Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ikt Og Pisa 13112008

961 views

Published on

Innlegg Skolen i digital utvikling 13112008

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ikt Og Pisa 13112008

 1. 1. Læringsutbytte og IKT Hva sier egentlig PISA og OECD? <ul><ul><li>Skolen i digital utvikling 13.11.2008 </li></ul></ul><ul><ul><li>Øystein Johannessen/Jan Peter Strømsheim </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunnskapsdepartementet </li></ul></ul>
 2. 2. Dagens tekst <ul><li>Hva forteller effektstudiene oss? (ØJ) </li></ul><ul><li>IKT i PISA-studien(e) (JPS) </li></ul><ul><li>Hvordan måler vi dette? (ØJ + JPS) </li></ul><ul><li>Diskusjon </li></ul><ul><li>Dokumentasjon </li></ul><ul><ul><li>http:// www.slideshare.net/oysteinj / </li></ul></ul><ul><ul><li>http:// oysteinj.typepad.com / </li></ul></ul>
 3. 3. Hva er kvalitet? <ul><ul><li>At samfunnsmandatet til skolen blir virkeliggjort </li></ul></ul><ul><ul><li>Ivaretakelse av et bredt kunnskapsbegrep </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikke bare legge vekt på det som kan måles, men også: kreativitet, motivasjon, medvirkning, trivsel, mestring </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvalitetsutvalget i 2003: På alle nivå må det være kvalitet i struktur, kvalitet i prosess og kvalitet i resultat </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvalitet i struktur og prosess danner grunnlag for kvalitet i resultat </li></ul></ul>
 4. 4. IKT og kvalitet: Hva vet vi? <ul><li>Metastudie om temaet </li></ul><ul><li>OECD: PISA og annet </li></ul><ul><li>Andre studier </li></ul><ul><li>Kvantitative studier prøver å etablere kausalrelasjoner mellom investeringer i IKT og læringsutbytte. </li></ul><ul><li>Kvalitative studier ser på andre sider, bl a hvordan brukere opplever effekten av IKT. </li></ul>
 5. 5. EUNs metastudie ” The ICT Impact Report ” (2006) ( Paper , Presentasjon ) m fl <ul><li>EUN-studien av 17 europeiske studier: </li></ul><ul><ul><li>Morsmålsopplæring, matematikk og naturfag ser ut til å profitere på IKT. </li></ul></ul><ul><ul><li>Spesielle rammevilkår (bredbånd, modenhet) slår positivt ut. </li></ul></ul><ul><li>Impact2 (UK, 2002) </li></ul><ul><ul><li>Positiv og statistisk signifikant sammenheng i noen fag. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ingen negative korrelasjoner </li></ul></ul><ul><li>eLearning Nordic 2006: </li></ul><ul><ul><li>Brukerne opplever positiv effekt. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lærere peker på positive effekter ift grunnleggende ferdigheter og tilpasset opplæring. </li></ul></ul>
 6. 6. OECD sier…… <ul><li>In fact there is no conclusive evidence about the benefits of technology in school performance, but may be due to the fact that the research methodologies used so far are either weak or inappropriate , because they do not ask the right question. For instance, despite the plethora of studies conducted on the effects of technology, there has been not any large-scale longitudinal study of technology impact in education. </li></ul><ul><li>(OECD: New Millenium Learners: A project in progress , 2008) </li></ul>
 7. 7. Q2: How long have you been using computers?
 8. 9. Use of ICT at home/school
 9. 10. Q3a - How often do you use a computer at home?
 10. 11. Q3b - How often do you use a computer at school?
 11. 12. Q4d: Use Internet to collaborate ..
 12. 13. Source: OECD (2005) Are students ready for a technology-rich world? What PISA studies tell us , Figure 4.6, p.65. Students reporting a moderate use of computers to perform a range of tasks Frequency of use of computer to perform a wide range of tasks and student performance Index of ICT Internet/entertainment use Index of ICT program/software use Andreas Schleicher, OECD
 13. 14. Hvordan måler vi dette? <ul><li>Oslo-prøven i digital kompetanse </li></ul><ul><li>ICT Literacy Assessment i Australia </li></ul>
 14. 15. Oslo-prøven <ul><li>Utviklet av ITU på oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo kommune </li></ul><ul><li>Kartlegger elevenes ferdigheter i grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy. Elever på 5. trinn og VG1 er målgruppen </li></ul><ul><li>Pilotert høst 2007. Første gjennomføring høst 2008. </li></ul>
 15. 16. Oslo-prøven: Eksempler <ul><li>Problemløsning: </li></ul><ul><li>Klassen din har feltarbeid i naturfag. Du får i oppgave å dokumentere de mest vanlige tresortene i det området dere er. Hvordan vil du presentere dette i en digital rapport? </li></ul><ul><li>Ta video av ett av trærne og beskrive hvordan det ser ut </li></ul><ul><li>Ta bilder av de ulike tresortene og skrive artsnavnene i tekstbokser under bildene </li></ul><ul><li>Skrive ned hvordan de mest vanlige trærne ser ut </li></ul><ul><li>Slå opp i læreboka og finne de vanligste trærne, og så skrive dette inn på data </li></ul>
 16. 17. Oslo-prøven: Ferdighetsområder <ul><li>Grunnleggende IKT-operasjoner og begreper. </li></ul><ul><li>Sosiale og etiske spørsmål </li></ul><ul><li>Produksjonsverktøy og publisering </li></ul><ul><li>Kommunikasjonsverktøy </li></ul><ul><li>Multiple kilder </li></ul><ul><li>Problemløsning med IKT </li></ul>
 17. 18. ICT Literacy Assessment <ul><li>Gjennomføres hvert tredje år i Australia. Første gang i 2005, andre gang i 2008 </li></ul><ul><li>Utvalgsprøve for elever på 6. og 10. trinn </li></ul><ul><li>Tre domener: </li></ul><ul><ul><li>Working with information </li></ul></ul><ul><ul><li>Creating and sharing information </li></ul></ul><ul><ul><li>Using ICT responsibly </li></ul></ul><ul><li>Format: </li></ul><ul><ul><li>Flervalg </li></ul></ul><ul><ul><li>Dra og slipp </li></ul></ul><ul><ul><li>Enkle kommandoer </li></ul></ul><ul><ul><li>Korte tekstsvar </li></ul></ul><ul><ul><li>Konstruksjon av artifakter </li></ul></ul><ul><li>Se infofolder med informasjonsmateriale og videoer </li></ul>
 18. 21. Spørsmål og diskusjon

×