Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Feide Ks Seminar 29052008

1,255 views

Published on

Åpningsinnlegg Feide-seminar arrangert av KS og Uninett ABC torsdag 29. mai 2008

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Feide Ks Seminar 29052008

  1. 1. Feide: Fortid, nåtid og fremtid i norsk IKT-satsing Seminar Feide - KS Oslo 29052008 Avdelingsdirektør Øystein Johannessen Kunnskapsdepartementet
  2. 2. Lenke til handlingsplanen 2000-2003
  3. 4. Historikk <ul><li>Fra Nasjonalt læringsnett til Feide </li></ul><ul><li>Prosjekt i Uninett AS </li></ul><ul><li>Integrert i Uninett ABC </li></ul><ul><li>Ministerbeslutnin g mars 2006 </li></ul><ul><li>Fremdrift: I mål i 2010 </li></ul>                        100%     80%     50%           Grunnskoler                           100%     90%     75%       Videregående skoler 2010 2009 2008 2007 2006  
  4. 6. Barn og unges bruk av digitale medier: Kunnskapsbasen <ul><li>Tidligere debut . Andelen barn som begynner bruk IKT i 5-6 år har økt fra 8 % til 20 % fra 2003-2008 (Trygg Bruk-undersøkelsen 2008) </li></ul><ul><li>15-åringer som har brukt PC i fem år eller mer har bedre resultater enn jevnaldrende som har brukt PC i kortere tid. (PISA 2003 og 2006) </li></ul><ul><li>Hyppig bruk hjemme – bedre resultater (PISA 2003 og 2006) </li></ul><ul><li>Erting, mobbing og uønsket oppmerksomhet er fortsatt en utfordring (Trygg Bruk 2008) </li></ul><ul><li>Teknologisk utvikling har ikke gitt bedre søke- og informasjonsbehandlingsstrategier (University College, London, 2008) </li></ul>
  5. 7. Ungdom er storbrukere av Internett <ul><li>Internett er det største medium blant ungdom </li></ul><ul><ul><li>96% av 16-19-åringene bruker Internett daglig </li></ul></ul><ul><li>Nesten alle har tilgang </li></ul><ul><ul><li>99% av 16-19-åringer har tilgang til Internett </li></ul></ul><ul><li>Internett brukes gjennom hele dagen </li></ul><ul><ul><li>76% av 16-19-åringer bruker Internett flere ganger daglig. </li></ul></ul><ul><ul><li>De slår på datamaskina når de kommer hjem og lar den stå på mens de gjør andre ting. Innimellom sjekker de om det har skjedd noe på Facebook eller Nettby. </li></ul></ul>Når jeg er ved en data er jeg alltid pålogget, selv om jeg kan sitte å se på tv.
  6. 8. Nasjonale utfordringer infrastruktur og læringsteknologi <ul><li>Sammenhengende infrastruktur </li></ul><ul><ul><li>hva betyr det? </li></ul></ul><ul><li>Informasjonssikkerhet og personvern </li></ul><ul><li>Tjenesteutvikling </li></ul><ul><li>Uniform versus skreddersøm </li></ul><ul><li>Er vi profesjonelle bestillere på pedagogikkens grunn? Hvor sterk er leverandørmakten? </li></ul><ul><li>Standarder og storskala </li></ul><ul><li>IKT er mer enn laptops! </li></ul>
  7. 9. Takk for oppmerksomheten <ul><li>http:// slideshare.net / oysteinj / </li></ul><ul><li>http://oysteinj.typepad.com </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×