Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kolvereid Kino på facebook

227 views

Published on

Bruk av facebook ved Kolvereid Kino. Hvorfor og hvordan, samt resultater

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kolvereid Kino på facebook

 1. 1. ”Hva gjør vi på facebook, hvordan og hvorfor” facebook.com/kolvereidkino
 2. 2. Nedslagsfelt: Nærøy kommune: 5108 Vikna kommune: 4307 Bindal kommune: 1530 Leka kommune: 563
 3. 3. ”Variert kinotilbud for hele befolkningen i regionen.” Begrensa ressurser, menneskelig og økonomisk.
 4. 4. Bitteliten kino, men egen Facebookside! Egen stemme Egen identitet Spisset budskap Tydelige målgrupper Hyppig frekvens (film hver uke)
 5. 5. ”Variert kinotilbud for hele befolkningen i regionen.” Bruker facebook til: Merkevarebygging Info og Dialog Salg
 6. 6. Merkevarebygging: Være synlig Minne folk på at kinoen finnes Forme folks oppfatning av kinoen Langsiktig!
 7. 7. Merkevarebygging:
 8. 8. Merkevarebygging:
 9. 9. Info og dialog: Gi informasjon Offentliggjøringer Dialog med publikum Relevant info. Besvare alt alltid. Muntlig, uformelt. Raskt!
 10. 10. Info/Dialog
 11. 11. Info/Dialog
 12. 12. Salg Få folk til å VILLE kjøpe billetter Minne folk på å komme seg på kino ”Annonsering” Timing Uten å mase… 
 13. 13. Salg
 14. 14. Salg
 15. 15. Info+dialog +merkevarebygging+salg
 16. 16. Vår strategi… Kronologisk: Ukestart Midtuke Helg Visningsdag Kontinuerlig: Informasjon Dialog Ad hoc Til stede!
 17. 17. Ukestart
 18. 18. Ukestart
 19. 19. Ukestart
 20. 20. Ukestart
 21. 21. Midtuke
 22. 22. Midtuke
 23. 23. Midtuke
 24. 24. Midtuke
 25. 25. Midtuke
 26. 26. Midtuke
 27. 27. Helg
 28. 28. Helg
 29. 29. Helg
 30. 30. Visningsdag
 31. 31. Visningsdag
 32. 32. Visningsdag
 33. 33. Kontinuerlig…. INFO
 34. 34. Kontinuerlig…. INBOX
 35. 35. Kontinuerlig…. Posts by others
 36. 36. Kontinuerlig…. Alltid raskt svar!
 37. 37. Kontinuerlig…. Ønsker og forslag
 38. 38. Kontinuerlig…. Besvares!
 39. 39. Kontinuerlig…. Relevant
 40. 40. Kontinuerlig…. Relevant
 41. 41. Kontinuerlig…. Relevant
 42. 42. Kontinuerlig…. Relevant
 43. 43. Kontinuerlig…. Relevant
 44. 44. Kontinuerlig…. Relevant
 45. 45. ROI – tallenes tale: 120 100 80 Landsbasis 60 Kolvereid Kino 40 20 0 1/11/09-31/10/10 1/11/10-31/10/11 1/11/11-31/10/12 1/11/12-31/10/13
 46. 46. Spørsmål? Takk for oppmerksomheten! Øyvind Nordstrand @oyvinord

×