Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Calamiteitennetwerk  van het Lab. voor Stralingsonderzoek  Marnix de Ridder  RIVM/LSO  Projectleider bij de  str...
Het RIVM● Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is een kennis- en onderzoeksinstituut, gericht op de b...
Laboratorium voor Stralingsonderzoek● Beoordeelt de blootstelling aan straling en EM-velden en de risico’s daarvan● Meet ...
Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding● Ingericht na het ongeval bij Tsjernobyl in 1986● Organisatorische aanpa...
Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding● Voor deze presentatie: – Frontoffice – Backoffice Radiologische inform...
Beleidsteam         Front office          (VROM)                          Beleid...
Samenwerken!1. Bepaal een beeld van de situatie:  – Metingen   › Nationaal meetnet   › metingen van de rijksinstit...
Samenwerken  2. Modelberekeningen    › waarheen verspreiden de vrijgekomen stoffen zich    › wat zou de opgelopen ...
Modelberekeninge    n    •NPK-Puff    •WinREM    •HotSpot (IJOP)    •JRodos         Stralings...
Samenwerken – dichtbij en veraf● BORI werkt op de locatie van het RIVM in Bilthoven● Het Frontoffice werkt in Den Haag● D...
BORI    KFD          RWS             Waterdienst       BORI 11     Back Office Radiolo...
Eisen : vanuit de organisatie● Hoge beschikbaarheid van gegevens● Hoge bereikbaarheid van gegevens● Vertrouwelijke gegeven...
Kwantitatieve gegevens● Aantal metingen : – ong. 2000 iedere 10 min – ong. 2000 tot 3000 iedere twee  uur● Aantal rapp...
Ondersteunende infrastructuur2001 Inrichten van het Calamiteiten netwerk (CalNet)2001 Ontwikkeling van het Calamiteiten we...
Eisen : beheerorganisatiePrincipes● Transparantie – snel overzicht over opzet en werking● Schaalbaarheid – uitbreiding zon...
Uitgangspunten bij keuzesBij de inrichting van CalNet en CalWeb hebben we de regels  gehanteerd dat1. de producten onder...
CalNet● Virtualisatie, zowel van de servers als van de werkplekken● Ongeveer 70 servers met ong. 40 appl.● Ongeveer 60 wer...
ComponentenHardware              Open source software● Cisco              ● Subversion● HP serv...
Ervaringen - 1● De aanwezigheid van applicaties, zowel open source als commercieel, die eenvoudig gekoppeld kunnen worden...
Ervaringen - 2● In de “Microsoft” wereld bestaat maar één leverancier. We kregen op vragen over de koppeling aan producte...
Vragen21   Calamiteitennetwerk van het Lab. voor Stralingsonderzoek | 19    april 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Calamiteitennetwerk van het lso

1,018 views

Published on

Presentatie van Marnix de Ridder (RIVM) tijdens Overheid & ICT 2011

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Calamiteitennetwerk van het lso

 1. 1. Calamiteitennetwerk van het Lab. voor Stralingsonderzoek Marnix de Ridder RIVM/LSO Projectleider bij de stralingsongevalsorganisatie1 19 april 2011
 2. 2. Het RIVM● Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is een kennis- en onderzoeksinstituut, gericht op de bevordering van de publieke gezondheid en een gezond en veilig leefmilieu.● Het RIVM is mede verantwoordelijk voor een onafhankelijke en betrouwbare informatieverstrekking aan professionals en burgers, op het gebied van gezondheid geneesmiddelen, milieu, voeding en veiligheid. Het doel hierbij is de wetenschappelijke kennis en kunde optimaal te benutten en toegankelijk te maken.2 Calamiteitennetwerk van het Lab. voor Stralingsonderzoek | 19 april 2011
 3. 3. Laboratorium voor Stralingsonderzoek● Beoordeelt de blootstelling aan straling en EM-velden en de risico’s daarvan● Meet straling en radioactiviteit in het milieu en voert controlemetingen uit bij bedrijven● Signaleert kernongevallen en brengt bij ongevallen samen met andere instituten de radiologische situatie in kaart● Meet de UV-instraling van de zon● Bepaalt de invloed van aantasting van de ozonlaag en het broeikaseffect op de UV-instraling3 Calamiteitennetwerk van het Lab. voor Stralingsonderzoek | 19 april 2011
 4. 4. Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding● Ingericht na het ongeval bij Tsjernobyl in 1986● Organisatorische aanpassingen in 2002 - 20044 Calamiteitennetwerk van het Lab. voor Stralingsonderzoek | 19 april 2011
 5. 5. Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding● Voor deze presentatie: – Frontoffice – Backoffice Radiologische informatie (BORI) onder regie van RIVM/LSO● Het BORI is – Samenwerking tussen verschillende rijksorganisaties met eigen expertise: – KNMI – RIVM met ondersteuning van diverse organisaties – nVWA – RIKILT – KFD – Waterdienst – Defensie5 Calamiteitennetwerk van het Lab. voor Stralingsonderzoek | 19 april 2011
 6. 6. Beleidsteam Front office (VROM) Beleidsadvies voorzitter Front Office met adviseurs Diagnose informatie Prognose informatie Buitenland Brontermen Departementaal Coordinatie Centrum EPA Nucleair Verspreidinggegevens BORI (RIVM) Buitenland Brontermgegevens Verspreidingsgegevens Verspreidingsprognose Voedselgegevens en Drinkwatergegevens consumentenproducten Overigen Oppervlakte- en Meteorologische zeewater gegevens Bronterm Landbouwgegevens gegevens RIVM/ RWS Kiwa KNMI Defensie VWA RIKILT KFD LSO Waterdienst Waterbedrijven Waterschappen Waterschappen Waterschappen Steuncentra KC Borssele Waakvlam instituut Waakvlam instituut Waakvlam instituut Stroomdiagram NPK v0.86 Calamiteitennetwerk van het Lab. voor Stralingsonderzoek | 19 april 2011
 7. 7. Samenwerken!1. Bepaal een beeld van de situatie: – Metingen › Nationaal meetnet › metingen van de rijksinstituten › metingen uit het buitenland – Informatie over de gebeurtenis : › wat is er mis gegaan › wat kan er gebeurd zijn › wat wordt er geloosd7 Calamiteitennetwerk van het Lab. voor Stralingsonderzoek | 19 april 2011
 8. 8. Samenwerken 2. Modelberekeningen › waarheen verspreiden de vrijgekomen stoffen zich › wat zou de opgelopen dosis worden Metingen : kloppen de berekeningen? 3. Rapporteren8 Calamiteitennetwerk van het Lab. voor Stralingsonderzoek | 19 april 2011
 9. 9. Modelberekeninge n •NPK-Puff •WinREM •HotSpot (IJOP) •JRodos Stralingsdosis • Voedsel • Water • Landbouw “Radiologisch” advies te nemen MAATREGELEN Metingen Interventieniveaus9 Calamiteitennetwerk van het Lab. voor Stralingsonderzoek | 19 april 2011
 10. 10. Samenwerken – dichtbij en veraf● BORI werkt op de locatie van het RIVM in Bilthoven● Het Frontoffice werkt in Den Haag● De steuncentra werken op de eigen locatie(s)Dus● Informatie uitwisselen – Uitwisseling met de steuncentra van het BORI – Gegevensstromen inrichten met buitenland – Gegevensuitwisseling met meetwagens● Werkplekken beschikbaar stellen – Applicaties beschikbaar stellen10 Calamiteitennetwerk van het Lab. voor Stralingsonderzoek | 19 april 2011
 11. 11. BORI KFD RWS Waterdienst BORI 11 Back Office Radiologische Informatie | Stralingsonderzoek Calamiteitennetwerk van het Lab. voor 1 december 2010 | 19 april 2011
 12. 12. Eisen : vanuit de organisatie● Hoge beschikbaarheid van gegevens● Hoge bereikbaarheid van gegevens● Vertrouwelijke gegevensuitwisseling● Flexibel!● Langdurig gebruik mogelijk● Denk aan het geld12 Calamiteitennetwerk van het Lab. voor Stralingsonderzoek | 19 april 2011
 13. 13. Kwantitatieve gegevens● Aantal metingen : – ong. 2000 iedere 10 min – ong. 2000 tot 3000 iedere twee uur● Aantal rapporten : 30 tot 40 per uur● Gigabytes aan data per dag● Piekbelastingen13 Calamiteitennetwerk van het Lab. voor Stralingsonderzoek | 19 april 2011
 14. 14. Ondersteunende infrastructuur2001 Inrichten van het Calamiteiten netwerk (CalNet)2001 Ontwikkeling van het Calamiteiten website (CalWeb)14 Calamiteitennetwerk van het Lab. voor Stralingsonderzoek | 19 april 2011
 15. 15. Eisen : beheerorganisatiePrincipes● Transparantie – snel overzicht over opzet en werking● Schaalbaarheid – uitbreiding zonder grote beheer inspanningen● Stabiliteit – storingen veroorzaken geen grote schade en zijn snel op te lossen Dit is geen En – En – EN ...15 Calamiteitennetwerk van het Lab. voor Stralingsonderzoek | 19 april 2011
 16. 16. Uitgangspunten bij keuzesBij de inrichting van CalNet en CalWeb hebben we de regels gehanteerd dat1. de producten onderling gekoppeld moeten kunnen worden met open standaarden.2. producten die specifieke andere producten voorschrijven werden kritisch bekeken. Wij bepalen welke producten we willen opnemen en hoe we producten inzetten.3. wij hebben een voorkeur voor open source producten maar sluiten commerciele producten niet uit.16 Calamiteitennetwerk van het Lab. voor Stralingsonderzoek | 19 april 2011
 17. 17. CalNet● Virtualisatie, zowel van de servers als van de werkplekken● Ongeveer 70 servers met ong. 40 appl.● Ongeveer 60 werkplekken over twee locaties● Backup locatie bij het KNMI● Communicatiemiddelen: internet, ISDN-30, Nationaal Noodnet, dedicated VPN voor het meetnet17 Calamiteitennetwerk van het Lab. voor Stralingsonderzoek | 19 april 2011
 18. 18. ComponentenHardware Open source software● Cisco ● Subversion● HP servers ● Apache, ● NagiosCommerciele software ● Samba● VMWare ● JBoss● Confluence (wiki) ● Fedora LDAP server● Jira (issue tracking) ● MySQL/PostgresQL● MS SQL Server ● GeoServer● Windows XP op de werkstations ● Postfix● MS Active Directory ● Suse Linux op alle servers ● Jabber● Decision support systemen ● Freeradius ● …18 Calamiteitennetwerk van het Lab. voor Stralingsonderzoek | 19 april 2011
 19. 19. Ervaringen - 1● De aanwezigheid van applicaties, zowel open source als commercieel, die eenvoudig gekoppeld kunnen worden toont voor ons aan dat onze eis voor ondersteuning van open standaarden valide is en ingevuld kan worden door leveranciers.● De aanwezigheid van applicaties, zowel open source als commercieel, die niet een specifiek derde product (database, LDAP server) voorschrijven toont aan dat het niet (altijd) nodig is dat applicaties ondersteunende producten voorschrijven.● De eis om open standaarden te ondersteunen levert ons grote flexibiliteit en keuze vrijheid.19 Calamiteitennetwerk van het Lab. voor Stralingsonderzoek | 19 april 2011
 20. 20. Ervaringen - 2● In de “Microsoft” wereld bestaat maar één leverancier. We kregen op vragen over de koppeling aan producten van derde partijen aan leveranciers of specialistisch personeel vaak te horen: “Installeer dan SQL Server/Active Directory en gebruik dat als centrale installatie”.● Extra complexiteit zorgt voor extra tijd voor installatie, configuratie, opleiding en beheer.20 Calamiteitennetwerk van het Lab. voor Stralingsonderzoek | 19 april 2011
 21. 21. Vragen21 Calamiteitennetwerk van het Lab. voor Stralingsonderzoek | 19 april 2011

×