Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
IKT i norskfaget: Innovasjon
     fra innsiden
     Gardermoen, 03.02.2009
 Avdelingsdirektør Øystein Johannessen...
Dagens tekst (JOH 0302)

  • Mulighetenes land
  • Hvor er vi og hva gjør vi nå?
  • IKT i norskfaget: Innovasjon fr...
Velstand
  Kunnskapsdepartementet
3
Motivasjonen er der
  Kunnskapsdepartementet
4
Hvor er vi nå?

  • Læreplaner
  • God infrastruktur (PC, LMS, båndbredde) -
   forskjeller i grunnskolen
  • Bru...
Hva gjør vi nå?

  • Fra nasjonale strategier til helhetlig rammeverk
  • Prosesser innen vurdering, blant annet vurde...
Etterutdanning

  • Staten har avsatt 170 mill kr i 2009 til
   etterutdanning.
  • Prioriterte tilbud
   – Lese...
Læreplan i norsk: Digitale ferdigheter

  • Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er
   nødvendig for å mestre nye t...
Sosial web og digital dannelse

  • Sosial web som en vei for relevans og kvalitet
   i opplæringen (gjenkjennelse, r...
En utfordring

   • ”En studie av profesjonsutøvere …. viser at
    lærere i mindre grad enn andre
    profesjonsu...
Hva kan dere og vi gjøre?

   • Forbedre eksisterende spredningsmodeller
    (kunnskapsdannelseressurser, veiledning,...
Felles innsats!
   Kunnskapsdepartementet
12
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ikt I Norskfaget 03022009

1,083 views

Published on

IKT i norskfaget: Innovasjon fra innsiden.
Innlegg "anti-konferanse" på Gardermoen 3 Feb 2009

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ikt I Norskfaget 03022009

 1. 1. IKT i norskfaget: Innovasjon fra innsiden Gardermoen, 03.02.2009 Avdelingsdirektør Øystein Johannessen Kunnskapsdepartementet
 2. 2. Dagens tekst (JOH 0302) • Mulighetenes land • Hvor er vi og hva gjør vi nå? • IKT i norskfaget: Innovasjon fra innsiden • Dokumentasjon – http://www.slideshare.net/oysteinj/ – http://oysteinj.typepad.com/ Kunnskapsdepartementet 2
 3. 3. Velstand Kunnskapsdepartementet 3
 4. 4. Motivasjonen er der Kunnskapsdepartementet 4
 5. 5. Hvor er vi nå? • Læreplaner • God infrastruktur (PC, LMS, båndbredde) - forskjeller i grunnskolen • Bruk av IKT i fagene øker – primært i for- og etterarbeid • Bedre tilgang på digitale læringsressurser i sentrale fag, ujevn dekning i mange små fag • Feide er i rute • Innkjøp og drift: Utfordringer Kunnskapsdepartementet 5
 6. 6. Hva gjør vi nå? • Fra nasjonale strategier til helhetlig rammeverk • Prosesser innen vurdering, blant annet vurderes nasjonale prøver i digitale ferdigheter vurderes • Digitale læringsressurser – Rapport fra OECD: ”Digital Learning Resources as Systemic Innovation” – Kvalitetsprinsipper for digitale læringsressurser (Udir og ITU) – Forskningsbasert evaluering av NDLA (Rambøll) • Lærerkompetanse – EVU: IKT integrert i fagenes EVU – Lærerutdanning Kunnskapsdepartementet 6
 7. 7. Etterutdanning • Staten har avsatt 170 mill kr i 2009 til etterutdanning. • Prioriterte tilbud – Leseopplæring – Regneopplæring – Rådgivning – Elevvurdering – IKT • Midlene fordeles til fylkesmennene etter en objektiv fordelingsnøkkel • Kommuner og fylkeskommuner må sende søknad om midler til fylkesmannen Kunnskapsdepartementet 7
 8. 8. Læreplan i norsk: Digitale ferdigheter • Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tekster. I denne sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner.   Kunnskapsdepartementet 8
 9. 9. Sosial web og digital dannelse • Sosial web som en vei for relevans og kvalitet i opplæringen (gjenkjennelse, relevans) • Kritisk refleksjon (Refleksjon over egen mediebruk) • Grunnleggende ferdigheter og sosial kompetanse (skriveopplæring, samhandling) • Lærerveien (Lærere som endringsagenter) • (Ø Johannessen, Sosial web: En vei til digital dannelse?, 2008) Kunnskapsdepartementet 9
 10. 10. En utfordring • ”En studie av profesjonsutøvere …. viser at lærere i mindre grad enn andre profesjonsutøvere har tilgang til kunnskapsressurser som er spesielt utviklet for å hjelpe dem i jobben…… konsekvensene av at lærere i liten grad bruker forskningsbasert kunnskap, er at metoder og arbeidsmåter som bidra til framgang og bedre læring for elevene, for sjelden blir fanget opp og tatt i bruk i utøvelsen av læreryrket” • (St.mld 31 (2007-2008) Om kvalitet i skolen, s 44) Kunnskapsdepartementet 10
 11. 11. Hva kan dere og vi gjøre? • Forbedre eksisterende spredningsmodeller (kunnskapsdannelseressurser, veiledning, eksempler m.v.) • Trekke lærdommer av satsinger som f eks Lærende Nettverk og spre erfaringer og modeller. • ”Trojansk hest” – jobbe fra innsiden av faget. Finne områder i læreplanen som er godt egnet for å demonstrere hvordan digitale verktøy kan brukes for bedre læringsutbytte og læringsstrategier Kunnskapsdepartementet 11
 12. 12. Felles innsats! Kunnskapsdepartementet 12

×