Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Van HNW naar duurzaam werken: The Next Big Thing

1,313 views

Published on

Deze presentatie is gegeven tijdens het Congres Over Het Nieuwe Werken op 6 december 2012 in Nieuwegein. Kijk voor meer informatie op Overhetnieuwewerken.nl.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Van HNW naar duurzaam werken: The Next Big Thing

  1. 1. Duurzaam Werken convergentie Den Haag, 1 oktober 2012 Willem de Jager, info@telewerkforum.nl Dir Stichting TelewerkForumHNW Lid Platform SlimWerkenSlimReizen
  2. 2. t/m eerste helft 19e eeuw 20ste eeuw 21ste eeuwHet werk was bij de mensen De mens gaat naar het werk Het werk komt weer • Industrialisatie/Verstedelijking bij de mensen • Post-industriële tijd • Hergroening
  3. 3. Trends 2020  2040 samenvatting• Druk op Arbeidsmarkt verpletterend (over vijf jaar)• ZP’ers van 450.000  1,0 mln (incl herintredende 67Plussers)• Werknemer  ZOP (zelfstandig ondernemende professional)• Work-Life balance / Zorgtaken /Sociale Cohesie• Virtuele Communities – Netwerk Economie• Kantoor als Ontmoetingsplaats (1ste werkplek) • Leegstand van 7 naar 20 mln m2 • Sociaal en/of Functioneel wenselijk• Structurele files verleden tijd• Bezit van auto  Gebruik Mobiliteitsdiensten• Fossiele brandstof  Elektrisch / Cradle2Cradle• Duurzaam Werken / Het Nieuwe Leven
  4. 4. Visie Duurzaam WerkenLangs drie assen: 1. Economisch 2. Ecologisch 3. Sociaal/Maatschappelijk
  5. 5. Agenda 2020 Duurzaam Werken langs drie assenEconomie Ecologie Sociaal/Maatschappelijk• Concurrentiekracht o Duurzame context  Participatie – Productiviteit o vergroening  Emancipatie – Kostenbesparing o verduurzaming  Diversiteit o Cradle2Cradle• Werkgerelateerde  Impact op files o Hernieuwbare energie Mobiliteit  Smart Work 7*24 o Schone energie transitie – Mens Centraal  Werk-Privé balans o CO2 footprint – Reiskosten o Fijnstof  Sociale Cohesie• Smart Working o Digitale samenleving  Zorgtaken – 1ste, 2e en 3e werkplek o ………….  Mantelzorg• Leegstand door HNW  Kinderopvang• Autonomie ZZP/ZOP  Leegstand door HNW• Arbeidsmarkt  ZZP risico bewustzijn• Privacy/ICT beveiliging

×