Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

New Millenium Learners 14112008

1,457 views

Published on

Innlegg i duett med Morten Søby, Skolen i digital utvikling, 14112008

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

New Millenium Learners 14112008

 1. 1. New
Millennium
Learners Øystein Johannessen og Morten Søby
 2. 2. Mål for NML-studien • Sammenstille forskning om NML • Sammenligne utbredelse av fenomenet i OECD- land og analysere faktorer som forklarer internasjonale og innenlandske forskjeller. • Dokumentere innenfor kognitive ferdigheter, sosiale verdier og læringsutbytte • Identifisere innovativ praksis • Kunnskapsutveksling • Veivalg for politikkutvikling 2 Kunnskapsdepartementet
 3. 3. NML-studien 2008-2010 • ICT in initial teacher training • Learner voices • Sterkere fokus på tilbudssiden – Ny teknologi – ny praksis – Skoleorganisering og IKT-støtte i ledelse og adm. – Neste generasjon politikkutvikling 3 Kunnskapsdepartementet
 4. 4. Cognitive skills Social values and development lifestyles •Visual-spatial skills •Media competition •Non verbal intelligence •Socialisation in the third space •Lack of evidence in other areas •Importance of videogames as threshol lowerers: •Stereotypes •Violence/agression/authority? Educational achievement •No conclusive evidence •Lack of appropriate methodologies: •Large longitudinal studies •Large-scale experiments 3 4 Kunnskapsdepartementet •Unexplained phenomena
 5. 5. New Millenium Learners: Kunnskapsbasen 5 Kunnskapsdepartementet
 6. 6. New Millenium Learners: Kunnskapsbasen • Tidligere debut. Andelen barn som begynner bruk IKT i 5-6 år har økt fra 8 % til 20 % fra 2003-2008 (Trygg Bruk-undersøkelsen 2008) 5 Kunnskapsdepartementet
 7. 7. New Millenium Learners: Kunnskapsbasen • Tidligere debut. Andelen barn som begynner bruk IKT i 5-6 år har økt fra 8 % til 20 % fra 2003-2008 (Trygg Bruk-undersøkelsen 2008) • 15-åringer som har brukt PC i fem år eller mer har bedre resultater enn jevnaldrende som har brukt PC i kortere tid. (PISA 2003 og 2006) 5 Kunnskapsdepartementet
 8. 8. New Millenium Learners: Kunnskapsbasen • Tidligere debut. Andelen barn som begynner bruk IKT i 5-6 år har økt fra 8 % til 20 % fra 2003-2008 (Trygg Bruk-undersøkelsen 2008) • 15-åringer som har brukt PC i fem år eller mer har bedre resultater enn jevnaldrende som har brukt PC i kortere tid. (PISA 2003 og 2006) • Hyppig bruk hjemme – bedre resultater (PISA 2003 og 2006) 5 Kunnskapsdepartementet
 9. 9. New Millenium Learners: Kunnskapsbasen • Tidligere debut. Andelen barn som begynner bruk IKT i 5-6 år har økt fra 8 % til 20 % fra 2003-2008 (Trygg Bruk-undersøkelsen 2008) • 15-åringer som har brukt PC i fem år eller mer har bedre resultater enn jevnaldrende som har brukt PC i kortere tid. (PISA 2003 og 2006) • Hyppig bruk hjemme – bedre resultater (PISA 2003 og 2006) • Erting, mobbing og uønsket oppmerksomhet er fortsatt en utfordring (Trygg Bruk 2008) 5 Kunnskapsdepartementet
 10. 10. New Millenium Learners: Kunnskapsbasen • Tidligere debut. Andelen barn som begynner bruk IKT i 5-6 år har økt fra 8 % til 20 % fra 2003-2008 (Trygg Bruk-undersøkelsen 2008) • 15-åringer som har brukt PC i fem år eller mer har bedre resultater enn jevnaldrende som har brukt PC i kortere tid. (PISA 2003 og 2006) • Hyppig bruk hjemme – bedre resultater (PISA 2003 og 2006) • Erting, mobbing og uønsket oppmerksomhet er fortsatt en utfordring (Trygg Bruk 2008) • Kun ansatser til avansert bruk av Web 2.0- anvendelser blant 13-16-åringer (University of Nottingham m fl 2008) 5 Kunnskapsdepartementet
 11. 11. Harnessing Technology Review 2008: Rikets tilstand i UK • En av fire skoler er IKT-modne. 13 % av grunnskolene henger etter. • ”Praksisunderskudd”: For mange lærere har et begrenset pedagogisk repertoar mht bruk av IKT. • Engasjerte skolleledere, men klare forskjeller. • Mange lærere bruker egenutviklede digitale ressurser. Bedre tilgang. Bekymring mht kvalitet på tilgjengelige digitale ressurser. • Tilgang til internett hjemme varierer med sosial tilhørighet. • Kvalitet på infrastruktur er en barriere for økt IKT-bruk 7 Kunnskapsdepartementet
 12. 12. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Tar
vi
høyde
for
en
flat
verden? • nåværende generasjonen av beslutningstagere fra politikere til lærere • ser verden fra et annet perspektiv enn den digitale generasjonen • de unge kan ikke huske en verden uten Internett, SMS, MSN, iPod, YouTube, MySpace og Facebook 2008 www.itu.no
 13. 13. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G NML
sosial
web  3 av 5 ungdom er medlem av nettsamfunn  96 % av 16–19- åringene bruker Internett daglig  Ungdom skaper, deler og distribuerer informasjon og medieinnhold på Internett  Denne utviklingen betegnes ofte som web 2.0 eller sosial web, og kjennetegnes ved at innholdet i stor grad utvikles av brukerne selv 2008 www.itu.no
 14. 14. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G NML
remix
generasjonen? 16/10/2008 Oslo www.itu.no
 15. 15. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G En
16-årings
typiske
mediebruk  Oppgaveskriving, infosøk, chatting, sms, blogging, epost nedlasting bilder, musikk, dataspill... m.m.  Brukerstyrt, aktivt, kreativt  Blir dette multitasking som fører til overload?  Eller finnes det læringspotensial? 2008 www.itu.no
 16. 16. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Fremtidens
elev/lærende  Gee sammenligner dataspilleren med eksperten og forskeren  Begge arbeider i simulerte, komplekse systemer  “...it turns out that at the cutting edge of science scientists often talk and think as if they were inside not only the simulations they build, but even the graphs they draw.”  good commercial games are built on sound learning principles  game technologies hold out great promise, beyond entertainment, for building new learning systems for serious purposes in and out of school 2008 www.itu.no
 17. 17. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Dataspill
en
læringsarena 15/04/2008 Vejle www.itu.no
 18. 18. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Web
2.0
i
skolen?  Foreløpig begrenset bruk i skolen  Se på det som et nytt verktøy eller en måte å endre undervisningspraksis? Stimulere til nye innfallsvinkler, - elevene blir mer aktive både til læring og læringsinnholdet  Utnytte sammensatte tekster: Lyd, bilde, tekst  Delingskultur for elevene  Nye samarbeidskulturer  (Web 2.0 technologies for learning at KS3 and KS4 http://partners.becta.org.uk) 2008 www.itu.no
 19. 19. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Elvebloggen  Skoleåret 2006–2007 var 126 elever på studiespesialiseringsprogrammet ved Elvebakken v s med på et tverrfaglig prosjekt hvor elevene fikk velge mellom de ulike temaene:  Verdens miljø, verdensrommet og urfolk  de arbeidet i grupper  Utgangspunkt: læreplanene i norsk, matematikk, engelsk, fremmedspråk og formgivingsfag  elevene laget blogger med ressurser som små filmklipp, egenproduserte så vel som lånt fra YouTube og andre nettsteder  Andre har visualisert statistikk i søyleform, produsert i Excel, og har så montert dette inn i bloggen.  Resultatet sees her: http://elvevgs.wordpress.com 2008 www.itu.no
 20. 20. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Elvebloggen 2008 www.itu.no
 21. 21. Hva skal så til for at elevene får det de fortjener? 18 Kunnskapsdepartementet
 22. 22. Hva skal så til for at elevene får det de fortjener? • Skal vi gjøre mer av det samme? 18 Kunnskapsdepartementet
 23. 23. Hva skal så til for at elevene får det de fortjener? • Skal vi gjøre mer av det samme? • …. Eller trenger vi andre tiltak og tilnærminger 18 Kunnskapsdepartementet
 24. 24. Hva skal så til for at elevene får det de fortjener? • Skal vi gjøre mer av det samme? • …. Eller trenger vi andre tiltak og tilnærminger • Svaret er: Ja takk, begge deler! – Vi trenger mer av det samme – men det kan gjøres bedre – Vi kan gjøre ting vi ikke har gjort før • Learner Voices - vi må engasjere elevene i en kontinuerlig samtale om digital brobygging. 18 Kunnskapsdepartementet
 25. 25. Hva skal så til for at elevene får det de fortjener? • Skal vi gjøre mer av det samme? • …. Eller trenger vi andre tiltak og tilnærminger • Svaret er: Ja takk, begge deler! – Vi trenger mer av det samme – men det kan gjøres bedre – Vi kan gjøre ting vi ikke har gjort før • Learner Voices - vi må engasjere elevene i en kontinuerlig samtale om digital brobygging. • Forene skolens pedagogiske verden og elevenes digitale livsverden. Kløften kan ikke bli for stor (jf Svein Erik Fjeld, 13.11.08). 18 Kunnskapsdepartementet
 26. 26. Ny teknologi – nye praksisformer • Nye teknologier på radarskjermen. Vi trenger utkikksposter som analyserer teknologienes pedagogiske potensial – og teste ut ift pedagogisk praksis • Økt mangfold – fra stasjonære til håndholdte • IKT-bruk må forankres i læreplanenes kunnskapsmål 19 Kunnskapsdepartementet
 27. 27. 20 Kunnskapsdepartementet
 28. 28. Lærerkompetanse • Læreplanenes krav ligger i bunnen. • Hva kan vi lære av Lærende Nettverk? • Integrasjon av digitale ferdigheter i fagene – Traust og langsiktig arbeid i alle fag. Samarbeid mellom nasjonale sentra. – Identifisere noen ”superområder” i viktige fag, f eks sammensatte tekster i norsk, som kan være katalysator for raskere integrasjon av IKT i fagene • Mer fokus på god praksis. – Virker det? Hvordan overføres praksis mellom kolleger? – Veiledninger 21 Kunnskapsdepartementet
 29. 29. 22 Kunnskapsdepartementet
 30. 30. Norsklektor: Ingunn Kjøl Wiig • Ved å gå foran og vise elevene hva jeg gjør har jeg oppnådd å få mange flere med enn dersom jeg bare hadde stått på sidelinjen og heiet dem frem. De har fått respekt for at jeg forstår både det sosiale aspektet ved Internett og mange tekniske løsninger, og er dermed mer lydhøre. Derfor mener jeg at vi lærere ikke skal pålegge elevene å bruke sosiale medier i skolesammenheng dersom vi ikke til en viss grad gjør det selv. Da vil vi aldri lykkes med å integrere dette skikkelig i undervisningen, og vi vil antagelig ikke heller forstå verdien av det. 23 Kunnskapsdepartementet
 31. 31. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Elevene
vil
forvente...  å bli tilbudt fremgang og kontinuitet i bruken av IKT fra barneskolen til høyere utdanning  at nye web 2.0 tilbud som de oppdager kan brukes relevant i forhold til læreplanen  at deres personlige valg av digitale medier blir respektert  at det de driver med utenfor skolen har interesse i skolen - alle er ekspert på noe  programvare som bygger på forståelse av læring fremfor business practice 2008 www.itu.no
 32. 32. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Takk
for
oppmerksomheten 16/10/2008 www.itu.no

×