Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oscarsborg 21062007

865 views

Published on

Innlegg på workshop om webutvikling i høyere utdanning på Oscarsborg 21.6.2007

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oscarsborg 21062007

 1. 1. Webutvikling i høyere utdanning: Policy, trender og samarbeidsområder Avdelingsdirektør Øystein Johannessen Kunnskapsdepartementet Oscarsborg, 21. juni 2007 http://Slideshare.net/oysteinj
 2. 2. Dagens tekst <ul><li>Policy: Nasjonale prioriteringer og strategier </li></ul><ul><li>Trender </li></ul><ul><li>Samarbeidsområder og myndighetenes virkemidler </li></ul>
 3. 3. Stortingsmelding om IKT-politikken <ul><li>Det skal etableres forvaltningsstandarder som samles i en såkalt referansekatalog. Referansekatalogen skal bygges gradvis over tid, og vil i 2007 bli utvidet til flere nye områder. </li></ul><ul><li>Det skal opprettes et nasjonalt kompetansemiljø som skal fungere som nøkkelressurs for åpen kildekode </li></ul><ul><li>Regjeringen vil vurdere vilkårene for å kunne føre en preferansepolitikk for åpen kildekode. </li></ul><ul><li>Økt fokus på digital inkludering </li></ul>
 4. 4. Arkitekturmodellen
 5. 5. FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter
 6. 6. Universell utforming (UU) <ul><li>Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov kommer i løpet av det neste året (ca!) </li></ul><ul><li>” Komiteen ser det som naturlig at en beslutning om at etater under FAD er pålagt å bruke WAI-kriteriene, følges opp med sterke føringer slik at alle offentlige virksomheter tar i bruk WAI-kriteriene ved nyutvikling eller omfattende videreutvikling av interne og eksterne nettsteder, og ved tildeling av støtte til andre nettsteder. ” (Stortingets transportkomite) </li></ul><ul><li>Kravene til UU vil øke. Vi vet ikke hvor mye, og hva det kommer til å koste. Men det kommer! </li></ul>
 7. 7. ” Kultur for deling”: KDs strategi for nettsteder i sektoren <ul><li>Hovedformål: Å legge til rette for økt gjenbruk og deling av nettbaserte tjenester og innhold rettet mot utdanningssektoren. Dette vil bidra til større brukervennlighet, bedre resursutnyttelse og bedre arbeidsdeling. Portalene kan unngå overlapping av innhold og tilstrebe løsninger som gir mest mulig komplett informasjon til brukerne. </li></ul><ul><li>Opprettelse av SANU (Samarbeidsorgan for nettsteder i utdanningssektoren) </li></ul><ul><li>Prosjekter innenfor læringsressurser og CDM </li></ul>
 8. 9. Kjennetegn ”New Millenium Learners” Kilde: OECD 2006
 9. 10. Behov for bedre defini-sjon
 10. 11. Samarbeidsområder webutv. i UH <ul><li>Ontologi-/vokabularutvikling? Bør ses i sammenheng med NUS 2000 og Norsk Vitenskapsstandard </li></ul><ul><li>Metadata </li></ul><ul><ul><li>Eierskap </li></ul></ul><ul><ul><li>Teknologiske løsninger </li></ul></ul><ul><li>Flerbruk av data </li></ul><ul><li>Universell utforming: Felles forberedelser for en fremtid vi vet kommer </li></ul><ul><li>Testbed-prosjekter </li></ul>
 11. 13. Myndighetenes virkemidler <ul><li>Økonomiske virkemidler </li></ul><ul><ul><li>SANU </li></ul></ul><ul><ul><li>Statlig IKT-satsing </li></ul></ul><ul><ul><li>Testbed-prosjekt(er)? </li></ul></ul><ul><li>Juridiske virkemidler </li></ul><ul><ul><li>Ny anti-diskrimineringslov </li></ul></ul><ul><ul><li>Standarder. NB: Kan påvirkes </li></ul></ul><ul><li>Informasjon/veiledning </li></ul>
 12. 14. Vi skal være med på å skape den utdanning de trenger og fortjener!! [email_address] http://slideshare.net/oysteinj/ http://oysteinj.typepad.com/

×