Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Øyvind Møller Asbjørnsen<br />22.Okt 2009<br />Web 2.0 – Tør du la være?<br />
En liten ting å tenke gjennom..<br />Korleis kan du dra nytte av dette <br />i ditt firma?<br /><ul><li>Trendar
Eksempel på bruk
Diskusjon</li></li></ul><li>Grunnkonseptet<br />Social Network<br />A social structure of individuals who are bound togeth...
Begrepsforklaring<br />Blog<br />Fork. for ”web log”. Ei side med samling av innlegg om ulike emner, gjerne skriven av sam...
Dette er meg<br />
Revolusjonen<br />“Revolution does not happen when society adopts new tools, it happens when society adopts new behavior”<...
Generasjon Y – Arbeidneste<br />”1,94 million nordmennvaraktivepåFacebookvedinngangentil 2009”<br />http://radar.oreilly....
Grasrotaktivitet – Frå ungdom til voksen, frå privat til yrkesliv<br />Den kommandegenerasjonvil<br />Forvente at alle ska...
Sosiale medier og Web 2.0 er her nå!<br />Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies 2009<br />
Tall til ettertanke..<br />”I 3 av 4 bedrifter har ledelsen diskutert bruk av sosiale medier, og 60 prosent har bestemt se...
Korleis har du tenkt å bruke det?<br />	Våg å ta steget!<br /><ul><li>Trendar
Eksempel på bruk
Diskusjon</li></li></ul><li>Rekruttering<br />It is essential that organizations understand how social software is alterin...
Rekruttering<br />Linked-in<br />Referansesjekk<br />Facebook<br />Bygg netteverk inn mot utdanningsinstitusjoner<br />Twi...
Kompetansedelingogutvikling<br />Forrester predicts that social networking tools and internal wikis will have the greatest...
Kompetansedelingogutvikling<br />Video <br />Microblogging<br />Blogg<br />Kompetansenettverk<br />Presentasjonsdeling<br ...
Profilering<br />Firma blogg<br />YouTube konkurranser<br />Web-reklame der folk er<br />Mikroblogging<br />
Samarbeid over landegrensene<br />
Korleis komme dit?<br />Studer kva andre har gjort<br />Ta tak i betakulturen, finn superbrukarane<br />Ikkje lag reglar, ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Web2.0 - Tør du la være?

458 views

Published on

Presentasjon som tar for seg utviklingen av web 2.0 inn i arbeidslivet og måten verktøyene kan understøtte HR prosesser.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Web2.0 - Tør du la være?

 1. 1. Øyvind Møller Asbjørnsen<br />22.Okt 2009<br />Web 2.0 – Tør du la være?<br />
 2. 2. En liten ting å tenke gjennom..<br />Korleis kan du dra nytte av dette <br />i ditt firma?<br /><ul><li>Trendar
 3. 3. Eksempel på bruk
 4. 4. Diskusjon</li></li></ul><li>Grunnkonseptet<br />Social Network<br />A social structure of individuals who are bound together by common values, visions, ideas, friendships or interests<br />http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network<br />Social Media<br />Human interaction in a virtual world<br />http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/davos/7861090.stm<br />
 5. 5. Begrepsforklaring<br />Blog<br />Fork. for ”web log”. Ei side med samling av innlegg om ulike emner, gjerne skriven av samme person.<br />Mikroblogging<br />Blogging i miniformat. Små statusoppdateringarpublisert til resten av nettverket sitt.<br />Facebook / LinkedIn<br />Nettsteder for nettverksbygging.<br />Chatting / Instant Messaging<br />Tenester som gjer det mulig å ha tekstbaserte samtalar på nett.<br />
 6. 6. Dette er meg<br />
 7. 7. Revolusjonen<br />“Revolution does not happen when society adopts new tools, it happens when society adopts new behavior”<br />ClayShirky<br />
 8. 8. Generasjon Y – Arbeidneste<br />”1,94 million nordmennvaraktivepåFacebookvedinngangentil 2009”<br />http://radar.oreilly.com/2009/04/active-facebook-users-by-country-200904.html <br />”Nesten 20% av den norskebefolkningaialdersgruppa 15-75 årbesøker<br />Facebookdagleg”<br />http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/Brandtzaeg_og_Luders.pdf<br />”59% av den norskebefolkningafrå 16 til 19 årbesøkerFacebookeineller<br />fleiregangaromdagen”<br />http://www.media.uio.no/forskning/prosjekter/nettfenomener<br />”I Sverige bloggarein tredjedel av alle jenter i aldersgruppa 16 til 18år”<br />D2, Bloggeblues, fredag 30.januar 2009<br />
 9. 9. Grasrotaktivitet – Frå ungdom til voksen, frå privat til yrkesliv<br />Den kommandegenerasjonvil<br />Forvente at alle skal kunne bidra og skape verdi<br />Ha meir tilllit til communities og i større grad sjå verdien skapt av communities<br />Forvente tilsvarande gode verktøy i arbeidslivet som privat<br />
 10. 10. Sosiale medier og Web 2.0 er her nå!<br />Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies 2009<br />
 11. 11. Tall til ettertanke..<br />”I 3 av 4 bedrifter har ledelsen diskutert bruk av sosiale medier, og 60 prosent har bestemt seg for å bruke det.”<br />”2 av 3 er enige i at virksomheter som ikke tar i bruk sosiale medier vil møte problemer.”<br />Kilde: Dataforeningen<br />
 12. 12. Korleis har du tenkt å bruke det?<br /> Våg å ta steget!<br /><ul><li>Trendar
 13. 13. Eksempel på bruk
 14. 14. Diskusjon</li></li></ul><li>Rekruttering<br />It is essential that organizations understand how social software is altering the recruitment landscape and adapt recruiting strategies and systems accordingly. <br />
 15. 15. Rekruttering<br />Linked-in<br />Referansesjekk<br />Facebook<br />Bygg netteverk inn mot utdanningsinstitusjoner<br />Twitter <br />Ansette eller freelance<br />
 16. 16. Kompetansedelingogutvikling<br />Forrester predicts that social networking tools and internal wikis will have the greatest impact on workplace collaboration<br />http://www.readwriteweb.com/archives/forrester_predicts_enterprise20_grow_decline.php<br />
 17. 17. Kompetansedelingogutvikling<br />Video <br />Microblogging<br />Blogg<br />Kompetansenettverk<br />Presentasjonsdeling<br />Wiki<br />
 18. 18. Profilering<br />Firma blogg<br />YouTube konkurranser<br />Web-reklame der folk er<br />Mikroblogging<br />
 19. 19. Samarbeid over landegrensene<br />
 20. 20. Korleis komme dit?<br />Studer kva andre har gjort<br />Ta tak i betakulturen, finn superbrukarane<br />Ikkje lag reglar, bygg kultur i staden<br />La deg utfordre av nye ansatte<br />Stimulertilbrukpåallenivå<br />Stimulere til bruk, og belønne det<br />Web 2.0 handlar om <br />Samarbeid <br />Interaksjon <br />Kommunikasjon<br />
 21. 21. Tid for diskusjon…<br />Sosiale medier og Web 2.0 er her NÅ!<br />Våg å tenke nytt! <br />Ta steget nå. <br />Øyvind Møller Asbjørnsen | oyvind.asbjornsen@capgemini.com<br />http://twitter.com/oyvindma | http://slideshare.net/oyvindma<br />
 22. 22. Tema til diskusjon<br />Kvahardeigjort so langt?<br />Hardeikonkretetankarvidere?<br />Hardeilokalisertildsjelene? <br />Ertoppledelseninvolvert? <br />Kjennerdeitilaktive Web2.0 miljøblandtansattesomprivatpersonar? <br />

×