Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nafta

8,251 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

Nafta

 1. 1. Nafta, tās pārstrāde un produktu izmantošana. Agnese Priede Sanita Skvarnaviča 9.d klase Rīga 2010
 2. 3. <ul><li>Kas ir nafta? </li></ul><ul><li>Naftas ieguve. </li></ul><ul><li>Naftas pārstrāde. </li></ul><ul><li>Naftas frakcionēta destilācija. </li></ul><ul><li>Naftas frakcijas. </li></ul><ul><li>Naftas krekings. </li></ul><ul><li>Naftas ķīmiskā rūpniecība. </li></ul>Saturs.
 3. 4. Kas ir nafta? <ul><li>Eļļains šķidrums ar īpatnēju smaku. </li></ul><ul><li>Tā var būt gaiši līdz tumši brūna, arī gandrīz melna. </li></ul><ul><li>Pēc blīvuma izšķir vieglo naftu, vidējo naftu un smago naftu. </li></ul><ul><li>Izveidojusies no augu un dzīvnieku atliekām Zemes mantijā. </li></ul>
 4. 5. Naftas ieguve <ul><li>Naftas ieguve naftas rūpniecības nozare. Tā ir naftas un naftas pavadgāzu iegūšana no Zemes dzīlēm, to savākšana un sagatavošana – attīrīšana no ūdens un citiem piemaisījumiem. </li></ul><ul><li>Naftas ieguves posmi: </li></ul><ul><li>Atradnes vai iegulas izstrādāšana. </li></ul><ul><li>Naftas urbumu ekspluatācija </li></ul><ul><li>Naftas sagatavošana. </li></ul>
 5. 9. Naftas pārstrāde <ul><li>Jēlnaftā izšķīdušo gāzu, piemaisījumu un ūdens atdalīšana. </li></ul><ul><li>Elektroatsāļošana. </li></ul><ul><li>Vieglo ūdeņražu atdalīšana. </li></ul><ul><li>Pārstrādē izmanto naftas pārtvaici un krekingu. </li></ul>
 6. 11. Naftas frakcionēta destilācija <ul><li>Naftas frakcionēta destilācija ir naftas pārstrādes paņēmiens, naftas sadalīšana pārtvaices procesā pēc destilātu (frakciju) viršanas temperatūras vai viskozitātes. </li></ul><ul><li>Pārtvaici veic atmosfēras – vakuuma rektifikācijas iekārtā. </li></ul>
 7. 12. Naftas frakcijas <ul><li>Benzīna - izmanto par degvielu iekšdedzes dzinējos un arī par šķīdinātāju. </li></ul><ul><li>Petrolejas - izmanto par degvielu iekšdedzes dzinējos, apgaismošanai un kā izejvielu krekingam. </li></ul><ul><li>Solāreļļas - izmanto ziežeļļu iegūšanai, par dīzeļdegvielu, kā arī pārstrādei krekinga procesā. </li></ul><ul><li>Mazuta - iegūst ziežeļļas, vazelīnu, parafīnu un citus produktus vai arī to pārstrādā krekinga procesā. </li></ul>
 8. 14. Naftas krekings <ul><li>Krekings ir naftā esošo ogļūdeņražu sašķelšanās process, kurā rodas ogļūdeņraži ar mazāku oglekļa atomu skaitu molekulā. </li></ul><ul><li>Termiskais krekings. </li></ul><ul><li>Katalītiskais krekings. </li></ul><ul><li>Hidrokrekings. </li></ul>
 9. 15. Naftas pārstrādes rūpniecība. <ul><li>Naftas pārstrādes rūpniecība ir smagās rūpniecības nozare, kas ietver uzņēmumus, kas no naftas iegūst dažādus naftas produktus – degvielu, eļļas, parafīnus, mazutu u.c., pavisam vairāk nekā 300 produktu veidu. </li></ul><ul><li>Naftas pārstrādes rūpniecības produktus uzmanto izmanto dažādās tautas saimniecības nozarēs, daļu pārstrādes rūpniecības produktu pārstrādā naftas ķīmiskās rūpniecības uzņēmumos </li></ul>
 10. 17. Naftas ķīmiskā rūpniecība <ul><li>Naftas ķīmiskā rūpniecība ir smagās rūpniecības nozare, ķīmiskās rūpniecības nozarkopa, kas aptver sintētisko materiālu un izstrādājumu ražošanu, izmantojot naftas pārstrādes rūpniecības un gāzes rūpniecības produkciju. </li></ul>
 11. 19. Paldies par uzmanību!

×