Ln Samling Toensberg 16112007

1,198 views

Published on

Innlegg på stor-regionsamling i Lærende Nettverk i Tønsberg 16112007

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,198
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ln Samling Toensberg 16112007

 1. 1. Lærende nettverk og IKT – strategier og planer Samling BTØV-regionen Tønsberg 16112007 Avdelingsdirektør Øystein Johannessen Kunnskapsdepartementet
 2. 2. Dagens tekst <ul><li>Lærende Nettverk: Hva og hvor ville vi? </li></ul><ul><li>Å forstå det komplekse: </li></ul><ul><ul><li>The New Millenium Learners Project (smakebiter) </li></ul></ul><ul><ul><li>IKT og kvalitet </li></ul></ul><ul><li>Rikets tilstand </li></ul><ul><li>Nettverk: Er DET så vanskelig, da? Tsk, tsk... </li></ul><ul><li>Veien videre </li></ul><ul><li>Dokumentasjon: www.slideshare.net/oysteinj/ </li></ul>
 3. 3. Hva ville vi? <ul><li>Et liv etter PILOT: Behovet for en bred satsing som skulle favne vidt og nå mange aktører. </li></ul><ul><li>Kobling skole – lærerutdanning </li></ul><ul><li>Hovedmål: “Gjennom kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling i lærende nettverk skal skoler, skoleeiere, og lærerutdanninger bevisstgjøres og kvalifiseres slik at IKT i større grad tas i bruk i læringsarbeidet der det gir faglig og pedagogisk merverdi”. </li></ul>
 4. 4. Aktørene i “Lærende nettverk” Utdannings- og forskningsdepartementet Program for digital kompetanse Satsingsområder Skoler: lærere og skoleledere Skoleeiere ( fk og k) Fylkesmannens utdanningadm. LU’ene (U og H) Medspillere: Fylkeskomm. Næringsavd, bedrifter, InnovasjonNorge, KS, NHO lokalt etc Faggruppen - eksterne eksperter
 5. 5. Hvor har vi kommet? <ul><li>Ca 50 nettverk </li></ul><ul><li>Totalbudsjett hele satsingen: 58 mill kr </li></ul><ul><li>Evalueringsrapport publiseres snart </li></ul>
 6. 6. Improving our understanding of NML by gathering evidence Cognitive skills development Social values and lifestyles Learning expectations Educational achievement
 7. 8. SES Range of devices/services gender age
 8. 9. Source: PISA database (2003)
 9. 10. Fire utfordringer for skolen <ul><li>Språklige og kulturelle endringer </li></ul><ul><li>IKT-gourmeter </li></ul><ul><li>Web 2.0 </li></ul><ul><li>Sikkerhet </li></ul>
 10. 11. My smmr hols wr CWOT. B4, we used 2go2 NY 2C my bro, his GF & thr 3 : kids FTF. ILNY, it’s a gr8 plc. My summer holidays were a complete waste of time. Before, we used to go to New York to see my brother, his girlfriend and their three screaming kids face to face. I love New York. It’s a great place. Taken from: Daily Telegraph, Sun Mar 2, 2003, British Girl Baffles Teacher with SMS Essay.
 11. 13. Safety
 12. 14. OECD: “Are Students Ready for a Technology Rich World: What PISA-studies tell us” (2005)
 13. 15. Becta, Learning in the 21st century
 14. 16. IKT og kvalitet er et bevegelig mål - delvis <ul><li>Kvalitet for eleven: </li></ul><ul><ul><li>Læringsutbytte </li></ul></ul><ul><ul><li>Læringsstrategier </li></ul></ul><ul><li>Kvalitet for organisasjonen: Informasjonssikkerhet, skoleutvikling og organisasjonslæring </li></ul><ul><li>Kvalitet for samfunnet: Kombinasjon av de to første punktene samt samfunnets behov for en digitalt kompetente arbeidstakere </li></ul><ul><li>***************************** </li></ul><ul><li>Teknologisk dynamikk og mangfold (Håndholdte applikasjoner, Web 2.0) </li></ul><ul><li>Metodiske utfordringer (“Kausaltyranni”) </li></ul><ul><li>Framvekst av “NML-ferdigheter” </li></ul><ul><li>Kvalitet - relevans </li></ul>
 15. 17. Rikets tilstand: ITU Monitor <ul><li>Økning i bruken av IKT i skolefagene norsk, engelsk og samfunnsfag på alle trinn fra 2005 til 2007 </li></ul><ul><li>IKT brukes fortsatt mest til Internett-søk og Office-programmer </li></ul><ul><li>Digitale læringsressurser brukes lite i grunnskolen. Det er fortsatt liten bruk av multimedia på skolen, men mer enn i 2005. Elever bruker multimedia i langt større grad hjemme enn på skolen. </li></ul><ul><li>Lærerne innrømmer at de ikke benytter seg av IKT-verktøy i undervisningen, selv om de bruker det mer og mer i administrasjon og planlegging av undervisning. </li></ul><ul><li>Det er en økning i bruken av digitale mapper som utgangspunkt for vurdering og karaktersetting </li></ul>
 16. 18. Skolelederundersøkelsen i LN <ul><li>Tro på IKT som virkemiddel for tilpasset opplæring og for å fremme utvikling i fagene </li></ul><ul><li>Suksesskriterier: </li></ul><ul><ul><li>Tydeligere ledere </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompetanseutvikling </li></ul></ul><ul><ul><li>Motiverte ledere </li></ul></ul><ul><li>Stor tillit til lærerutdanningene </li></ul><ul><li>Stor tro på LN som verktøy for skoleutvikling </li></ul><ul><li>Utfordringer: Kompetanse, tid, tettere samarbeid med skoleeier </li></ul>
 17. 19. Organisasjonslæring og dobbelsløyfet læring <ul><li>Lærende organisasjoner skaper, dokumenterer, overfører og mobiliserer kunnskap for å tilpasse seg endringer i omgivelsene </li></ul><ul><li>“ Kunnskap er ikke kunnskap før noen andre vet at en vet” (Lucilius) </li></ul><ul><li>Dobbelsløyfet læring: Å kritisk overprøve mål og premisser for det vi gjør (Argyris) </li></ul>
 18. 20. Om nettverk <ul><li>Velfungerende nettverk krever insentiv, krav, deltakelse og holdning (Marthinsen 2006) </li></ul><ul><li>Nettverk er informasjonsintensive og krever at deltakerne gir mye og deltar kunnskap (Marthinsen 2006) </li></ul><ul><li>Arbeid i nettverkene medfører økt ansvar for aktørene (Svedberg 2002) </li></ul><ul><li>Nettverk: Desentral organisering der alle er medansvarlig for å definere behov og drive prosesser </li></ul>
 19. 21. Lærende Nettverk – lærende organisasjoner <ul><li>Lærende Nettverk fremstår som et godt instrument for å realisere idealet om kultur for deling. </li></ul><ul><li>Men: Gevinstene kommer ikke av seg selv. (Lærende) nettverk krever vilje til arbeid, deling og samarbeid. </li></ul><ul><li>Viktig at LN dokumenterer sterke og svake sider ved nettverksmodellen og gir råd om hvordan modellen kan forbedres. </li></ul><ul><li>Hvilken rolle har statlige myndigheter ift nettverksdannelse og –bygging? </li></ul>
 20. 22. Veien videre <ul><li>Statsbudsjettet varsler tiltak innenfor skoleledelse og lærerutdanning </li></ul><ul><li>Bedre kunnskapsgrunnlaget om IKT i lærerutdanningen – både allmennlærerutdanningen og førskolelærerutdanningen </li></ul><ul><li>Livet etter LN: </li></ul><ul><ul><li>Dokumentasjonsbehov: Hva har vi lært om og av nettverkene? </li></ul></ul><ul><ul><li>Interesse for samarbeid? </li></ul></ul>
 21. 23. Vi skal være med på å skape den utdanning de trenger og fortjener!! [email_address] http://slideshare.net/oysteinj/ http://oysteinj.typepad.com/

×