Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Mijn situatie meer dan life events

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Werkveldoriëntatie vitras
Werkveldoriëntatie vitras
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 26 Ad

More Related Content

Similar to Mijn situatie meer dan life events (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Advertisement

Mijn situatie meer dan life events

 1. 1. Mijnsituatie:meerdan life eventsOverheid en ICT 19 april 2011ElkeBuis & Sheila GhoshMinisterie van VWS<br />
 2. 2. Programma Regelhulp<br /><ul><li>Sinds 2007 digitale wegwijzer naar informatie zorg, hulp en financiële steun
 3. 3. Webportal bundelt informatie van steeds meer organisaties (CIZ, UWV, SVB, 375 gemeenten)
 4. 4. Digitale formulieren met hergebruik gegevens en DigiD
 5. 5. Regelhulp ook te gebruiken op andere websites, zie Zorgregelaar Zilveren Kruis
 6. 6. Informatie Jeugdzorg wordt toegevoegd
 7. 7. Communicatiecampagne om bekendheid te vergroten.</li></li></ul><li>3<br />
 8. 8. <ul><li>Mensen komen meerdere uitdagingen tegen in het dagelijks leven
 9. 9. Vragen op verschillende levensterreinen, zoals huishouden, werk, zorg, sociale contacten enzovoort
 10. 10. Voor de oplossing moet men vaak naar verschillende organisaties
 11. 11. Waarbij al dan niet een indicatie nodig is</li></ul>Van hulpvraag …<br />
 12. 12. … naar oplossing<br /><ul><li>Regelhulp helpt mensen om hun situatie enmogelijke oplossingen in kaart te brengen
 13. 13. Soorten oplossingen:- Advies hoe men zelf het probleem kan oplossen - Hulp uit de eigen omgeving organiseren - Voorzieningen van de overheid, zorgverzekeraar enz - Alternatieven als men geen indicatie krijgt
 14. 14. Regelhulp verwijst naar de juiste organisaties
 15. 15. Mogelijkheid om digitaal een aanvraag te doen of contact te leggen</li></li></ul><li>De klantaanzet!<br />De rode draad in 2011…<br />In eennieuwjasje….. <br />Samenhang in dienstverlening<br />
 16. 16. 7<br />De klantaanzet<br /><ul><li>Klant is startpunt; de informatie moet toegankelijk zijn.
 17. 17. Gebruikersonderzoeken met klantenpanels-> Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken naar gebruik-> Gebruikerspanel bij vernieuwingen in Regelhulp
 18. 18. Input van cliëntorganisaties-> Klankbordgroep 4 x per jaar
 19. 19. Vraagverheldering via ‘Mijn situatie’-> Continu verbeteren toegang tot informatie</li></li></ul><li>8<br />Aanleiding<br />Wat is de aanleiding dat iemand hulp zoekt of een vraag stelt?<br /><ul><li>Persoon</li></ul>Bijvoorbeeld iemand met een chronische ziekte of een ouder van een kind met een verstandelijke beperking<br /><ul><li>Een gebeurtenis (lifeevent)</li></ul>Bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raken <br />of uit het ziekenhuis komen<br /><br />
 20. 20. Vraag<br />9<br /><br />Vragen van klanten zijn ingedeeld naar levensterreinen<br />o.b.v. behoeftenpiramideMaslow<br />
 21. 21. Omstandigheden<br />Huidige omstandigheden in het dagelijks leven, bijvoorbeeld:<br /><ul><li>Gezinssituatie (bv eenoudergezin, thuiswonende kinderen)
 22. 22. Inkomenssituatie (bv loon, uitkering, onder sociaal minimum)
 23. 23. Werksituatie (bv loondienst, zelfstandige)
 24. 24. Schoolsituatie (bv regulier of speciaal onderwijs)
 25. 25. Beschikbare hulp (bv hulp van familie of buren)</li></li></ul><li>Voorkeuren<br /><br />Wat voor type oplossing past bij de persoon, bijvoorbeeld:<br /><ul><li>Advies hoe men zo veel mogelijk zelf kan oplossen
 26. 26. Een hulpmiddel of aanpassing
 27. 27. Hulp van een persoon
 28. 28. Zorg tijdelijk aan iemand overdragen
 29. 29. Tijdelijk minder werken
 30. 30. Opname in een zorginstelling</li></li></ul><li>Mijn situatie<br /><br /><br /><br /><br />
 31. 31. Mogelijke oplossingen <br />Aanbod van oplossingen wordt aangeleverd door deelnemende organisaties o.b.v. standaard contenttype product <br />Voorziening regelen<br />Mijn keuze: toont selectie<br />Start aanvraag<br />Mijn postcode:<br />Toont lokale info<br />Contenttype Product<br /><ul><li>Beschrijving
 32. 32. Aanpak
 33. 33. Voor wie?
 34. 34. Eigen bijdrage
 35. 35. Meer informatie</li></ul>Zie ook:<br />
 36. 36. Achter de schermen.. vraagen aanbod<br /><ul><li>Regelhulp vergelijkt de specifieke klantvraag met relevante voorzieningen (meer dan 126)
 37. 37. Aanbod bestaat uit productbeschrijvingen (contenttype product)
 38. 38. Kennisregels matchen voorwaarden van een voorziening met de situatie van een klant
 39. 39. Bv: aangepaste fiets via UWV of gemeente afhankelijk van of iemand werkt of niet
 40. 40. Lokaal aanbod op basis van postcode (gemeente en sociale kaart)</li></li></ul><li>Van situatie naar oplossingen<br />Mogelijke oplossingen<br />Aanleiding<br />Vraag<br />Voor-keuren<br /><br /><br /><br />Omstandig-heden<br />Oplossing in eigen omgeving<br />Actie<br />Afspraak<br />Aanvraag<br />
 41. 41. 16<br />
 42. 42. 17<br />1. Voor wie 2. Aanleiding 3. Onderwerp 4. Vraag 5. Omstandigheden 6. Mogelijke oplossingen<br />
 43. 43. 18<br />1. Voor wie 2. Aanleiding 3. Onderwerp 4. Vraag 5. Omstandigheden 6. Mogelijke oplossingen<br />
 44. 44. 19<br />1. Voor wie 2. Aanleiding 3. Onderwerp 4. Vraag 5. Omstandigheden 6. Mogelijke oplossingen<br />
 45. 45. 20<br />1. Voor wie 2. Aanleiding 3. Onderwerp 4. Vraag 5. Omstandigheden 6. Mogelijke oplossingen<br />
 46. 46. 21<br />1. Voor wie 2. Aanleiding 3. Onderwerp 4. Vraag 5. Omstandigheden 6. Mogelijke oplossingen<br />
 47. 47. 22<br />1. Voor wie 2. Aanleiding 3. Onderwerp 4. Vraag 5. Omstandigheden 6. Mogelijke oplossingen<br />
 48. 48. 23<br />1. Voor wie 2. Aanleiding 3. Onderwerp 4. Vraag 5. Omstandigheden 6. Mogelijke oplossingen<br />
 49. 49. 24<br />
 50. 50. Denkt u met ons mee?<br />25<br />http://twitter.com/Regelhulpnl<br />
 51. 51. Dank vooruwaandacht!<br />e.buis@minvws.nl<br />ghoshs@minvws.nl<br />

×