Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Introduksjon- seminar 16.oktober 2013- Ingjerd Skogseid, VF
Forskingsspørsmål
 Typisk for rurale område som Sogn og Fjordane er at
innovasjonssystema er relativt mangelfulle, og at ...
Innovasjonssystem
 Innovasjonssystem = Nettverket av institusjoner (offentlege og
private) som med sin aktivitet tar init...
Funksjonell analyse

Behov og tilbod i
arbeidsmarknaden

(tilpassa frå Bergek et. al. (2008)
Politikk utforming

Identifis...
Forskingsspørsmål
 Typisk for rurale område som Sogn og Fjordane er at
innovasjonssystema er relativt mangelfulle, og at ...
Innovasjon = Endring
Kva skal til for å få til samhandling og endring
 Regionale og lokal aktørar som er opptatt av innov...
Arbeidsmåtar
 Identifikasjon av aktørar i nettverka saman med ein som
kjenner nettverket godt (koordinator, prosjektleiar...
Funksjonell analyse
(tilpassa frå Bergek et. al. (2008)
Politikk utforming

Behov og tilbod i
arbeidsmarknaden

Identifise...
Viktige funksjonar i nettverk
 Incentiv – for medlemskap og samarbeid
 Kunnskap – utvikle, dele, spreie
 Innovasjon – n...
Funksjonell analyse

Behov og tilbod i
arbeidsmarknaden

(tilpassa frå Bergek et. al. (2008)
Politikk utforming

Identifis...
Funksjonsanalysen skal føre fram til…
 Drivkrefter og hinder for innovasjon
 Får vi rørsle mot målet?

 Implikasjonar f...
KORLEIS ORGANISERER VI OSS I
SOGN OG FJORDANE?
www.vestforsk.no
Korleis organiserer vi oss ? Vi har funne…
 Mange små nettverk
 Identifisert 117 nettverk som noen seier er innovative
...
117 identifiserte nettverk

Agro Business Park  Aurland
Næringsutvikling  Aurland og
Lærdal Reiselivslag  45 min
region...
Korleis organiserer vi oss ? Vi har funne…
 Mange små nettverk
 Identifisert 117 nettverk som noen seier er innovative

...
Korleis organiserer vi oss ? Vi har funne…
 Utvalskriterium – Frå 117 til 5
 VRI samhandlingsprosjektet sine tema
• Forn...
Utvalde nettverk
 Bedriftsnettverket i Jostedalen - aktivitetsreiseliv

 To døme frå marin næring og eit nettverk i støy...
 Introduksjon av Ingjerd Skogseid- Seminar om innovasjon og innovasjonssystem i SFj, næringsnettverka
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Introduksjon av Ingjerd Skogseid- Seminar om innovasjon og innovasjonssystem i SFj, næringsnettverka

486 views

Published on

Introduksjon av forskar og fagleg prosjektleiar VRI, Ingjerd Skogseid, VF. Seminar om innovasjon og innovasjonssystem i SFj, næringsnettverka. Skei 16.oktober

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Introduksjon av Ingjerd Skogseid- Seminar om innovasjon og innovasjonssystem i SFj, næringsnettverka

 1. 1. Introduksjon- seminar 16.oktober 2013- Ingjerd Skogseid, VF
 2. 2. Forskingsspørsmål  Typisk for rurale område som Sogn og Fjordane er at innovasjonssystema er relativt mangelfulle, og at dei vanlege teoriane om regionale innovasjonssystem ikkje utan vidare er brukbare.  I VRI Sogn og Fjordane har vi derfor valt å kartlegge og analysere nokre utvalde innovative nettverk for å finne  Kva er drivkrefter for, og hindringar mot, utvikling av innovative nettverk i rurale strøk? www.vestforsk.no
 3. 3. Innovasjonssystem  Innovasjonssystem = Nettverket av institusjoner (offentlege og private) som med sin aktivitet tar initiativ til, henter idear fra, modifiserer og sprer kunnskap om innovasjonar.  Nettverk = «Et mønster av forbindelser mellom aktører» (Greve, 1995)  Innovasjon = Nye organisasjonsformer Nye typer innput • råmaterialer, kunnskap og tenester Nye produksjons prosessar Nye typar output • varer og tenester Nye marknader (Schumpeter 1961) www.vestforsk.no
 4. 4. Funksjonell analyse Behov og tilbod i arbeidsmarknaden (tilpassa frå Bergek et. al. (2008) Politikk utforming Identifisere hinder og drivkrefter Strukturelle komponenter Vurdere funksjonalitet og prosesser Funksjon Aktører Incentiv Innovasjon Relasjonar Kunnskapar Ressursar Legitimitet Eksternalitetar Overordna mål Retningslinjer for samhandling Identifisere funksjonelle mønster Startpunkt identifiser Innovasjonsystem www.vestforsk.no
 5. 5. Forskingsspørsmål  Typisk for rurale område som Sogn og Fjordane er at innovasjonssystema er relativt mangelfulle, og at dei vanlege teoriane om regionale innovasjonssystem ikkje utan vidare er brukbare.  I VRI Sogn og Fjordane har vi derfor valt å kartlegge og analysere nokre utvalde innovative nettverk for å finne  Kva er drivkrefter for, og hindringar mot, utvikling av innovative nettverk i rurale strøk? www.vestforsk.no
 6. 6. Innovasjon = Endring Kva skal til for å få til samhandling og endring  Regionale og lokal aktørar som er opptatt av innovasjon  Det offentlige • Som premissleverandør og støttespelar • Som aktør i offentleg innovasjon  Det private næringslivet  Kunnskapsmiljøene  Institusjonell kapasitet: samspelet mellom  Eksterne endringskrefter  Kunnskapsresursar  Relasjonsresursar  Mobiliseringsevne www.vestforsk.no
 7. 7. Arbeidsmåtar  Identifikasjon av aktørar i nettverka saman med ein som kjenner nettverket godt (koordinator, prosjektleiar, sekretariat)  Nettverk med ulik størrelse og alder krev tilpassa datainnsamling  Historisk perspektiv – Intervjua viktige personar i eit nettverk over tid  Utval – viktigaste aktørar til vi ikkje får «ny» informasjon  Ego-nettverk – med utganspunkt i ei bedrift finne ut korleis dei arbeider i nettverk  Intervjuguide tilpassa nettverket www.vestforsk.no
 8. 8. Funksjonell analyse (tilpassa frå Bergek et. al. (2008) Politikk utforming Behov og tilbod i arbeidsmarknaden Identifisere hinder og drivkrefter Strukturelle komponenter Vurdere funksjonalitet og prosesser Funksjon Aktører Incentiv Innovasjon Relasjonar Kunnskapar Ressursar Legitimitet Eksternalitetar Overordna mål Retningslinjer for samhandling Identifisere funksjonelle mønster Startpunkt identifiser Innovasjonsystem www.vestforsk.no
 9. 9. Viktige funksjonar i nettverk  Incentiv – for medlemskap og samarbeid  Kunnskap – utvikle, dele, spreie  Innovasjon – nye organisasjonsformer, input, prosessar, produkt (vare og teneste) og marknad  Legitimitet – tillit i relevante omgjevnader  Ressursmobilisering – evne til å mobilisere ressursar i/til nettverket (kunnskap, relasjon, finans)  Eksternalitetar – positiv nytte for aktørar utanfor nettverket (gratispassasjerar i positiv forstand) (Eksempel breibandsatsinga i Sogn og Fjordane) www.vestforsk.no
 10. 10. Funksjonell analyse Behov og tilbod i arbeidsmarknaden (tilpassa frå Bergek et. al. (2008) Politikk utforming Identifisere hinder og drivkrefter Strukturelle komponenter Vurdere funksjonalitet og prosesser Funksjon Aktører Incentiv Innovasjon Relasjonar Kunnskapar Ressursar Legitimitet Eksternalitetar Overordna mål Retningslinjer for samhandling Identifisere funksjonelle mønster Startpunkt identifiser Innovasjonsystem www.vestforsk.no
 11. 11. Funksjonsanalysen skal føre fram til…  Drivkrefter og hinder for innovasjon  Får vi rørsle mot målet?  Implikasjonar for nettverket  kan nettverket få høgare grad av måloppnåing , høgare grad av verdiskaping og innovasjon  Implikasjonar for politikkutforming  Kva slags politikk og strategiar bør «hjelpeapparatet» sette i verk  Kan ulike prioriteringar føre til ulike resultat www.vestforsk.no
 12. 12. KORLEIS ORGANISERER VI OSS I SOGN OG FJORDANE? www.vestforsk.no
 13. 13. Korleis organiserer vi oss ? Vi har funne…  Mange små nettverk  Identifisert 117 nettverk som noen seier er innovative  Sjølvrapportering; Spurte rådmenn / næringssjefar el.l i alle kommunar om nettverk dei viste om som arbeidde med innovasjon www.vestforsk.no
 14. 14. 117 identifiserte nettverk Agro Business Park  Aurland Næringsutvikling  Aurland og Lærdal Reiselivslag  45 min regionen – kystvegprosjektet  Balestrand Næringsforum  Balestrand reiseliv  Bedriftsnettverket i Sogn og Fjordane  Berekraftig reiseliv Lærdal  Bremanger Hamn og Næring  Bremanger Næringsråd  BU Instedalen  Bulystprosjektet Preform  Bygdeutvikling Viksdalen  Connect Vest  Davik (BU)  E39 prosjektet  Eid Industrihus as  Eid utviklingsfellesskap  Equal  Fjaler næringsutvikling  Fjord Energi  Fjord Inkubator  Fjord Invest  Fjordkysten  Fjordlandsbyen - Naustdal  Fram Flora  Framtidsfylket  Gloppen Næringsutvikling  Gloppen-profilen  Grunder kontor  Grundernettverk  Nordfjordeid Næringshage  Nordfjordeid Senter  Nordisk Kunstnarsenter Dalsåsen  Norsk Havneforening  Nye Bremanger~(Kalvåg)  Nytt destinasjonsselskap i Sunnfjord  Næringsforum for HAFSkommunane  Næringshagenettverk  Næringslivskonferansen  Næringssjefar i Sogn - Sogn Regionråd  Oljerelatert samarbeid - Høyanger  Omstillingsprogram Hyllestad  Opplev Leikanger  Norsk Petroleumsforening avd. Sogn og Fjordane  Programstyret for nyskaping og entreprenørskap  Reiselivsnettverk  Tilflyttarprosjekt - Rekruttering Sogn - Sunnfjord  Riggservice Florø  Sandane Næringshage  Sentrumsprosjektet  Samarbeidsforum i Sunnfjord  Hyllestad - Samarbeid med kommunar i Sunnfjordregionen 
 15. 15. Korleis organiserer vi oss ? Vi har funne…  Mange små nettverk  Identifisert 117 nettverk som noen seier er innovative  Ulike typer nettverk • Bedriftsnettverk, leverandørnettverk, prosjektnettverk,  Ulike geografisk nedslag • Bygd, kommune, region, fylke, påtvers av fylke, nasjonalt  Ulike målsettingar • Verdiskaping i individuelle bedrifter, nettverk av bedrifter, samfunn …  … www.vestforsk.no
 16. 16. Korleis organiserer vi oss ? Vi har funne…  Utvalskriterium – Frå 117 til 5  VRI samhandlingsprosjektet sine tema • Fornybar energi, Marin næring  Regional prioriteringar • Reiseliv, Energi, Havbruk og fiskeri, Kunnskapsbaserte tenester (FK/IN) • Arena / NCE satsingar (Reiseliv, Frukt og bær) • Reiseliv, Energi, Bygg og Anlegg, Marin, Maritim, IT og kunnskapsbaserte tenester (Kunnskapsbasert S og Fj)  Faglig / Teoretisk/ Metodiske vinkling www.vestforsk.no
 17. 17. Utvalde nettverk  Bedriftsnettverket i Jostedalen - aktivitetsreiseliv  To døme frå marin næring og eit nettverk i støypeskeia  Energiregion Sogn og Fjordane  IT-forum Sogn og Fjordane  Frukt og bær www.vestforsk.no

×