Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
IKT, innovasjon og vurdering	Dei Gode Døma 2011		   Øystein Johannessen	   Chief Strategy Officer,   Cerpus AS	  ...
Dagens tekst (JOH 25.03)	 •  Aktuelle debatter	 •  Innovasjon	 •  Vurdering	 •  Utfordringer	 •  Dokumentasjon: 	  • htt...
Egenpresentasjon	  •  Tromsøgu3	  •  Filolog	  •  I	  utdanningssektoren	  siden	  1989	  •  Den	  norske	  filmskolen	  op...
Facebookdeba3en	  •  Noen	  mener	  at	  sosiale	  medier	  bør	  forbys	  i	  skolen	  •  Kri@kken	  går	  på	  sosiale	 ...
Hva	  er	  innovasjon?	  •  "An	  innova@on	  is	  the	  implementa@on	  of	  a	    new	  or	  significantly	  improved	  ...
Hva	  kjennetegner	  innovasjon	  i	           dag?	  •  I	  økende	  grad	  sosiale	  prosesser	  •  Både	  offen...
www.oecdbookshop.org	                7	  
"Inspired	  by	  Technology,	  Driven	  by	      Pedagogy":	  Skalering?	  •  Varige	  endringer	  ser	  ut	  @l	  å	  ...
"Inspired	  by	  Technology,	  driven	  by	         Pedagogy"	  -­‐	  Hva	  har	  vi	  lært?	  •  Ubalanse	  mellom	...
Hva	  har	  vi	  lært	  (ii)	  •  "Nye"	  forskningsdisipliner	  	  må	  på	  banen	  •  Pågående	  arbeid	  om	  vurderin...
Hva	  gjør	  vi?	  	  •  Helhetlig	  policy,	  endringsagenter,	    kunnskapsmeglere	  •  "Fiks"	  kunnskapsbasen	  -­‐	 ...
Siste	  drypp	  fra	  "Inspired....."	  •  Fire	  innovasjonsakser:	  Teknologi,	  pedagogikk,	  kunnskap	    og	  policy...
Vurdering	  •  Vurdering	  er	  sammen	  med	  læreplaner	  og	    lærerkompetanse	  bærebjelker	  og	    innovasjonsdri...
IKT	  og	  vurdering	  •  Fokus	  på	  aministrasjon	  og	  gjennomføring,	  jf	  PAS	  og	  PGS	  •  Nasjonale	  prøver	 ...
Slu3ord:	  sentrale	  umordringer	  •  Godt	  utgangspunkt!	  Men........	  •  Vurdering	  er	  en	  flaskehals	  for	  tek...
Let the hard work begin!!	Takk for oppmerksomheten	                16	  
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dgd2011 25 mar 2011

1,436 views

Published on

Sluttinnlegg Dei Gode Døma 2011
Bergen
25. mars 2011

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dgd2011 25 mar 2011

 1. 1. IKT, innovasjon og vurdering Dei Gode Døma 2011 Øystein Johannessen Chief Strategy Officer, Cerpus AS Fellow, Education Impact 1  
 2. 2. Dagens tekst (JOH 25.03) •  Aktuelle debatter •  Innovasjon •  Vurdering •  Utfordringer •  Dokumentasjon: • http://slideshare.net/oysteinj 2  
 3. 3. Egenpresentasjon  •  Tromsøgu3  •  Filolog  •  I  utdanningssektoren  siden  1989  •  Den  norske  filmskolen  oppstart  1997  •  Kunnskapsdepartementet  @l  2011.  I  OECD  i  2009  (Centre  for   Educa@onal  Research  and  Innova@on)  •  I  dag:  Cerpus  AS  og  Educa@on  Impact   3  
 4. 4. Facebookdeba3en  •  Noen  mener  at  sosiale  medier  bør  forbys  i  skolen  •  Kri@kken  går  på  sosiale  medier  som  @dstyv  og  støyfaktor  •  U@lstrekkelig  kunnskap  om  sosiale  mediers  pedagogiske   funksjon  og  potensial.  Hederlige  unntak  finnes!  •  Klasseledelse!   4  
 5. 5. Hva  er  innovasjon?  •  "An  innova@on  is  the  implementa@on  of  a   new  or  significantly  improved  product  (good   or  service),  process,  a  new  marke@ng  method,   or  a  new  organisa@onal  method  in  business   prac@ces,  workplace  organisa@on  or  external   rela@ons)  •  (OECD  Oslo  Manual,  2005)   5  
 6. 6. Hva  kjennetegner  innovasjon  i   dag?  •  I  økende  grad  sosiale  prosesser  •  Både  offentlig  og  privat  sektor  •  Systemisk  innovasjon  •  Helhet  og  sammenheng  •  Utdanning  og  innovasjon  -­‐  gjensidig  forhold  •  Kunnskap  spiller  en  nøkkelrolle   6  
 7. 7. www.oecdbookshop.org   7  
 8. 8. "Inspired  by  Technology,  Driven  by   Pedagogy":  Skalering?  •  Varige  endringer  ser  ut  @l  å  utebli  •  Mulige  forklaringsvariable:   –  lærerutdanning     –  kunnskapsgrunnlag     –  insen@ver   8  
 9. 9. "Inspired  by  Technology,  driven  by   Pedagogy"  -­‐  Hva  har  vi  lært?  •  Ubalanse  mellom  investeringer  i  (infrastruktur,  innhold  og   lærerkompetanse)  og  kunnskapsbasen.  •  Spenning  teknologi  -­‐  pedagogikk  •  Akse  inkrementell  -­‐  radikal  innovasjon  •  Balansere  forventninger  mot  gjennomførbarhet  •  Komplekse  tema  som  krever  en  bredspektret  og  flerfaglig   @lnærming   9  
 10. 10. Hva  har  vi  lært  (ii)  •  "Nye"  forskningsdisipliner    må  på  banen  •  Pågående  arbeid  om  vurdering  er  avgrenset  @l  digital  kompetanse  •  Behov  for  sosial  dialog  med  alle  interessegrupper  •  Forskning  må  "overse3es"  @l  meningsfylt  kunnskap  for  bedre   praksis  •  I  hvilken  grad  blir  forskningsbasert  kunnskap  faset  inn  i  lærernes   utdanning  og  praksis?   10  
 11. 11. Hva  gjør  vi?    •  Helhetlig  policy,  endringsagenter,   kunnskapsmeglere  •  "Fiks"  kunnskapsbasen  -­‐  "  lærervennlig"    •  Monitorering  og  evaluering  -­‐-­‐>  dokumentasjon  •  Lederskap,  lederskap,  lederskap  •  Innovasjon  fra  innsiden  •  Unngå  digitale  skiller   11  
 12. 12. Siste  drypp  fra  "Inspired....."  •  Fire  innovasjonsakser:  Teknologi,  pedagogikk,  kunnskap   og  policy  •  Sammenheng:  horisontal  og  ver@kal  sammenheng  •  Horisontal  sammenheng  (“coherence”)   –  Læreplan  -­‐  lærerkompetanse  -­‐  vurdering   –  Praksis  -­‐  policy  -­‐  forskning   12  
 13. 13. Vurdering  •  Vurdering  er  sammen  med  læreplaner  og   lærerkompetanse  bærebjelker  og   innovasjonsdrivere  i  vårt  utdanningssystem.    •  Vurderingens  funksjon  •  IKT  i  skolen:  Posi@ve  endringer  i  læreplan,   lærerkompetanse  og  praksis.  Hva  er  status   med  IKT  i/for  vurdering?   13  
 14. 14. IKT  og  vurdering  •  Fokus  på  aministrasjon  og  gjennomføring,  jf  PAS  og  PGS  •  Nasjonale  prøver  i  digitale  ferdigheter?  •  Internasjonalt   –  ICILS  2013   –  Australia:  Na@onal  assessment  in  ICT  Literacy   –  ATC21S   14  
 15. 15. Slu3ord:  sentrale  umordringer  •  Godt  utgangspunkt!  Men........  •  Vurdering  er  en  flaskehals  for  teknologibasert  innovasjon  •  Kunnskapsumordringen  blir  ikke  godt  nok  håndtert.   Tålmodigheten  er  liten.  Andre  lurer  i  kulissene  •  Økt  teknologisk  kompleksitet  kommer.  Hvem  viser  vei?  •  Stor@ngsmeldingen  om  ungdomstrinnet  prøve  på  evnen  @l  å   tenke  ut  av  boksen  –  også  på  IKT-­‐området   15  
 16. 16. Let the hard work begin!! Takk for oppmerksomheten 16  

×