Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Utdanningsvalg På Nett Tromsø 16012008

742 views

Published on

Åpningsinnlegg på konferansen "Utdannings- og yrkesvalg på nett", Tromsø, 16 Jan 2008

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Utdanningsvalg På Nett Tromsø 16012008

 1. 1. Utdannings- og yrkesvalg på nett: Veien videre Konferanse Tromsø 16012008 Avdelingsdirektør Øystein Johannessen Kunnskapsdepartementet
 2. 3. OL-by med OL-måne?
 3. 6. Veien videre? <ul><li>” Under den hvite bro”? </li></ul><ul><li>” The Road to Hell”? </li></ul><ul><li>” The Long and Winding Road”? </li></ul><ul><li>” Herfra og til evigheten”? </li></ul><ul><li>” You’ll never walk alone”? </li></ul><ul><li>” Vandra vidare”? </li></ul><ul><li>------------------ </li></ul><ul><li>Harmoni </li></ul><ul><li>Hardt arbeid – lenge </li></ul><ul><li>Samarbeid </li></ul><ul><li>Framsyn </li></ul>
 4. 7. Dagens tekst <ul><li>Kunnskapsgrunnlaget: OECDs The New Millenium Learners Project (NML) </li></ul><ul><li>Status og aktiviteter </li></ul><ul><li>Veien videre </li></ul><ul><li>Dokumentasjon : www.slideshare.net/oysteinj/ </li></ul>
 5. 8. NML-prosjektet <ul><li>Studie over to år. Oppstart mars 2007 </li></ul><ul><li>Analytisk gren </li></ul><ul><ul><li>Analyse av statistikk </li></ul></ul><ul><ul><li>Forskningsoversikter </li></ul></ul><ul><li>Empirisk </li></ul><ul><ul><li>Kartlegginger </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvalitative studier </li></ul></ul>
 6. 9. Mål for NML-prosjektet <ul><li>Sammenstille forskning om NML-fenomenet </li></ul><ul><li>Sammenlikne utbredelse av NML-fenomenet i ulike land </li></ul><ul><li>Generere dokumentasjon om effekter av NML </li></ul><ul><li>Identifisere innovative og vellykkede strategier og initiativer som tilgodeser NML-ernes plass i kunnskapssamfunnet </li></ul><ul><li>Kunnskapsutveksling mellom ulike grupper av interessenter </li></ul><ul><li>Identifisere ulike strategiske alternativer for myndigheter </li></ul>
 7. 10. Norsk deltakelse <ul><li>Representert i Advisory Board </li></ul><ul><li>Vertskap for internasjonalt seminar om IKT og kjønn i skolen i mai/juni 2008 ->”Return to Gender” </li></ul><ul><li>Norsk ekspert er engasjert -> </li></ul><ul><ul><li>Dr Cathrine Tømte , ITU </li></ul></ul><ul><li>ITU får oppdrag om å lage forskningsoversikt </li></ul>
 8. 11. Improving our understanding of NML by gathering evidence Cognitive skills development Social values and lifestyles Learning expectations Educational achievement
 9. 12. SES Range of devices/services gender age
 10. 13. Source: PISA database (2003)
 11. 14. Fire utfordringer for skole og utdanning <ul><li>Språklige og kulturelle endringer </li></ul><ul><li>IKT-gourmeter </li></ul><ul><li>Web 2.0 </li></ul><ul><li>Sikkerhet </li></ul>
 12. 15. My smmr hols wr CWOT. B4, we used 2go2 NY 2C my bro, his GF & thr 3 : kids FTF. ILNY, it’s a gr8 plc. My summer holidays were a complete waste of time. Before, we used to go to New York to see my brother, his girlfriend and their three screaming kids face to face. I love New York. It’s a great place. Taken from: Daily Telegraph, Sun Mar 2, 2003, British Girl Baffles Teacher with SMS Essay.
 13. 16. ICT gourmets
 14. 17. Web 2.0
 15. 18. Is the Web 2.0 so different?
 16. 20. Safety
 17. 21. Utdannings- og yrkesveiledning er viktig <ul><li>Utdannings- og yrkesveiledning er en tjeneste som søker å bidra til informasjon om, refleksjon rundt og motivasjon for de valg den enkelte stilles overfor når det gjelder utdanning og yrke. </li></ul><ul><li>God utdannings- og yrkesveiledning kan motvirke sosiale forskjeller i valg av utdanning og yrke , og forhindre frafall i utdanningsløpet og i arbeidslivet. </li></ul><ul><li>I høyere utdanning er det et mål at utdanningssøkere og studenter skal få god og nøytral veiledning om studietilbud og deres yrkesrelevans. Her har universitetene og høgskolene et ansvar. </li></ul><ul><li>(Kilde: Stortingsmelding nr 16 (2006-2007), … og ingen stod igjen. Tidlig innsats for livslang læring </li></ul>
 18. 22. Status og aktiviteter <ul><li>Utdanning.no </li></ul><ul><li>SANU – Samordning mellom utdanningsportaler og nettsteder i sektoren </li></ul><ul><li>Standardisering </li></ul><ul><ul><li>CDM-prosjektet </li></ul></ul><ul><li>PLOTEUS II </li></ul>
 19. 23. Der står skrevet <ul><li>” I 2008 skal ein sluttføre arbeidet med innhenting av studiedata frå universitets- og høgskolesektoren, starte arbeidet med ein spesifikasjon for yrkes- og karriereinformasjon og arbeide for auka internasjonalt samarbeid om studieinformasjon”. </li></ul><ul><li>(Statsbudsjettet 2008, s 62) </li></ul>
 20. 26. Utfordringer <ul><li>Mindre siloer og mer digital allmenning – til sluttbrukerens fordel </li></ul><ul><li>Tilnærming til digitalt innhold og digitale tjenester </li></ul><ul><li>Kjenn din bruker </li></ul><ul><li>Standardisering </li></ul><ul><ul><li>Hvilke standarder er viktige? </li></ul></ul><ul><ul><li>Det er viktig at sektoren trekker sammen og identifiserer behovet for standarder, krav og veiledninger </li></ul></ul><ul><ul><li>Samkjøre nasjonale og internasjonale aktiviteter </li></ul></ul><ul><li>Samarbeidsevne og –vilje </li></ul>
 21. 29. St mld 17 om ”Den digitale allmenningen” <ul><li>” Den digitale allmenningen bør vere så stor som mogleg og innehalde informasjon og materiale av høg kvalitet. På allmenningen står brukaranes behov i fokus. Det bør vere høve til digital gjenbruk til ikkje-kommersielle føremål, og bruken bør vere gratis for den einskilde brukar” </li></ul><ul><li>(Stortingsmelding nr 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle ) </li></ul>
 22. 30. Digitalt innhold og digitale tjenester: Systemutfordringen <ul><li>Vi må spørre oss selv om vår tenkning og våre løsninger holder riktig kvalitet og møter brukernes behov og forventninger. </li></ul><ul><li>Endringer i brukernes atferd og forventninger må fanges opp og analyseres. </li></ul><ul><li>Vi må tilstrebe et systemisk perspektiv på videre tjenesteutvikling. </li></ul>
 23. 31. Three buckets Innovation shaped by accountability system, education policy, performance management Supporting the disadvantaged, eg home access Those things which will happen anyway Those which will happen by shaping conditions Those which will only happen by direct intervention Memory, Connectivity, Mobility Market/system failure Market/system failure
 24. 32. <ul><li>NML-prosjektet og </li></ul><ul><li>andre studier gir viktig </li></ul><ul><li>innsikt. </li></ul><ul><li>God dialog med </li></ul><ul><li>brukergruppene. </li></ul><ul><li>Samarbeid og kunn- </li></ul><ul><li>skapsdeling er viktig </li></ul><ul><li>Kvalitet </li></ul><ul><li>Effektivitet </li></ul>Fornøyde brukere
 25. 33. Takk for oppmerksomheten <ul><li>http:// slideshare.net / oysteinj / </li></ul><ul><li>http://Oysteinj.typepad.com </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×