Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IT-forum 2016 Velferdsteknologi - Sykel og video vik kommune

973 views

Published on

itforum 11februar velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane. Vik kommune.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IT-forum 2016 Velferdsteknologi - Sykel og video vik kommune

 1. 1. ”Det er i motbakke det går oppover” Vik kommune Velferdsteknologi i Pleie og omsorg Sykkel og video
 2. 2. ”Det er i motbakke det går oppover” Vik kommune Velferdsteknologi: Sykkel og video  Introduksjon  Erfaringar  Utfordringar  Kvifor anbefaler vi dette?  Viktige moment for å ta det i bruk
 3. 3. ”Det er i motbakke det går oppover” Vik kommune Sykkel og video som motivasjonsverktøy!
 4. 4. ”Det er i motbakke det går oppover” Vik kommune Sykkel og video som motivasjonsverktøy! Sitat:  Kvinne 94 år: «eg kjenner eg vert so mjuk og god i hoftene når eg har sykla.»  Mann 87 år: «Det er lettare å få føtene med seg når eg går».  Kvinne 77 år: «Synes at dette er veldig flott, spesielt å sykle opp til Sygna i Balestrand eller ut til Arnafjorden. Veldig bra å sjå film samtidig, det er viktig.»
 5. 5. ”Det er i motbakke det går oppover” Vik kommune Positive erfaringar  Førebuingsfasen  Anskaffelse av teknologien  Brukarerfaring: positivt, smitteeffekt  Bruk av sjølve teknologien
 6. 6. ”Det er i motbakke det går oppover” Vik kommune Utfordringar  Testprosjekt  Implementering  Bruk av teknologien  Defekte delar  Stopp i musikkavspelinga  Klare svar frå leverandør  Halde entusiasmen oppe
 7. 7. ”Det er i motbakke det går oppover” Vik kommune Kvifor anbefaler vi dette?  Gir positive effektar: – Fysisk – Mental stimulering – Aktivitet, noko som bryt opp kvardagen
 8. 8. ”Det er i motbakke det går oppover” Vik kommune Viktige moment i innføring av sykkel og video  Brukaren i fokus  Plassering av sykkelen  Tidleg inndraging av det daglige personalet  Dialog med leverandør om kostnadar og lisens
 9. 9. ”Det er i motbakke det går oppover” Vik kommune Sykkel og video som motivasjonsverktøy! Sitat:  Kvinne 90 år: «Føler meg varmare på beina og enklare å gå om morgonen.»  Mann 88 år: «Magen min har vorte så god og regelmessig. Eg må sykla kvar dag.» Bodø eller Hamburg på 3,5 månad  1266 km  630,1 km - testgruppa
 10. 10. ”Det er i motbakke det går oppover” Vik kommune Sykkel og video som motivasjonsverktøy!  Resultat  Skapar velferd gjennom bruk av teknologi
 11. 11. ”Det er i motbakke det går oppover” Vik kommune Sykkel og video som motivasjonsverktøy! Takk for merksemd!

×