>Fleksibilitet </li></ul><ul><li>Skalerbarhet </li></ul>
  7. 7. Planar framover for Los <ul><ul><li>Revisjon av emneord og tema – ute på høyring no, lansering årsskiftet </li></ul></ul><ul><ul><li>Vidareutvikle Los m.a. som verktøy for kommunesamarbeid – utviklingsarbeid i gang no, lansering neste år </li></ul></ul><ul><ul><li>Regionale møte for Los-kommunar og leverandørar – for dialog og info </li></ul></ul>
  8. 8. Revisjon av emneord og tema <ul><ul><li>Erfaring og tilbakemeldingar etter 2 år </li></ul></ul><ul><ul><li>Kommunal og statleg deltaking </li></ul></ul><ul><ul><li>Høyringsfrist 5.oktober og etterarbeid </li></ul></ul><ul><ul><li>Lansering rundt årsskiftet </li></ul></ul><ul><ul><li>Info om oppdatering og overgang til revidert struktur </li></ul></ul>
  9. 9. Vidareutvikle Los <ul><ul><li>Utvikle nye rutinar for deling av informasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Betre utvekslingssystem </li></ul></ul><ul><ul><li>Betre grensesnitt </li></ul></ul><ul><ul><li>Revidert Dublin Core-standard for metadata </li></ul></ul><ul><ul><li>Teknisk utvikling ferdig ila januar 2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>Los som felleskomponent i samband med utvikling av ny innbyggjarportal </li></ul></ul><ul><ul><li>KS-prosjekt: &quot;Beste praksis for Los i kommunane&quot; </li></ul></ul>
  10. 10. Bergen kommune, eksempel
  11. 11. Kongsvinger kommune, eksempel
  12. 12. Eksempel på bruk av Los
  13. 13. Los, emneord og hjelpeord
  14. 14. Eksempel på bruk av Los
  15. 15. Same søk, men utan Los......
  16. 16. Los og offentlege tenester Offentlege tenester Nettressursar Omhandlar En tjneste er retta mot innbyggjaren og er noko som krev samhandling mellom brukar/innbyggjer og den offentlige verksemda som tilbyr tenesta. Ein nettressurs i Los er ein elektronisk ressurs til ei tjeneste som finst på internett og som det kan lenkast direkte til.

  ×