Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

مراجعة الأساليب للصف الأول الابتدائى لآخر العام

تدريبات لمراجعة الأساليب للصف الأول الابتدائى - ترم ثان

  • Login to see the comments

مراجعة الأساليب للصف الأول الابتدائى لآخر العام

  1. 1. . جمعه يا . ي لا هي ا -هعه ي هلع- س -هه -عس ي ، . يا ملصقه-هي ا يعر كما ، ي ي ي ،
  2. 2. حدد نوع ليمد في كل ا كنهة من اإ كهف اتننثهة ب ع عج لح لد . ... ... ... ... ... . زهور. . . ... ... ... ... ... ... . لح عون . ... ... ... ... ... .. الناس . ... ... ... ... ... ... ... . لح صقور . ... ... ... ... .. نئميذر . ... ... ... ... ... ... ... . لح ليطهر . ... ... ... ... ... ... . علف. . . ... ... ... ... ... ... ... . لح يعود . ... ... ... ... ... ... .. سععض . ... ... ... ... ... ... ... ... لح جميل . ... ... ... ... ... ... .. هر. . . ... ... ... ... ... ... ... .. لح اشجارم٠سم ائصيفم . ... ... ... ... ... ... ... . لح سريع. ... ... ... ... ... ... . صندوق . . . ... ... ... ... ... ... ... لح فصولسسس ذيلر . ... ... ... ... ... ... ... ... .. لح واسير. .. ... ... ... ... .. تحدا ليه ا اسما-هاه ٦ لا ب«ااههاهلاهتنللاا٠ا حدد نوع اثمد لمني كل كلها من اكاعات انتقالة مع بهان لحرف انمهدود ب لح صديق ز نوعانمدسسس ائحرفانسدونى . ... ... ... ... ... لح اثحديقةننوثابمدمم ائحرفانسدونى . ... ... ... ... ... . لح حقههة ن نوع اشد . ... ... ... ... ... ... الحرف السدود. . . ... ... ... ... ... .. لح ائنسيمننوعائعدمم ايحرفائسدور . ... ... ... ... ... .. لح صفراء ن نوع الد . ... ... ... ... ... ... اثحرفاثسدود . . . ... ... ... ... ... .. لك أسرتي زنوعالمد . ... ... ... ... ... ... ايحرفائسدود . . . ... ... ... ... ... .. لح عاد زنوعائمد . ... ... ... ... ... ... ائحرفانسدود . . . ... ... ... ... ... .. لح أزهار ٠٠نوعاالمد . . . ... ... ... ... ... . لح فنون ن نوع المد . . . ... ... ... ... ... . لح جدسانوعائمد . . . ... ... ... ... ... لح الربيع ٠. نوعائمدس . ... ... ... ... ... . لحملاتها-الكتاكيت-سل
  3. 3. حنن انننهن انتنهة اخ مقاطع ج . ... ... ... . ثم . . . ... ... .. ناح . ... ... ... . ل . ... ... ... . ثم . . . ... ... ... . ا لاثعنب ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ل ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ لر ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . ٠ ٠ لي ٠ ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . ل ٠ ٠ . ... ... ... . ذراع . ... ... ... . لي . ... ... ... . لم اع . ... ... ... سكينة . ... ... ... . لي . ... ... ... . ثم . ... ... ... .. ثم . . . ... ... ... .. طير . ... ... ... .. ثم . ... ... .. لي . . . ... ... ... . حدد فوك انضوين فس دهمذ اينلية إ ٠زنهذ تنوين لس ن ٠ . ... ... ... .. ٠ أسذا تنوين لس ز ٠ ٠ . ... ... .. مصان تنو بن لس ز ق . ... ... ... .. ٠ سالو تنوين لس ن ٠ ٠ . ... ... . ٠ نظه٠ك تنوين لس ز ٠ « . ... ... ... .. ٠نر قة تنو هن ك ن ٠ ٠ . ... ... ... . لقهههقلهق كتهءسقكتاكعقتعح
  4. 4. ضخ ا هذلسهذهس«للاء لضكلز اننفطب ضع فه مكاناننقط كنة ٠ منلسةمنههنانفزسن ء جوا ا . ٠ ٠ ٠ . ... ... ... ... ... ... ... ... أطفال هلعهولا ( السل كلل فاكهة جل. عصفورة ٠صك طعام ) عقب . ... ... ... ... ... ... ... .. هو الحكيم العاقل عهإلاع . . . ... ... ... ... ... .. ليزورون ننا عرق . ... ... ... ... ... ... ... .. عسل ينظفون ابشارث ٠هذه . . . ... ... ... ... ... ... ... تطير عرق . ... ... ... ... ... ... ... . مكتبة اآمدرسة ٠هذه . . . ... ... ... ... ... ... .. ئذيذة ءء ٢ مع. .. ... ... ... ... ... ... ... صوره مهدا . . . ... ... ... ... ... ... . حدو مع. .. ... ... ... ... ... ... ... طاووس مع. .. ... ... ... ... ... ... ... ظرف مقب . ... ... ... ... ... ... ... عظمة اكمل كدثل هذا أخي هذه أختى هؤلاء إخوانى ءهذا . . . ... ... ... ... ... هذه عا . ... ... ... ... ... هؤلاء سطسن . ... ... ... ... ... {.( هذهم٠سس. س هؤلاء. . . ... ... ... ... ... ... . أشر كاه لا إ للعاهعبههمعلههاه٥ه«عهههحمامةلهقةساا قههقهقك لهجغهحقلهعلقلوه
  5. 5. . ٠ ٠ . ... ... ... ... ... . ننسدذ ٠ ٠ . ... ... ... ... ... .. ننليره٠ذ ٠ ٠ . .. ... ... ... ... .. هر . . . ... ... ... ... ... .. كسار ٠ ٠ ٠ . ... ... ... ... و ث ٠ ٠ . ... ... ... ... ... مهندسو ن ٠ ٠ ٠ . ... ... ... ... ا-ر . . . ... ... ... ... . اصحاب ‎ ‏‎ اش طى نعسد ‏ضع ضمهر فعله مناسب ا لنا لحمل نحن ) إر ‏. .. .. ... ... ... ... .. أنهي انبي انمدرسة مرر . ... ... ... .. نحترم كيار انف ٠ . . . ... ... ... ... .. أو لعب مع الأصحاب مرر . ... ... ... . احب والد و والدتي ، إء ٢ . .. ءم. لإء ٢ . اه. . مع. .. ... ... .. نحافظ نظافة ساء اننك مع. .. ... ... ... ... . سمر التفاح أ بيئي ٢ . رع. .. ... ... ... ... .. أطفال اقع . ... ... ... سمع لتريععسلمتب . ٠ ءن ١اا عن ٠ ثت . . ا عو ٠ اا . . . . . . . . . . . . . . . ئي سلع ابعد . . . . . . . . . . . . . . ددهب نمئمكنل٠ة نفراخ اكتب . .. . . . . . . . . . . . . . . . ءأ ل ة نقدم مى. . . . . . . . . . . . مصري احب مصر . ٠ ٠ . . . . . . . . . . . . . . . . أصدقاء م ق ا . . . . . . . . . . . . . اغدام انسباحة أ أ ا عب. .. ... ... ... . احب ايرس ٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . حي بي و سي ين . لم ٠ . . . ... ... ... ... ... ددهصع شر ح انمطسة قم. .. ... ... ... . أئئرانمز . . آ ٠ عا . ... ... ... ... ددهب انى انمدرسة . . . ... ... ... . ب ييي ئمدرسه مبكرا ٠ عن . . قى. .. ... ... ... . ناكل انسمك ٠ عا . . . . . . . . . . . . ليا ٠ ٢ مهى . ... ... ... ... لانؤجل عمرا انس ال الغد عقب . ... ... ... .. رجال ءسه ٠ . . ل ءي قرر . ... ... ... . أصل في انمصنع مق. .. ... ... ... . افاق اروةئي نه عبق . ... ... ... . لحن نحترم ائصناع . . . ... ... ... ... اتعاون مع الاصدقاء . .. . ... ... ... . ابرحو مبكرا اق. .. ... ... ... . نحط الورود قهههقلهللل مر. .. ... ... ... اثإ اه،تذ طى نعمه ءهم ‎ ‏‎ ‎ ‏لأهكسكههتعسعكدعقتق
  6. 6. تى أكمل المهمل ينينمة منا بهن انقؤسهن إ إ أنت - أنت - أنني ) مق. .. ... ... ... .. هدي إلي ئمدرسة قه. . . . . . . . . . . . . . ‎ ‏‎ من وا حطت . .. . . . . . . . . . . . فلاح سط . .. . . . . . . . . . . . رساعه عاهرة . .. . ... ... ... . شدد. محنهدذ ٠ مق. .. ... ... .. طدعدن وثد« إب) تصنع اع . ... ... ... ... .. من لأ يجلد ٠ قه. .. ... ... .. لححمبم الاعنخان عو أ ٠ مق. . . . . . . . . . . - ا ذ إج) تزرع . . . ... ... ... ... .. عى جانبى . . . ... ... ... ... ... ٠ عهددسه ٠ . ٢ ٢ . . . ... ... ... ا ٠ عد إد) درلي آننتر . ... ... ... .. و . . . ... ... ... ... ... . وي لحخلهرق ٠ . .. . ... ... .. . ‎ ‏‎ طي ئدحر إد) يحرث انقسام . . . ... ... ... ... ... .. لس . . . ... ... ... ... ... ... مق. .. ... ... . طعنا إ،ةسعآمة،ةفنففهآ»قنفتحضنةة،نق«. نمنف ‎ ‏‎ . ا . .. . . . . . . . . . لسد. ض س ضع مكمن اننفط ضميرا من انضساذر الأقهة إ ( هو - هي - هم ) ٠ . ل ‎ ‏‎ . . ءا ٠ ٢ . . . . . . . . . . . حرك ( ا ) . . . ... ... ... ... ... ... ... ،سممن وي صدد . .. . ... ... ... رنثإ أصدقائك (لتأ . . . ... ... ... ... ... ... ... اوفياء ٠ الا ىس . .. . ... ... ... نحس اكسنر ج . . . ... ... ... ... ... ... ... نجحثض بعد غعلشللولينه لسهكانلنقطب إ ا ) عا . ... ... ... ... ... .. رسم اننوحة ع ع ع لين اع . ... ... ... ... ... . دجة في الامتحان . . . . . . ... ... ... ... ... . ٠ هيت يط . ع ننعمإ، ‎ ‏‎ إ هم لحلف » لحك قلق لطهقلق كهلحلهحلههلوه
  7. 7. عدد نوع اللاه فهما ياقسز ٠انسساء . ... ... ... ... ... ... ... ... ... . القسر . . . ... ... ... ... ... ... ... .. عايجزر . ... ... ... ... ... ... ... ... ... . لأسر . . . ... ... ... ... ... ... ... . ٠ااسرور . ... ... ... ... ... ... ... ... ... . الاسد . . . ... ... ... ... ... ... ... ... ٠الأصحاب . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. انض٠ر . ... ... ... ... ... ... ... ... . . اوجديدة . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. الصديق. . . ... ... ... ... ... ... ... ... ٠اا-دلن . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. الجواهر . . . ... ... ... ... ... ... ... . والازهار . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ابطسز . ... ... ... ... ... ... ... ... ٠اننسر . ... ... ... ... ... ... ... ... .. الاقلام . ... ... ... ... ... ... ... ٠اننحوم . ... ... ... ... ... ... ... ... .. افسر عا . ... ... ... ... ... ... عانمكتهة . ... ... ... ... ... ... ... ... . انهحهرات . . . ... ... ... ... ... . عانمدرسة . ... ... ... ... ... ... ... ... .. الماح . . . ... ... ... ... ... .. ٠الاصدقاء . ... ... ... ... ... ... ... ... . انمزرعة عا . ... ... ... ... ... ... . مالية . ... ... ... ... ... ... ... ... .. انهقرة عا . ... ... ... ... ... ... ا أ ع اذهب نجمرأ و ا ا ا رقب ‎ ‏‎ عيفر ح - يالاترعهاد - لأناس - السعيدة - و النا-ات عمن - الطائر ة - و سائل - انسر يعة - انى ، ني حمهههللللطلل لأهتعسك٠وكجقكقتمخ
  8. 8. حدد نوع انا فى ان نننمد انتنهة ب الاسد ا . ... ... ... ... ... . اللحوم ز . ... ... ... ... ... .. انجمن ز . . . ... ... ... ... . الههث . ... ... ... ... ... . الشارع ن . ... ... ... ... ... .. الحديقة ٠ ٠ . ... ... ... ... البقرة . ... ... ... ... ... . ائمزرعة ن . ... ... ... ... ... .. الميل اا . ... ... ... ... . االمطر . ... ... ... ... ... .. الشمس ن . ... ... ... ... ... . الاس . . . ... ... ... ... .. الزرع . ... ... ... ... ... . الازهر ن . ... ... ... ... ... .. الحصان . . . ... ... ... . الحيوانات . ... ... ... ... البلد ن . ... ... ... ... ... ... .. الوادي . . . ... ... ... .. الناظر . ... ... ... ... ... . الطيور ز . ... ... ... ... ... . اثمساء . . . . . . . . . . . . . . أ ه ٠ ٠ ا الفواكه . ... ... ... ... ... .. الصيف! .. ... ... ... ... ... الركع . . . ... ... ... ... . ابط ٠ ائت ع ٠ الو ٠ نحعدجر . ... ... ... ... ... ... . هدهد. ... ... ... ... ... ... . سهم. عا . ... ... ... ... . الصيام ٠ . ... ... ... ... ... .. انذرة ق . ... ... ... ... ... ... النهار ن . . . ... ... ... .. ا ٠ ٠ مهم لعلتجتها«هطبهويميهلاأ؟ية«ماهاةللميااا عقر من ا ٠ تكملة الا سمهه اية اإ ٠ لصلة ( نفطهه إ ٠انمعلمة نتر . الدرس مااسمكة ننعينل في نساء ٢ معهم ٠ ٠اننئملذ يدخل الفصل ٠ ٠ . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. قهههقهقلا لحملاته-سكاماكا
  9. 9. حربهم أحمد لوحة . زأآطن ئسة . ... ... .. . ... .. . ... .. . ... . . ... .. . ... . . ... .. لقهماسع٠اهمعهماهلا ه««ههاهاةللنطهاااا ضيممكفىاننقطتنمة ا منفهةب ٠ ، . كا لا نسيج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . في الاء انكا اكمل . ا الكراسة حة يعاإ اإ . . ٠ منثدوتر سه ٢ . معدو أ بي . ... ... ... ... ... ... . ثعرمنس ( ا ) انعنعمرفوع الرايخ . . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... الديك عا . ... ... ... ... ... .. ط-اشر ائتإ ٠ . اي. لم« (دب) سلدسجدهد . . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... نزنرتسم،نئعرانلعرنلأ (ج)لأناجر صادق . . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... سر . . . ... ... ... ... . ار هء يشرح . . . ... ... ... ... ... .. المدرس يربو اقرآ وعولكصهد ؛ إ أ ) زيان ذهب انى المصنع إب) الطبيب عالج المريض زق انسظم نصرح الدرس قا للقهقلقلل لهمعلحهققوعئل

×