Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De kracht van standaarden voor dienstverlening en voor samenwerking

1,464 views

Published on

Presentatie vanuit KING, zoals deze op Overheid & IC 2011 door Cees Hamers werd gegeven

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De kracht van standaarden voor dienstverlening en voor samenwerking

 1. 1. Slimmer organiseren door samenwerkenOverheid & ICT 19 april 2011
 2. 2. Wenkend perspectief Project Slimmer organiseren door samenwerken Resultaat: • Nadruk op kwaliteit dienstverlening • Aandacht voor bedrijfsvoering met name ICT • Conglomeraat/federatie van SSC (regionaal/functioneel) • SSC in Cloud • Samen innovaties oppakkenOverheid & ICT 19 april 2011
 3. 3. Gemeente en samenwerking Uitvoeren Bestuur & Management Management & I en O Medewerkers & I en A Richten Inrichten Verrichten Beheer Beveiliging Strategie Beleidsontwikkeling Collegeprogramma Ondersteunen Beleid gemeente Gemeente-Sturen beleid Gemeentelijke Procesinrichting dienstverlening Informatiehuishouding Samenwerkings- verband Technisch (applicatie) landschap Kantoorautomatisering Informeren
 4. 4. Aanleiding voor KING • Uitdagingen gemeenten; taakverzwaring, economische druk • Burgers en bedrijven zoeken gepaste dienstverlening • Informatievoorziening frustratie en ondersteuning • Innovaties en aanpassingen (NUP) blijven uit of duren te lang • Gemeenten lopen beveiligingsrisico’s – vooral bij berichtgeving in de keten • Gemeenten in heterogene applicatielandschap zitten vast • Gemeenten hebben onvoldoende opdrachtgeverschap • Markt wordt onvoldoende geprikkeld tot vernieuwing • Besturen van gemeenten zijn grip kwijt geraakt op de informatievoorzieningOverheid & ICT 19 april 2011
 5. 5. KING werkt naar perspectief door1. Informatiekundige uitvoeringstoets verbeteren en strikter toepassen2. Standaardisering, certificering verder invoeren en professioneel beheer3. Samenwerking en convenanten met (natuurlijke) partners4. Verwerving en contractbeheer versterken met Gebruikersverenigingen5. Ondersteunen ICT-samenwerkingsverbanden met SSC-instrumenten6. Stimuleren regionale SSC ondersteunen bij beheer & verdere groei7. Ism conglomeraat van service centra applicaties consolideren8. Samen innovaties mogelijk makenOverheid & ICT 19 april 2011
 6. 6. Tussenresultaten • Handreiking ‘De baten als ballast’ • Batenmodel, kostenmodel, verrekenmodel, model BC • Handreiking ‘Governance’ • Handreiking ‘GEMMA verdieping informatie-architectuur’ • Handreiking ‘Contractmanagement en applicatiesanering’ • Visie ‘Cloud computing en shared service centra’ • Inventarisatie Stand van zaken en trends.Overheid & ICT 19 april 2011
 7. 7. Belangrijkste conclusies en aanbevelingen • Het realiseren van een effectief SSC vraagt goede sturing • Business Case veel aandacht voor kosten weinig voor risico’s • Business Case is positief bij Minder Meerkosten Scenario. • Gebrek aan sturing sluit een positieve Business Case uit . • 0-meting naar het kostenniveau vooraf (im- én expliciet). • Kies voor maatschappelijke effectiviteit als doel met Minder Meerkosten als scenario. • Vergroot de grip door te sturen op de Business Case.  (Eenvoudig) doorbelasten  Stuur op het realiseren van de inverdien effecten bij SSC  Stuur ook op kostenreductie bij de deelnemers  Sterke sturing op batenKosten en Baten Overheid & ICT 19 april 2011
 8. 8. Kosten en Baten Overheid & ICT 19 april 2011
 9. 9. FinancierinsmodelKosten en Baten Overheid & ICT 19 april 2011
 10. 10. Totale IT-kosten op NL niveau verdeeld over de kosttypen € 1.200.000.000 Percentuele verdeling softwarekosten Verdeling softwarekosten € 1.000.000.000 7. Faciliteiten € 800.000.000 6. Personeel 5. Spraak Front Office 4. Servers Mid Office € 600.000.000 Back Office primair proces 3. Datacomm Back Office bedrijfsvoering 2. Software Generieke applicaties € 400.000.000 1. Werkplek € 200.000.000 €- 1Kosten en Baten Overheid & ICT 19 april 2011
 11. 11. Belangrijkste conclusies en aanbevelingen • Centrale vraag is: ‘Voor welk probleem vormt de samenwerking voor mijn gemeente een oplossing?’ • Bestuurders besturen hebben twee petten. • Een scope op de (server) infrastructuur is uitermate geschikt voor het realiseren van baten. • Businesscase blijft stuurinstrument (naast besluitvormingsdocument). – Verreken en stuur naar type product (standaard/maatwerk) – Bedenk vooraf toetreding- en exit regeling • Beleg eigenaarschap van de te realiseren baten. • Bestuur bepaalt spelregels, gemeenten en SSC het spel. • Investeer in opdrachtgeverschapGovernance Overheid & ICT 19 april 2011
 12. 12. Belangrijkste conclusies en aanbevelingen • Applicatiesanering is het middel om greep te krijgen en te besparen. • Voer applicatiesanering in de richting waar de organisatie heen wil groeien. Leg vast in gedeelde architectuurprincipes. Alleen dan kan zinvol gesaneerd worden. • Applicatiesanering vaak als ad hoc project opgestart. Maar legt de basis voor structureel portfoliomanagement én integraal en deugdelijk contractmanagement. • Consolideren is: inventariseren, analyseren, kiezen en (durven te) realiseren. (KING biedt checklisten) • Organiseer portfoliomanagement door het creëren van samenhang tussen projecten, applicaties en infrastructuurContractmanagement Overheid & ICT 19 april 2011
 13. 13. Belangrijkste conclusies en aanbevelingen • GEMMA krijgt functionele afbakening informatiefuncties, gegevensstromen tussen functies en bijbehorende koppelvlakken; • GEMMA met detailniveau zal marktpartijen scherper begeleiden in de realisatie van informatiesystemen; • Meer standaardisatie faciliteert beheersing gemeentelijke informatievoorziening en vereenvoudigt samenwerking; • Beschrijf een gemeentelijk model waarin 80% van de benodigde functies en koppelingen beschreven wordt. • Bedenk dat gemeenten altijd in meer samenwerkingsverbanden werken, los dit op met beschrijvingen van architectuur.Informatiearchitectuur Overheid & ICT 19 april 2011
 14. 14. Samenvatting verdiepingsslag Frontoffice Verbinden Midoffice BackofficeInformatiearchitectuur Overheid & ICT 19 april 2011
 15. 15. Samenvatting verdiepingsslagInformatiearchitectuur Overheid & ICT 19 april 2011
 16. 16. Belangrijkste conclusies en aanbevelingenStand van zaken Overheid & ICT 19 april 2011
 17. 17. Wat er nog aan komt • Actielijnen HRM (eind maart), Convenanten (juni) en ICT-monitor (februari) worden verder uitgewerkt • Verdieping actielijnen Governance, GEMMA informatiearchitectuur, Contractmanagement & applicatiesanering • Beschikbaar stellen ‘best practices’ en ‘tools’ op de GEMMA community • Bijeenkomsten (verdiepingssessies, startersbijeenkomsten) • Ondersteuning (groepen van) gemeentenOverheid & ICT 19 april 2011
 18. 18. Een concrete kans? Kernfuncties Basisregistratie PersonenOverheid & ICT 19 april 2011 19
 19. 19. Scenario’s ? 20

×