Successfully reported this slideshow.

OXFORD BUSINESS UNIT

681 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

OXFORD BUSINESS UNIT

 1. 1. Oxford Business Unit<br />consulting i szkolenia<br />OXFORD Business Unit Sp. z o.o., tel/fax: +48426710944, 604457080, mail:biuro@oxfordbiz.eu, site:http://oxfordbiz.eu/<br />
 2. 2. O nas<br />Jesteśmy ekspertem w dziedzinie profesjonalnych i specjalistycznych szkoleń językowych szytych na miarę oraz zarządzania projektami szkoleniowymi.<br />OXFORD Business Unit to nowoczesna i dynamiczna organizacja szkoleniowa, skupiająca trenerów języka i project managerów najwyższej próby.<br />Nasza misją jest dostarczanie szkoleń językowych oraz konstruowanie projektów szkoleniowych o najwyższym stopniu efektywności dla Klientów korporacyjnych i instytucjonalnych na terenie całego kraju<br />OXFORD Business Unit Sp. z o.o., tel/fax: +48426710944, 604457080, mail:biuro@oxfordbiz.eu, site:http://oxfordbiz.eu/<br />
 3. 3. Co nas wyróżnia?<br />nieszablonowe podejście do najbardziej efektywnych metod nauczania, zwane przez nas MIX METODYK, polegające na zastosowaniu konkretnych metod w zależności od osobowości uczącego się, jego potrzeb szkoleniowych, zakresu tematycznego szkolenia, zdolności percepcyjnych, a także wieku.<br />każdy Klient jest dla nas wyjątkowy <br />zawsze przygotowujemy indywidualny program szkolenia („szyty na miarę”), dostosowany do:<br />potrzeb szkoleniowych <br />celów szkolenia <br />specyfiki firmy<br />planów rozwoju pracowniczego<br />OXFORD Business Unit Sp. z o.o., tel/fax: +48426710944, 604457080, mail:biuro@oxfordbiz.eu, site:http://oxfordbiz.eu/<br />
 4. 4. Co nas wyróżnia?<br />doświadczony zespół trenerów języka otrzymuje wsparcie metodyczne<br />uczestnicy naszych szkoleń językowych nabywają praktycznych umiejętności językowych potrzebnych w środowisku zawodowym i w życiu prywatnym<br />budowanie świetnej relacji z uczącymi się stanowi podstawę współpracy na linii uczący się – trener języka<br />OXFORD Business Unit Sp. z o.o., tel/fax: +48426710944, 604457080, mail:biuro@oxfordbiz.eu, site:http://oxfordbiz.eu/<br />
 5. 5. Co nas wyróżnia ?<br />dostarczamy kompleksowego wsparcia w zakresie projektowania programów szkoleniowych, także opracowania projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013<br />dział HR Klienta zawsze otrzymuje rzetelne wsparcie organizacyjne<br />stosujemy transparentny szkolenia i weryfikacji progresji nauczania - system monitorowania<br />OXFORD Business Unit Sp. z o.o., tel/fax: +48426710944, 604457080, mail:biuro@oxfordbiz.eu, site:http://oxfordbiz.eu/<br />
 6. 6. Etapy szkolenia językowego<br />Etap IRozpoznanie potrzeb szkoleniowych, przeprowadzenie testy diagnostycznych i rozmów kwalifikacyjnych (interviews), mające ustalić poziom językowy wszystkich przystępujących do szkolenia językowego.<br />Etap IIPrzypisanie INDYWIDUALNEGO KOORDYNATORA SZKOLEŃ przedstawienie programu, obejmującego założenia merytoryczne i organizacyjne kursu.<br />OXFORD Business Unit Sp. z o.o., tel/fax: +48426710944, 604457080, mail:biuro@oxfordbiz.eu, site:http://oxfordbiz.eu/<br />
 7. 7. Etapy szkolenia językowego<br />Etap IIIRealizacja szkolenia nastawiona na osiągnięcie założonego CELU SZKOLENIOWEGO w określonym czasie.Monitoring szkolenia, przygotowywanie raportów.<br />Etap IVEgzamin końcowy. Wydanie certyfikatów ukończenia szkolenia oraz udzielenie indywidualnych rekomendacji na dalszą naukę.Podsumowanie, przygotowanie raportów końcowych.<br />OXFORD Business Unit Sp. z o.o., tel/fax: +48426710944, 604457080, mail:biuro@oxfordbiz.eu, site:http://oxfordbiz.eu/<br />
 8. 8. System monitoringu szkolenia<br />Każdemu klientowi firmowemu przypisany zostaje:INDYWIDUALNY KOORDYNATOR SZKOLEŃ - jest to osoba dedykowana do wszystkich bieżących kontaktów z firmą. <br />Na każde życzenie Państwa przygotowywane są raporty z progresji i frekwencji słuchaczy.<br />Przeprowadzane są regularnie ankiety wśród uczestników szkoleń celem zbadania poziomu satysfakcji z prowadzonych zajęć oraz ewaluacja pracy lektora.Wszystkie raporty i wyniki ankiety są przesyłane na życzenie Państwa drogą mailową bądź w formie papierowej.<br />Każdy nasz klient może w dowolnym momencie zajęć wnieść o zmianę terminu zajęć lub lektora prowadzącego.<br />OXFORD Business Unit Sp. z o.o., tel/fax: +48426710944, 604457080, mail:biuro@oxfordbiz.eu, site:http://oxfordbiz.eu/<br />
 9. 9. Zadania trenerów języka<br />zindywidualizowane podejście do potrzeb, postępów oraz rozwoju językowego każdego kursanta, podczas całego szkolenia językowego<br />przygotowanie programu nauczania dostosowanego do potrzeb grupy lub studenta indywidualnego (ProductOutline)<br />intensywne ćwiczenie mówienia, wymowy oraz płynności<br />stworzenie słuchaczom jak najwięcej sytuacji do porozumiewania się<br />OXFORD Business Unit Sp. z o.o., tel/fax: +48426710944, 604457080, mail:biuro@oxfordbiz.eu, site:http://oxfordbiz.eu/<br />
 10. 10. Zadania trenerów języka<br />ćwiczenie umiejętności takich jak czytanie, słuchanie, pisanie<br />intensywna nauka słownictwa oraz gramatyki<br />poprawianie błędów<br />stałe wsparcie w sposobach i strategiach uczenia się<br />wyjaśnianie wszelkich zagadnień językowych<br />udzielanie informacji zwrotnej<br />przygotowanie regularnych testów sprawdzających oraz raportów opisujących postępy kursantów<br />OXFORD Business Unit Sp. z o.o., tel/fax: +48426710944, 604457080, mail:biuro@oxfordbiz.eu, site:http://oxfordbiz.eu/<br />
 11. 11. ThankYou !<br />OXFORD Business Unit Sp. z o.o., tel/fax: +48426710944, 604457080, mail:biuro@oxfordbiz.eu, site:http://oxfordbiz.eu/<br />

×