Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

كتاب الوزارة للكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف الثانى الثانوى

8,363 views

Published on

كتاب الوزارو للحاسب الآلى 2ث

Published in: Education
 • I'd advise you to use this service: ⇒ HelpWriting.net ⇐ The price of your order will depend on the deadline and type of paper (e.g. bachelor, undergraduate etc). The more time you have before the deadline - the less price of the order you will have. Thus, this service offers high-quality essays at the optimal price.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

كتاب الوزارة للكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف الثانى الثانوى

 1. 1. ‫الصف‬‫الثاني‬‫الثانوي‬ ‫الفص‬‫ل‬‫الد‬‫راسي‬‫األول‬ ‫مشروع‬ 2015/2016 ‫مادة‬ ‫منية‬‫لت‬ ‫العامة‬ ‫إدارة‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومات‬ ‫لوجيا‬‫و‬‫تكن‬‫و‬ ‫تر‬‫و‬‫بي‬‫لمك‬‫ا‬‫ميية‬‫لتعل‬‫ا‬ ‫اد‬‫و‬‫امل‬‫و‬ ‫املناجه‬ ‫ير‬‫و‬‫تط‬ ‫مركز‬ ‫الويب‬ ‫مواقع‬ ‫تصميم‬‫الويب‬ ‫مواقع‬ ‫تصميم‬
 2. 2. ‫واالتصاالت‬ ‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫مشروع‬ )‫الويب‬ ‫مواقع‬ ‫(تصميم‬ ‫الثانوي‬ ‫الثاني‬ ‫الصف‬ ‫األول‬ ‫الدراسي‬ ‫الفصل‬ ‫إعـداد‬ /‫د‬‫العدلي‬ ‫الحميد‬ ‫عبد‬ ‫طاهر‬ ‫المعلومات‬ ‫وتكنولوجيا‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫مناهج‬ ‫خبير‬ ‫التعليمية‬ ‫اد‬‫و‬‫الم‬‫و‬ ‫المناهج‬ ‫تطوير‬ ‫مركز‬ ‫منصور‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫أحمد‬ /‫أ‬ ‫خبير‬‫المعلومات‬ ‫وتكنولوجيا‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫ة‬‫إدار‬‫تنمية‬‫المعلومات‬ ‫اوجيا‬‫و‬‫وتكن‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫مادة‬ ‫يوسف‬ ‫الصادق‬ ‫يوسف‬ ‫محمد‬ /‫أ‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫خبير‬‫المعلومات‬ ‫وتكنولوجيا‬ ‫ة‬‫إدار‬‫تنمية‬‫المعلومات‬ ‫اوجيا‬‫و‬‫وتكن‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫مادة‬ ‫السالموني‬ ‫ي‬‫األنصار‬ ‫أحمد‬ /‫أ‬ ‫المعلومات‬ ‫وتكنولوجيا‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫خبير‬ ‫ة‬‫إدار‬‫تنمية‬‫المعلومات‬ ‫اوجيا‬‫و‬‫وتكن‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫مادة‬ ‫تربوية‬ ‫مراجعة‬ ‫حجازي‬ ‫محمد‬ ‫روجينا‬ /‫د‬ ‫المناهج‬ ‫خبير‬‫التعليمية‬ ‫اد‬‫و‬‫الم‬‫و‬ ‫المناهج‬ ‫تطوير‬ ‫مركز‬ ‫علمية‬ ‫مراجعة‬ ‫محمد‬ ‫محمد‬ ‫هللا‬ ‫ماشاء‬ /‫أ‬ ‫عام‬ ‫مدير‬‫ة‬‫إدار‬‫تنمية‬‫المعلومات‬ ‫اوجيا‬‫و‬‫وتكن‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫مادة‬ /‫أ.د‬‫طلبة‬ ‫فهمي‬ ‫محمد‬ ‫شمس‬ ‫عين‬ ‫بجامعة‬ ‫المعلومات‬‫و‬ ‫الحاسبات‬ ‫أستاذ‬ ‫تصميم‬ ‫محمد‬ ‫أنور‬ ‫محمد‬ ‫عبير‬ ‫المعلومات‬ ‫وتكنولوجيا‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫خبير‬ ‫المعلومات‬ ‫اوجيا‬‫و‬‫وتكن‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫مادة‬ ‫تنمية‬ ‫ة‬‫إدار‬
 3. 3. ‫الكتاب‬ ‫مقدمة‬ ‫ي‬‫ا‬ ‫ررا‬‫ر‬‫ف‬‫رتمر‬‫ر‬‫المس‬ ‫رور‬‫ر‬‫لتط‬‫را‬‫ر‬‫مج‬ ‫رم‬‫ر‬‫ف‬‫ر‬‫ر‬‫تكنولوجي‬‫ا‬‫رات‬‫ر‬‫المعلوم‬‫راالت‬‫ر‬‫االتص‬‫و‬‫رم‬‫ر‬‫عل‬‫رة‬‫ر‬‫العملي‬‫رة‬‫ر‬‫التعليمي‬‫ري‬‫ر‬‫تبن‬ ‫جدي‬ ‫ى‬‫ورؤ‬ ‫توجهات‬‫دة‬‫ل‬‫اكبة‬‫و‬‫م‬‫هذه‬‫ات‬‫ر‬‫التطو‬‫المتالحقة‬. ‫ردة‬‫ر‬‫جدي‬ ‫رة‬‫ر‬‫تعليمي‬ ‫رداخي‬‫ر‬‫م‬ ‫رم‬‫ر‬‫تبن‬ ‫رم‬‫ر‬‫إل‬ ‫را‬‫ر‬‫دفعن‬ ‫را‬‫ر‬‫م‬ ‫رو‬‫ر‬‫وه‬‫رة‬‫ر‬‫لمعالج‬‫رنهج‬‫ر‬‫م‬‫راالت‬‫ر‬‫االتص‬‫و‬ ‫رات‬‫ر‬‫المعلوم‬ ‫را‬‫ر‬‫تكنولوجي‬ ‫ى‬‫رانو‬‫ر‬‫الن‬ ‫رانم‬‫ر‬‫الن‬ ‫رف‬‫ر‬‫للص‬‫رم‬‫ر‬‫إل‬ ‫ردإ‬‫ر‬‫يه‬‫ر‬‫ر‬‫تحقي‬‫األ‬‫رداإ‬‫ر‬‫ه‬‫ى‬‫ررؤ‬‫ر‬‫ال‬‫و‬ ‫رفة‬‫ر‬‫الفلس‬‫و‬‫رمنتها‬‫ر‬‫تن‬ ‫رم‬‫ر‬‫الت‬‫رنهج‬‫ر‬‫الم‬ ‫رة‬‫ر‬‫ونيق‬ ‫ويعكس‬‫ات‬‫ر‬‫ومؤش‬ ‫معايير‬‫لل‬ ‫المرادة‬‫صرف‬‫المردى‬ ‫مرن‬ ‫مصرفوفة‬ ‫اطرار‬ ‫فرم‬ ‫اعردادها‬ ‫ترم‬ ‫الترم‬ ‫ى‬‫النرانو‬ ‫النرانم‬ .‫المختلفة‬ ‫اسية‬‫ر‬‫الد‬ ‫الصفوإ‬‫و‬ ‫احي‬‫ر‬‫الم‬ ‫علم‬ ‫التتابع‬‫و‬ ‫ردإ‬‫ر‬‫ويه‬‫رنهج‬‫ر‬‫الم‬‫رم‬‫ر‬‫إل‬‫رذاتم‬‫ر‬‫ال‬ ‫رتعلم‬‫ر‬‫ال‬ ‫ات‬‫ر‬‫را‬‫ر‬‫مه‬ ‫رة‬‫ر‬‫تنمي‬‫ر‬‫ر‬‫اع‬‫و‬‫ن‬ ‫ب‬ ‫رر‬‫ر‬‫التفكي‬ ‫ات‬‫ر‬‫را‬‫ر‬‫ومه‬ ‫راونم‬‫ر‬‫التع‬‫و‬ ‫رم‬‫ر‬‫اإللكترون‬‫و‬ ‫رة‬‫ر‬‫المختلف‬‫رال‬‫ر‬‫خ‬ ‫رن‬‫ر‬‫م‬‫رم‬‫ر‬‫ف‬ ‫رال‬‫ر‬‫الط‬ ‫ن‬‫راو‬‫ر‬‫تع‬‫رذ‬‫ر‬‫تنفي‬‫را‬‫ر‬‫نش‬‫ء‬‫ا‬‫و‬ ‫رميم‬‫ر‬‫لتص‬ ‫رروعات‬‫ر‬‫مش‬‫راعلم‬‫ر‬‫تف‬ ‫ر‬‫ر‬‫وي‬ ‫رع‬‫ر‬‫موق‬‫راموس‬‫ر‬‫ق‬ ‫مصور‬ ‫مصطلحات‬)، ‫تصرمم‬ ‫لبرنرامج‬ ‫بر‬ ‫يحتذى‬ ‫نموذج‬ ‫انشا‬ ‫علم‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫عمي‬ ‫ة‬‫فكر‬ ‫تعتمد‬‫صرفحات‬‫باسرتخدام‬‫تطبير‬ (Expression Web‫الترميرز‬ ‫لغرة‬HTML،‫ير‬ ‫بيانرات‬ ‫اعرد‬‫و‬‫ق‬ ‫وينرم‬ ،‫برنرامج‬ ‫باسرتخدام‬ ‫إنشراهها‬ ‫تم‬ MySQL. ‫رتم‬‫ر‬‫وي‬‫رع‬‫ر‬‫م‬ ‫ري‬‫ر‬‫التعام‬‫رال‬‫ر‬‫خ‬ ‫رن‬‫ر‬‫م‬ ‫رع‬‫ر‬‫م‬ ‫رات‬‫ر‬‫البيان‬ ‫رد‬‫ر‬‫اع‬‫و‬‫ق‬‫أ‬‫رو‬‫ر‬‫ك‬‫ا‬‫د‬‫ة‬‫راهز‬‫ر‬‫ج‬‫ر‬‫ر‬‫تم‬‫ت‬‫ر‬‫ر‬‫كتابته‬‫ا‬‫رة‬‫ر‬‫برمج‬ ‫رة‬‫ر‬‫بلغ‬PHP)) ‫المصدر‬ ‫المفتوحة‬Open Source‫فرم‬ ‫بهرا‬ ‫األسرتعانة‬‫و‬ ‫نسخها‬ ‫ويمكنك‬‫الموقرع‬ ‫صرفحات‬ ‫إنشرا‬‫و‬‫فهرم‬ ‫وتطوير‬‫كود‬ ‫أي‬، ‫ات‬‫و‬‫ر‬‫ر‬‫خط‬ ‫جميرع‬ ‫لتونريت‬ ‫ع‬‫للمشررو‬ ‫المنفرذة‬ ‫الفعليرة‬ ‫التطبير‬ ‫اجهرات‬‫و‬ ‫مرن‬ ‫ا‬‫ن‬‫صرور‬ ‫الكترا‬ ‫يتنرمن‬ ‫كمرا‬ ‫العمي‬.‫عملية‬ ‫وتدريبات‬ ‫أنشطة‬ ‫خال‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫وكي‬ ‫المتعلمين‬ ‫لدى‬ ‫المفاهيم‬ ‫وتبسيط‬ ‫ردى‬‫ر‬‫ل‬ ‫رية‬‫ر‬‫األساس‬ ‫ات‬‫ر‬‫را‬‫ر‬‫المه‬ ‫رة‬‫ر‬‫تنمي‬ ‫رم‬‫ر‬‫عل‬ ‫ررة‬‫ر‬‫يح‬ ‫را‬‫ر‬‫الكت‬ ‫رذا‬‫ر‬‫ه‬ ‫رذن‬‫ر‬‫ف‬ ‫ا‬‫ن‬‫رر‬‫ر‬‫أخي‬‫و‬‫رين‬‫ر‬‫المتعلم‬‫رال‬‫ر‬‫خ‬ ‫رن‬‫ر‬‫م‬‫رذ‬‫ر‬‫تنفي‬ ‫مشاريع‬‫تتيت‬‫ا‬ ‫ن‬‫فرص‬ ‫لهم‬.‫ابداعية‬ ‫ة‬‫بصور‬ ‫العملية‬ ‫حياتهم‬ ‫فم‬ ‫است‬‫ر‬‫د‬ ‫يتم‬ ‫ما‬ ‫لتوظيف‬ ) ‫الموف‬ ‫وهللا‬ ‫العمي‬ ‫فري‬
 4. 4. ‫المحتويات‬ ‫جدو‬ ‫األولي‬ ‫الوحدة‬:‫الوي‬ ‫اقع‬‫و‬‫م‬ ‫تصميم‬ ‫أساسيات‬ ‫الوحدة‬‫متطلبا‬ :‫النانية‬‫ت‬‫ع‬‫المشرو‬ ‫إنتاج‬ ‫احي‬‫ر‬‫وم‬ ‫الوحدة‬‫إنشا‬ :‫النالنة‬‫"قام‬ ‫موقع‬ ‫صفحات‬"‫المصور‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫مصطلحات‬ ‫وس‬
 5. 5. :‫العام‬ ‫ي‬‫النانو‬ ‫الناني‬ ‫للصف‬ ‫االتصاالت‬‫و‬ ‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫كتا‬ ‫أهداإ‬ ‫بعض‬ ‫تعرف‬‫العمليات‬‫و‬‫المفاهيم‬‫الخاصة‬‫ب‬‫الكمبيوتر‬ ‫لنظم‬ ‫األساسية‬ ‫البنية‬‫و‬ ،‫ال‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬‫بيانات‬، ‫و‬‫برمجة‬ ‫لغات‬‫ا‬‫ويب‬ ‫صفحات‬ ‫نشاء‬‫و‬ ،‫م‬ ‫تأمين‬‫الويب‬ ‫اقع‬‫و‬. ،......‫الخ‬. ‫األساسية‬ ‫العمليات‬‫و‬ ‫المفاهيم‬ ‫بعض‬ ‫تعرف‬‫ب‬ ‫الخاصة‬‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫وتطبيقات‬ ‫لخدمات‬ .‫اإلتصاالت‬‫و‬ ‫فهم‬)‫االجتماعية‬‫و‬ ‫األخالقية‬‫و‬ ‫(اإلنسانية‬ ‫ى‬‫الفكر‬ ‫األمن‬ ‫انب‬‫و‬‫ج‬ ‫بعض‬‫أمن‬‫و‬‫المعلومات‬‫المتعل‬‫قة‬ .‫االتصاالت‬‫و‬ ‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫بإستخدام‬ ‫استخدام‬‫ا‬‫و‬‫أد‬‫التكنولوجية‬ ‫اإلنتاج‬ ‫ت‬(HTML&PHP&SQL….)‫وتطوير‬ ‫دعم‬ ‫في‬‫ال‬.‫تعلم‬ ‫انتاج‬‫ع‬‫مشرو‬)‫المصور‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫مصطلحات‬ ‫(قاموس‬‫ات‬‫و‬‫األد‬‫و‬ ‫امج‬‫ر‬‫الب‬‫و‬ ‫العمليات‬ ‫باستخدام‬ .‫التكنولوجية‬ ‫توظيف‬‫اال‬ ‫ات‬‫و‬‫أد‬‫المحتوى‬ ‫تبادل‬ ‫في‬ ‫التكنولوجية‬ ‫تصال‬‫و‬‫اآلخر‬ ‫مع‬ ‫ن‬‫التعاو‬‫و‬ ‫التفاعل‬‫و‬ ‫اصل‬‫و‬‫الت‬‫ين‬ .‫التعلم‬ ‫لدعم‬ ‫استخدام‬‫ات‬‫و‬‫األد‬‫و‬‫التعامل‬ ‫في‬ ‫التكنولوجية‬ ‫المصادر‬‫المعلومات‬ ‫مع‬‫و‬‫اإللكترونية‬ ‫البيانات‬‫و‬‫معالج‬‫تها‬ ‫وتقي‬‫ي‬.‫بالنتائج‬ ‫ير‬‫ر‬‫تقا‬ ‫عداد‬‫ا‬‫و‬ ‫مها‬
 6. 6. 5 ‫تكنولوجيا‬‫المعلومات‬‫واالتصاالت‬–‫الثانوى‬ ‫الثانى‬ ‫الصف‬ ‫األولى‬ ‫الوحدة‬ ‫الويب‬ ‫موقع‬ ‫تصميم‬ ‫أساسيات‬ ‫الويب‬ ‫مواقع‬ ‫تصميم‬ ‫أساسيات‬ ‫الوحدة‬ ‫نهاية‬ ‫في‬‫قادر‬ ‫الطالب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يتوقع‬‫أن‬ ‫على‬ ‫ا‬: 1-‫بالكمبيوتر‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫المتقدمة‬ ‫العلمية‬ ‫والمصطلحات‬ ‫المفاهيم‬ ‫بعض‬ ‫يوضح‬ 2-.‫التعلم‬ ‫مهام‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫برامج‬ ‫يوظف‬ 3-‫ع‬ ‫في‬ ‫اإلنترنت‬ ‫شبكة‬ ‫خدمات‬ ‫يوظف‬.‫والتعلم‬ ‫التعليم‬ ‫مليتي‬ ‫المعل‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫عمليات‬ ‫يمارس‬‫المتاحة‬ ‫صورها‬ ‫بكافة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫ومات‬ .‫مشكلة‬ ‫حل‬ ‫في‬ ‫الموثوقة‬ ‫المعلومات‬ ‫وشبكات‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫أجهزة‬ ‫على‬
 7. 7. 6 ‫تكنولوجيا‬‫المعلومات‬‫واالتصاالت‬–‫الثانوى‬ ‫الثانى‬ ‫الصف‬ ‫األولى‬ ‫الوحدة‬ ‫الويب‬ ‫موقع‬ ‫تصميم‬ ‫أساسيات‬ ‫أن‬ ‫بب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫ا‬‫و‬ ‫المعارف‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ، ‫الدانو‬ ‫األول‬ ‫بف‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫لل‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫مقرر‬ ‫في‬ ‫تناولنا‬‫لمه‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المتنوعة‬‫انتاج‬‫ع‬‫برو‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ش‬‫م‬‫األ‬، ‫اإللكتروني‬ ‫يي‬‫ر‬‫الع‬ ‫طلس‬‫و‬‫بدأنا‬ ‫لما‬ ‫ا‬‫ا‬‫ار‬‫ر‬‫بتم‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫ا‬‫يمكن‬‫إعداد‬ ‫ك‬ ،‫الحياتية‬‫و‬ ‫بية‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫ا‬‫ر‬‫الد‬ ‫المناحف‬ ‫مختلف‬ ‫فف‬ ‫المتنوعة‬ ‫بروعات‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ش‬‫الم‬ ‫من‬ ‫يد‬‫ز‬‫الم‬‫بوف‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫ف‬ ‫معك‬ ‫نبحر‬‫ف‬ ‫بف‬‫ض‬‫ا‬‫ر‬‫افت‬ ‫عالم‬‫اإلبداع‬‫و‬ ‫بتفاد‬‫س‬‫اال‬‫و‬ ‫المتعة‬ ‫يحق‬ ‫ح‬‫مفتو‬‫أدناء‬‫بميم‬‫ص‬‫ت‬‫ك‬‫نشاء‬‫ا‬‫و‬‫ك‬‫م‬‫وقع‬‫و‬‫يب‬‫قاموس‬ ‫د‬‫ع‬‫ت‬ ،‫بدر‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫الم‬ ‫مفتوحة‬ ‫مجانية‬ ‫برمجة‬ ‫ولغات‬ ‫تطبيقات‬ ‫بتخدام‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫با‬ ‫بور‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫الم‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫بطلحات‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫م‬ ‫ا‬‫بار‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ش‬‫انت‬ ‫األكدر‬‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫في‬ ‫بة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫المتخ‬ ‫العالمية‬ ‫بات‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬ ‫الم‬‫و‬ ‫بركات‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ش‬‫ال‬ ‫ى‬‫كبر‬ ‫في‬ ‫ا‬ .‫االتصاالت‬‫و‬ ‫ع‬‫برو‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ش‬‫م‬ ‫عد‬‫وي‬‫بمدابة‬ ‫بور‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫الم‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫بطلحات‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫م‬ ‫قاموس‬ ‫موقع‬ ‫إنتاج‬‫نموذج‬‫لقاموس‬ ‫عام‬ ‫بطلحات‬‫ب‬‫ص‬‫م‬‫بطلحات‬‫ب‬‫ص‬‫الم‬ ‫كافة‬ ‫إدخال‬ ‫خاللإ‬ ‫من‬ ‫بتطيع‬‫ب‬‫س‬‫ت‬‫بأى‬ ‫بة‬‫ب‬‫ص‬‫الخا‬‫بية‬‫ب‬‫س‬‫ا‬‫ر‬‫د‬ ‫ماد‬‫ويتيح‬ ، ‫امكانية‬ ‫ع‬‫برو‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ش‬‫الم‬ ‫لك‬‫بطلح‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫م‬ ‫أ‬ ‫عن‬ ‫البحث‬‫تإ‬‫ر‬‫بو‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫و‬ ،‫بإ‬ ‫بود‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫المق‬ ‫وعرض‬‫بهولة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫و‬ ‫عة‬‫بر‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫ب‬، ‫إلف‬ ‫باإلضافة‬ ‫وذلك‬‫أو‬ ‫تعديلإ‬ ‫إمكانية‬.‫حذفإ‬
 8. 8. 7 ‫تكنولوجيا‬‫المعلومات‬‫واالتصاالت‬–‫الثانوى‬ ‫الثانى‬ ‫الصف‬ ‫األولى‬ ‫الوحدة‬ ‫الويب‬ ‫موقع‬ ‫تصميم‬ ‫أساسيات‬ ‫اجت‬‫و‬‫ن‬‫تعمل‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬:‫أن‬ ‫على‬ ‫ا‬‫قادر‬ ‫الطالب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يتوقع‬ ‫الموضوع‬ ‫نهاية‬ 1-‫مع‬ ‫يتعامل‬ ‫ويب‬ ‫موقع‬ ‫بإنشاء‬ ‫المرتبطة‬ ‫األساسية‬ ‫والمصطلحات‬ ‫المفاهيم‬ ‫بعض‬ ‫يتعرف‬ .‫البيانات‬ ‫قواعد‬ 2-.‫الديناميكية‬ ‫الويب‬ ‫وصفحة‬ ‫الساكنة‬ ‫الويب‬ ‫صفحة‬ ‫يميز‬ 3-‫جهاز‬ ‫إعداد‬ ‫عمليات‬ ‫يمارس‬‫جهاز‬ ‫ليصبح‬ ‫الكمبيوتر‬Server. 4-.‫الويب‬ ‫وتطبيقات‬ ‫برامج‬ ‫حزم‬ ‫يتعرف‬ ‫ل‬ ‫معريف‬ ‫مدخل‬‫رشوع‬‫لم‬
 9. 9. 8 ‫تكنولوجيا‬‫المعلومات‬‫واالتصاالت‬–‫الثانوى‬ ‫الثانى‬ ‫الصف‬ ‫األولى‬ ‫الوحدة‬ ‫الويب‬ ‫موقع‬ ‫تصميم‬ ‫أساسيات‬ 1-‫نية‬‫ا‬‫اجمل‬ ‫امج‬‫رب‬‫ال‬Freeware: ‫إذن‬ ‫أو‬ ‫ماد‬ ‫مقابل‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫بتخدامها‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫با‬ ‫ية‬‫ر‬‫الفك‬ ‫الملكية‬ ‫ح‬ ‫باحب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬ ‫مالكها‬ ‫بمح‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫ي‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ .‫منإ‬ ‫كتابي‬ 2-‫املصدر‬ ‫مفتوحة‬ ‫امج‬‫رب‬‫ال‬Open Source Programs: ‫وتطوير‬ ‫تعديلإ‬ ‫امكانية‬‫و‬ ‫الكود‬ ‫علف‬ ‫باالطالع‬ ‫بتخدميها‬‫ب‬‫س‬‫لم‬ ‫بمح‬‫ب‬‫س‬‫ي‬ ‫بور‬‫ب‬‫ش‬‫من‬ ‫وتطبيقات‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ .‫التعديل‬ ‫بعد‬ ‫استخدامها‬ ‫أو‬ ‫ها‬‫نشر‬ ‫عاد‬‫ا‬‫و‬، ‫يها‬‫ر‬‫مطو‬ ‫احتياجات‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ 3-‫صفحة‬‫الو‬‫يب‬‫ال‬‫ساكنة‬Static Web Page: ‫بامتداد‬ ‫حفظها‬ ‫يمكن‬ ،‫نت‬‫ر‬‫اإلنت‬ ‫بات‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ض‬‫بتعر‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫م‬ ‫أحد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تعرض‬ ‫معلومات‬ ‫بفحة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬.htm , .html,... ‫اب‬‫و‬‫ور‬ ‫وجداول‬ ‫وفيديو‬ ‫بور‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫و‬ ‫قام‬‫ر‬‫أ‬‫و‬ ‫بوو‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫ن‬ ‫من‬ ‫البيانات‬ ‫اع‬‫و‬‫أن‬ ‫مختلف‬ ‫تعرض‬ ‫ات‬‫ر‬‫التأدي‬ ‫بعض‬ ‫البيانات‬ ‫هذ‬ ‫يصاحب‬ ‫وقد‬ ،‫إلخ‬: ‫شكي‬1‫ساكنة‬ ‫وي‬ ‫صفحة‬ ) ‫رورا‬‫ر‬‫المص‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫رطلحات‬‫ر‬‫مص‬ ‫اقاموس‬ "‫ررو‬‫ر‬‫مش‬ ‫تنفيذك‬ ‫أثناء‬ ‫بعض‬ ‫تتعرف‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬‫اااااية‬‫ا‬‫ااااااس‬‫ا‬‫االس‬ ‫المفاهيم‬‫ررررروف‬‫ر‬‫س‬ ‫التي‬ ‫الهامة‬ . ‫نستخدمها‬ ‫الحظ‬‫امتداد‬ ‫الصفحة‬ HTML
 10. 10. 9 ‫تكنولوجيا‬‫المعلومات‬‫واالتصاالت‬–‫الثانوى‬ ‫الثانى‬ ‫الصف‬ ‫األولى‬ ‫الوحدة‬ ‫الويب‬ ‫موقع‬ ‫تصميم‬ ‫أساسيات‬ 4-‫صفحة‬‫ال‬‫يب‬‫و‬‫ادل‬‫يناميكية‬Dynamic Web Page: ‫بة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫غ‬‫بل‬ ‫بب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫تك‬ ،‫بت‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ن‬‫ر‬‫اإلنت‬ ‫علف‬ ‫بة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ح‬‫با‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫م‬ ‫بات‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫م‬‫معلو‬ ‫بة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ح‬‫بف‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬PHP‫أو‬ASP.net، ‫كإرجاع‬ ،‫الصفحة‬ ‫لمحتوى‬ ‫معالجة‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫ويتاح‬ ،‫البيانات‬ ‫اع‬‫و‬‫أن‬ ‫مختلف‬ ‫عرض‬ ‫يمكنها‬ .‫ناتج‬ ‫أو‬ ‫رسالة‬ ‫عرض‬ ‫أو‬ ‫قيمة‬ ‫الخادم‬ ‫جهاز‬ ‫علم‬ ‫تنفيذه‬ ‫يتم‬ ‫كود‬ ‫علم‬ ‫الديناميكية‬ ‫الوي‬ ‫صفحة‬ ‫ى‬‫وتحتو‬Server: ‫المنا‬ ‫سبيي‬ ‫،علم‬ .‫مرور‬ ‫وكلمة‬ ‫مستخدم‬ ‫اسم‬ ‫مدل‬ ‫العميل‬ ‫مدخالت‬ ‫علف‬ ‫ا‬‫ا‬‫بناء‬ ‫معين‬ ‫اء‬‫ر‬‫اج‬ ‫تنفيذ‬ .‫الخادم‬ ‫عند‬ ‫بيانات‬ ‫قاعد‬ ‫مع‬ ‫للتعامل‬ ‫كود‬ ‫علف‬ ‫الصفحة‬ ‫اء‬‫و‬‫احت‬ ‫في‬ ‫المتاح‬ ‫اإلمتداد‬ ‫من‬ )‫ديناميكية‬ ‫أو‬ ‫باكنة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬( ‫بفحة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫ال‬ ‫ع‬‫نو‬ ‫فة‬‫ر‬‫مع‬ ‫األحيان‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫ويمكنك‬ ‫الموقع‬ ‫ان‬‫و‬‫عن‬URL ‫شكي‬2‫وي‬ ‫صفحة‬ )‫ديناميكية‬ ‫الحظ‬‫امتداد‬ ‫الصفحة‬ ASPX
 11. 11. 10 ‫تكنولوجيا‬‫المعلومات‬‫واالتصاالت‬–‫الثانوى‬ ‫الثانى‬ ‫الصف‬ ‫األولى‬ ‫الوحدة‬ ‫الويب‬ ‫موقع‬ ‫تصميم‬ ‫أساسيات‬ 5-‫اخلادم‬Server: ‫بادم‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫خ‬ ‫بوتر‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫كمب‬ ‫باز‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ه‬‫ج‬ : ‫بار‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫بإعت‬ ‫بدهما‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ح‬‫أ‬ ،‫بين‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ف‬‫مختل‬ ‫بين‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫معن‬ ‫بإ‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬ ‫بد‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫يق‬ ‫بطلح‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫الم‬ Hardware Server،‫بوتر‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫كمب‬ ‫ببكة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ش‬ ‫بي‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ف‬‫بد‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ح‬‫أ‬ ‫با‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ه‬‫ب‬ ‫بوم‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬‫ي‬ ‫دور‬ ‫بةأ‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫م‬‫مه‬ ‫بار‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫بإعت‬ ‫بر‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫خ‬‫اآل‬‫و‬ ‫كمبيوتر‬ ‫شبكة‬ ‫في‬ ‫المكونات‬ ‫أو‬ ‫األجهز‬Software Server. : ‫األو‬ ‫بادم‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫خ‬ ‫بوتر‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫كمب‬ ‫باز‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ه‬‫ج‬ ‫بإ‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬ ‫بد‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫يق‬Hardware Server‫بوتر‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫كمب‬ ‫ببكة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ش‬ ‫بي‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ف‬‫بز‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫يتم‬ ‫باز‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ه‬‫ج‬ ‫بو‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ه‬‫و‬ ‫بإ‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫خال‬ ‫بن‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫م‬‫و‬ ‫ببكة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ش‬‫ال‬ ‫بز‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ه‬‫أج‬ ‫باقي‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬ ‫بي‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ف‬ ‫بتحكم‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬ ،‫ببكة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ش‬‫ال‬ ‫بز‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ه‬‫أج‬ ‫باقي‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬ ‫بن‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ع‬ ‫بة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫عال‬ ‫بة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫فن‬ ‫بفات‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫ا‬‫و‬‫بم‬ ‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫ا‬ ‫تشغيل‬ ‫نظام‬ ‫اسطة‬‫و‬‫ب‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫شبكة‬ ‫مستخدمي‬ ‫صالحيات‬ ‫تتحدد‬Server. ‫النانم‬: ‫بوتر‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫الكمب‬ ‫ببكة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ش‬ ‫بي‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ف‬ ‫بوتر‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫الكمب‬ ‫بز‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ه‬‫أج‬ ‫أو‬ ‫بات‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬‫ملح‬ ‫بد‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ح‬‫أ‬ ‫بإ‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬ ‫بوم‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬‫ي‬ ‫بذ‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫ا‬ ‫بدور‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫ا‬ ‫بإ‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬ ‫بد‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫يق‬ Software Server،: ‫ن‬‫فمنال‬ ‫الوي‬ ‫خادم‬Web Server:‫يقصد‬‫صفحات‬ ‫عليإ‬ ‫ن‬‫المخز‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫جهاز‬ ‫بإ‬‫الويب‬ ‫موقع‬. ‫الطابعة‬ ‫خادم‬Print Server:‫إدار‬ ‫في‬ ‫ويتحكم‬ ، ‫الطابعة‬ ‫بإ‬ ‫بلة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫المت‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫جهاز‬ ‫بإ‬ ‫بد‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫يق‬ ‫الشبكة‬ ‫في‬ ‫آخر‬ ‫جهاز‬ ‫أ‬ ‫من‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬ ‫الطباعة‬ ‫عمليات‬. ‫اإللكتروني‬ ‫رد‬‫ر‬‫البري‬ ‫رادم‬‫ر‬‫خ‬Server:Mail‫بد‬‫ب‬‫ي‬‫ر‬‫الب‬ ‫بل‬‫ب‬‫ئ‬‫با‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫ر‬ ‫بإ‬‫ب‬‫ي‬‫عل‬ ‫ن‬‫خز‬‫الم‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫باز‬‫ب‬‫ه‬‫ج‬ ‫بإ‬‫ب‬‫ب‬ ‫بد‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫يق‬ ‫الشبكة‬ ‫أجهز‬ ‫لباقي‬ ‫ويتيحها‬ ‫اإللكتروني‬ ‫يد‬‫ر‬‫بالب‬ ‫تبطة‬‫ر‬‫الم‬ ‫العمليات‬ ‫كافة‬ ‫إدار‬ ‫في‬ ‫ويتحكم‬ ‫اإللكتروني‬. ‫البيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫خادم‬Server: Database‫ويتحكم‬ ‫البيانات‬ ‫قاعد‬ ‫عليإ‬ ‫ن‬‫خز‬‫الم‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫جهاز‬ ‫فهو‬ ‫تعا‬ ‫عمليات‬ ‫ويدير‬.‫وهكذا‬ .... ،‫معها‬ ‫الشبكة‬ ‫أجهز‬ ‫باقي‬ ‫مل‬
 12. 12. 11 ‫تكنولوجيا‬‫المعلومات‬‫واالتصاالت‬–‫الثانوى‬ ‫الثانى‬ ‫الصف‬ ‫األولى‬ ‫الوحدة‬ ‫الويب‬ ‫موقع‬ ‫تصميم‬ ‫أساسيات‬ 6-‫يبت‬‫ر‬‫سك‬Script: ‫ب‬ ‫يكتب‬ ‫كود‬‫إ‬‫حد‬‫ى‬‫اء‬‫ر‬‫إلج‬ ‫الويب‬ ‫بفحات‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫ل‬ ‫بة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫المخ‬ ‫البرمجة‬ ‫لغات‬‫أو‬ ‫مهمة‬‫علف‬ ‫معالجة‬ :‫منها‬ ‫البيانات‬ ‫بعض‬ 7-‫يد‬‫و‬‫التك‬ ‫و‬‫أ‬ ‫الرتمزي‬ ‫لغة‬HTML"Hyper Text Markup Language": ‫في‬ ‫بتخدمة‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫الم‬ ‫اللغة‬‫باء‬‫ب‬‫ب‬‫ش‬‫إن‬Static Web Page‫بامتداد‬ ‫بفحات‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫ال‬ ‫هذ‬ ‫حفظ‬ ‫ويمكن‬ ، .htm, .html.‫نت‬‫ر‬‫اإلنت‬ ‫مستعرضات‬ ‫أحد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وتعرض‬ ‫مني‬: Java Script VB Script ‫الكود‬ ‫هذا‬ ‫ينفذ‬: ‫العميي‬ ‫بجهاز‬ ‫المستعرا‬ ‫داخي‬ "Run at Client". Client Side Languages :‫مني‬ PHP ASP net : ‫الكود‬ ‫هذا‬ ‫ينفذ‬ ‫داخي‬‫جهاز‬‫الخادم‬ at Server""Run Server Side Languages :‫مالحظة‬ ‫يمكن‬ ‫خالي‬ ‫المستخدم‬ ‫اسم‬ ‫حقي‬ ‫ترك‬ ‫عدم‬ ‫من‬ ‫كد‬ ‫الت‬‫تنفيذه‬‫طري‬ ‫عن‬ ‫كود‬‫جهاز‬ ‫علم‬ ‫البيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫في‬ ‫الموجود‬ ‫وهم‬ ‫صحيحة‬ ‫السر‬ ‫كلمة‬ ‫و‬ ‫المستخدم‬ ‫اسم‬ ‫ان‬ ‫من‬ ‫التحق‬ ‫كود‬ ‫أما‬ ‫يمكن‬ ‫بالخادم‬‫تنفيذه‬‫طري‬ ‫عن‬ ‫كود‬‫أو‬‫علم‬‫جهاز‬().
 13. 13. 12 ‫تكنولوجيا‬‫المعلومات‬‫واالتصاالت‬–‫الثانوى‬ ‫الثانى‬ ‫الصف‬ ‫األولى‬ ‫الوحدة‬ ‫الويب‬ ‫موقع‬ ‫تصميم‬ ‫أساسيات‬ 8-‫لغة‬PHP"Personal Home Paged": ‫لغة‬ ‫فهي‬ ،‫الديناميكية‬ ‫الويب‬ ‫اقع‬‫و‬‫م‬ ‫تطوير‬ ‫في‬ ‫بة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫المتخ‬ ‫اللغات‬ ‫إحدى‬‫مجانية‬‫م‬‫فتوحة‬ ‫عة‬‫السر‬‫و‬ ‫بالسهولة‬ ‫تتسم‬ ‫المصدر‬‫و‬‫الخادم‬ ‫لدى‬ ‫تعمل‬Server Side Language‫تضمين‬ ‫ويتم‬ ‫كود‬ ‫داخل‬ ‫بها‬ ‫الخاو‬ ‫الكود‬HTML‫المختلفة‬ ‫البيانات‬ ‫اعد‬‫و‬‫بق‬ ‫بهولة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫ب‬ ‫بال‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫االت‬ ‫يمكنها‬ ‫كما‬ ، .‫بأمان‬ ‫كود‬ ‫علف‬ ‫تحتو‬ ‫التي‬ ‫بات‬‫ب‬‫ح‬‫بف‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫ال‬ ‫حفظ‬‫وت‬PHP‫بداد‬‫ب‬‫ت‬‫بام‬‫ب‬‫ب‬.PHP‫كود‬ ‫بذ‬‫ب‬‫ي‬‫ولتنف‬PHP‫باج‬‫ب‬‫ت‬‫نح‬ ‫خادم‬ ‫جهاز‬ ‫بي‬‫ب‬‫ص‬‫بخ‬‫ش‬‫ال‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫جهاز‬ ‫لجعل‬ ‫الالزمة‬ ‫التعديالت‬ ‫بعض‬ ‫اء‬‫ر‬‫إلج‬Server‫بتخدام‬‫ب‬‫س‬‫با‬ ‫نامج‬‫ر‬‫ب‬Apache Server. ‫برمجة‬ ‫لغة‬ ‫أ‬ ‫وتحتاج‬‫إلف‬‫محرر‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫بهر‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ش‬‫أ‬ ‫ومن‬ ‫الكود‬ ‫لكتابة‬ ‫بتخدم‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫ي‬ ‫باعد‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫م‬ ‫نامج‬‫ر‬‫ب‬ ‫بلغة‬ ‫الويب‬ ‫صفحات‬PHP: Aptana Studio
 14. 14. 13 ‫تكنولوجيا‬‫المعلومات‬‫واالتصاالت‬–‫الثانوى‬ ‫الثانى‬ ‫الصف‬ ‫األولى‬ ‫الوحدة‬ ‫الويب‬ ‫موقع‬ ‫تصميم‬ ‫أساسيات‬ ‫شكي‬3)‫وي‬ ‫صفحات‬ ‫إنشا‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫التطبيقات‬ ‫بعا‬ 9-‫برانمج‬Apache Server: ‫يستخدم‬‫أجهز‬ ‫مع‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫ا‬Server‫أو‬‫الشخصي‬ ‫جهازك‬ ‫لتحويل‬‫إلف‬‫خادم‬ ‫جهاز‬Server ‫المكت‬ ‫الكود‬ ‫ترجمة‬ ‫بتطيع‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫ي‬ ‫بحيث‬‫بلغة‬ ‫وب‬PHP‫من‬ ‫الويب‬ ‫اقع‬‫و‬‫م‬ ‫مطور‬ ‫علف‬ ‫بهل‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫ي‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫الكمبيوتر‬ ‫جهاز‬ ‫علف‬ ‫ا‬‫ا‬‫محلي‬ ‫الموقع‬ ‫بفحات‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬ ‫اختبار‬Local‫بيف‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ض‬‫الم‬ ‫الجهاز‬ ‫علف‬ ‫فعإ‬‫ر‬ ‫قبل‬ Host.‫نت‬‫ر‬‫اإلنت‬ ‫علف‬ ‫نشر‬ ‫ليتم‬ Expression web
 15. 15. 14 ‫تكنولوجيا‬‫المعلومات‬‫واالتصاالت‬–‫الثانوى‬ ‫الثانى‬ ‫الصف‬ ‫األولى‬ ‫الوحدة‬ ‫الويب‬ ‫موقع‬ ‫تصميم‬ ‫أساسيات‬ 10-‫يب‬‫و‬ ‫موقع‬ ‫نرش‬Publishing Web Site: ‫عند‬‫إنشاء‬‫نحتاج‬ ‫ويب‬ ‫موقع‬‫إلف‬‫قبل‬ ‫وذلك‬ ‫نت‬‫ر‬‫إنت‬ ‫مستعرض‬ ‫علف‬ ‫وعرضإ‬ ‫صفحاتإ‬ ‫ية‬‫ر‬‫تج‬ ،‫نت‬‫ر‬‫اإلنت‬ ‫علف‬ ‫تإ‬‫ر‬‫يا‬‫ز‬‫ل‬ ‫ا‬‫ا‬‫متاح‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬:‫موقع‬ ‫لنشر‬ ‫طريقتان‬ ‫وتوجد‬ 11-‫لغة‬SQL "Structured Query Language": ‫قا‬ ‫باء‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ش‬‫إن‬ ‫من‬ ‫ا‬‫بدء‬ ‫البيانات‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫إدار‬ ‫عمليات‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫بتخدم‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫ت‬ ‫برمجة‬ ‫لغة‬‫البي‬ ‫عد‬‫انات‬ ‫جمل‬ ‫كتابة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫البيانات‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫منها‬ ‫ن‬‫تتكو‬ ‫التي‬ ‫الجداول‬ ‫داخل‬ ‫نة‬‫ز‬‫المخ‬ ‫البيانات‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬‫و‬ :‫عمليات‬ ‫اء‬‫ر‬‫بإج‬ ‫تسمح‬ )‫امر‬‫و‬‫(أ‬ ‫بسيطة‬ ( ‫جديد‬ ‫بيانات‬ ‫إضافة‬INSERT.) ( ‫قبل‬ ‫من‬ ‫نة‬‫ز‬‫مخ‬ ‫بيانات‬ ‫اض‬‫ر‬‫استع‬SELECT.) ‫ن‬‫محلي‬‫ا‬Localhost ‫بنا‬ ‫الخاو‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫جهاز‬ ‫علف‬ ‫الموقع‬ ‫عرض‬ ‫يتم‬ ‫حيث‬‫أو‬‫محلية‬ ‫شبكة‬ ‫في‬LAN. :‫األولم‬ ‫اإلنترنت‬ ‫علم‬SiteWebPublishing ‫باز‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ه‬‫ج‬ ‫بمف‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫ي‬ ‫بادم‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫خ‬ ‫باز‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ه‬‫ج‬ ‫بف‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫ع‬ ‫بع‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬‫المو‬ ‫بع‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ف‬‫ر‬‫ي‬ ‫بث‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ح‬ Hosting web site‫أو‬‫بع‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬‫المو‬ ‫بار‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ز‬‫ب‬ ‫بتخدمين‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫للم‬ ‫بمح‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫ي‬ ‫بث‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ح‬ ‫بيف‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ض‬‫الم‬ ‫باز‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ه‬‫الج‬ ‫بإ‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫عل‬ ‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫يط‬ ‫بالموقع‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬ ‫باو‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫خ‬ ‫ان‬‫و‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ن‬‫ع‬ ‫بالل‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫خ‬ ‫بن‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫م‬Web Address‫أو‬URL "Uniform Resource Locator"‫بيم‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫التع‬‫و‬ ‫بة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ي‬‫ر‬‫الت‬ ‫ار‬‫ز‬‫و‬ ‫بع‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬‫مو‬ ‫ان‬‫و‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ن‬‫ع‬ ‫بل‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫د‬‫م‬ "www.emoe.org.eg". ‫النانية‬:
 16. 16. 15 ‫تكنولوجيا‬‫المعلومات‬‫واالتصاالت‬–‫الثانوى‬ ‫الثانى‬ ‫الصف‬ ‫األولى‬ ‫الوحدة‬ ‫الويب‬ ‫موقع‬ ‫تصميم‬ ‫أساسيات‬ ( ‫البيانات‬ ‫هذ‬ ‫تعديل‬UPDATE.) ( ‫البيانات‬ ‫هذ‬ ‫حذف‬DELETE.) 12-ServerMYSQL: ‫بم‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ظ‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ن‬ ‫بات‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ط‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬ ‫بد‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ح‬‫أ‬ ‫بو‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ه‬‫إدار‬‫بة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ئ‬‫بال‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫ا‬ ‫بات‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ن‬‫با‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫ا‬ ‫بد‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ع‬‫ا‬‫و‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬RDBMS "Relational Data Base Management System". 13-‫يب‬‫و‬‫ال‬ ‫بيقات‬‫تط‬ ‫حزم‬" Web Server Packages": ‫بشكي‬ ‫الوي‬ ‫تطبيقات‬ ‫حزم‬ ‫ى‬‫تحتو‬:‫علم‬ ‫أساسي‬ ‫تدبيت‬Install( ‫الويب‬ ‫خادم‬Apache Server). ‫تدبيت‬Install‫البيانات‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫إلدار‬ ‫نظام‬(MySQL.) ‫مجانية‬ ‫وي‬ ‫تطبيقات‬ ‫حزم‬ ‫اإلنترنت‬ ‫علم‬ ‫ويتوفر‬‫يمكن‬‫تنبيتها‬‫من‬: ‫المنا‬ ‫سبيي‬ ‫علم‬ ‫ها‬ 1-‫الوي‬ ‫تطبيقات‬ ‫حزمة‬LAMP"Linux, Apache, MySQL and PHP" ‫الويب‬ ‫خادم‬ ‫نامج‬‫ر‬‫ب‬ ‫بمل‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ش‬‫وت‬Apache Server‫البيانات‬ ‫قاعد‬ ‫وتطبي‬ ،MySQL، ‫و‬‫مترجم‬‫البرمجة‬ ‫لغة‬PHP‫التشغيل‬ ‫نظام‬ ‫علف‬ ‫وتعمل‬Linux. 2-‫الوي‬ ‫تطبيقات‬ ‫حزمة‬WAMP"Windows, Apache, MySQL n PHP" ‫الويب‬ ‫خادم‬ ‫نامج‬‫ر‬‫ب‬ ‫بمل‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ش‬‫وت‬Apache Server‫البيانات‬ ‫قاعد‬ ‫وتطبي‬ ،MySQL، ‫و‬‫مترجم‬‫البرمجة‬ ‫لغة‬PHP‫التشغيل‬ ‫نظام‬ ‫علف‬ ‫وتعمل‬Windows. 3-‫الوي‬ ‫تطبيقات‬ ‫حزمة‬A"Mac Apache MySQL and PHP ‫الويب‬ ‫خادم‬ ‫نامج‬‫ر‬‫ب‬ ‫بمل‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ش‬‫وت‬Apache Server‫البيانات‬ ‫قاعد‬ ‫وتطبي‬ ،MySQL، ‫و‬‫مترجم‬‫البرمجة‬ ‫لغة‬PHP‫التشغيل‬ ‫نظام‬ ‫علف‬ ‫وتعمل‬Mac.
 17. 17. 16 ‫تكنولوجيا‬‫المعلومات‬‫واالتصاالت‬–‫الثانوى‬ ‫الثانى‬ ‫الصف‬ ‫األولى‬ ‫الوحدة‬ ‫الويب‬ ‫موقع‬ ‫تصميم‬ ‫أساسيات‬ 4-‫الوي‬ ‫تطبيقات‬ ‫حزمة‬XAMPP"os Apache MySQL h Perl ‫الويب‬ ‫خادم‬ ‫نامج‬‫ر‬‫ب‬ ‫بمل‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ش‬‫وت‬Apache Server‫البيانات‬ ‫قاعد‬ ‫وتطبي‬ ،MySQL، ‫و‬‫مترجم‬‫البرمجة‬ ‫لغة‬H‫البرمجة‬ ‫ولغة‬Perl‫تشغيل‬ ‫نظام‬ ‫أ‬ ‫علف‬ ‫وتعمل‬. 14-‫اجللسة‬Session: ‫بدف‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ه‬‫ب‬ ‫بك‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫وذ‬ )‫بب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫الو‬ ‫بع‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬‫مو‬ ‫بر‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ئ‬‫ا‬‫ز‬( ‫بتخدم‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫الم‬ ‫بن‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ع‬ ‫بات‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫م‬‫معلو‬ ‫ين‬‫ز‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫خ‬‫لت‬ ‫بة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬‫ي‬‫ر‬‫ط‬ ‫بتخدم‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫الم‬ ‫بم‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫(ا‬ :‫بل‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫د‬‫م‬ ، ‫بع‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬‫المو‬ ‫بفحات‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬ ‫بر‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ع‬ ‫بتخدام‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫لال‬ ‫با‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ه‬‫إتاحت‬User Name‫بة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫م‬‫كل‬ ، ‫برور‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫م‬‫ال‬User Name‫باج‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫يح‬ ‫بد‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬‫و‬ .) ‫بخ‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫ا‬ .....،‫بية‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫الشخ‬‫و‬ ‫بة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫م‬‫العا‬ ‫بإ‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫بيانا‬ ‫بض‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ع‬‫ب‬ ، ( :‫بن‬‫ب‬‫ب‬‫م‬ ‫بال‬‫ب‬‫ب‬‫ك‬ ‫بال‬‫ب‬‫ب‬‫خ‬‫بإد‬ ‫بت‬‫ب‬‫ب‬‫ن‬‫ر‬‫إنت‬ ‫بع‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬‫مو‬ ‫بار‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ز‬ ‫بد‬‫ب‬‫ب‬‫ن‬‫ع‬ ‫بجيل‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫الت‬ ‫بف‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫إ‬ ‫بتخدم‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫الم‬User Name & Password‫بتح‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ف‬‫ب‬ ‫بك‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫ذ‬ ‫بتم‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫و‬Session‫بم‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫ا‬ ‫بتقبل‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫ي‬ ‫بر‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫كمتغ‬ ‫بل‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫م‬‫يع‬ ‫بذاكر‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫ا‬ ‫بي‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ف‬ ‫بة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫م‬‫وكل‬ ‫بتخدم‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫الم‬‫بذا‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ه‬‫ل‬ ‫بع‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬‫المو‬ ‫بور‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ط‬‫م‬ ‫بمح‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫وي‬ ،‫بجيل‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫الت‬ ‫بفحة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬ ‫بي‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ف‬ ‫با‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ه‬‫إدخال‬ ‫بم‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬ ‫بي‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ال‬ ‫برور‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫م‬‫ال‬ ‫برو‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ش‬‫أ‬ ‫شر‬ ‫بف‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫ع‬ ‫ا‬‫ا‬‫باء‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬ ‫بك‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫وذ‬ ، ‫بإ‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬ ‫بمح‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫ي‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫بع‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬‫المو‬ ‫بفحات‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬ ‫بع‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫جم‬ ‫بار‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ز‬‫ب‬ ‫بتخدم‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫الم‬ .‫معينة‬ ‫تدريب‬(1) "‫مفاهيم‬‫أساسية‬"‫بكتاب‬‫األنشطة‬‫والتدريبات‬ ( ‫صفحة‬6) ‫مالحظة‬: ‫الذى‬ ‫التشغيل‬ ‫نظام‬ ‫هو‬ ‫السابقة‬ ‫الويب‬ ‫تطبيقات‬ ‫حزم‬ ‫بين‬ ‫الجوهري‬ ‫الفرق‬ .‫معه‬ ‫تعمل‬
 18. 18. 17 ‫تكنولوجيا‬‫المعلومات‬‫واالتصاالت‬–‫الثانوى‬ ‫الثانى‬ ‫الصف‬ ‫األولى‬ ‫الوحدة‬ ‫الويب‬ ‫موقع‬ ‫تصميم‬ ‫أساسيات‬ ‫اجت‬‫و‬‫ن‬‫تعمل‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬:‫أن‬ ‫على‬ ‫ا‬‫قادر‬ ‫الطالب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يتوقع‬ ‫الموضوع‬ ‫نهاية‬ 1-‫ويب‬ ‫موقع‬ ‫إلنشاء‬ ‫المطلوبة‬ ‫المهام‬ ‫يحدد‬. 2-‫ويب‬ ‫لموقع‬ ‫الرئيسية‬ ‫الصفحة‬ ‫يخطط‬ 3-‫يحمل‬‫برنامج‬Xampp‫لتشغيل‬‫تطبيقي‬Apache‫و‬MYSQL. ‫يط‬‫ختط‬‫رشوع‬‫م‬‫موقع‬ "‫قاموس‬‫مصطلحات‬‫تر‬‫و‬‫ي‬‫ب‬‫لمك‬‫ا‬‫املصور‬"
 19. 19. 18 ‫تكنولوجيا‬‫المعلومات‬‫واالتصاالت‬–‫الثانوى‬ ‫الثانى‬ ‫الصف‬ ‫األولى‬ ‫الوحدة‬ ‫الويب‬ ‫موقع‬ ‫تصميم‬ ‫أساسيات‬ ‫موقع‬ ‫باء‬‫ب‬‫ش‬‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫بميم‬‫ب‬‫ص‬‫ت‬‫ولغات‬ ‫تطبيقات‬ ‫بتخدام‬‫ب‬‫س‬‫با‬ ‫بور‬‫ب‬‫ص‬‫الم‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫بطلحات‬‫ب‬‫ص‬‫م‬ ‫قاموس‬ ‫مجانية‬ ‫برمجية‬‫أو‬‫المصدر‬ ‫مفتوحة‬. ‫كود‬ ‫كتابة‬ ‫علف‬ ‫يبك‬‫ر‬‫تد‬ ‫في‬ ‫ع‬‫برو‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ش‬‫الم‬ ‫أهمية‬ ‫تكمن‬‫البيانات‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫مع‬ ‫بالتعامل‬ ‫الخاو‬ ‫ويب‬ ‫موقع‬ ‫صفحات‬ ‫عبر‬ ‫يمكنك‬ ‫ويذلك‬–‫الطال‬ ‫يز‬‫ز‬‫ع‬‫ب‬-‫تطبيقإ‬ ‫يمكنك‬ ‫ا‬‫ا‬‫نموذج‬ ‫اعتبار‬‫في‬‫جدي‬ ‫اقع‬‫و‬‫م‬ ‫انتاج‬‫متنوعة‬ ‫د‬ ‫االستخدامات‬.‫الالزمة‬ ‫التعديالت‬ ‫اءك‬‫ر‬‫إج‬ ‫بعد‬ ‫تهيئة‬‫البيهة‬.‫الموقع‬ ‫إلنشاء‬ ‫المناسبة‬ ‫بيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫ررا‬‫ر‬‫إنش‬‫إدخالها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫بطلحات‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫الم‬ ‫قاموس‬ ‫بيانات‬ ‫لحفظ‬‫أو‬‫تعديله‬‫عبر‬ ‫ا‬ .‫الموقع‬ ‫صفحات‬ ‫الرهيسة‬ ‫الصفحة‬ ‫تصميم‬. ‫رطلت‬‫ر‬‫مص‬ ‫رافة‬‫ر‬‫إن‬‫ية‬‫ز‬‫اإلنجلي‬‫و‬ ‫يية‬‫ر‬‫الع‬ ‫باللغتين‬-‫بطلح‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫للم‬ ‫العلمي‬ ‫يف‬‫ر‬‫التع‬–‫تدل‬ ‫بور‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬ .‫بيانات‬ ‫قاعد‬ ‫في‬ ‫وحفظها‬ ،‫المصطلح‬ ‫علف‬ ‫مصطلت‬ ‫عن‬ ‫البحث‬.‫البيانات‬ ‫قاعد‬ ‫داخل‬ ‫مصطلت‬ ‫حذإ‬.‫البيانات‬ ‫قاعد‬ ‫من‬ ‫مصطلت‬ ‫بيانات‬ ‫تعديي‬.‫البيانات‬ ‫قاعد‬ ‫في‬ ‫المساعدة‬ ‫توفير‬.‫الموقع‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫كيفية‬ ‫حول‬ ‫الالزمة‬ ‫الهدإ‬‫من‬‫ع‬‫المشرو‬: ‫أهمية‬‫ع‬‫المشرو‬: ‫تنفيذها‬ ‫المطلو‬ ‫المهام‬ ‫تحديد‬‫في‬‫ع‬‫رررررررو‬‫ر‬‫مش‬‫ررررررطلحات‬‫ر‬‫مص‬ ‫"قاموس‬ ‫موقع‬ ‫ررررررا‬‫ر‬‫إنش‬ "‫المصور‬ ‫الكمبيوتر‬: :
 20. 20. 19 ‫تكنولوجيا‬‫المعلومات‬‫واالتصاالت‬–‫الثانوى‬ ‫الثانى‬ ‫الصف‬ ‫األولى‬ ‫الوحدة‬ ‫الويب‬ ‫موقع‬ ‫تصميم‬ ‫أساسيات‬ :‫إنشاؤه‬ ‫المطلو‬ ‫للموقع‬ ‫الرهيسة‬ ‫للصفحة‬ ‫ا‬‫ن‬‫مقترح‬ ‫ا‬‫ن‬‫نموذج‬ ‫تمني‬ ‫التالية‬ ‫الشاشة‬ ‫شكي‬4)‫ا‬ ‫مصطلحات‬ ‫"قاموس‬ ‫لموقع‬ ‫الرهيسة‬ ‫الصفحة‬ ‫مقترح‬"‫المصور‬ ‫لكمبيوتر‬ ‫ومعلمك‬ ‫زمالهك‬ ‫ناقش‬‫في‬.‫تنفيذها‬ ‫امكانية‬‫و‬ ‫مقترحاتك‬ ‫لديك‬ ‫هل‬ ‫أخرى؟‬ ‫مقترحات‬
 21. 21. 20 ‫تكنولوجيا‬‫المعلومات‬‫واالتصاالت‬–‫الثانوى‬ ‫الثانى‬ ‫الصف‬ ‫األولى‬ ‫الوحدة‬ ‫الويب‬ ‫موقع‬ ‫تصميم‬ ‫أساسيات‬ :‫ن‬‫ال‬‫و‬‫أ‬‫الموقع‬ ‫إلنشا‬ ‫المناسبة‬ ‫البيهة‬ ‫تهيهة‬ ‫و‬‫ل‬ ‫ذلك‬،‫الموقع‬ ‫تشغيل‬ ‫سالمة‬ ‫لضمان‬ ‫تقنيات‬ ‫من‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬ ‫ضب‬‫اإلعدادات‬ ‫هذه‬ ‫ومن‬‫التقنيا‬‫و‬‫ت‬‫التي‬ :‫االعتبار‬ ‫في‬ ‫ونعها‬ ‫يج‬ (1)‫مشروعك‬ ‫بناء‬ ‫في‬ ‫تستخدمها‬ ‫سوف‬ ‫التي‬ ‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫تحديد‬‫وتدبيتها‬Install‫علف‬.‫الكمبيوتر‬ (2)‫بب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫الو‬ ‫بات‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫م‬‫معلو‬ ‫بفحات‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬ ‫بات‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ف‬‫مل‬ ‫بظ‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ف‬‫ح‬ ‫بة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬‫ي‬‫ر‬‫ط‬ ‫بد‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫تحد‬PagesWeb‫بة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫الخا‬ ‫بادم‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫خ‬ ‫بوتر‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫كمب‬ ‫باز‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ه‬‫ج‬ ‫بف‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫ع‬ ‫ع‬‫برو‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ش‬‫بالم‬Server‫امج‬‫ر‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬ ‫بد‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ح‬‫أ‬ ‫بف‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫ع‬ ‫بها‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ض‬‫عر‬ ‫بة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫امكان‬‫و‬ ، ‫بت‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ن‬‫ر‬‫اإلنت‬ ‫بات‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ض‬‫مستعر‬‫بي‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ف‬ ‫بفحات‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫ال‬ ‫بذ‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ه‬ ‫بظ‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ف‬‫وتح‬ ،‫بوتر‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫كمب‬ ‫باز‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ه‬‫ج‬ ‫بف‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫ع‬ ‫بات‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ف‬‫مل‬ ‫بور‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬ ‫خادم‬Server،‫ب‬:‫التالية‬ ‫ق‬‫الطر‬ ‫ذحدى‬ (3) (4) ‫ات‬ ‫ا‬‫ر‬‫اج‬‫إنشا‬‫موقع‬‫وي‬: ‫ا‬ ‫ة‬‫أجهز‬ ‫أحد‬ ‫علم‬ ‫موقع‬ ‫حجز‬ ‫خال‬ ‫من‬ ‫اإلنترنت‬ ‫علم‬ ‫مادي‬ ‫بمقابي‬‫ررررررافة‬‫ر‬‫ررررررتن‬‫ر‬‫س‬ " ‫الوي‬ ‫اقع‬‫و‬‫م‬Host Server." ‫أ‬) ‫رررررررافة‬‫ر‬‫رررررررتن‬‫ر‬‫باس‬ ‫لك‬ ‫رررررررمت‬‫ر‬‫تس‬ ‫التي‬ ‫المجانية‬ ‫اإلنترنت‬ ‫اقع‬‫و‬‫م‬ ‫أحد‬ ‫علم‬ ‫مقابي‬ ‫ن‬‫بدو‬ .‫موقعك‬ ) " ‫جهازك‬ ‫علم‬ ‫ا‬‫ن‬‫محلي‬ ‫الموقع‬ ‫نشررررررررر‬Local Host‫هذا‬ ‫نتبنم‬ ‫وسرررررررروإ‬ ،" ."‫المصور‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫مصطلحات‬ ‫"قاموس‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫إنتاج‬ ‫في‬ ‫الخيار‬ ‫ج‬)
 22. 22. 21 ‫تكنولوجيا‬‫المعلومات‬‫واالتصاالت‬–‫الثانوى‬ ‫الثانى‬ ‫الصف‬ ‫األولى‬ ‫الوحدة‬ ‫الويب‬ ‫موقع‬ ‫تصميم‬ ‫أساسيات‬ (3)‫بع‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬‫للمو‬ ‫بيف‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ض‬‫الم‬ ‫بادم‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫خ‬‫ال‬ ‫باز‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ه‬‫ج‬ ‫بدور‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬ ‫بوم‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬‫لي‬ ‫بك‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬ ‫باو‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫خ‬‫ال‬ ‫بوتر‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫الكمب‬ ‫باز‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ه‬‫ج‬ ‫بداد‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ع‬‫إ‬ Local Host: ‫ااا‬‫ا‬‫إنش‬ ‫عند‬‫موقع‬‫إل‬ ‫البرامج‬ ‫مطوري‬ ‫ج‬ ‫يحت‬ ‫ويب‬‫ى‬‫موقع‬ ‫باء‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ش‬‫إلن‬ ‫ببة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫المنا‬ ‫البيئة‬ ‫تهيئة‬‫الك‬‫ترون‬‫ف‬ ‫خادم‬ ‫كجهاز‬ ‫يعمل‬ ‫جهازك‬ ‫جعل‬ ‫بتلزم‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫ي‬ ‫مما‬ ‫بور‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫الم‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫بطلحات‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫م‬ ‫قاموس‬Server، ‫بامج‬‫ب‬‫ب‬‫ن‬‫ر‬‫ب‬ ‫بدام‬‫ب‬‫ب‬‫خ‬‫بت‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫با‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬ ‫بك‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫وذ‬Apache Server‫بة‬‫ب‬‫ب‬‫غ‬‫بل‬ ‫المكتوب‬ ‫الكود‬ ‫بة‬‫ب‬‫ب‬‫م‬‫بترج‬ ‫يقوم‬ ‫بذ‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫ا‬PHP "Personal Home Pages". ‫ملحوظة‬‫هامة‬: ‫و‬ ‫يج‬‫الملفات‬ ‫تنم‬ ‫عية‬‫فر‬ ‫مجلدات‬ ‫علم‬ ‫ي‬‫يحتو‬ ‫احد‬‫و‬ ‫مجلد‬ ‫في‬ ‫بالموقع‬ ‫الخاصة‬ ‫الملفات‬ ‫جميع‬ ‫نرع‬ .‫االنجليزية‬ ‫وباللغة‬ ‫اها‬‫و‬‫محت‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ومعبر‬ ‫ة‬‫مختصر‬ ‫الملفات‬ ‫أسما‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫أن‬‫و‬ ،‫ا‬‫ن‬‫مع‬ ‫احد‬‫و‬‫ال‬ ‫ع‬‫النو‬ ‫ذات‬ ‫اننترنت‬ ‫اًن‬ ‫حرى‬‫ح‬‫نش‬ ‫قبن‬ ‫ا‬‫محًي‬ ‫ححتم‬‫ح‬‫ص‬ ‫من‬ ‫والتأكد‬ ‫الموقع‬ ‫لتجربة‬ ،‫ى‬‫الكبر‬ ‫رركات‬‫ر‬‫الش‬ ‫ب‬ ‫تقوم‬ ‫بما‬ ‫روة‬‫ر‬‫أس‬‫ليقوم‬ ‫جهازك‬ ‫تهيئة‬ ‫إلن‬ ‫تحتاج‬ ‫الخادم‬ ‫جهاز‬ ‫بدور‬Server.‫الموقع‬ ‫الستضافة‬ ‫ليصًح‬ ‫برنامج‬ ‫الارج‬ ‫لهضا‬ ‫ححححححتخدمة‬‫ح‬‫المس‬ ‫البرامج‬ ‫أمثًة‬ ‫من‬Xampp"" ‫برنحامج‬ ‫يعتبر‬Xampp‫الك‬ ‫جهحاز‬ ‫إاحداد‬ ‫برامج‬ ‫ححححححن‬‫ح‬‫أفض‬ ‫من‬‫مبيوتر‬ "Local Host‫مع‬ ‫التعامن‬ ‫اًن‬ ‫والقدرا‬ ‫ححححهولة‬‫ح‬‫بالس‬ ‫ححححم‬‫ح‬‫يتس‬ ‫فهو‬ ،" ‫البيانات‬ ‫قوااد‬MYSQL.
 23. 23. 22 ‫تكنولوجيا‬‫المعلومات‬‫واالتصاالت‬–‫الثانوى‬ ‫الثانى‬ ‫الصف‬ ‫األولى‬ ‫الوحدة‬ ‫الويب‬ ‫موقع‬ ‫تصميم‬ ‫أساسيات‬ ‫ؤ‬ ‫ن‬:‫ن‬‫ا‬‫اني‬‫موقع‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫تنفيذ‬‫المصو‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫مصطلحات‬ ‫"قاموس‬:‫ر‬ ، ‫احي‬‫ر‬‫م‬ ‫بنالث‬ ‫وتمر‬‫هي‬: (1) ‫نشاط‬(1) ‫تثبيت‬‫برنا‬‫مج‬Xampp installing " Xampp." ‫تحت‬‫إشراف‬‫معًمك‬ ‫اتبع‬‫خطوات‬‫تثبيت‬‫برنامج‬Xampp‫الموضحة‬‫في‬‫كتاب‬‫األنشطة‬ ‫والتدريبات‬ ‫صفحة‬9 ‫ع‬ ‫رها‬‫ر‬‫عرض‬ ‫أو‬ ‫إدخالها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫البيانات‬ ‫فيها‬ ‫تخزن‬‫من‬ ‫وذلك‬ ‫الويبو‬ ‫موقا‬ ‫رفحات‬‫ر‬‫ص‬ ‫لى‬ :‫مثل‬ ‫البيانات‬ ‫قواعد‬ ‫إدارة‬ ‫برامج‬ ‫إحدى‬ ‫خالل‬Access – MYSQL.‫إلخ‬ .... (1:‫بيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫انشاء‬ ‫مرحلة‬ ) :‫التاليين‬ ‫الخيارين‬ ‫أحد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫الترميز‬ ‫لغة‬HTML‫ا‬Hyper Text Markup Language.‫ا‬ ‫تطبيق‬ ‫أو‬ ‫جاهز‬ ‫برنامج‬ ‫استخدام‬Application:‫برنامج‬ ‫مثل‬Expression Web ‫الحظ‬: ‫باستخدام‬ ‫إنشاؤه‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫الموقا‬‫لغة‬ ‫أو‬ ‫تطبيق‬HTML‫صفحات‬ ‫على‬ ‫يحتوي‬ ‫ويب‬‫ساكنة‬‫ا‬Static Web Pages‫البيانات‬ ‫من‬ ‫مختلفة‬ ‫ا‬ً‫صور‬ ‫تضم‬ ‫ا‬ .‫والمعلومات‬ (2‫ساكنة‬ ‫ويب‬ ‫صفحة/موقع‬ ‫انشاء‬ ‫مرحلة‬ )Static Web Pages
 24. 24. 23 ‫تكنولوجيا‬‫المعلومات‬‫واالتصاالت‬–‫الثانوى‬ ‫الثانى‬ ‫الصف‬ ‫األولى‬ ‫الوحدة‬ ‫الويب‬ ‫موقع‬ ‫تصميم‬ ‫أساسيات‬ ‫اإلنترنت‬ ‫مستعرضات‬ ‫أحد‬ ‫باستخدام‬ ‫الموقع‬ ‫صفحات‬ ‫عرض‬ ‫يتم‬‫التالية‬: Internet Explorer – Google Chrome - Fire Fox.‫...إلخ‬ ‫بطة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫ا‬‫و‬‫ب‬ ‫بها‬ ‫تبطة‬‫ر‬‫الم‬ ‫البيانات‬ ‫قاعد‬ ‫في‬ ‫التعديل‬‫و‬ ‫باكنة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫ال‬ ‫الويب‬ ‫بفحة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬ ‫محتويات‬ ‫معالجة‬ ‫فيها‬ ‫يتم‬ ‫وذلك‬ ،‫التعديل‬‫و‬ ‫بالمعالجة‬ ‫لإ‬ ‫ح‬‫بمو‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫الم‬ ‫بتخدم‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫الم‬‫مدل‬ ‫البرمجة‬ ‫لغات‬ ‫بإحدى‬ ‫كود‬ ‫كتابة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ PHP :‫كود‬ ‫داخل‬HTML. (3)‫مرحلة‬‫تحويل‬‫صفحة‬‫الويب‬‫الساكنة‬‫إلى‬‫صفحة‬‫ويب‬‫ديناميكية‬ "Dynamic Web Pages": ‫نشاط‬(2) "‫تشاين‬‫برنامج‬XAMPP" ‫تحت‬‫إشراف‬‫معًمك‬ ‫اتبع‬‫الخطوات‬‫الموضحة‬‫في‬‫كتاب‬‫األنشطة‬‫والتدريبات‬ ‫صفحة‬13‫لتشاين‬‫برنامج‬XAMPP ‫بالطريقة‬‫الصحيحة‬
 25. 25. 24 ‫تكنولوجيا‬‫المعلومات‬‫واالتصاالت‬–‫الثانوى‬ ‫الثانى‬ ‫الصف‬ ‫األولى‬ ‫الوحدة‬ ‫الويب‬ ‫موقع‬ ‫تصميم‬ ‫أساسيات‬ ‫إلنشاء‬‫مشروعنا‬"‫مصور‬ ‫كمبيوتر‬ ‫مصطلحات‬ ‫"قاموس‬ ‫موقع‬ ‫اًينا‬:‫يًن‬ ‫ما‬ 1-‫ا‬ ‫ساكنة‬ ‫صفحات‬ ‫إنشاء‬Static Web‫عرض‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫تطبيق‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ .‫ا‬ ‫ا‬ ‫كود‬HTML‫تطبيقا‬ ‫مثال‬ ‫ا‬Expression Web‫ا‬ 2-‫ا‬ ‫الساكنة‬ ‫الصفحات‬ ‫محتويات‬ ‫معالجة‬"Static Web‫الموقا‬ ‫صفحات‬ ‫لتصبح‬Dynamic‫و‬ ‫ا‬ ‫بلغة‬ ‫كود‬ ‫بإضافة‬ ‫وذلك‬PHP‫ا‬ ‫كود‬ ‫داخل‬ ‫ا‬HTML.‫ا‬ 3-‫برنامج‬ ‫تشغيل‬Xampp‫يق‬ ‫الذي‬:‫باآلتي‬ ‫وم‬ ‫برنامج‬ ‫تشغيل‬Apache‫الخادم‬ ‫بدور‬ ‫يقوم‬ ‫الجهاز‬ ‫يجعل‬ ‫والذى‬Server. ‫برنامج‬ ‫تشغيل‬MYSQL‫البيانات‬ ‫قواعد‬ ‫ما‬ ‫التعامل‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫والذى‬. ‫عزيزي‬ ‫الطالب‬/‫عزيزتي‬ ‫الطالبة‬ ‫بت‬ ‫ستقوم‬ ‫ما‬ ‫وهو‬‫نفيضى‬‫معًمك‬ ‫اشراف‬ ‫تحت‬،‫خالن‬ ‫من‬‫اتبااك‬ ‫األنشطة‬ ‫نجراءات‬‫والتدريبات‬ ‫األنشطة‬ ‫بكتاب‬ ‫الموضحة‬.
 26. 26. 25 ‫تكنولوجيا‬‫المعلومات‬‫واالتصاالت‬–‫الثانوى‬ ‫الثانى‬ ‫الصف‬ ‫الوحدة‬‫الثانية‬ ‫المشروع‬ ‫إنتاج‬ ‫ومراحل‬ ‫متطلبات‬ ‫متطلبات‬‫المشروع‬ ‫إنتاج‬ ‫ومراحل‬ ‫الوحدة‬ ‫نهاية‬ ‫في‬‫أن‬ ‫على‬ ‫ا‬‫قادر‬ ‫الطالب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يتوقع‬: 1-‫مشروعات‬ ‫يقترح‬‫لتوظيف‬ ‫بسيطة‬‫و‬ ‫تطبيقات‬‫واالتصاالت‬ ‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫خدمات‬ ‫والدراسية‬ ‫الحياتية‬ ‫المجاالت‬ ‫في‬ 2-‫المشروعات‬ ‫مهام‬ ‫تبادل‬ ‫في‬ ‫واألتصاالت‬ ‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫تطبيقات‬ ‫يوظف‬ 3-‫البرامج‬ ‫بعض‬ ‫يوظف‬‫حسابية‬ ‫المكتبية(جداول‬ ‫والتطبيقات‬-‫إنتاج‬ ‫في‬ )‫البيانات‬ ‫قواعد‬‫مهام‬ .‫تعليمية‬ ‫مشروعات‬ ‫ضمن‬ ‫محددة‬ 4-.‫والحياتية‬ ‫التعليمية‬ ‫المشكالت‬ ‫لحل‬ ‫برامج‬ ‫عدة‬ ‫يوظف‬ 5-‫لمشروعه‬ ‫مناسبة‬ ‫بيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫يصمم‬ 6-‫يمارس‬‫بلغة‬ ‫البرمجة‬ ‫مهارات‬PHP. 7-‫فى‬ ‫االنترنت‬ ‫تطبيقات‬ ‫بعض‬ ‫يستخدم‬‫تنفيذ‬.‫مشروعه‬ 8-.‫بمشروعه‬ ‫خاصة‬ ‫تفاعلية‬ ‫ويب‬ ‫صفحات‬ ‫يصمم‬ 9-.‫البيانات‬ ‫بقواعد‬ ‫التفاعلية‬ ‫الويب‬ ‫صفحات‬ ‫يربط‬ 10-.‫المتقدمة‬ ‫االنترنت‬ ‫تطبيقات‬ ‫باستخدام‬ "‫مشرو‬ ‫ينتج‬ 11-( ‫المتقدمة‬ ‫البيانات‬ ‫قواعد‬ ‫يوظف‬MySQL.‫حياتية‬ ‫مشكلة‬ ‫لحل‬ ‫مواقا‬ ‫تصميم‬ ‫فى‬ ) 12-‫البرمجة‬ ‫لغة‬ ‫يستخدم‬PHP.‫افكاره‬ ‫عن‬ ‫للتعبير‬ ‫ويب‬ ‫وموقا‬ ‫برمجيات‬ ‫انتاج‬ ‫فى‬ 13-‫يقي‬.‫محددة‬ ‫معايير‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫والمصداقية‬ ‫الدقة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫المعلومات‬ ‫ومصادر‬ ‫مواقا‬ ‫م‬
 27. 27. 26 ‫تكنولوجيا‬‫المعلومات‬‫واالتصاالت‬–‫الثانوى‬ ‫الثانى‬ ‫الصف‬ ‫الوحدة‬‫الثانية‬ ‫المشروع‬ ‫إنتاج‬ ‫ومراحل‬ ‫متطلبات‬ ‫بعدة‬ "‫المصور‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫مصطلحات‬ ‫"قاموس‬ ‫إنتاج‬ ‫مشروع‬ ‫يمر‬ :‫هي‬ ‫أساسية‬ ‫مراحل‬ ‫وكل‬‫مرحلة‬‫المشروع‬ ‫تنفيذ‬ ‫يمكنك‬ ‫عليها‬ ‫وتدريبك‬ ‫لها‬ ‫دراستك‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬ ‫مهارات‬ ‫عدة‬ ‫تتضمن‬ ‫مرحلة‬(3) ‫الموقع‬ ‫صفحات‬ ‫إنشاء‬ ‫مرحلة‬ ‫مرحلة‬(2) ‫البيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫جداول‬ ‫إنشاء‬ ‫مرحلة‬ ‫مرحلة‬(1) ‫الموقع‬ ‫صفحات‬ ‫تصميم‬ ‫عزيزي‬ ‫الطالب‬/‫عزيزتي‬ ‫الطالبة‬
 28. 28. 27 ‫تكنولوجيا‬‫المعلومات‬‫واالتصاالت‬–‫الثانوى‬ ‫الثانى‬ ‫الصف‬ ‫الوحدة‬‫الثانية‬ ‫المشروع‬ ‫إنتاج‬ ‫ومراحل‬ ‫متطلبات‬ ‫اجت‬‫و‬‫ن‬‫تعمل‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬:‫أن‬ ‫على‬ ‫ا‬‫قادر‬ ‫الطالب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يتوقع‬ ‫الموضوع‬ ‫نهاية‬ 1-‫يصمم‬‫مكونات‬‫الصفحة‬‫الرئيسة‬‫لصفحات‬‫مو‬‫قع‬‫قاموس‬‫المصطلحات‬. 2-‫يحدد‬‫الروابط‬‫الالزمة‬‫لإلبحار‬‫بين‬‫صفحات‬‫الموقع‬. 3-‫يناقش‬‫مع‬‫زمالءه‬‫عدة‬‫مقترحات‬‫لتصميم‬‫صفحات‬‫المشروع‬. ‫تصممي‬‫صفحات‬‫املوقع‬
 29. 29. 28 ‫تكنولوجيا‬‫المعلومات‬‫واالتصاالت‬–‫الثانوى‬ ‫الثانى‬ ‫الصف‬ ‫الوحدة‬‫الثانية‬ ‫المشروع‬ ‫إنتاج‬ ‫ومراحل‬ ‫متطلبات‬ ‫بد‬‫ي‬‫تحد‬ ‫يتم‬ ‫وفيها‬ ، ‫ع‬‫المشرو‬ ‫تنفيذ‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫من‬ ‫األولف‬ ‫المرحلة‬ ‫هي‬‫بب‬‫ي‬‫الو‬ ‫بفحات‬‫ص‬‫ع‬‫برو‬‫ش‬‫بالم‬ ‫بة‬‫ص‬‫الخا‬‫بل‬‫ك‬ ‫بم‬‫س‬‫،ا‬ ،‫با‬‫ب‬‫ه‬‫من‬،‫با‬‫ب‬‫ه‬‫من‬ ‫برض‬‫ب‬‫غ‬‫ال‬‫با‬‫ب‬‫ه‬‫ا‬‫و‬‫ومحت‬‫بور‬‫ب‬‫ص‬‫ت‬ ‫بع‬‫ب‬‫ض‬‫وو‬ ،‫ل‬‫بع‬‫ب‬‫ق‬‫للمو‬ ‫بة‬‫ب‬‫س‬‫ئي‬‫ر‬‫ال‬ ‫بفحة‬‫ب‬‫ص‬‫ال‬ ‫بات‬‫ب‬‫ن‬‫مكو‬ ‫بميم‬‫ب‬‫ص‬‫ت‬,‫بات‬‫ب‬‫ط‬‫تبا‬‫ر‬‫اال‬‫و‬‫بعبية‬‫ب‬‫ش‬‫الت‬ ‫و‬ ‫بع‬‫ب‬‫ق‬‫المو‬ ‫بفحات‬‫ب‬‫ص‬ ‫بين‬‫ب‬‫ب‬ ‫بل‬‫ب‬‫ق‬‫التن‬ ‫بي‬‫ب‬‫ف‬ ‫بتخدمها‬‫ب‬‫س‬‫ن‬ ‫بي‬‫ب‬‫ت‬‫ال‬‫الر‬ ‫بفحة‬‫ب‬‫ص‬‫لل‬ ‫ى‬‫بر‬‫ب‬‫خ‬‫أ‬ ‫بر‬‫ب‬‫م‬ ‫بود‬‫ب‬‫ع‬‫ال‬‫بة‬‫ب‬‫س‬‫ئي‬.‫و‬‫بميم‬‫ب‬‫ص‬‫الت‬ ‫بشكل‬ ‫موقع‬ ‫إنتاج‬ ‫علف‬ ‫ويساعد‬ ‫الجهد‬‫و‬ ‫الوقت‬ ‫يوفر‬ ‫إنشائإ‬ ‫في‬ ‫البدء‬ ‫قبل‬ ‫للموقع‬ ‫الجيد‬‫متميز‬‫و‬‫افي‬‫ر‬‫احت‬. ‫يوضح‬ ‫التالي‬ ‫والشكل‬‫لتصميم‬ ‫مقترح‬ ‫تصور‬‫الكمبيوتر‬ ‫مصطلحات‬ ‫"قاموس‬ ‫موقع‬ ‫صفحات‬ :"‫المصور‬ ‫شكي‬5)‫موقع‬ ‫لصفحات‬ ‫مخطط‬"‫المصور‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫"مصطلحات‬ ‫قاموس‬ ‫مرحلة‬ ‫الموقع‬ ‫صفحات‬ ‫تصميم‬ ‫الرئيسة‬ ‫الصفحة‬ Index.php ‫مصطلح‬ ‫إدخال‬ ‫صفحة‬ Add_Term.php ‫مصطلح‬ ‫حذف‬ ‫صفحة‬ Del_Term.php ‫مصطلح‬ ‫تعديل‬ ‫صفحة‬ Edit_Term.php ‫بالكلمة‬ ‫البحث‬ ‫صفحة‬ Search_Term.php ‫المساعدة‬ ‫صفحة‬ Help.php
 30. 30. 29 ‫تكنولوجيا‬‫المعلومات‬‫واالتصاالت‬–‫الثانوى‬ ‫الثانى‬ ‫الصف‬ ‫الوحدة‬‫الثانية‬ ‫المشروع‬ ‫إنتاج‬ ‫ومراحل‬ ‫متطلبات‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬‫يعرض‬"‫المصور‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫مصطلحات‬ ‫"قاموس‬ ‫موقع‬ ‫صفحات‬‫والغرض‬‫وأهم‬ ،‫منها‬ ‫عليها‬ ‫المالحظات‬: 1‫الرهيسة‬ ‫الصفحة‬ Index.php ‫رررات‬‫ر‬‫ررراط‬‫ر‬‫االرتب‬ ‫ررري‬‫ر‬‫تفعي‬ ‫ررن‬‫ر‬‫م‬ ‫ررن‬‫ر‬‫ررك‬‫ر‬‫ررم‬‫ر‬‫ي‬ ‫رري‬‫ر‬‫ررت‬‫ر‬‫ال‬ ‫بين‬ ‫را‬‫ر‬‫االنتق‬ ‫را‬‫ر‬‫خالله‬ .‫الموقع‬ ‫صفحات‬ ‫تظهر‬ ‫التي‬ ‫ررردايرررة‬‫ر‬‫الب‬ ‫رررة‬‫ر‬‫ررررررررفح‬‫ر‬‫ص‬ ‫تمنررري‬ ‫التي‬‫و‬ ،‫الموقع‬ ‫تحميي‬ ‫عند‬ ‫ررررررررتخدم‬‫ر‬‫للمس‬ ‫خال‬ ‫من‬‫بررراقي‬ ‫إلم‬ ‫االنتقرررا‬ ‫يمكن‬ ‫لهرررا‬ .‫الموقع‬ ‫صفحات‬ 2‫بقاعد‬ ‫ررررا‬‫ر‬‫االتص‬ ‫ررررفحة‬‫ر‬‫ص‬ ‫البيانات‬ Connection.php ‫رررررررررررررا‬‫ر‬‫االتص‬ ‫ترحقي‬ ،‫رررات‬‫ر‬‫ررران‬‫ر‬‫البي‬ ‫ررردة‬‫ر‬‫ررراع‬‫ر‬‫بق‬ ‫رررتدعاهها‬‫ر‬‫اس‬ ‫يتم‬ ‫حيث‬ ‫مع‬ ‫رررري‬‫ر‬‫ررررام‬‫ر‬‫التع‬ ‫رررري‬‫ر‬‫قب‬ .‫البيانات‬ ‫رررتخدم‬‫ر‬‫المس‬ ‫أمام‬ ‫رررفحة‬‫ر‬‫الص‬ ‫هذه‬ ‫تظهر‬ ‫ال‬ ‫نكتف‬ ‫لكي‬ ‫ررلها‬‫ر‬‫فص‬ ‫تم‬ ‫نما‬‫ء‬‫ا‬‫و‬‫ك‬ ‫ررطر‬‫ر‬‫بس‬ ‫ي‬‫ود‬ ‫البيانات‬ ‫بقاعدة‬ ‫ررررررررا‬‫ر‬‫االتص‬ ‫يحق‬ ‫احد‬‫و‬ ‫كود‬ ‫ار‬‫ر‬‫تك‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫ررفحة‬‫ر‬‫ص‬ ‫كي‬ ‫بداية‬ ‫في‬ .‫بالكامي‬ ‫البيانات‬ ‫بقاعدة‬ ‫االتصا‬ php‫كود‬ .‫البيانات‬ ‫بقاعدة‬ ‫لإلتصا‬ 3‫ررررررفحات‬‫ر‬‫ص‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫ررررررفحة‬‫ر‬‫ص‬ ‫الموقع‬ Header.php ‫إ‬‫ة‬‫الصرررررررررررور‬ ‫ررررار‬‫ر‬‫رره‬‫ر‬‫ظ‬ Banner ‫رررررررررات‬‫ر‬‫ررررررررراط‬‫ر‬‫رررررررررب‬‫ر‬‫االرت‬‫و‬ Hyperlinks‫رري‬‫ر‬‫ررت‬‫ر‬‫ال‬ ‫صفحات‬ ‫لجميع‬ ‫تنقلنا‬ ‫رم‬‫ر‬‫رت‬‫ر‬‫ي‬ ‫ررررث‬‫ر‬‫ري‬‫ر‬‫ح‬ ‫رع‬‫ر‬‫روق‬‫ر‬‫رم‬‫ر‬‫ال‬ ‫بداية‬ ‫في‬ ‫ررتدعاهها‬‫ر‬‫اس‬ ‫كي‬‫صفحة‬. ‫ا‬‫ز‬‫األج‬ ‫علم‬ ‫ي‬‫تحتو‬ ‫ررة‬‫ر‬‫ررررررررفح‬‫ر‬‫الص‬ ‫ررذه‬‫ر‬‫ه‬ ‫التي‬ ‫النابتة‬‫جميع‬ ‫في‬ ‫ررررررها‬‫ر‬‫لعرن‬ ‫نحتاج‬ ‫في‬ ‫رررررررلها‬‫ر‬‫فص‬ ‫تم‬ ‫لذا‬ ،‫الموقع‬ ‫رررررررفحات‬‫ر‬‫ص‬ ،‫رررتقلة‬‫ر‬‫مس‬ ‫رررفحة‬‫ر‬‫ص‬‫من‬ ‫رررتدعاهها‬‫ر‬‫اس‬ ‫ويتم‬ ‫ب‬ ‫كتابة‬ ‫خال‬‫بداية‬ ‫في‬ ‫احد‬‫و‬ ‫كود‬ ‫رررررطر‬‫ر‬‫س‬ .‫صفحة‬ ‫كي‬ 4‫مصطلت‬ ‫إنافة‬ ‫صفحة‬ Add Term php ‫رت‬‫ر‬‫رل‬‫ر‬‫رررررررررط‬‫ر‬‫مص‬ ‫ررررا‬‫ر‬‫إدخ‬ ‫في‬ ‫رر‬‫ر‬‫ررات‬‫ر‬‫رران‬‫ر‬‫بي‬ ‫وجميع‬ ‫رررررطلحات‬‫ر‬‫المص‬ ‫جدو‬ .‫البيانات‬ ‫بقاعدة‬ ‫الستدعا‬ ‫كود‬ ‫بها‬ ‫يكت‬ ‫مستقلة‬ ‫صفحة‬ ‫ررررة‬‫ر‬‫ررررررررفح‬‫ر‬‫ص‬header.php‫آخر‬ ‫وكود‬ ‫ررفحة‬‫ر‬‫ص‬ ‫ررتدعا‬‫ر‬‫الس‬connection.php ‫لقاعدة‬ ‫جديد‬ ‫رررجي‬‫ر‬‫س‬ ‫رررافة‬‫ر‬‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫حتم‬ ‫البيانات‬ 5‫عن‬ ‫ررررث‬‫ر‬‫البح‬ ‫ررررة‬‫ر‬‫ررررررررفح‬‫ر‬‫ص‬ ‫مصطلت‬ Search Term php ‫رررطلت‬‫ر‬‫مص‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫ررررررررررردو‬‫ر‬‫ج‬ ‫ررررررررررري‬‫ر‬‫ف‬ ‫بقاعدة‬ ‫رررطلحات‬‫ر‬‫المص‬ .‫البيانات‬ ‫الستدعا‬ ‫كود‬ ‫بها‬ ‫يكت‬ ‫مستقلة‬ ‫صفحة‬ ‫ررررة‬‫ر‬‫ررررررررفح‬‫ر‬‫ص‬header.php‫آخر‬ ‫وكود‬ ‫ررفحة‬‫ر‬‫ص‬ ‫ررتدعا‬‫ر‬‫الس‬connection.php ‫في‬ ‫ررررررررطلت‬‫ر‬‫مص‬ ‫عن‬ ‫ررث‬‫ر‬‫البح‬ ‫يمكن‬ ‫حتم‬ ‫البيانات‬ ‫قاعدة‬.
 31. 31. 30 ‫تكنولوجيا‬‫المعلومات‬‫واالتصاالت‬–‫الثانوى‬ ‫الثانى‬ ‫الصف‬ ‫الوحدة‬‫الثانية‬ ‫المشروع‬ ‫إنتاج‬ ‫ومراحل‬ ‫متطلبات‬ 6‫مصطلت‬ ‫تعديي‬ ‫صفحة‬ Edit Term php ‫ررررات‬‫ر‬‫رررران‬‫ر‬‫رري‬‫ر‬‫ب‬ ‫رررري‬‫ر‬‫رررردي‬‫ر‬‫ررع‬‫ر‬‫ت‬ ‫جدو‬ ‫في‬ ‫ررررررطلت‬‫ر‬‫مص‬ ‫بقاعدة‬ ‫رررطلحات‬‫ر‬‫المص‬ .‫البيانات‬ ‫نختار‬ ‫مصطلت‬ ‫بيانات‬ ‫تعديي‬ ‫ا‬‫ر‬‫إج‬ ‫عند‬ ‫ما‬ ‫ا‬‫ر‬‫إج‬ ‫نم‬ ، ‫تعديل‬ ‫اد‬‫ر‬‫الم‬ ‫ررررررررطلت‬‫ر‬‫المص‬ ‫تعديي‬ ‫من‬ ‫يلزم‬‫وحفظها‬. 7‫مصطلت‬ ‫حذإ‬ ‫صفحة‬ Del Term php ‫مصطلت‬ ‫بيانات‬ ‫حذإ‬ ‫ررررررررررردو‬‫ر‬‫ج‬ ‫ررررررررررري‬‫ر‬‫ف‬ ‫بقاعدة‬ ‫رررطلحات‬‫ر‬‫المص‬ ‫البي‬.‫انات‬ .‫ه‬‫اختيار‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫المصطلت‬ ‫حذإ‬ ‫يمكن‬ 8‫المساعدة‬ ‫صفحة‬ Help php ‫عن‬ ‫رات‬‫ر‬‫معلوم‬ ‫عرا‬ . ‫وتبعيت‬ ‫الموقع‬ ‫رررفحة‬‫ر‬‫ص‬ ‫اقع‬‫و‬‫الم‬ ‫معظم‬ ‫في‬ ‫نجد‬ ‫ما‬ ‫عادة‬ About Us‫عن‬ ‫معلومات‬ ‫فيها‬ ‫يعرا‬ ‫اه‬‫ر‬‫وط‬ ‫الموقع‬ ‫ررررا‬‫ر‬‫يتبعه‬ ‫التي‬ ‫ررررة‬‫ر‬‫الرجه‬ ‫ان‬‫و‬‫العن‬‫و‬ ‫اتف‬‫و‬‫اله‬ ‫أرقام‬ ‫منري‬ ‫رررررررري‬‫ر‬‫اص‬‫و‬‫الت‬ ‫ا‬‫و‬ ‫اإللكتروني‬ ‫رد‬‫ر‬‫البري‬‫و‬‫اقع‬‫و‬‫م‬ ‫علم‬ ‫ان‬‫و‬‫لعن‬ .‫االجتماعي‬ ‫اصي‬‫و‬‫الت‬ ‫الحظ‬:‫كتابة‬ ‫لتجن‬‫كود‬‫فم‬‫جميع‬‫صفحات‬‫الموقع‬‫يتم‬‫اآلتي‬: 1.‫فصي‬‫ة‬‫الصور‬Banner‫االرتباطات‬‫و‬‫التشعبية‬hyperlinks‫فم‬‫صفحة‬‫مستقلة‬‫بتم‬‫ا‬‫ستدعاؤها‬‫فم‬ ‫بداية‬‫كي‬‫صفحة‬. 2.‫فصي‬‫كود‬‫االتصا‬‫بقاعدة‬‫البيانات‬‫فم‬‫صفحة‬‫مستقلة‬‫بتم‬‫استدعاؤها‬‫فم‬‫بداية‬‫كي‬‫صفحة‬. 3.‫وتسمم‬ ‫صفحة‬ ‫كي‬ ‫بداية‬ ‫في‬ ‫تظهر‬ ‫التي‬ ‫ة‬‫الصور‬Banner 4.‫االرتباطات‬ ‫جميع‬‫التشعبية‬Hyperlinks‫في‬ ‫نستخدمها‬ ‫التي‬‫اإلبحار‬:‫وهي‬ ‫الموقع‬ ‫صفحات‬ ‫بين‬ ‫الرهيسة‬–‫مصطلت‬ ‫إدخا‬–‫مصطلت‬ ‫عن‬ ‫بحث‬–‫تعديي‬-‫حذإ‬–،)‫مساعدة‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫االرتباطات‬‫و‬ ‫ة‬‫ررور‬‫ر‬‫بالص‬ ‫الخاة‬ ‫الكود‬ ‫ار‬‫ر‬‫تك‬ ‫يتطل‬ ‫وهذا‬‫كبير‬ ‫ع‬ ‫يمني‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الموقع‬ ‫ررفحات‬‫ر‬‫ص‬ ‫الصفحات‬ ‫باقي‬ ‫في‬ ‫استدعاهها‬ ‫يتم‬ ‫احدة‬‫و‬ ‫صفحة‬ ‫في‬ ‫بفصلها‬ ‫وذلك‬ ، ‫نتجنب‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫ار‬‫ر‬‫وتك‬.
 32. 32. 31 ‫تكنولوجيا‬‫المعلومات‬‫واالتصاالت‬–‫الثانوى‬ ‫الثانى‬ ‫الصف‬ ‫الوحدة‬‫الثانية‬ ‫المشروع‬ ‫إنتاج‬ ‫ومراحل‬ ‫متطلبات‬ ‫وهناك‬‫الجاهز‬ ‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫أو‬ ‫التطبيقات‬ ‫من‬ ‫العديد‬‫الوب‬ ‫بفحات‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬ ‫بفحات‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬ ‫باء‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ش‬‫إن‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫التف‬ ‫ع‬‫بالمشرو‬ ‫الخاصة‬،‫وسهولة‬ ‫عة‬‫بسر‬‫بتنفيذ‬ ‫نقوم‬ ‫سوف‬ ‫ما‬ ‫وهوو‬‫التالية‬ ‫احل‬‫ر‬‫الم‬ ‫في‬. ‫بعد‬،‫البيانات‬ ‫لقاعدة‬ ‫البناهي‬ ‫الهيكي‬ ‫تحديد‬ ‫علينا‬ ،‫الموقع‬ ‫صفحات‬ ‫تحديد‬ ‫النانية‬ ‫المرحلة‬ ‫في‬ ‫تونيح‬ ‫سيتم‬ ‫ما‬ ‫وهو‬.)‫التالي‬ ‫ع‬‫المونو‬ ‫ع‬‫للمشرو‬ ‫تدريب‬(1) "‫تصميم‬‫مخطط‬‫لصفحات‬‫موقع‬" ‫بكتاب‬‫األنشطة‬‫والتدريبات‬‫صفحة‬19 ‫تدريب‬(2) "‫تصميم‬‫مخطط‬‫لصفحات‬‫مو‬‫الم‬ ‫قاموس‬ ‫قع‬‫صطًحات‬ ‫المصور‬" ‫بكتاب‬‫األنشطة‬‫والتدريبات‬‫صفحة‬20
 33. 33. 32 ‫تكنولوجيا‬‫المعلومات‬‫واالتصاالت‬–‫الثانوى‬ ‫الثانى‬ ‫الصف‬ ‫الوحدة‬‫الثانية‬ ‫المشروع‬ ‫إنتاج‬ ‫ومراحل‬ ‫متطلبات‬ ‫اجت‬‫و‬‫ن‬‫تعمل‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬:‫أن‬ ‫على‬ ‫ا‬‫قادر‬ ‫الطالب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يتوقع‬ ‫الموضوع‬ ‫نهاية‬ 1-‫يتعرف‬‫بعض‬‫المفاهيم‬‫األساسية‬‫المتعلقة‬‫بقواعد‬‫البيانات‬. 2-‫ينشئ‬‫قاعدة‬‫بيانات‬‫لمشروع‬‫قاموس‬‫مصطلحات‬‫الكمبيوتر‬. 3-‫يمارس‬‫عمليات‬‫الربط‬‫بين‬‫قواعد‬‫البيانات‬. 4-‫يصنف‬‫العالقات‬‫في‬‫قواعد‬‫البيانات‬. 5-‫يتعاون‬‫مع‬‫زمالئه‬‫في‬‫انشاء‬‫جداول‬‫لقاعدة‬‫بيانات‬. ‫شاء‬‫إن‬‫ا‬‫قاعدة‬‫ياانت‬‫ب‬‫ل‬‫ا‬
 34. 34. 33 ‫تكنولوجيا‬‫المعلومات‬‫واالتصاالت‬–‫الثانوى‬ ‫الثانى‬ ‫الصف‬ ‫الوحدة‬‫الثانية‬ ‫المشروع‬ ‫إنتاج‬ ‫ومراحل‬ ‫متطلبات‬ ‫مرحلة‬ ‫هي‬ ‫ع‬‫برو‬‫ب‬‫ب‬‫ش‬‫الم‬ ‫في‬ ‫الدانية‬ ‫المرحلة‬‫باء‬‫ب‬‫ب‬‫ش‬‫إن‬‫الكمبيوتر‬ ‫بطلحات‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫م‬ ‫قاموس‬ ‫ع‬‫برو‬‫ب‬‫ب‬‫ش‬‫م‬ ‫بيانات‬ ‫قاعد‬ ‫المصور‬‫المفاهيم‬ ‫بعض‬ ‫علف‬ ‫التعرف‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫البدء‬ ‫وقبل‬‫األساسية‬‫الخاصة‬‫البيانات‬ ‫اعد‬‫و‬‫بق‬. 1-‫قاعدة‬‫بياانت‬‫ل‬‫ا‬Database: ‫عبار‬ ‫البيانات‬ ‫قاعد‬‫ين‬‫ز‬‫تخ‬ ‫عن‬‫حفظ‬ ‫أو‬‫بين‬‫ب‬‫ب‬‫ع‬‫م‬ ‫ع‬‫بو‬‫ب‬‫ب‬‫ض‬‫بمو‬ ‫تبطة‬‫ر‬‫الم‬‫و‬ ‫المنظمة‬ ‫البيانات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫التخاذ‬ ‫بترجاعها‬‫ب‬‫س‬‫ا‬ ‫بغرض‬.‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫العالقات‬ ‫ذات‬ ‫البيانات‬ ‫قاعد‬ ‫وتعتبر‬Relational database‫احد‬ ‫جداول‬ ‫في‬ ‫البيانات‬ ‫بيم‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫تق‬ ‫علف‬ ‫تعتمد‬ ‫التي‬ ‫بانات‬‫ي‬‫الب‬ ‫بد‬‫ع‬‫ا‬‫و‬‫ق‬ ‫اع‬‫و‬‫أن‬Tables‫هذ‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫تحديد‬ ‫مع‬ .‫الجداول‬ 2-‫اجلداول‬Tables: ‫الجدول‬ ‫يمدل‬‫بية‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫با‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫األ‬ ‫البنية‬‫أو‬،‫البيانات‬ ‫لقاعد‬ ‫بي‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫با‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫األ‬ ‫ن‬‫المكو‬‫ن‬‫ويتكو‬‫بجالت‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬ ‫من‬ Records‫وحقول‬ ،Fields‫الطالب‬ :‫بيانات‬ ‫جدول‬ :‫مدل‬‫أو‬‫الموظف‬‫أو‬.‫المنتج‬.‫..إلخ‬ ‫الطال‬ ‫اسم‬‫ع‬‫نو‬ ‫الطال‬ ‫المحافظة‬‫الميالد‬ ‫تاريخ‬‫ن‬‫التليفو‬ ‫محمد‬‫ذكر‬‫ة‬‫القاهر‬1/1/2222 ‫سما‬‫أننم‬‫ة‬‫الجيز‬5/2/1111 ‫فاطمة‬‫أننم‬‫ة‬‫القاهر‬3/4/2222 ‫يوسف‬‫ذكر‬‫ة‬‫الجيز‬11/5/2221 ‫هب‬‫أننم‬‫الشرقية‬6/7/1118 ( ‫شكل‬6‫طالب‬ ‫لجدول‬ ‫مدال‬ ) ‫م‬‫رحلة‬ ‫البيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫جداول‬ ‫إنشاء‬ ‫حقول‬Fields ‫أعمدة‬columns ‫سجالت‬ Records ‫صفوف‬ Rows
 35. 35. 34 ‫تكنولوجيا‬‫المعلومات‬‫واالتصاالت‬–‫الثانوى‬ ‫الثانى‬ ‫الصف‬ ‫الوحدة‬‫الثانية‬ ‫المشروع‬ ‫إنتاج‬ ‫ومراحل‬ ‫متطلبات‬ :‫التالية‬ ‫المفاهيم‬ ‫نستنتج‬ ‫السابق‬ ‫الجدول‬ ‫من‬ ‫أ‬-‫السجالت‬Records: ‫البيانات‬ ‫جدول‬ ‫من‬ ‫صف‬‫يتضمن‬‫فق‬ ‫احد‬‫و‬ ‫بشخو‬ ‫الخاصة‬ ‫البيانات‬ ‫جميع‬‫أو‬‫ويتك‬ ، ‫احد‬‫و‬ ‫حالة‬‫ن‬‫و‬ ‫السجل‬‫عد‬ ‫من‬‫حقول‬‫ك‬‫(طالب‬ ‫بيانات‬ ‫سجل‬‫أو‬‫موظف‬‫أو‬)‫معين‬ ‫منتج‬, ‫ب‬-‫احلقول‬Fields: ‫الحقل‬‫هو‬‫ن‬‫يتكو‬ ‫التي‬ ‫بية‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫با‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫األ‬ ‫البنية‬‫البيانات‬ ‫جدول‬ ‫منها‬,‫حقل‬ ‫يمدل‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫عمود‬ ‫أ‬, ‫ويحتو‬‫الحقل‬،‫الجدول‬ ‫سجالت‬ ‫من‬ ‫سجل‬ ‫لكل‬ ‫فق‬ ‫احد‬‫و‬ ‫بيان‬ ‫علف‬. ‫لكل‬‫حقل‬‫منها‬ ‫الخصائص‬ ‫من‬ ‫العديد‬: ‫اسم‬‫الحقي‬Field Name:‫مني‬... ‫الكمية‬ ،‫تب‬‫ر‬‫الم‬ ،‫المحافظة‬ ‫اسم‬ ،‫الطالب‬ ‫اسم‬‫إلخ‬. ‫نوع‬‫بيانات‬‫الحقل‬Field data Type:‫قد‬d;,k: ‫نص‬‫ي‬String:‫مدل‬‫ان‬‫و‬‫العن‬ ‫أو‬ ‫االسم‬. ‫رقمي‬Numeric:‫مدل‬‫موظف‬ ‫اتب‬‫ر‬ ‫أو‬ ‫درجة‬. ‫تاريخ‬date:‫مدل‬.‫وهكذا‬ ‫الميالد‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫حقل‬ ‫حجااام‬‫الحقااال‬:Field Size:‫أو‬ ‫بات‬‫ب‬‫ب‬‫ن‬‫الخا‬ ‫بدد‬‫ب‬‫ب‬‫ع‬ ‫بو‬‫ب‬‫ب‬‫ه‬‫و‬‫برف‬‫ب‬‫ب‬‫ح‬‫األ‬‫بي‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬‫الن‬ ‫بل‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬‫الح‬ ‫بة‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫حا‬ ‫بف‬‫ب‬‫ب‬‫ف‬‫أو‬ ، ‫بحيح‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬( ‫بة‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫المدخ‬ ‫بام‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬‫ر‬‫اال‬ ‫ع‬‫بو‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ن‬ ‫بد‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫تحد‬Integer–‫بر‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ش‬‫الع‬ ‫بر‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫س‬‫ك‬ ‫بل‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫يق‬decimal-....... .‫قمي‬‫ر‬‫ال‬ ‫الحقل‬ ‫حالة‬ ‫في‬ )‫الخ‬ ‫والجدير‬‫أنه‬ ‫بالذكر‬: ‫بيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫ررررا‬‫ر‬‫إنش‬ ‫يمكن‬‫من‬ ‫ن‬‫تتكو‬‫فقط‬ ‫احد‬‫و‬ ‫جدو‬‫ررررمن‬‫ر‬‫يتن‬‫الالزمة‬ ‫الحقو‬ ‫جميع‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬‫الجدو‬ ‫هذا‬ ‫يسمم‬Flat Table. ‫نقوم‬ ‫ما‬ ‫عادة‬‫رررررري‬‫ر‬‫بفص‬‫ررررررترك‬‫ر‬‫مش‬ ‫عامي‬ ‫يجمعها‬ ‫التي‬ ‫الحقو‬‫وتجميعها‬‫احد‬‫و‬ ‫جدو‬ ‫في‬، ‫البيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫ي‬‫تحتو‬ ‫وبالتالي‬‫جدو‬ ‫من‬ ‫أكنر‬ ‫علم‬. ‫وهو‬‫الذي‬ ‫األمر‬‫ررررررررا‬‫ر‬‫إنش‬ ‫يتطل‬‫البيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫جداو‬ ‫تربط‬ ‫عالقات‬‫ررررررررها‬‫ر‬‫ببعن‬‫وذلك‬ , ‫ل‬‫الحقو‬ ‫أو‬ ‫البيرانرات‬ ‫ار‬‫ر‬‫تك‬ ‫تجنر‬‫الحرالرة‬ ‫هرذه‬ ‫في‬ ‫البيرانرات‬ ‫قراعردة‬ ‫علم‬ ‫ويطل‬ ،‫قراع‬‫دة‬ ‫العالقات‬ ‫ذات‬ ‫بيانات‬Relational Database..

×