Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dobri primeri i rad sa decom, Svetlana Mladenović-Janković i Anđelka Grujičić

78 views

Published on

Dobri primeri i rad sa decom: Kakva su iskustva programa “Kreativan rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci”?
Svetlana Mladenović-Janković i Anđelka Grujičić, Centar za promociju zdravlja, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dobri primeri i rad sa decom, Svetlana Mladenović-Janković i Anđelka Grujičić

 1. 1. Градски завод за јавно здравље Београд
 2. 2. Декада програма ü 2009/2011 – INSADA пројекат (EУ) ü Приступ „Заједничко учење кроз акцију“, Велика Британија ü Обука просветних и здраствених радника ü 2010/2011 – прва фаза имплементације 12 основних школа (Бг, Ни, Кг, НС) ü Финални садржај програма ü Управљање, координација, организација – Градски завод за јавно здравље Београд
 3. 3. Оквир програма • Циљна група: – Просветни раници и сарадници – Ученици 3-7. разреда ОШ • Циљеви: • Унапређивање компетенција наставника у превенцији злоупотребе психоактивних супстанци • Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе • Оспособљавање наставника да код ученика развијају вештине: • - емоционалне интелигенције • - подстицањa самопоштовања • - проценe ризичног понашања • - адекватног реаговањa на негативне утицаје
 4. 4. Концепт • “Заједничко учење у акцији” – оснаживање кроз партиципацију – развој емоционалне интелигенције – тимски рад вршњака – развој самопоштовања – унапређење вршњачких односа – наставник модератор – Различити контексти и теме
 5. 5. Структура/организација програма • Градски завод за јавно здравље – координатор • Тим едукатора (просветни и здравствени радници) • Акредитована дводневна обука за просветне раднике и сараднике • Рад полазника обуке са ученицима • Праћење спровођења • Извештавање
 6. 6. Од 2010. до данас...? УКУПНО • 46 едукативних семинара • 26 у Крагујевцу, • по 1 у НС и Нишу Преко 160 школа Око 1200 просветних радника Београд • 18 едукативних семинара • Више од 110 основних школа • Око 400 просветних радника • Око 6000 ученика
 7. 7. У заносу учења -тимски, истраживачки, креативно-
 8. 8. Мала-велика ремек-дела скечеви, песме, беџеви, постери, стрипови, брошуре, химне, видео и анимирани материјали...
 9. 9. Лекција о пушењу https://www.youtube.com/watch?v=fN4K2tGcko0
 10. 10. Напредак у погледу знања о ПАС преко 50%!!!
 11. 11. Имплементација у школски програм „Соња Маринковић“ v Самостални почетак примене v Континуирано спровођење од 2013/2014. v Пун обухват деце - у 4. или 5. разреду „Алекса Шантић” v Део обавезног наставног програма за 4. разред v Нови обучени наставници сваке године v Сарадња и менторство међу колегама
 12. 12. Награде ЗУОВ „Научено на семинару, примењено у пракси“ - децембар 2012 - •Љиљана Лазаревић, ОШ „Михаило Петровић Алас“ (Стари град) •Немања Глинтић, ОШ „Вељко Дугошевић“ (Звездара)
 13. 13. Присутни онлајн J "Твоје знање мења све” https://www.facebook.com/tvoje.znanje.menja.sve
 14. 14. Виртуелна зидна новина Обавештења Најаве Праћење Приредбе Награде Стручни скупови Важне теме Медији
 15. 15. Успешни због... • Улога ГЗЗЈЗ – капацитети • Међусекторска сарадња • Стручно усавршавање • Партиципаторни приступ • Праћење и евалуација имплементације • Еволуција и унапређење програма • Посвећеност и тимски дух
 16. 16. Како даље? • Наставак акредитованих обука • Део редовних наставних планова • Ширење мреже школа • Промоција програма • Сарадња са другим партнерима • Унапређење онлајн заједнице • Додатно финансирање програма

×