Nkul 2011 joh

943 views

Published on

Plenumsinnlegg NKUL 2011
Trondheim
6 mai 2011

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
943
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nkul 2011 joh

 1. 1. En fold eller mangfold?Utviklingstrekk ogutfordringer innenlæringsteknologi NKUL 2011, 6 mai 2011 Øystein Johannessen Chief Strategy Officer, Cerpus AS Fellow, Education Impact oysteinj@cerpus.com 1  
 2. 2. Dagens tekst (JOH 06.05) •  The  2011  Horizon  Report  K-­‐12  Edi5on   •  Enfold  eller  mangfold:  Læringsteknologi  i   norsk  skole   •  Case:  1-­‐1  compu5ng   •  Mestring,  mo5vasjon  og  muligheter:  Virtuell   matema5kk   •  Om  teknologibasert  innovasjon  i  skolen  og   håp   Dokumentasjon:     hLp://slideshare.net/oysteinj     2  
 3. 3. Digitalt  innfødte   3  
 4. 4. Horizon-­‐rapporten  •  Teknologier  •  Nøkkeltrender  •  Kri5ske  uSordringer  •  Metode   4  
 5. 5. 2011  Horizon  Report:  Teknologier  •  Cloud  Compu5ng  (1  år  eller  mindre)  •  Mobiles  (1  år  eller  mindre)  •  Game-­‐Based  Learning  (2-­‐3  år)  •  Open  Content  (2-­‐3  år)  •  Learning  Analy5cs  (4-­‐5  år)  •  Personal  Learning  Environments  (4-­‐5  år)   5  
 6. 6. 2011  Horizon  Report:  Cloud   Compu5ng  •  Beskrivelse:  Applikasjoner  som  bruker  lagringsplass  og   datakra  fra  distribuerte  ressurser.  •  Kategorisering:   •  Applikasjoner  konstruert  for  ulike  oppgaver   •  Utviklingspla^ormer  for  å  lage  cloud-­‐baserte  applikasjoner   •  Tunge  dataressurser  for  lagring  og  prosessering  •  Relevans:   •  Gra5s  eller  lavkostnads  applikasjoner   •  Virtuelle  datamaskiner   •  Bredt  seL  av  applikasjoner  for  mange  formål   6  
 7. 7. 2011  Horizon  Report:  Mobiles  •  Beskrivelse:  Bruk  av  mobiltelefoner,  mobile   applikasjoner  og  mobilneLverk  •  Kategorisering:   •  Smartphone,  tablets,  iPads  m.v.   •  Økt  andel  interneLapplikasjoner   •  Mobile  og  trådløse  neL  videreutvikles  •  Relevans:   •  Innhold,  lagre,  referansemateriale,  dokumentasjon   •  Økende  antall  programmer     •  Feltarbeid,  dokumentasjon   7  
 8. 8. 2011  Horizon  Report:  Game-­‐Based   Learning  •  Beskrivelse:  Digitale  og  ikke-­‐digitale  spill  for   undervisning  og  læring  •  Kategorisering  (NB:  Foreløpig):   Lenke  5l  video   •  Ikke-­‐digitale   •  Kommersielle  –  for  mobil  eller  pc   •  Serious  Games  •  Relevans:   •  USorsking,  teambuildling   •  Simuleringer  og  rollespill   •  Kombinere  læreplanmål  i  flere  fag   8  
 9. 9. 2011  Horizon  Report:  Open  Content  •  Beskrivelse:  Deling  av  innhold  og  undervisningspraksis  •  Kategorisering  (NB:  Foreløpig):   •  Deling  av  innhold  og  praksis   •  Re-­‐mix  av  innhold  •  Relevans:   •  S5mulerer  evnen  5l  kri5sk  bearbeiding  av  innhold   •  Samme  innhold  kan  understøLe  ulike   læringsformer   •  Redusert  arbeidsbyrde  for  lærere   9  
 10. 10. 2011  Horizon  Report:  Learning   Analy5cs  •  Beskrivelse:  (for)Tolking  av  sammensaLe  dataseL  om   studenters  læringsprogresjon  •  Kategorisering  (NB:  Foreløpig):   •  Formelle  data,  f  eks  fra  vurdering/eksamener   •  Andre  studentarbeider   •  Ak5viteter  i  f  eks  sosiale  medier   •  Datafangst,  websta5s5kk  •  Relevans:   •  Iden5fisere  elevers  læringsbehov  og  legge  5l  reLe  for   5lpasset  opplæring   •  Tidlig  innsats  •  George  Siemens:  Blogginnlegg  om  Learning  Analy5cs     10  
 11. 11. 2011  Horizon  Report:  Personal   Learning  Environments  •  Beskrivelse:  Systemer  som  legger  5l  reLe  for   målreLede  læringsprosesser  individuelt  eller  i   grupper  •  Kategorisering  (NB:  Foreløpig):   •  SammenknyLede  teknologier  –  skreddersøm   •  Individualiserte  prosesser  •  Relevans:   •  UnderstøLe  ulike  læringss5ler   •  Elever  kan  administrere  og  forvalte  egne  ressurser   •  Elever/studenter  kan  ha  bedre  oversikt  over  sine   læringsneLverk   11  
 12. 12. 2011  Horizon  Report  Higher  Ed   •  Electronic  Books  (1  år  eller  mindre)   •  Mobiles  (1  år  eller  mindre)   •  Augmented  Reality  (2-­‐3  år)   •  Game-­‐Based  Learning  (2-­‐3  år)   •  Gesture-­‐based  Compu5ng  (4-­‐5  år)   •  Learning  Analy5cs  (4-­‐5  år)   12  
 13. 13. 2011  Horizon  Report:  Metode  •  Omverdensanalyse  av  NMC-­‐sekretariatet  •  Forskningsrapporter,  ar5kler,  presseklipp  •  Panel  med  ca  40  eksperter  fra  forskning,   strategi,  forskning  og  praksis  •  Stegvis  prosess  for  å  redusere  antall   teknologier,  uSordringer  og  trender  •  Prosjektwiki   13  
 14. 14. Teknologi Modenhet Teknologiske Relevans for Ressurser God praksis attributter læring (Internt og ekstern)CloudcomputingCollabora-tiveEn-vironments •  :MobilesGamesAugmentedRealityFlexibleDisplays Kunnskapsdepartementet 14
 15. 15. Enfold  eller  mangfold?   Læringsteknologi  i  norske  skoler  •  Mangel  på  sta5s5kk  •  Tre  nøkkelski  de  siste  15  årene   • InterneL/Web   • Læringspla^ormer   • Laptops  •  Både  enfold  og  mangfold   15  
 16. 16. 1  -­‐1  compu5ng:  Utbredelse  -­‐  Sverigekartet   16  
 17. 17. 1  -­‐1-­‐compu5ng:  Rasjonale  og  effekter  •  Kompetanseutvikling  og  teknisk  støLe  påvirker  hvordan  lærere   responderer  på  slike  ini5a5ver  •  Effekter:  U5lstrekkelig  kunnskapsbase,  men  oppmuntrende  funn  i  noen   studier.  •  Forskningen  kring  1-­‐1  är  for/arande  i  sin  linda  och  det  behövs  betydligt   mer  systema;skt  genomförda  undersökningar    som  kan  ge  en  klarare  bild   av  hur  undervisning  och  lärande  förändras.  •  Kilder:   –  OECD:    1-­‐TO-­‐1  IN  EDUCATION:  Current  prac5ce,  interna5onal   compara5veresearch  evidence  and  policy  implica5ons   –  Omvärldsbloggen:  Funderingar  kring  1  -­‐1  -­‐  forskningen   17  
 18. 18. 1  -­‐1-­‐compu5ng:  blindvei  eller   rammeverk?                  Kilde:  One-­‐to-­‐One  Laptop  Programs  in  La5n  America  and  the  Caribbean:  Panorama  and  Perspec5ves   18  
 19. 19. 1  -­‐1-­‐compu5ng:  blindvei  eller   rammeverk?                   19  
 20. 20. Stor5ngsmelding  om  ungdomstrinnet:   Utprøving  av  virtuell  skole  i  matema5kk  •  Vik5g  5ltak  for  å  undersøke  hvordan  IKT  kan  utnyLes   for  å  s5mulere  elevenes  mo5vasjon.    •  Valgene  er  rik5g  metodisk.  Rik5g  fag!  •  Utprøving  av  virtuell  matema5kk  må  utnyLe  digitale   mediers  fortrinn.  •  Tiltaket  krever  åpenhet  og  at  nasjonale  myndigheter   inviterer  mange  miljøer  5l  å  bidra.  •  Forslag:  Nasjonale  myndigheter  inviterer  bredt  5l  en   DESIGNDUGNAD  for  deLe  5ltaket   20  
 21. 21. Inspired  by  Technology,  Driven  by  Pedagogy:  A  Systemic   Approach  to  Technology-­‐Based  School  Innova5ons   www.oecdbookshop.org   21  
 22. 22. Veien  videre:  Er  det  håp?  •  Godt  utgangspunkt:  Læreplaner  og  lærelystne  lærere  •  IKT  og  vurdering:  Too  liLle  too  late!  •  Mer  utprøving  (jf  §  1-­‐4  i  opplæringsloven).  Elevene   som  innovatører?  •  Kunnskapsbasen  må  forbedres.    •  Solid  monitorering  og  evaluering  en  be5ngelse  for   læring.  Stort  behov  for  metodeutvikling  og  bedre   “translasjon”  av  kunnskap  5l  et  lærervennlig  format  •  Teknologisk  og  pedagogisk  støLe  kan  være  flaskehals.   Drismiljøene  bør  ha  innovasjonskapasitet  •  Del  eller  dø!   22  
 23. 23. Hvorfor  maser  vi  om  deLe?  Fra  petrosomnia  5l  innovasjon  for  fram5da   og  mestring  og  mo5vasjon  i  skolen   23  
 24. 24. Ikke  ferdig  å  mase?  Solidaritet  –  IKT  for  utvikling  (ICT4D)   24  
 25. 25. Let  the  hard  work  begin!!  Takk  for  oppmerksomheten   25  

×