Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kristiansand 26112008

1,242 views

Published on

Innlegg seminar om digitale læremidler, Kristiansand, 26112008

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kristiansand 26112008

 1. 1. Fremtidige føringer for digitale læremidler Digin-seminar om digitale læremidler Kristiansand 26.11.2008 Avdelingsdirektør og bloggonaut Øystein Johannessen Kunnskapsdepartementet
 2. 2. Dagens tekst • De overordnede utfordringene: Kvalitet i norsk skole • Barn, unge og digitale medier • Digitale læringsressurser: Bruk, prinsipper og utfordringer • Dokumentasjon – http://www.slideshare.net/oysteinj/ – http://oysteinj.typepad.com/ 2 Kunnskapsdepartementet
 3. 3. Kvalitetsmeldingen: Høye mål • Lære mer • Fullføre • Trives og mestre 3 Kunnskapsdepartementet
 4. 4. IKT i kvalitetsmeldingen • Riktig teknologibruk og kompetanse viktig for kvaliteten i skolen • IKT relevant for alle tre hovedmålene • Lære mer, fullføre: digitale ferdigheter + varierte undervisningsmetoder • Trives og mestre: Bekjempe digital mobbing, legge til rette for at elevene kan ta i bruk sin IKT-kompetanse • “Bruk av IKT i skolen er nødvendig for å utvikle elevenes digitale ferdigheter og for å sikre at alle elever tilegner seg digitale ferdigheter uavhengig av tilgang i hjemmet” 4 Kunnskapsdepartementet
 5. 5. IKT-tiltak i kvalitetsmeldingen • Oppsummere Program for digital kompetanse • Etablere Senter for IKT i utdanningen i 2009 • IKT i underveis- og sluttvurdering – Vurdere sentralt gitte prøver i digitale ferdigheter på ungdomstrinnet – Studere kjønnsforskjeller i effekter av bruk av digitale verktøy ved eksamen (testbedstudie) • Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser • EVU i IKT integreres i fagenes etter- og videreutdanning 5 Kunnskapsdepartementet
 6. 6. 6 Kunnskapsdepartementet
 7. 7. 7 Kunnskapsdepartementet
 8. 8. Digital Youth: Videoklipp 8 Kunnskapsdepartementet
 9. 9. Nettgenerasjonen er heterogen Kilde: Sverige i World Internet Project 2009, World Internet Institute 9 Kunnskapsdepartementet
 10. 10. Bruk av digitalt innhold: Elever 10 Kunnskapsdepartementet
 11. 11. Bruk av digitalt innhold: Lærere 11 Kunnskapsdepartementet
 12. 12. UK: Bruk av digitale læringsressurser Kilde: Harnessing Tech Review 2008 12 Kunnskapsdepartementet
 13. 13. Fordeling på fag 13 Kunnskapsdepartementet
 14. 14. UK: Kvalitet på digitale læringsressurser (HT Review 2008) 14 Kunnskapsdepartementet
 15. 15. Britisk studie om web 2 i skolen Lenke til video fra Becta 15 Kunnskapsdepartementet
 16. 16. Kvalitetsmeldingen om digitale læremidler • Innføring av bruk av digitale læremidler som en grunnleggende ferdigheter har bidratt til å stimulere etterspørsel etter digitale læremidler • Digitale læremidler og ressurser kan brukes som erstatning for eller supplement til trykte læremidler • Økende grad av interaktivitet, deling og aktiv deltakelse fra brukerne selv medfører at problemstillinger om personvern, lagring av elevenes arbeider og eierskap til disse må avklares nærmere. 16 Kunnskapsdepartementet
 17. 17. Digitale læremidler: Sentrale prinsipper • Utvikling av digitale læremidler må styres av læreplanene • Utviklingen skal være styrt av skolens etterspørsel etter digitale læremidler • Staten bør sikre digitaliseringen av vår felles kulturarv og gripe inn på områder med markeds- eller systemsvikt • Tilbyderne må konkurrere på kvalitet • Vi ønsker et mangfold av tilbydere • Sterkt fokus på krav og standarder, herunder bruk av åpne standarder, merking av innhold og universell utforming 17 Kunnskapsdepartementet
 18. 18. Statens rolle(r) • Politisk og administrativt lederskap • Staten som finansiør • Staten som premissleverandør • Partnerskap for marked og allmenning • Kunnskapsdannelse og FoU 18 Kunnskapsdepartementet
 19. 19. Kvalitetsprinsipper for DLR - UK 19 Kunnskapsdepartementet
 20. 20. Veien videre • Behov for å vinne kunnskap om nye praksisformer ved hjelp av IKT. • Trenger mer forskning og evaluering om hvordan IKT kan bidra til å forbedre kvaliteten i skolen. • Integrasjon av digitale ferdigheter: Hvordan få det til? • Stortingsmelding om lærerutdanningen • OECD-studie – “DLR as Systemic Innovation”: ferdig tidlig i 2009 – Benchmarking of DLR – langsiktig arbeid 20 Kunnskapsdepartementet
 21. 21. •Takk for oppmerksomheten • http://slideshare.net/oysteinj/ • http://oysteinj.typepad.com • joh@kd.dep.no 21 Kunnskapsdepartementet

×