Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De Toekomst van het kantoor

2,716 views

Published on

Workshop gegeven door Roel van der Palen en Marloes Pomp tijdens het Congres Over Het Nieuwe Werken 2011 van Kluwer. Zie voor meer informatie Overhetnieuwewerken.nl.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De Toekomst van het kantoor

 1. 1. WORKSHOP / PLENAIRE LEZINGDe toekomst van hetkantoorRoel van der Palen, Ahrend Inrichten BVMarloes Pomp, 17 februari 2011 Workshop / Plenaire lezing | Titel | Naam Spreker Over Het Duurzame Nieuwe Werken - 29 november 2011 1
 2. 2. Over Het Duurzame Nieuwe Werken - 29 november 2011 2
 3. 3. “Het is niet de sterkste soort die overleeft, noch de meest intelligente; maar de soort die de grootste verandercapaciteit heeft” Charles Darwin Over Het Duurzame Nieuwe Werken - 29 november 2011 3
 4. 4. De toekomst van het kantoor1. De toekomst van het kantoor Waarom gaan wij nog naar het kantoor? hebben wij nog een fysieke plaats nodig als een kantoor? Behoort het kantoor tot de oude tradities? Wat vinden wij van HNW?2. Meer of Minder Kantoor? Huisvesting en inrichting een strategisch instrument? CO2ST, meten op kosten efficiëntie en footprint Meer taakondersteuning = meer creativiteit en hogere effectiviteit Verandering van taken = aanpassen van de huisvesting3. Wat willen wij? De mega trends welbevinden en comfort Maatschappelijk verantwoord Kosten efficiënt en effectieve mensen in de organisatie Over Het Duurzame Nieuwe Werken - 29 november 2011 4
 5. 5. Kantorenmarkt krimpt in derde kwartaal Over Het Duurzame Nieuwe Werken - 29 november 2011 5
 6. 6. Leegstand kantoren in 2020 verdubbeld Over Het Duurzame Nieuwe Werken - 29 november 2011 6
 7. 7. Krimp biedt Kansen voor KwaliteitHet Nieuwe Werken (HNW) leidt tot een verdere krimp op de kantorenmarkt.Dat is de verwachting van ABN Amro in het rapport `Kansen voor kwaliteit`.De verwachting is dat bedrijven gemiddeld 20% minder kantoorruimte nodighebben door HNW.Op dit moment beschikt Nederland over een kantoorvoorraad van 48 miljoenm2. Daarvan staat zo`n 14% leeg.ABN Amro denkt dat percentage in 2015 hoger zal liggen. De bank denkt zelfsvan een stijging tot 25%.De bank verwacht ook een daling van de kantoorwerkgelegenheid van 0,35%per jaar tot 2015. Over Het Duurzame Nieuwe Werken - 29 november 2011 7
 8. 8. de maatschappij in beweging organisatie meetingpoint Over Het Duurzame Nieuwe Werken - 29 november 2011 8
 9. 9. Werkplekomvang neemt komende jaren met bijna 40% afDe werkplekomvang per medewerker daalt de komende jaren met bijna 40%naar 11,5 m² in 2015 Deze ontwikkeling is o.a. mogelijk door de gemiddelde lage bezettingsgraad van reguliere kantooromgevingen in Nederland: momenteel 48% met een piekbezetting die niet boven 63% uitkomt** AOS Studley & General SupportDoor de daling van het aantal werkplekken zullen de facilitaire kostenper werkplek alleen maar stijgen* onderzoek Facilitaire Kengetallen Gemeenten’ Over Het Duurzame Nieuwe Werken - 29 november 2011 9
 10. 10. Minder reizen = hogere productiviteit + meer ontspanningOp dit moment bestaat nog maar 10 procent van de beroepsbevolking uit nieuwe werkers.De gemiddelde Nederlander reist 54 minuten per werkdag van huis naar werk en terug.Dat is het hoogste gemiddelde van Europa.Door meer thuis te werken en minder te reizen, houden mensen tijd over.De verwachting is dat ongeveer de helft van deze tijd effectief aan werkwordt besteed, en de andere helft aan meer ontspanning.Bespaart 5.490 Euro per medewerker per jaar * 60 euro per uur Over Het Duurzame Nieuwe Werken - 29 november 2011 10
 11. 11. 2 miljardAls in 2015 20 procent van de beroepsbevolking een dag per week thuis zouwerken, zou dat de Nederlandse samenleving jaarlijks bijna twee miljard euroaan baten opleveren.Bij twee dagen per week thuiswerken loopt dit op totbijna drie miljard en een structurele stijging van het BNP met 1 procent.*PwC in de eerste Verkenning van de macro-economische effectenvan Het Nieuwe Werken (HNW) Over Het Duurzame Nieuwe Werken - 29 november 2011 11
 12. 12. Per medewerker kan 750 kilo CO2 per jaar gereduceerd worden door mobiel werk*(bron DHV) Als 20 procent van de beroepsbevolking twee dagen per week thuis werkt, vermindert het aantal autos op de weg met 180.000 per werkdag. Dat scheelt 3,5 miljard autokilometers. Dit leidt tot minder files, minder luchtverontreiniging/fijnstof, minder verkeersslachtoffers en minder CO2-uitstoot, HNW kan leiden tot permanent vakantieverkeer op de weg en tot positieve effecten op de volksgezondheid. De baten van minder verkeersongelukken en minder CO2 uitstoot door het verkeer zijn 117 miljoen euro in 2015. ( *bron FMM) Over Het Duurzame Nieuwe Werken - 29 november 2011 12
 13. 13. HDNW voor iedereenNaast mobiliteitsvoordelen zorgt HNW eveneens voor een stijging vande arbeidsproductiviteit en de arbeidsparticipatie. Met namekwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals ouderen engehandicapten, kunnen profiteren van thuis- en flexibel werken.Geschat wordt dat uit deze groep 8.300 mensen extra tot dearbeidsmarkt toetreden. Over Het Duurzame Nieuwe Werken - 29 november 2011 13
 14. 14. 73 procent van de jongeren werkt het liefst op kantoorStudenten en starters blijken traditioneel op het gebied van werk. HetNieuwe Werken is dan ook niet populair onder deze groep.Studenten en starters hechten weinig waarde aan thuiswerken, eenFlexibele werkplek of flexibele kantoortijden. 73 procent werkt namelijkhet liefst op kantoor.Jong hoogopgeleid talent vindt vooral sfeer, leuke collegas, opleiding enontwikkeling belangrijke voorwaarden bij de keuze van een baan.*studententalentHNW populairder naarmate leeftijd stijgtVanaf de leeftijd van 35 jaar werkt men juist liever thuis dan op kantoor.Bij 40 procent van de 55 tot 64-jarigen hebben files geen invloed op dewerkmotivatie*Het Nationale Werkonderzoek 2011 van JobTrack.nl Over Het Duurzame Nieuwe Werken - 29 november 2011 14
 15. 15. Tijd voor een visie op kantoorlocaties en de openbare ruimteIn Amsterdam staat er op dit moment een paar miljoen m2 aan kantoren leeg!.Dat is 18%. Op sommige locaties zoals de ‘Amstel III’- locatie ( Zuidoost) isdat zelfs al zo’n 35 %.Afgezien van het feit dat onverhuurde kantoren geen opbrengsten opleverenverpauperen deze kantoren domweg door leeg te staan. Er wordt minimaalonderhoud gepleegd, en er is geen levendigheid. In een groot aantal gebiedenis een groot aantal kantoren bij elkaar gebouwd. Door deze monocultuur wordtde aantrekkelijkheid van zo’n gebied er ook al niet beter op. Als er in deze tijdal iemand kantoorruimte wil huren, dan zeker niet in een gebied met eenslechte uitstraling.* Moraves Over Het Duurzame Nieuwe Werken - 29 november 2011 15
 16. 16. Ons huis gaat veranderenHuman comfort ( Ergonomie) De gebruiker wil meer persoonlijk comfort Intelligente gebouwen worden intelligente werkomgevingenInspiratie & identiteit (Design) Zintuigen positief prikkelen Ik identificeer mij met mijn omgevingGezonde werkomgeving ( Duurzaamheid) Het binnenklimaat moet gezonder Inrichting die de lucht zuivert en licht dat energie geeft Over Het Duurzame Nieuwe Werken - 29 november 2011 16
 17. 17. Generiek comfort vs persoonlijk comfortHoogLaag Generieke Mogelijkheden om Energie verbruik Human comfort instellingen op op werkplek gebouw niveau niveau instellingen aan te passen Huidige situatie Werkplek van de toekomst Over Het Duurzame Nieuwe Werken - 29 november 2011 17
 18. 18. Duurzaam en toekomstbestendig inrichtenFacilitaire kosten Besparingen tot ruim 40% ( 3000,00 Euro p/wp. per jaar)Duurzaamheid van de productkeuze (C2C producten, recycling, sluiten keten, restwaarde)Duurzaamheid van de productie in de keten (verlagen van maatschappelijke kosten)Flexibiliteit door modulaire productkeuze en aanpassingmogelijkheden naar toekomstigekantoorconceptenInvesteringsbesparingen tot 30% en 90% CO2 reductie mogelijk Over Het Duurzame Nieuwe Werken - 29 november 2011 18
 19. 19. Strategische huisvestingAfname aantal kantoorgebouwenHoge duurzame eisen aan gebouwen die de identiteit van de organsiatie raaktIntelligente gebouwen gericht op human comfortVirtuele en fysieke wereld gaan steeds meer in elkaar opVolledige aandacht voor duurzame en lokale energie en materiaalgebruikVerandering bouw en renovatieprocesScheiding bouw afbouwInvesteringen in gebruik i.p.v. bezitHuisvesting als management tool! Over Het Duurzame Nieuwe Werken - 29 november 2011 19
 20. 20. Uw Kansen!Waarom 1 werkplek als je er 10 kan krijgen?Waarom 1 ruimte als je er 10 kan krijgen?Waarom een plek bezetten als je er niet bent?Huisvesting als management tool? Over Het Duurzame Nieuwe Werken - 29 november 2011 20
 21. 21. Waarom 1 plek, 1 ruimte als je er 10 kan krijgen! Activiteit gerelateerd werken / proces gerelateerd werken Individuele werkplek - de persoonlijke werkplek, het ‘eigen’ bureau Gedeelde werkplek - bij parttime of lage bezettingsgraad op basis van clean-desk policy Bench-werkplek - het gezamenlijke bureau voor team of groep, stimuleert de samenwerking Loungewerkplek - informele maar ergonomische werkplek, aanland of teamkarakter Teamwerkplek - werkplek gebaseerd op werken in teams, grotere tafel of bench-achtig Aanlandwerkplek - kortstondige werkplek of zgn. ‘overloop’ werkplek Touch-down - informele zeer tijdelijke werk- of overlegplek, stimuleert communicatie en ontmoetingen Presentatieruimte - toegesneden ruimte voor presentaties voorzien van juiste AV middelen en gewenste uitstraling Hybride ruimte - breed inzetbare ruimte voorzien van gemengde faciliteiten om te dienen als vergader-, presentatie- en zelfs teamruimte Vergaderruimte - reguliere ruimten voor vergaderingen en evt. presentaties Formeel vergaderen - als boven met goede akoestische voorzieningen Brainstormen - Ruimte voorzien van juiste middelen om kennis te delen en te ontwikkelen, creativiteit stimulerend (bv. smartboards etc.) Informeel overleg - Niet afgesloten vergader- of overlegfaciliteit of alternatieve faciliteit (huiskamersfeer) Ontmoeten - laagdrempelige faciliteit, vaak in omgeving van pantry Servicezone - Gebied waar zich print-, fax- en kopiefaciliteiten zich bevinden, evt. aangevuld met lockers etc. Pantry - Koffie en ontmoeten Over Het Duurzame Nieuwe Werken - 29 november 2011 21
 22. 22. Innovatie en co-creatie is nodig!Een integraal ontwerpproces is noodzakelijk om dewerkelijke behoefte van een omgeving teherontwerpen. Over Het Duurzame Nieuwe Werken - 29 november 2011 22
 23. 23. HET DUURZAME NIEUWE WERKENHUMANISING_SPACES, KLAAR VOOR DE TOEKOMST Over Het Duurzame Nieuwe Werken - 29 november 2011 23
 24. 24. TWITTER MEE OP # OHNWNETWERK : OHNWWACHTWOORD : congres2011 Over Het Duurzame Nieuwe Werken - 29 november 2011 24

×