Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
VRI Forskarprosjektet 16. oktober 2013 –Kristine Skarbø, VF
Omsetjing av frukt og grønt frå mottak i Sogn og
Fjordane, 2005-2012
140 000 000

120 000 000

Verdi i kr.

100 000 000

P...
Vareverdi, seks frukt- og bærartar, 2002-2010
80 000 000

70 000 000

Berekna omsetjingsverdi

60 000 000

50 000 000

Bus...
«Det begynte eigentleg med at kokken på sjukehuset i
Førde var misfornøgd med varene han fekk frå Bama…»

www.vestforsk.no
«Bama-prosjektet» 2001-2004
Auka verdiskaping i frukt- og grøntnæringa i Sogn og Fjordane
 Bama, Gartnerhallen, Fylkeskom...
Programstyret for frukt og grønt, 2005-

Produsent
Mottak
Offentleg forvalting
FoU-bedrift/institusjon

www.vestforsk.no
Arena frukt og bær, 2010-2013

Leverandørbedrift
Produsent
Mottak
Foredlingsbedrift
Samvirke
Offentleg forvalting
FoU-bedr...
Styringsgruppa for Arena frukt og bær
 Leiar:
• Lærdal Grønt

 Medlemmer:
• Lerum
• Gartnerhallen

• Fylkesmannen
• Innv...
Mål, Arena frukt og bær
 Hovudmål
 å revitalisere frukt- og bærnæringa i Sogn og Fjordane
 å auka verdiskaping og konku...
Innovasjonar

Nye former for
organisasjon og leiing
• Nettverksorganisering
• Reorganisering av mottak

Nye input
• Bringe...
Interne faktorar: sterke og svake sider ved nettverket
Sterke sider














Robust, tett struktur
Brei ...
Interne faktorar: sterke og svake sider ved nettverket
Sterke sider

Svake sider



















Robust,...
Eksterne faktorar: truslar og moglegheiter for
vidare utvikling av nettverket
Truslar

Mulegheiter

 Prisnivå

 Trendar ...
Viktige drivkrefter og hinder for innovasjon
innan frukt og grønt
Drivkrefter

Hinder

 Medvit om at kunnskap,
innovasjon...
Implikasjonar for næringspolitikk
Vidareutvikling av frukt og grønt-næringa
 Gode resultat – FK og FMLA har spela sentral...
Implikasjonar for næringspolitikk
Læring til andre næringar







Langsiktig programarbeid og konkrete mål
Ta ut go...
Takk for
merksemda!
Kontakt:
Kristine Skarbø
ksk@vestforsk.
no
www.vestforsk.no
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kristine Skarbø om Frukt og grønt-nettverket- Seminar om innovasjon og innovasjonssystem i SFj, næringsnettverka

544 views

Published on

Kristine Skarbø, Vestlandsforsking, om Frukt og grønt-nettverket- Seminar om innovasjon og innovasjonssystem i SFj, næringsnettverka. Skei 16.oktober

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kristine Skarbø om Frukt og grønt-nettverket- Seminar om innovasjon og innovasjonssystem i SFj, næringsnettverka

 1. 1. VRI Forskarprosjektet 16. oktober 2013 –Kristine Skarbø, VF
 2. 2. Omsetjing av frukt og grønt frå mottak i Sogn og Fjordane, 2005-2012 140 000 000 120 000 000 Verdi i kr. 100 000 000 Prognose 80 000 000 Resultat 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kjelde: Årsrapportar, Programstyret for frukt og grønt www.vestforsk.no
 3. 3. Vareverdi, seks frukt- og bærartar, 2002-2010 80 000 000 70 000 000 Berekna omsetjingsverdi 60 000 000 50 000 000 Buskerud Vestfold 40 000 000 Hordaland 30 000 000 Sogn og Fj. 20 000 000 10 000 000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kjelde: Stein Harald Hjeltnes www.vestforsk.no
 4. 4. «Det begynte eigentleg med at kokken på sjukehuset i Førde var misfornøgd med varene han fekk frå Bama…» www.vestforsk.no
 5. 5. «Bama-prosjektet» 2001-2004 Auka verdiskaping i frukt- og grøntnæringa i Sogn og Fjordane  Bama, Gartnerhallen, Fylkeskommunen, Fylkesmannen, Bioforsk Njøs, produsentar  Finansiering: Utviklingsmidlar frå Kommunal- og Regionaldepartementet  Mål og strategi for utvikling av produksjonen  Fokus på ferskvareproduksjon (til Bama) www.vestforsk.no
 6. 6. Programstyret for frukt og grønt, 2005- Produsent Mottak Offentleg forvalting FoU-bedrift/institusjon www.vestforsk.no
 7. 7. Arena frukt og bær, 2010-2013 Leverandørbedrift Produsent Mottak Foredlingsbedrift Samvirke Offentleg forvalting FoU-bedrift/institusjon Utdanning www.vestforsk.no
 8. 8. Styringsgruppa for Arena frukt og bær  Leiar: • Lærdal Grønt  Medlemmer: • Lerum • Gartnerhallen • Fylkesmannen • Innvik Fruktlager  Sekretær/prosjektleiing: • Njøs Næringsutvikling  Observatørar: • Innovasjon Norge • Norsk landbruksrådgivning www.vestforsk.no
 9. 9. Mål, Arena frukt og bær  Hovudmål  å revitalisere frukt- og bærnæringa i Sogn og Fjordane  å auka verdiskaping og konkurransekraft med 25% i prosjektperioden, i alle ledd i verdiskapinga, frå produsent til mottak, industri og grossist.  Delmål: 1. Konkurranseevne 2. Identitet & merkevarebygging 3. Marknadsutvikling 4. Forskingsbasert innovasjon 5. Internasjonalisering www.vestforsk.no
 10. 10. Innovasjonar Nye former for organisasjon og leiing • Nettverksorganisering • Reorganisering av mottak Nye input • Bringebær: Glen Ample • Moreller: fleire sortar • Pære: Celina • Tindved og svarthyll www.vestforsk.no Nye prosessar • Tunell/tak • Traktorar som høver hagebruket • Nye plante- og skjeringsmetodar • Blanding, sortering, innfrysing, tining, pakking • IT-kontrollsystem Nye produkt • Ferske bringebær • Frosne bringebær i korger • Jusar • Pakking med identitet Nye marknader • Ferske bringebær • Frosne bringebær • Kvalitetsutvikling på norsk morellemarknad – pris og volum • Eksport av moreller • Start på fruktturisme
 11. 11. Interne faktorar: sterke og svake sider ved nettverket Sterke sider              Robust, tett struktur Brei koalisjon Dyktige, driftige folk Relativt uhierarkisk – jordnært og ambisiøst Samarbeidsand Møteplassar Kunnskap og innovasjon Nettverk utanfor fylket Ressursmobilisering: lokale og eksterne Marknadsutvikling Suksess som inspirerer Entusiasme Næring bygd på unik historie og natur www.vestforsk.no
 12. 12. Interne faktorar: sterke og svake sider ved nettverket Sterke sider Svake sider                Robust, tett struktur Brei koalisjon Dyktige, driftige folk Relativt uhierarkisk – jordnært og ambisiøst Samarbeidsand Møteplassar Kunnskap og innovasjon Nettverk utanfor fylket Ressursmobilisering: lokale og eksterne Marknadsutvikling Suksess som inspirerer Entusiasme Næring bygd på unik historie og natur www.vestforsk.no      Prosessar i Arena går sakte Mangel på konkrete resultat frå nokre prosjektaktivitetar Mangel på tid til å delta Få folk under 50 og få kvinner Næring med relativt små marginar Produksjon prisgitt klimasvingingar Utfordrande geografi for produksjon og organisasjon
 13. 13. Eksterne faktorar: truslar og moglegheiter for vidare utvikling av nettverket Truslar Mulegheiter  Prisnivå  Trendar i matmarknad  Konsolidering på grossistnivå  Mat som oppleving  Identitet, kvalitet  Politiske endringar i rammevilkår  Umetta marknad – vil ha meir!  Rekruttering  Potensiale for meir analytisk arbeid www.vestforsk.no
 14. 14. Viktige drivkrefter og hinder for innovasjon innan frukt og grønt Drivkrefter Hinder  Medvit om at kunnskap, innovasjon og utvikling er viktig  Kortsiktige finansieringsrammer for prosjekt  Flinke, engasjerte folk  Låg inntening/låg finansieringsevne  Samarbeidsånd  Identitet  Rekruttering  Konkurrerande inntektsmoglegheiter www.vestforsk.no
 15. 15. Implikasjonar for næringspolitikk Vidareutvikling av frukt og grønt-næringa  Gode resultat – FK og FMLA har spela sentrale, støttande roller – framhald av slik støtte vil vere viktig  Generasjonsskifte: produsentar + leiarroller Viktig å sikre rekruttering og kontinuitet i heile nettverket  Byggje vidare på fundamentet som er lagt for å møte ein svolten marknad www.vestforsk.no
 16. 16. Implikasjonar for næringspolitikk Læring til andre næringar       Langsiktig programarbeid og konkrete mål Ta ut gode resultat undervegs og bygg på dei Samarbeidsånd: vise at i lag kjem vi lengre Kompetanse, glød og innsikt frå FoU/offentleg system Skape møteplassar: myldring gir spin off Mange egg, mange korger: mange parallelle, men samkøyrde prosessar www.vestforsk.no
 17. 17. Takk for merksemda! Kontakt: Kristine Skarbø ksk@vestforsk. no www.vestforsk.no

×