Stockholm 11092009

666 views

Published on

Innlegg på seminar om læringsplattformer i regi av Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad

Published in: Travel, Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
666
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Stockholm 11092009

 1. 1. Look to Norway? Digital kompetanse i norsk utdanning Avgång mot fremtiden (På rett spor?) Stockholm 11 Sep 2009 Øystein Johannessen Kunnskapsdepartementet/Centre for Educational Research and Innovation (CERI), OECD
 2. 2. Tema • Norske IKT-strategier • Digital kompetanse i norske læreplaner • IKT i norsk skole: Status og tiltak • Hva har vi lært? • Mot fremtidens skole: New Millenium Learners • Dokumentasjon – http://www.slideshare.net/oysteinj – http://oysteinj.typepad.com/ 2 Kunnskapsdepartementet
 3. 3. 3 Kunnskapsdepartementet
 4. 4. Nye læreplaner fra 2006-2007 i grunnskolen og gymnasieskolan • Grunnleggende ferdigheter integreres i alle fag: Lese, skrive, regne, mun tlig språkferdighet, bruke digitale verktøy • Læreplanene for fag er organisert i kompetansemål på ulike nivåer/trinn • Lærerne har frihet i valg av metode • Grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy: – Verktøy (simulering, beregning etc) – Produksjon, eleven som medskaper – Genreforståelse og kritisk bruk av IKT – Digitale kunnskapskilder 4 Kunnskapsdepartementet
 5. 5. Digitale ferdigheter i naturfag • Å kunne bruke digitale verktøy i naturfag dreier seg om å kunne benytte slike verktøy til utforskning, måling, visualisering, simulering, registrering, dokumentasjon og publisering ved forsøk og i feltarbeid. For å stimulere kreativitet, levendegjøre og visualisere naturfaglige problemstillinger er digitale animasjoner, simuleringer og spill gode hjelpemidler. Kritisk vurdering av nettbasert naturfaglig informasjon styrker arbeidet med faget. De digitale kommunikasjonssystemene gir muligheter for å drøfte naturfaglige problemstillinger. 5 Kunnskapsdepartementet
 6. 6. Samfunnsfag - kompetansemål • Digitale ferdigheter: ”…gjere berekningar, søkje etter informasjon, utforske nettstader, utøve kjeldekritikk og nettvett og velje ut relevant informasjon om faglege tema.” • 4. klasse: Bruke bilder, film og andre kilder for å fortelle om viktige landskap og landskapsformer i Norge. • 7. klasse: Lage visuelle framstillinger av to eller flere tidlige elvekulturer gjennom bruk av digitale verktøy (Historie) • 10. klasse: Søke etter og velge ut kilder, vurdere dem kritisk, og vise hvordan ulike kilder kan gi forskjellige framstillinger av historie 6 Kunnskapsdepartementet
 7. 7. Kunst og håndverk • Digitale ferdigheter: Digitale bilder, produksjon m.m. • 7. klasse: sammenligne bruk av teknikker og virkemidler innenfor folkekunst og kunsthåndverk i ulike kulturer ved bruk av digitale og andre kilder (Kunst) • 10, klasse: – Vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill – Dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjoner 7 Kunnskapsdepartementet
 8. 8. ITU Monitor 09: Elevers tidsbruk 8 Kunnskapsdepartementet
 9. 9. Bruk av IKT til undervisningsformål 9 Kunnskapsdepartementet
 10. 10. Bruk av IKT i fagene 10 Kunnskapsdepartementet
 11. 11. Hva gjøres på IKT-området idag • Senter for IKT i utdanningen • IKT integrert i kompetanseløpene • Vurderer nasjonale prøver/kartleggingsprøver i digitale ferdigheter • Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) rulles ut i skolen 11 Kunnskapsdepartementet
 12. 12. Hva har vi lært? • IKT er et virkemiddel for å støtte læringsstrategier og læringsutbytte • Kontinuitet og langsiktighet. • IKT-strategisk helhet: Læreplaner, leder- og lærerkompetanse, vurdering/eksamen • Praksis – FoU – Policy -> Mediatører er viktige • Kunnskapsdannelse, kunnskapsspredning og veiledningsbehov • Innovasjon fra innsiden • Implenteringsstrategiene må være helhetlige og robuste. 12 Kunnskapsdepartementet
 13. 13. Implementering og oppskalering • Skoleeierens og skolelederens rolle • Klasseledelse • Lærerens faglige trygghet og engasjement • Teknikken må fungere. I motsatt tilfelle fungerer den som en støysender og tidstyv 13 Kunnskapsdepartementet
 14. 14. Statens rolle(r) • Politisk og administrativt lederskap • Staten som finansiør • Staten som premissleverandør • Partnerskap for marked og allmenning • Kunnskapsdannelse og FoU 14 Kunnskapsdepartementet
 15. 15. Ikke alle elever har den samme tilnærming til teknologi 15 15 Kunnskapsdepartementet
 16. 16. A new digital divide emerges?
 17. 17. Fakta om New Millenium Learners • Nesten alle har tilgang til PC og Internett. • Debuterer tidlig. Bruken av digitale medier øker med økt alder • Nettsamfunn er en stor del av ungdoms nettbruk. 7 av 10 deltar regelmessig • Nettsamfunn oppfattes som sosiale og underholdende • Nettmobbing en viktig utfordring 17 Kunnskapsdepartementet
 18. 18. Cognitive skills Social values and development lifestyles •Visual-spatial skills •Media competition •Non verbal intelligence •Socialisation in the third space •Lack of evidence in other areas •Importance of videogames as threshold lowerers: •Stereotypes •Violence/agression/authority? Educational achievement •No conclusive evidence •Lack of appropriate methodologies: •Large longitudinal studies •Large-scale experiments 18 18 Kunnskapsdepartementet •Unexplained phenomena
 19. 19. Learner Voices • Mulig aktivitet innenfor OECD-prosjektet ”New Millenium Learners” • Mulige FoU-spørsmål – Hvor viktig er IKT for dagens unge? – Hva mener de unge om dagens IKT-bruk i skolen? – Hva forventer de av gode læringsprosesser med IKT? 19 Kunnskapsdepartementet
 20. 20. Learner Voices (ii) – tre mulige løp • Analytisk: Review, avdekke kunnskapsbasen på feltet • Empirisk: – Kartlegging (survey) – Videobibliotek – Fokusgrupper • Konsekvenser for policy 20 Kunnskapsdepartementet
 21. 21. Fordi de fortjener det joh@kd.dep.no http://slideshare.net/oysteinj/ http://oysteinj.typepad.com/ 21 Kunnskapsdepartementet

×