Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ekonomski aspekti pušenja: Koliko nas duvan košta?

Uvodna prezentacija na panelu "Ekonomski aspekti pušenja:
Koliko nas duvan košta?"
Moderatorka panela: Srmena Krstev, Republička stručna komisija za kontrolu duvana, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Ekonomski aspekti pušenja: Koliko nas duvan košta?

  1. 1. Otvoreni razgovori o prevenciji pušenja kod mladih u Srbiji Panel: Ekonomski aspekti pušenja: Koliko nas duvan košta? Svetski dan bez duvana 31. maj 2019.g. Misija O2
  2. 2. “Osnažiti” (MPOWER) Svetske zdravstvene organizacije (2008) • Monitor – Praćenje učestalosti upotrebe duvana i politike prevencije • Protect - Zaštita ljudi od duvanskog dima (zakoni) • Offer – Pružanje pomoći pri odvikavanju od pušenja • Warn – Upozoravanje na opasnosti od duvana • Enforce - Primena zabrane reklamiranja i promocije duvanskih proizvoda i duvanska sponzorstva • Raise - Povećanje poreza na duvan
  3. 3. • Porast cene za 10% smanjuje prevalenciju pušenje u proseku za: • 4% u zemljama sa visokim prihodima, • 5% sa srednjim i niskim prihodima, • do 10% kod mladih i siromašnih • SZO – Vodič za član 6 FCTC i SZO tehnički priručnik o primeni poreza na duvanske proizvode: • u ceni duvanskih proizvoda akcize > 70% • EU – Direktiva 2011/64/EU • min. iznos akciza 90 evra/1000 cigareta (1,8 evra po paklici) • NE dolazi do pada priliva u budžet – najveći strah svih vlada!! Povećanje akciza i poreza na duvanske proizvode - najefikasnija mera
  4. 4. Troškovi upotrebe duvana i kontrole duvana (NCI, 2016) • Troškovi zdravstvene zaštite zbog lečenja bolesti povezanih sa pušenjem – 1,1 bilion (1000 milijardi!) US dolara • Doprinos budžetu država kroz akcize i poreze na duvanske proizvode – 269 milijardi US dolara – 4 puta manje (25%)!!!!! • Iz tih sredstava koja se slivaju u budžet na aktivnosti kontrole duvana – 1 milijarda US dolara (0,37%)
  5. 5. Zaštita od duvanskog dima • NE postoji siguran nivo izloženosti duvanskom dimu • Prostor 100% bez duvanskog dima najbolje štiti od izloženosti duvanskom dimu – svaki zatvoren javni i radni prostor i javni prevoz uključujući i SVE ugostiteljske objekte • Zakoni koji traže potpunu zabranu najbolje se sprovode i poštuju – velika podrška stanovništva • Delimična zabrana putem virtuelne podele prostora ili uvođenjem ventilacije sa filterima ne štiti od izloženosti duvanskom dimu • Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu (2010) – izuzeci celi ugostiteljski sektor
  6. 6. Ugostiteljski sektor • Mit koji podržava duvanska industrija - pad profita, gostiju i zaposlenosti nije tačno • Veliki broj nezavisnih metodološki ispravno sprovedenih studija pokazalo je da potpuna zabrana ima neutralan ili blago pozitivan uticaj na ugostiteljski sektor i turizam, na nivo poslovanja, prihoda i zaposlenosti • U većini zemalja koje su uvele potpunu zaštitu od duvanskog dima u ugostiteljskom objektima uočava se blag porast odlazaka u restorane i kafiće – broj nepušača svuda u svetu veći je od broja pušača!!
  7. 7. Zabrana pušenja u restoranima, kafanama, kafićima… Mesto Pokazatelji Njujork (2003.) 96% stanovnika odlazi u restorane, kafiće i sl. u istom ili većem obimu Za 47% tj. 6000 veći broj radnih mesta (za 10 g.) Irska (2004.) 0,6% veći broj zaposlenih 3,2% veći broj noćenja Engleska (jul 2007.) 5% više izdatih licenci za i sertifikata za otvaranje ugostiteljskih objekata 8% više licenci za lokale sa živom muzikom Turska (2008/2009.) pad BDP 3,3% 5,2% veći profita u ugostiteljstvu 2,7% povećan broj radnih mesta u ugostiteljskom sektoru 20% veći PDV Španija (2011.) 4,3% veći broj hotelskih gostiju

×