Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gerin daalgvar1

264 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Gerin daalgvar1

  1. 1. Гэрийн даалгавар.1 /технологийн хичээл 8-р анги/Сийлбэрийн хичээлээр олсон мэдлэгээ ашиглан ,хялбар дүрсийг хавтгайсийлбэрийн хийх аргыг ашиглан морины дүрс сийлэх.•Морины гадаад төрх байдал, хөдөлгөөнийг ажиглаж зур.•Бэлдэцээ зурсан зурагтаа ойролцоо хэмжээгээр бэлтгэж зургаа буулга.•Ерөнхий хэлбэрийг зорж гаргах.•Сүүл, хөлний хөндий хэсгийг цоол.•Нарийвчилсан зоролтуудыг багштайгаа хамтарч ээлжит хичээлд дээр хийх.

×