Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Tilgjengeliggjoering for kultur og laering

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Gardermoen 13112006
Gardermoen 13112006
Loading in …3
×

Check these out next

7 of 12 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

More from Oystein Johannessen (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Tilgjengeliggjoering for kultur og laering

 1. 1. Digitale læringsressurser og Kunnskapsløftet ” Med brukeren i fokus” Oslo 25092006 Avdelingsdirektør Øystein Johannessen, Kunnskapsdepartementet [email_address]
 2. 2. Dagens tekst (JOH 25.9) <ul><li>Kunnskapsløftet </li></ul><ul><li>Digitale læremidler </li></ul><ul><ul><li>Definisjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Betydning </li></ul></ul><ul><ul><li>Strategiske innsatser </li></ul></ul><ul><li>Kultur ->næring til læring </li></ul><ul><li>Avslutning </li></ul>
 3. 3. Kunnskapsløftet <ul><li>Vi er i gang. Oppstart 21. august </li></ul><ul><li>Grunnleggende ferdigheter integreres i alle fag på alle nivå – på fagenes premisser </li></ul><ul><li>Kunnskapsmål </li></ul><ul><li>Metodefrihet </li></ul><ul><li>Del II av læreplanverket </li></ul><ul><ul><li>Læringsstrategier </li></ul></ul><ul><ul><li>Sosial kompetanse </li></ul></ul><ul><li>Stor satsing på kompetanseutvikling </li></ul>
 4. 4. Hva er digitale læremidler? <ul><li>Departementet definerer i denne sammenheng digitale læremidler som ”pedagogiske redskaper som kan brukes til læringsformål og som utnytter IKT for å fremme læring via produkter, tjenester og prosesser”. </li></ul><ul><li>Det er lærerens og elevens pedagogiske valg som i stor grad avgjør hva som er et digitalt læremiddel </li></ul><ul><li>Vanskeliggjør denne definisjonen ”gjenkjennelse” blant lærere og elever? </li></ul>
 5. 5. Hvorfor er det viktig å satse på digitale læremidler? <ul><li>Digitalt innhold er en viktig drivkraft for teknologibruk i en IKT-basert læringssituasjon. ( Digital skole hver dag , ITU, 2005). </li></ul><ul><li>Grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy </li></ul><ul><ul><li>Tilfang av digitale læremidler </li></ul></ul><ul><ul><li>Reell metodefrihet </li></ul></ul><ul><li>Målbæres i sentrale styringsdokumenter </li></ul><ul><ul><li>eNorge 2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>Stortingsprop nr 1 </li></ul></ul><ul><li>Utilstrekkelig tilfang av ”god praksis” </li></ul>
 6. 6. Gevinster for elevene ved bruk av digitale læringsressurser ITU: ”Forskning viser”
 7. 7. Strategiske innsatser I <ul><li>Strategi for digitale læringsressurser for hele utdanningssektoren er varslet. </li></ul><ul><li>” Nasjonalarven på nett”: Arkiver, biblioteker, museer, kringkasting </li></ul><ul><li>Opphavsrett og skattemessige forhold må adresseres </li></ul><ul><li>Bedre interoperabilitet for deling og gjenfinning av innhold </li></ul><ul><li>Digitale mapper </li></ul>
 8. 8. Strategiske innsatser II: 50 millioner til videregående opplæring: Mål <ul><li>Å øke tilgang til og bruk av digitale læremidler i videregående opplæring. </li></ul><ul><li>Utvikle videregående skolers og skoleeiers kompetanse som utvikler og/eller bestiller av digitale læremidler. </li></ul><ul><li>Øke volum og mangfold av digitale læremidler rettet mot videregående opplæring. </li></ul><ul><li>Over tid å redusere elevenes utgifter til læremidler </li></ul>
 9. 9. Dansk satsing: /skole
 10. 10. Kultur: Næring for læring <ul><li>Kunnskapsmål i L06 som forutsetter tilgang til digitale ressurser og kunnskapskilder </li></ul><ul><li>Den kulturelle skolesekken </li></ul><ul><li>Strategi for kunst og kultur i opplæringa i løpet av året </li></ul><ul><li>Skolebibliotekene og lesestrategi </li></ul><ul><li>Bibliotekene og informasjonskompetanse </li></ul><ul><li>Bedre overblikk </li></ul><ul><ul><li>Tilgang til digitale ressurser i ABM-sektoren </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitaliseringsprosesser </li></ul></ul><ul><li>Norsk digitalt bibliotek </li></ul><ul><ul><li>Viktig, kanskje epokegjørende </li></ul></ul><ul><ul><li>Uavklart kostnads- og finansieringsside </li></ul></ul><ul><ul><li>Vanskelig innsalg </li></ul></ul>
 11. 11. På radarskjermen <ul><li>Web 2.0 (bl a blogger, Wikipedia og Google Earth) gir barn og unge nye instrumenter for samhandling og produksjon på nett </li></ul><ul><li>Open Educational Resources: Paraplybetegnelse for digitalisert materiale som er fritt og åpent tilgjengelig for læring, omfater bl a </li></ul><ul><ul><li>Innhold </li></ul></ul><ul><ul><li>Verktøy </li></ul></ul><ul><ul><li>Implementeringsressurser </li></ul></ul><ul><li>Dataspill: Forskning viser også at når barn og unge spiller, innebærer det at de er involvert og engasjert i komplekse læringssituasjoner, ved å beherske ulike sett av modaliteter, som for eksempel skriftlig- eller muntlig språk, bilder, symboler, artefakter etc for å kommunisere ulike meninger (Gee 2005, sitert i ITU 2006) </li></ul>
 12. 12. En kompleks verden krever sitt 

Editor's Notes

×