Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Digital kompetanse og lærende nettverk

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Den digitale allmenning II
Den digitale allmenning II
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 14 Ad

More Related Content

Similar to Digital kompetanse og lærende nettverk (20)

Advertisement

More from Oystein Johannessen (20)

Digital kompetanse og lærende nettverk

 1. 1. Digital kompetanse og Lærende Nettverk Växjö 17032008 Øystein Johannessen Kunnskapsdepartementet Erik Eliassen Høyskolen i Vestfold
 2. 2. Dagens tekst (JOH-EL 1703) <ul><li>Bakgrunnen for satsingen på Lærende Nettverk (Øystein) </li></ul><ul><li>Satsingens innhold (Øystein) </li></ul><ul><li>Erfaringer fra og perspektiver på Lærende Nettverk (Erik) </li></ul><ul><li>Samtale (Erik, Øystein, Salen) </li></ul><ul><li>Dokumentasjon : www.slideshare.net/oysteinj/ </li></ul><ul><ul><li>http://oysteinj.typepad.com </li></ul></ul>
 3. 3. Status for IKT-satsing i Norge i 2003 <ul><li>Milliardsatsing inne i sitt siste år. </li></ul><ul><li>Trangere økonomiske rammer </li></ul><ul><li>Utfasing av store satsinger (flg.) </li></ul><ul><ul><li>IKT i lærerutdanningen </li></ul></ul><ul><ul><li>PILOT </li></ul></ul><ul><ul><li>PLUTO </li></ul></ul><ul><li>Gryende debatt om begrepet ”Digital kompetanse” og dets plass i skole og utdanning </li></ul>
 4. 4. IKT i lærerutdanningen 2000-2003 <ul><li>120 mill kroner over fire år </li></ul><ul><li>Omfattet alle de norske lærerutdanningene </li></ul><ul><li>Formål: </li></ul><ul><ul><li>Øke den nasjonale spisskompetansen når det gjelder pedagogisk, didaktisk og faglig bruk av IKT. </li></ul></ul><ul><ul><li>Integrere IKT i undervisningen ved lærerutdanningsinstitusjonene og styrke IKT-kompetansen i fagpersonalet, både når det gjelder faglig innhold og arbeidsmåter ved institusjonen </li></ul></ul><ul><ul><li>Utvikle institusjonenes etter- og videreutdanningstilbud i IKT som bidrag til kompetanseutvikling i skolen . </li></ul></ul>
 5. 5. Program for Lærerutdanning, Teknologi og Omstilling (PLUTO) (1999-2003) <ul><li>Samlet program med ti prosjekter fra åtte institusjoner </li></ul><ul><li>Totalbudsjett: 25,7 mill kr </li></ul><ul><li>Hovedmål: Å utvikle nye pedagogiske og organisatoriske modeller for tilrettelegging og gjennomføring av studie- og læringsvirksomhet der IKT utgjør en substansiell del </li></ul>
 6. 6. IKT som katalysator - om PILOT <ul><li>PILOT: Prosjekt Innovasjon i Læring, Organisering og Teknologi 2000-2003 </li></ul><ul><li>Ca 55 mill i totalbudsjett </li></ul><ul><li>Største IKT-satsing med 120 skoler involvert </li></ul><ul><li>Resultater : IKT forsterker endringsprosesser og stimulerer endring: nye arbeidsformer, nye elev-lærer-roller, mer selvstendig arbeid, økt differensiering, økt motivasjon og læring </li></ul>
 7. 7. Mål for lærende nettverk: <ul><li>” Gjennom kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling i lærende nettverk skal skoler, skoleeiere og lærerutdanninger bevisstgjøres og kvalifiseres slik at IKT i større grad tas i bruk i læringsarbeidet der det gir faglig og pedagogisk merverdi ” </li></ul>
 8. 8. Modellen i Lærende Nettverk
 9. 9. Delmål for skolene
 10. 10. Delmål for lærerutdanningene
 11. 11. Premisser for deltakelse
 12. 12. Eksempler på aktiviteter i Lærende Nettverk <ul><li>Hjem-skole samarbeid </li></ul><ul><li>Kompetanseheving av lærere </li></ul><ul><li>Nye organiserings- og undervisningsformer </li></ul><ul><li>Pedagogisk bruk av IKT </li></ul><ul><li>Bruk av læringsplattform </li></ul>
 13. 13. Skole og lærerutdanning – sammen i lærende nettverk <ul><li>Høyere utdanning som driver i regionalt utviklingsarbeid gjennom kompetanse, veiledning og nettverk </li></ul><ul><li>Lærerutdanningen får en tettere kobling til praksisfeltet </li></ul><ul><li>Skolene får utnytte FoU-basert kunnskap og tettere kobling til FoU-miljøer </li></ul><ul><li>Læring i nettverk – understøtter utvikling av en kultur for læring </li></ul>
 14. 14. Hvor har vi kommet? <ul><li>Ca 50 nettverk </li></ul><ul><li>Totalbudsjett for hele satsingen: 58 mill kr </li></ul><ul><li>Stor kunnskapsbase </li></ul><ul><li>Sluttrapportering forberedes </li></ul>

Editor's Notes

×