Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sandvika 07112008

639 views

Published on

Innlegg på konferansen "Tid for digitale løft", Sandvika vg skole, 07112008

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sandvika 07112008

 1. 1. IKT og kvalitet: Hva vet vi, hvor vil vi, hva gjør vi? Tid for digitale løft, Sandvika vgs, 07.11.2008 Avdelingsdirektør og bloggonaut Øystein Johannessen Kunnskapsdepartementet
 2. 2. Dagens tekst (JOH 07.11) • Kvalitet i skolen: Hva vet vi? • Hvor vil vi? • Hva gjør vi? • Dokumentasjon: – http://www.slideshare.net/oysteinj/ – http://oysteinj.typepad.com/ 2 Kunnskapsdepartementet
 3. 3. Kvalitetsspiral Overgang Studier/ barnehage – jobb skole Gjennom- Grunn- føring i leggende videregående ferdigheter Karakterer i grunn- skolen 3 Kunnskapsdepartementet
 4. 4. Eksempelet Vahl skole 4 Kunnskapsdepartementet
 5. 5. Britisk studie om bruk av Web 2.0 i skolen • Utstrakt bruk av Web 2.0 i fritiden. • Lite sofistikert bruk. Konsumenter mer enn produsenter. • Alder og kjønn: – Eldre elever bruker sosiale nettverk – Yngre elever spiller interaktive spill på nett – Gutter spiller oftere nettbaserte spill – Jenter er mer aktive brukere av sosiale nettverk og video • Skille mellom bruk hjemme og på skolen • Bruk av Web 2.0 på skolen skjer ofte innenfor LMS • Sikkerhet er et viktig tema 5 Kunnskapsdepartementet
 6. 6. Harnessing Technology Review 2008: Rikets tilstand i UK • En av fire skoler er IKT-modne. 13 % av grunnskolene henger etter. • ”Praksisunderskudd”: For mange lærere har et begrenset pedagogisk repertoir mht bruk av IKT. • Engasjerte skolleledere, man klare forskjeller. • Mange lærere bruker egenutviklede digitale ressurser. Bedre tilgang. Bekymring mht kvalitet på tilgjengelige digitale ressurser. • Tilgang til internett hjemme varierer med sosial tilhørighet. • Kvalitet på infrastruktur er en barriere for økt IKT-bruk 6 Kunnskapsdepartementet
 7. 7. Cognitive skills Social values and development lifestyles •Visual-spatial skills •Media competition •Non verbal intelligence •Socialisation in the third space •Lack of evidence in other areas •Importance of videogames as threshold lowerers: •Stereotypes •Violence/agression/authority? Educational achievement •No conclusive evidence •Lack of appropriate methodologies: •Large longitudinal studies •Large-scale experiments 7 7 Kunnskapsdepartementet •Unexplained phenomena
 8. 8. Sir Michael Barber, Bergen, 4.11.2008 9 Kunnskapsdepartementet
 9. 9. Norsklektor: Ingunn Kjøl Wiig • Ved å gå foran og vise elevene hva jeg gjør har jeg oppnådd å få mange flere med enn dersom jeg bare hadde stått på sidelinjen og heiet dem frem. De har fått respekt for at jeg forstår både det sosiale aspektet ved Internett og mange tekniske løsninger, og er dermed mer lydhøre. Derfor mener jeg at vi lærere ikke skal pålegge elevene å bruke sosiale medier i skolesammenheng dersom vi ikke til en viss grad gjør det selv. Da vil vi aldri lykkes med å integrere dette skikkelig i undervisningen, og vi vil antagelig ikke heller forstå verdien av det. 10 Kunnskapsdepartementet
 10. 10. Høye mål for norsk skole 1. Alle elever skal som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter 2. Alle elever og lærlinger som er i stand til det skal gjennomføre videregående opplæring 3. Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring 11 Kunnskapsdepartementet
 11. 11. IKT i kvalitetsmeldingen • Oppsummere Program for digital kompetanse. Komme tilbake til oppfølging av det. • Etablere Senter for IKT i utdanningen i 2009 • IKT i underveis- og sluttvurdering – Vurdere sentralt gitte prøver i digitale ferdigheter på ungdomstrinnet – Studere kjønnsforskjeller i effekter ved bruk av IKT ved eksamen (testbedstudie) • Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser • EVU i IKT integreres i den fagspesifikke etter- og videreutdanningen 12 Kunnskapsdepartementet
 12. 12. Statsbudsjettet for 2009 • Videreutdanning og rektorskole (400 mill) • Økt opptak lærerutdanning og førskolelærerutdanning. • Stortingsmelding om lærerutdanning • Avskriving av studielån – språk og realfag • Gratis læremidler i videregående (381 mill) • Tidlig innsats (430mill) – Forsterket opplæring i norsk/samisk og matematikk – Flere kartleggingsprøver 13 Kunnskapsdepartementet
 13. 13. Teknologi: Allmenning, mangfold og miljø • Informasjonssikkerhet og digital dømmekraft • Bærbart og håndholdt: Differensiering? • Nasjonale fellesløsninger: Hva trenger vi? • Er vi dyktige nok på innkjøp? • Grønn IKT • Innkjøp • Avfall • Energieffektivisering • Incentiver og kompe- tanse • Fra ”alltid på” til ”alltid tilgjengelig” • Mål effekter 14 Kunnskapsdepartementet
 14. 14. En god skole for dem – en god fremtid for landet!! joh@kd.dep.no http://slideshare.net/oysteinj/ http://oysteinj.typepad.com/ 15 Kunnskapsdepartementet

×